Lokalizacja

                               

Zapraszamy do naszej parafii na modlitwy  przez wstawiennictwo  św. Rajmunda Nonnata:
-o poczęcie potomstwa długo oczekiwanego
-szczęśliwe rozwiązanie

- za rodziców dzieci utraconych

W każdą pierwszą niedzielę na godzinę 11.00

- Msza święta
- wystawienie Najświętszego Sakramentu
- modlitwy przez wstawiennictwo św. Rajmunda
- ucałowanie relikwii

.

MODLITWA
odpustowa

Chwalebny Święty Rajmundzie, w tym dniu Tobie poświęconym, pragniemy się do Ciebie modlić. Nasza społeczność nie jest zbyt różna od Twojej, również dzisiaj są liczne wystąpienia przeciw wierze, i jeśli nie ma wprost niewolnictwa co do ciała, to istnieje inne zniewolenie człowieka. Również dzisiaj wielu braci żyje w cierpieniu i w bojaźni, oczekuje Anioła Pocieszyciela, który otarłby z ich oczu łzy.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć nasze powołanie chrześcijańskie misjonarzy Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi.

Chcemy również polecić Ci wszystkie matki oczekujące potomstwa; roztocz nad nimi to wstawiennictwo, jakie miałeś względem wielu kobiet, które zwracały się do Ciebie w sytuacjach tak delikatnych, jak wydanie na świat nowego życia, abyśmy razem z innymi braćmi tworzyli lepszy świat. O to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa, którego Ty ukochałeś w braciach niewolnikach i przez wstawiennictwo Maryi, którą Ty kochałeś jak swoją Matkę. Amen.

MODLITWA
 do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

                                          

LITANIA
do Św. Rajmunda

Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami
Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego,
Święty Rajmundzie, nasz Patronie i Opiekunie,
Apostole prawdy i miłości ewangelicznej,
Mistrzu życia wewnętrznego,
Czcicielu Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Sakramentu,
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości na krzywdę ludzką,
Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi,
Obrońco niewolników i gorliwy orędowniku w najtrudniejszych sprawach życia,
Wytrwały głosicielu Bożej prawdy w obronie prawa i sprawiedliwości społecznej,
Obrońco ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
Patronie matek i ludzi zatroskanych o życie i godność każdej istoty ludzkiej,
Wzorze heroicznej miłości w znoszeniu cierpień i ludzkiej niedoli,
Przykładzie wierności woli Bożej i miłości bliźniego,
Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie dla dobra Kościoła,
Przewodniku dusz naśladujących Chrystusa ubogiego i cierpiącego na drodze zbawienia,

Żywą wiarę wśród pokus i przeciwności - uproś nam Święty Rajmundzie
Stałą nadzieję i czystą miłość,
Ducha pokory i pokuty za grzechy,
Ochotne poddanie się woli Bożej,
Liczne powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i apostolstwa misyjnego,
Ojczyźnie pokój i sprawiedliwość,
Parafii i rodzinom naszym Twoje wstawiennictwo i pomoc,
Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym,
Abyśmy, przez cierpienia, dojrzewali do Królestwa Bożego,
Abyśmy, życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem, zasłużyli na chwałę wieczną.

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Błogosławieni miłosierni,
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze! Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda Nonnata żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mógł wiernie spełniać Twoją wolę, spraw abyśmy umocnieni Jego modlitwą, wstawiennictwem i przykładem z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                                                                                           

NOWENNA
zaczerpnięta z http://www.parafiahansk.pl/patron/more,96251260

Dzień I – Parafia  22 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W pierwszym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu naszą parafię, której jesteś patronem.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz naszą wspólnotę, za Twoją opatrzność nad nami.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich parafian, mieszkających tutaj, ale także tych, którzy mieszkają w różnych miejscach naszej Ojczyzny i świata. Od najstarszych do najmłodszych, tych, którzy są z Bogiem zjednoczeni, ale także tych, którzy przeżywają różne problemy, troski, cierpiących, zniewolonych, wątpiących, miej nas wszystkich w Swojej opiece.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.- Aby Bóg obdarzał nas Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg zachował nas od nieszczęść i kataklizmów - – wstawiaj się…
- Aby Bóg błogosławił każdej naszej pracy - – wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał nas zdrowiem duszy i ciała - – wstawiaj się…
- Aby Bóg zachował nas od grzechu i pokus - – wstawiaj się…
- Aby Bóg przemieniał nasze serca - – wstawiaj się…
- Aby ustały w naszej wspólnocie waśnie i spory - – wstawiaj się…
- Aby wzrastała nasza wiara i wierność - – wstawiaj się…
- Aby wzrastała miłość - – wstawiaj się…
- Aby żyjący w nienawiści potrafili przebaczyć -– wstawiaj się…
- Aby zniewoleni odzyskali wolność -– wstawiaj się…
- Aby grzesznicy się nawrócili -– wstawiaj się…
- Aby nasza wspólnota wzrastała w świętości -– wstawiaj się…
- Abyśmy wszyscy pełnili Bożą wolę i budowali Jego królestwo –– wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień II – Rodziny i małżeństwa. 23 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W drugim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu nasze rodziny, rodziny z naszej parafii, wszystkie małżeństwa.

Dziękujemy Ci Boże za nasze rodziny, wszystkie rodziny naszej parafii, za małżeństwa, dziękujemy Ci Chryste za sakrament małżeństwa, poprzez który zsyłasz Swoje Błogosławieństwo.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkie rodziny i małżeństwa, te, w których panuje: miłość, zgoda, w których Bóg jest obecny, ale także te, które przeżywają kryzysy, w których brak miłości, zgody, jedności, które doświadczają cierpienia, w których panuje bieda duchowa i materialna, w których panuje alkohol, zniewolenia, brak przebaczenia, które doświadczają przemocy. Polecamy związki niesakramentalne, nieformalne. 

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał rodziny i małżeństwa Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg bronił rodziny i małżeństwa, od wszelkiego zła i nieszczęść -– wstawiaj się…
- Aby Duch Św. napełniał serca małżonków i rodziców darem Miłości -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał daru jedności i przebaczenia -– wstawiaj się…
- Aby Bóg odnawiał łaski sakramentu małżeństwa -– wstawiaj się…
- Aby rodziny były silne Bogiem – – wstawiaj się…
- Aby rodziny żyły na wzór świętej rodziny z Nazaretu -– wstawiaj się…
- Aby dzieci w rodzinach doświadczały miłości rodziców -– wstawiaj się…
- Aby rodzice troszczyli się o swoje dzieci – – wstawiaj się…
- Aby rodzice byli autorytetami dla swoich dzieci - – wstawiaj się…
- Aby rodzice byli światkami Chrystusa i przekazywali wiarę swoim dzieciom - – wstawiaj się…
- Aby małżonkowie byli wierni sobie - – wstawiaj się…
- Aby małżonkowie potrafili wypełnić przysięgę małżeńską - – wstawiaj się…
- Aby osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i nieformalnych, otworzyły się na Miłość Boga -- Aby małżeństwa rozbite powróciły do jedności -– wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał małżeństwa i rodziny tymi łaskami, których potrzebują – – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

 

Dzień III – Młodzież  24 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W trzecim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu młodzież.  

Dziękujemy Ci Boże za każde młode serce, które bije.  Za tych, którzy trwają przy Tobie, dążą do świętości. Za wszystkie łaski, które spływają na młodzież. Za Twoją opiekę.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie młodzieńców i dziewczęta, którzy mieszkają pośród nas, ale także, tych, którzy przebywają poza domem rodzinnym, zdobywając wiedzę, którzy za pracą udali się daleką stąd, a nawet opuścili Ojczyznę. Młodzież realizującą wezwanie Jezusa do naśladowania Jego, która słyszy głos powołania, ale, także tą, która zapomniała o Bogu, zbuntowała się przeciw Niemu, uległa duchowi tego świata, popadła w różne zniewolenia, która stoi przed dokonaniem życiowych wyborów. Młodzież poranioną, niedoświadczającą miłości, akceptacji, szukającą pomocy.  

Wypraszaj u Boga potrzebne łaski:
- Aby Bóg obdarzał młodzież Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg ochraniał przed złem -– wstawiaj się…
- Aby Bóg umacniał w młodzieży to co szlachetne i piękne -– wstawiaj się…
- Aby Bóg, był drogowskazem ich życia -– wstawiaj się…
- Aby Bóg napełniał ich serca miłością - – wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarowywał ich odwagą kroczenia pod prąd duchowi świata -  – wstawiaj się…
- Aby Bóg uwalniał ze zniewoleń -– wstawiaj się…
- Aby młodzież otrzymała łaskę wiary - – wstawiaj się…
- Aby nie załamywały ją trudy życia -   – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda 

Dzień  IV – Dzieci  25 sierpnia
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W czwartym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie dzieci.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz dzieci. Za to, że jesteś kochającym Ojcem.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich dzieci, poczęte w łonach matek, przyjęte z miłością przez rodziców, ale i te niechciane, niekochane, których życie jest zagrożone, bo matki chcą je zabić, te, które chorują, które przebywają w domach dziecka, które utraciły rodziców. Te, które żyją w kochających rodzinach i te żyjące w rodzinach patologicznych, gdzie doświadczają przemocy, lęku. Wszystkie dzieci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg chronił dzieci przed grzechem i złem -– wstawiaj się…
- Aby poczęte dzieci były przyjęte i otoczone miłością - – wstawiaj się…
- Aby rodzice nie zabijali własnych dzieci -– wstawiaj się…
- Aby dzieci cieszyły się zdrowiem - – wstawiaj się…
- Aby każde dziecko żyło w kochającej rodzinie - – wstawiaj się…
- Aby dorośli nie gorszyli dzieci - – wstawiaj się…
- Aby rodzice zadbali o wzrastanie w wierze swoich dzieci - – wstawiaj się…
- Aby rodzice byli autorytetami dla dzieci - – wstawiaj się…
- Aby dzieci nie ulegały nałogom -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał dzieciom wszystkich potrzebnych łask – – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

 Dzień V – Kobiety 26 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W piątym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie kobiety.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz kobiety. W szczególny sposób dziękujemy za nasze mamy, które dały nam życie i otaczają miłością.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich kobiety, dziewczęta, matki, żony, kobiety, które proszą o potomstwo, w stanie błogosławionym, zatroskane o swoje dzieci, matki płaczące nad swoimi zatracającymi się dziećmi, matki, które porzuciły własne dzieci, które pozbawiły je życia. Dziewczęta, które odkrywają swoje powołanie. Kobiety zniewolone, żyjące w grzechu. Wdowy. Polecamy wszystkie kobiety, także Tobie Maryjo Matko Częstochowska w Twoją uroczystość, wstawiaj się za nimi.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy

- Aby Bóg obdarzał wszystkie kobiety Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby dziewczęta usłyszały głos powołania do służby Bogu i z odwagą na niego odpowiedziały - – wstawiaj się…
- Aby Bóg wysłuchał błagań matek, żon i otarł ich łzy - – wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzył matki miłością do swoich dzieci -– wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał żony darem miłości do swoich mężów - – wstawiaj się…
- Aby kobiety naśladowały w swoim życiu najdoskonalszą kobietę Maryję - – wstawiaj się…
- Aby odkrywały swoje powołanie jako kobiety -– wstawiaj się…
- Aby żadna matka nie zabiła własnego dziecka - – wstawiaj się…
- Aby pojednały się rozbite małżeństwa i powróciły do jedności -   – wstawiaj się…
- Aby matki opłakujące swoje zmarłe dzieci zaznały pocieszenia - – wstawiaj się…
- Aby wdowy potrafiły przyjąć śmierć swoich mężów i zaznały pokoju -– wstawiaj się…
- Aby cierpiące kobiety, łączyły krzyż swój z krzyżem Chrystusa -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał wszystkim kobietom potrzebnych łask – – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:….

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień VI – Chorych, opiekujących się chorymi 27 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W szóstym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich chorych, cierpiących.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz chorych, cierpiących, za umocnienie ich w dźwiganiu krzyża. Za wszystkich uzdrowionych przez ciebie. Za wszystkich, którzy cieszą się zdrowiem. Za tych, którzy z miłością pochylają się nad cierpiącymi, za służbę zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, ratowników, wszystkich pracowników szpitali, ośrodków zdrowia.   

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy zajmują się chorymi w domach, przychodniach, szpitalach, placówkach służby zdrowia. Lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia, opieki społecznej, członków caritasu. Tych, którzy cierpią na ciele, ale także duchu. Obłożnie chorych, sparaliżowanych, tych, którzy łączą swoje cierpienia z Twoim Jezu cierpieniem i ofiarowują je za innych, także tych, którzy nie wytrzymują cierpienia. Tych, którzy nie widzą jego sensu. Tych, którzy dążą do eutanazji i ją wykonują. Za umierających.
    

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich chorych, cierpiących, opiekujących się chorymi Swoim błogosławieństwem –– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielił cierpiącym siłę do dźwigania tego krzyża -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał chorym łaski zdrowia -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielił łaski cierpliwości dla opiekunów chorych - – wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał łaski miłości do chorych dla wszystkich zajmujących się nimi - – wstawiaj się…
- Aby cierpiący nie marnowali cierpienia, ale potrafili ofiarowywać je Bogu –– wstawiaj się…
- Aby wszyscy opiekujący się chorymi dostrzegali w nich cierpiącego Chrystusa -– wstawiaj się…
- Aby opiekujący się chorymi mieli siłę do posługi cierpiącym -– wstawiaj się…
- Aby nie zabijano, ludzi chorych -– wstawiaj się…
- Aby każdy człowiek mógł w godny sposób odejść z tego świata - – wstawiaj się…
- Aby każdy umierający otrzymał łaskę pojednania się z Bogiem - – wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał wszystkim cierpiący, troszczącym się o chorych potrzebnych łask –– wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:…

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień VII – Zniewolonych. 28 sierpnia
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W siódmym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich zniewolonych i ich bliskich.  

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz zniewolonych, za tych, których uwolniłeś z niewoli, za ich bliskich, których postawiłeś przy nich, aby pomagali im, że wspierasz ich.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich zniewolonych przez: alkohol, narkotyki, tytoniu, komputery, zmysłowość, będących w niewoli grzechu, w każdym zniewoleniu. Ich bliskich, zatroskane matki, żony, ojców, mężów, cierpiące dzieci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich zniewolonych i ich bliskich Swoim błogosławieństwem –– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał zniewolonym łaski wolności - – wstawiaj się…
- Aby Bóg chronił przez zniewoleniem dzieci i młodzież - – wstawiaj się…
- Aby Bóg uzdrawiał rany zadane przez zniewolonych -– wstawiaj się…
- Aby zniewoleni otwierali się na boże miłosierdzie - – wstawiaj się…
- Aby żyjący w grzechu mieli siłę zerwać ze złem -– wstawiaj się…
- Aby bliscy zniewolonych nie tracili nadziei i ufali w moc Boga -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał wszystkim zniewolonym, troszczącym się o nich potrzebnych łask –– wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień VIII – Wątpiących, niewierzących. 29 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W ósmym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich wątpiących, przeżywających kryzys wiary.   

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz Twoich wyznawców, za liczne nawrócenia, za to że, pozwalasz odnaleźć się poszukującym, umacniasz słabych, pomagasz odnaleźć prawdę wątpiącym.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich wierzących, wątpiących, przeżywających kryzys wiary, tych którzy stracili wiarę, niewierzących, wszystkich chrześcijan, wyznawców innych religii.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich Swoich wyznawców błogosławieństwem –– wstawiaj się…
- Aby Bóg umacniał naszą wiarę -– wstawiaj się…
- Aby Bóg chronił nas od zwątpienia -– wstawiaj się…
- Aby Bóg umacniał wątpiących - – wstawiaj się…
- Aby przeżywający kryzys wiary doświadczyli Bożej obecności -– wstawiaj się…
- Aby niewierzący odkryli Boga -– wstawiaj się…
- Aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili jedno - – wstawiaj się…
- Aby wyznawczy innych religii poznali prawdziwego Boga -
- Aby wierzący byli świadkami wiary dla wątpiących i niewierzących -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał wszystkim wierzącym, wątpiącym potrzebnych łask –– wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:…

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień IX – Nasze potrzeby. 30 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W dziewiątym ostatnim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie nasze potrzeby i pragnienia.   

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski jakie nam udzielasz, naszym bliskim, rodzinom, naszej wspólnocie parafialnej. Za wszystkie wysłuchane prośby. Za Miłość do nas, za dzieło naszego zbawienia, za Maryję naszą matkę, za rzesze świętych i błogosławionych, za naszego patrona św. Rajmunda.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkie nasze potrzeby i pragnienia, potrzeby naszych bliźnich, całego świata, nas samych, nasze rodziny, bliskich, naszą parafię, diecezję, Ojczyznę i świat cały. Sprawę pokój na świecie, ustania nienawiści w ludzkich sercach i między narodami, sprawiedliwość społeczną, ochronę od kataklizmów, poszanowanie godności człowieka i jego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi i cały świat Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał świat miłosierdziem - wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi darem miłości - wstawiaj się…
- Aby Bóg przyjął zmarłych do Swego królestwa - wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzył wszystkich grzeszników łaską nawrócenia - wstawiaj się…
- Aby świat został zachowany od klęsk żywiołowych - wstawiaj się…
- Aby w ludzkich sercach i na świecie nastał pokój - wstawiaj się…
- Aby chorzy otrzymali łaskę zdrowia- wstawiaj się…
- Aby nasza wspólnota parafialna wzrastała w łasce Bożej - wstawiaj się…
- Aby Bóg raczył wysłuchać naszych próśb – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:…

Modlitwa do Św. Rajmunda
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

 

Świątynia

Wspólnoty

Nabożeństwa

Kancelaria

Ogłoszenia

Katecheza

Aktualności

Patron

Modlitwy
przez św. Rajmunda

Cmentarz

Proboszcz

Linki

O Sulowie
okiem bibliotekarki emerytki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:
e-poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001