Grób Dziecka Utraconego na cmentarzu w Sulowie

Strona główna
Lokalizacja

                               

Zapraszamy do naszej parafii na modlitwy  przez wstawiennictwo  św. Rajmunda Nonnata:
-o poczęcie potomstwa długo oczekiwanego
-szczęśliwe rozwiązanie
-o wyciszenie plotek i pomówień
- za rodziców dzieci utraconych
-o uwolnienie z chorób

Zapraszam w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na godzinę 11.00
- Msza święta w intencjach parafii i intencjach pielgrzymów
- wystawienie Najświętszego Sakramentu
- modlitwy przez wstawiennictwo św. Rajmunda
- możliwość ucałowania relikwii
(dla chętnych)
-poświęcenie wody dla chorych św. Rajmunda
-poświęcenie świec naszego patrona

 

Adoracje pierwszoniedzielne -teksty modlitw z  1 niedziel

 

Hymn do Świętego Rajmunda  3

Nowenna do Świętego Rajmunda Nonnata  4

Dzień pierwszy Narodziny  4

Z życia Świętego Rajmunda  4

Słowo Boże  4

Refleksja  5

Modlitwa  5

Dzień drugi Powołanie  5

Z życia Świętego Rajmunda  5

Słowo Boże  5

Refleksja  5

Modlitwa  5

Dzień trzeci Matka Boża  6

Słowo Boże  6

Refleksja  6

Modlitwa  6

Dzień czwarty Pokusy  6

Z życia Świętego Rajmunda  6

Słowo Boże  6

Refleksja  6

Modlitwa  7

Dzień piąty Służba  7

Z życia Świętego Rajmunda  7

Słowo Boże  7

Refleksja  7

Modlitwa  7

Dzień szósty Niewola  7

Z życia Świętego Rajmunda  7

Słowo Boże  7

Refleksja  8

Modlitwa  8

Dzień siódmy Chorzy  8

Z życia Świętego Rajmunda  8

Słowo Boże. 8

Refleksja  8

Modlitwa  8

Dzień ósmy Śmierć. 8

Z życia Świętego Rajmunda  8

Słowo Boże. 8

Refleksja  9

Modlitwa  9

Dzień dziewiąty Trwanie przy Bogu  9

Z życia Świętego Rajmunda  9

Słowo Boże  9

Refleksja  9

Modlitwa  9

Litania do Świętego Rajmunda  10

Koronka Świętego Rajmunda  11

Modlitwy w osobistych i wspólnotowych potrzebach  13

O uzyskanie łaski w osobistych potrzebach  13

O orędownictwo nad wspólnotą parafialną  13

O orędownictwo w potrzebach Kościoła, świata oraz naszej duszy  14

Modlitwy w intencji życia, rodzin, matek w stanie błogosławionym, poczętych dzieci 14

O obronę życia  14

O święte rodziny  14

O miłość w relacjach  15

O łaskę macierzyństwa  15

O łaskę bycia kochającą matką  16

Nowenna dla kobiet w stanie błogosławionym   16

O błogosławieństwo dla poczętego dziecka  16

O ochronę dla poczętego dziecka  17

O ocalenie od aborcji dzieci poczętych  17

O pomoc rodzicom dzieci utraconych. 18

Modlitwy dla pragnących wyzwolenia  18

O czystość duszy pragnącej szczęścia wiecznego  18

O pomoc w walce duchowej 19

O uwolnienie z niewoli grzechu  19

O uwolnienie od nałogów   19

O wolność od zła i obronę przed złem   19

O uwolnienie od plotek  20

 

Hymn do Świętego Rajmunda

Błogosław Panie i umacniaj
Twoją łaską i Twoją miłością
tych, którzy mają szczęście
być rodzicami z powołania.

Błogosław Panie i umacniaj
pokorną prośbę, którą Tobie dziś przedstawiają,
aby mogli trzymać na rękach dziecko,
któremu początek dała miłość.

Patronie życia i miłości,
błogosławiony jesteś na zawsze, Święty Rajmundzie,
zbawcza ręka Pana
objawiła się w Twoim życiu.

Błogosław Panie i umacniaj
matki, które porodzą,
niech pośród lęków i niepokojów
doświadczają czułości Jezusa.

Błogosław Panie i umacniaj
te matki, które przychodzą do Ciebie,
pomóż im, aby oczekując dziecka,
w Twojej miłości znajdowały światło do życia.

Błogosław Panie i umacniaj
te dzieci będące owocem miłości,
aby karmiły się życiem Twojego Syna
i niech oddają się w opiekę Matki Miłości.

Nowenna do Świętego Rajmunda Nonnata

Przed modlitwą można ustawić obrazek i zapalić świecę Świętego Rajmunda Nonnata.

Dzień pierwszy Narodziny

Z życia Świętego Rajmunda

Historia Świętego Rajmunda liczy ponad 800 lat i zaczęła się pewnego lutowego dnia 1200 r. w małym miasteczku katalońskim. Tego dnia kobieta, która znajdowała się w dziewiątym miesiącu ciąży, nagle umarła. Żal rodziny i przyjaciół był podwójny – skończyły się dwa życia. Następnego dnia, chwilę przed pogrzebem, pewien miejscowy szlachcic o imieniu Rajmund Folch, poczuł nagły impuls, aby wziąć nóż myśliwski i otworzył nim brzuch zmarłej.

Zaskoczenie było ogromne: w środku znajdowało się jeszcze żywe dziecko. I o nim jest nasza historia. Zostało ochrzczone, otrzymało imię Rajmund i nazwisko Nonnato, co znaczy „nienarodzony” (tzn. nie urodzony w sposób naturalny). To wydarzenie na zawsze naznaczyło życie Świętego Rajmunda, a potem przyczyniło się do tego, że stał się opiekunem macierzyństwa.

Nie wiemy wiele o jego dzieciństwie, ale możemy wyobrazić sobie, że bardzo cierpiał z powodu braku własnej matki. Dlatego teraz poleca się jego opiece matki, aby miały swoje dzieci, oraz dzieci, aby miały swoje matki.

Słowo Boże

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.” (Łk 1, 46–53)

Refleksja

Wiele razy doceniamy rzeczy dopiero wówczas, kiedy ich zabraknie. W ten sposób doceniamy osoby, kiedy już nie ma ich wśród nas lub nadajemy ważność życiu, kiedy jesteśmy chorzy lub kiedy śmierć bliskich nas dotyka.

Cieszymy się każdego dnia z daru życia, ale nie zawsze jesteśmy wdzięczni, nie umiemy go docenić, żyjemy, narzekając na wszystko, jesteśmy zgorzkniali z powodu tego, czego nie mamy, nie myśląc o tym, co za darmo otrzymujemy od Boga.

Życie Świętego Rajmunda było nieustannym dziękczynieniem Bogu za dar życia, za dar wiary, nie słowami, ale czynami. Miłość i wdzięczność wyrażają się nie tylko w słowach, ale także w czynach.

Modlitwa

Prośmy dziś za kobiety w stanie błogosławionym i za wszystkich, którzy oczekują na poczęcie dziecka.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... .

Dzień drugi Powołanie

Z życia Świętego Rajmunda

W tamtej epoce dzieci z zamożnych rodzin, tak jak Rajmund, miały do wyboru dwie możliwe drogi życia – wstępowały do zakonu lub rozpoczynały karierę wojskową. I wszystko wydawało się wskazywać, że już w młodości Rajmund miał pragnienie zostania kapłanem. Ponieważ jego ojcu nie podobał się pomysł syna, zdecydował się na wysłanie go do swojego folwarku, aby oddalić go od rodzinnej parafii i uczynić zarządcą całego majątku. Lecz ojciec Rajmunda pomylił się – samotność pól sprawiła, że znajdował się zawsze blisko Boga i oddawał się coraz więcej modlitwie oraz ofiarom.

Słowo Boże

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.” (Łk 2, 46–50)

Refleksja

Dobrze jest słuchać tych, którzy są blisko nas i nas kochają, ponieważ ich rada może być właściwa. Ale o wiele ważniejsze jest słuchać głosu Boga, który do nas mówi w głębi naszego serca. Ojciec Świętego Rajmunda kochał go i na pewno chciał jak najlepiej dla własnego syna. Nie rozumiał jednak pragnienia, które Bóg złożył w jego serce. Nam także, wiele razy, przychodzi podjąć bardzo ważne decyzje, które mogą nie podobać się tym, którzy nas otaczają.

Obyśmy w tych przypadkach – tak jak Święty Rajmund – mogli zdecydować się na wolę Bożą.

Modlitwa

Prośmy o mądrość i odwagę dla pełnienia woli Bożej.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... .

Dzień trzeci Matka Boża

Z życia Świętego Rajmunda

Blisko folwarku znajdowała się mała grota, Kapliczka Świętego Mikołaja. Czczono tam piękny wizerunek Maryi. Dla Rajmunda było to miejsce rady i nadziei. Wiele razy na dzień klękał przed Matką Bożą, prosząc, aby przyjęła go jako syna. I pewnego dnia podczas modlitwy Maryja zjawiła się i mu powiedziała: „Nie bój się Rajmundzie, ponieważ od tej chwili przyjmuję ciebie jako mojego syna. Możesz mnie nazywać z całkowitym zaufaniem matką”.

Słowo Boże

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” (J 19, 25–27)

 

Refleksja

Jak ważnym jest mieć własną matkę blisko siebie, przede wszystkim kiedy jesteśmy dziećmi. Święty Rajmund, nie mając radości matczynej miłości, znalazł w Maryi tę, która mogła spełnić jego pragnienie miłości. Jest Ona Matką i w Jej sercu jest każdy z nas, Ona lepiej niż ktokolwiek zna nasze potrzeby.

Modlitwa

Prośmy w tym dniu o opiekę Maryi nad naszymi rodzinami.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... .

Dzień czwarty Pokusy

Z życia Świętego Rajmunda

Rajmund, będąc szczęśliwym, ponieważ jego serce było całe dla Boga, spędzał dni pomiędzy modlitwą, pracą i ofiarą. Pewnego dnia w swoim wnętrzu odczuł wielkie zamieszanie: Czy ten styl życia jest konieczny do osiągnięcia świętości? Czy nie byłoby lepiej wrócić do domu i zacząć kariery wojskowej? Bardzo szybko Rajmund zareagował, zrozumiawszy, że chodziło o pokusę demona, który chciał go odciągnąć od Bożego wezwania.

Powiedział więc: „Idź precz przeklęty, ponieważ nie uczynię więcej niż to, czego nauczyła mnie Matka, Dziewica Maryja”. Jak tylko wymówił imię Maryi, pokusa znikła, podczas gdy Rajmund powtarzał: „Jezu, Maryjo, chrońcie mnie”.

Słowo Boże

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».” (Mt 4, 1 – 4)

Refleksja

Upadamy w pokusie nie tylko wówczas, gdy czynimy zło, ale także gdy ona nas odciąga od czynienia dobra, które możemy spełnić. Pokusa jest ukryta i mówi nam: „Nie rób tego lub tamtego, w sumie, jaki masz obowiązek…”. Istnieje w nas stała pokusa nie bycia na tyle odpowiedzialnymi, na ile możemy; nie angażowania się głęboko; nie dawania wszystkiego tego, co jest w naszym zasięgu, ale tylko tego, co nam zbywa, i to czasem niechętnie. Uciekajmy się do Jezusa i Maryi, abyśmy za przykładem Świętego Rajmunda mogli zwyciężać pokusy i walczyć o dobro.

Modlitwa

Prośmy tego dnia za wszystkich będących daleko od Boga. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień piąty Służba

Z życia Świętego Rajmunda

W roku 1221 wstępuje do zakonu mercedariuszy  w Barcelonie z jednym tylko zamiarem naśladowania Chrystusa i to Chrystusa Ukrzyżowanego. Tam budzi się w nim pragnienie śmierci męczeńskiej dla Jezusa Chrystusa. Został wyświęcony na kapłana i poświęcił się całkowicie głoszeniu Ewangelii, pocieszając chorych i strapionych. Pociągał ludzi swoim słowem, życiem i cudami.

Słowo Boże

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.” (Mk 1, 16–18)

Refleksja

Spełniając swoje powołanie, Święty Rajmund poświęcił się całkowicie służbie braciom. Bóg powołuje nas do służby innym. Dlatego też jako kapłan, ojciec rodziny, żona, siostra zakonna, gospodyni domowa, murarz, lekarz, pielęgniarka możemy spełniać nasze powołanie, będąc szczęśliwymi i czyniąc szczęśliwymi innych.

Modlitwa

Módlmy się tego dnia, abyśmy zawsze służyli innym.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....

Dzień szósty Niewola

Z życia Świętego Rajmunda

Bardzo szybko Rajmund mógł spełnić swoje pragnienie pojechania do Afryki, gdzie muzułmanie więzili chrześcijan. Praca dla niewolników stała się jedną z jego najbardziej trudnych i ważnych misji. Tam zajmował się chorymi, bronił życia poddanych i głosił Ewangelię słowem i przykładem. Jego głoszenie było tak bardzo skuteczne, że został pobity, uwięziony,

 

Słowo Boże

 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4, 16–19)

Refleksja

Ryzykowanie dla przyjaciół jest relatywnie łatwe, ale dać swoje życie dla tych, których nie znamy, lub dla tych, którzy nawet nas nie chcą, nie jest zbyt częste. To było to, co uczynił Jezus, a Święty Rajmund starał się Go naśladować, dając siebie samego jako więźnia, kiedy nie mógł zapłacić więcej, aby wykupić innych z więzienia. Na pewno nigdy nie znajdziemy się w tej samej sytuacji, w jakiej znalazł się Święty Rajmund, ale nie zabraknie nam możliwości, aby dać coś z siebie, czyli np. nasz czas, naszą obecność, naszą życzliwość. Również nasza miłość, tak jak czynił Święty Rajmund, powinna kierować się szczególnie do uwolnienia człowieka ze wszystkich rodzajów ucisków i zniewoleń.

Modlitwa

Tego dnia módlmy się za wszystkich cierpiących na jakikolwiek rodzaj zniewolenia.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... .

Dzień siódmy Chorzy

Z życia Świętego Rajmunda

Kiedy odzyskał wolność, papież Grzegorz IX nadał mu tytuł kardynała. Jednak ta godność nie oddaliła go od jego najbardziej potrzebujących braci. Wręcz przeciwnie. Dowiódł tego, pielęgnując chorych na dżumę, która szalała wówczas w Katalonii. Zajmując się nimi, czynił na nich znak krzyża. Jeśli poprzez szczególny sposób narodzenia stał się opiekunem macierzyństwa, to jego służba przy najbardziej słabych i chorych przekształciła się w obronę życia, która w rzeczywistości jest tym samym

Słowo Boże.

O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.” (Łk 4, 40)

Refleksja

Trudno nam zaakceptować chorobę, tę własną i tę innych. Staje się dla nas trudnym i ciężkim pielęgnowanie chorego i wiele razy buntujemy się. Także w tym możemy uczyć się od Świętego Rajmunda, który w każdym bracie dostrzegał oblicze cierpiącego Jezusa.

Modlitwa

Módlmy się tego dnia za wszystkich chorych.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... .

Dzień ósmy Śmierć.

Z życia Świętego Rajmunda

Rajmund postanowił wrócić do Afryki, aby towarzyszyć niewolnikom, kiedy papież wezwał go do Rzymu. Wyruszywszy w podróż, jechał przez Cardonę, aby pożegnać się z wicehrabią Rajmundem Folchem VI, który uratował go, wyciągając z brzucha jego matki. I tam, w zamku swojego przyjaciela, przyszła śmierć. Chwilę wcześniej gorąco prosił o przyjęcie Komunii, ale nie było żadnego kapłana, który mógłby mu jej udzielić. Jednak zobaczył otwierające się bramy zamku, którędy wchodziła procesja braci mercedariuszów, którzy towarzyszyli kapłanowi niosącemu Hostię w swoich rękach. Ci zakonnicy byli aniołami, a kapłanem był sam Jezus, który przybliżył się, aby spełnić jego ostatnie pragnienie.

Słowo Boże

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” (J 6, 51)

 

Refleksja

Śmierć jest czymś, co nas przeraża, napawa lękiem, boli. Czasami, kiedy nas dotyka z bliska, próbujemy krzyczeć, że nic nie ma sensu, że życie jest absurdalne, że Bóg nie istnieje. Ale wiara nam mówi, że Jezus zwyciężył śmierć i wzywa nas do dzielenia się Jego zwycięstwem. Poza tym, On nam obiecał, że „[…] kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (J 6, 51), i ta nadzieja jest tym, co podtrzymuje nas pośród bólu i cierpienia.

Modlitwa

Prośmy w tym dniu za wszystkich naszych zmarłych.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... .

Dzień dziewiąty Trwanie przy Bogu

Z życia Świętego Rajmunda

Ponieważ zakon i wicehrabia Rajmund Folch nie mogli dojść do porozumienia na temat tego, kto ma posiadać ciało Rajmunda, rozwiązali ten problem, kładąc zmarłego na grzbiet ślepego muła i pozwalając, aby sam wybrał miejsce pochówku. Wiele osób podążało za mułem. Zatrzymał się dopiero naprzeciw kaplicy Świętego Mikołaja, obok wizerunku Maryi, przed którą Rajmund modlił się tyle razy. Stamtąd wyszedł, aby poświęcić się Bogu oraz najbardziej potrzebującym braciom i tam powrócił po spełnieniu swojej obietnicy.

Słowo Boże

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.”
(Łk 24, 1-6)

Refleksja

W końcu, po oddaniu całego swojego życia w służbie swoim braciom, Święty Rajmund oddał swoje życie Bogu i teraz nam pomaga z nieba. Święty Rajmund otrzymał nagrodę za tak wielką miłość, za tak wielki wysiłek, za tak wielkie poświęcenie, za tak wielką wielkoduszność. Pójdźmy za jego przykładem, starając się budować naszą pokorną i prostą pracą każdego dnia królestwo Boże w naszym domu, dzielnicy, Ojczyźnie.

Modlitwa

W ostatnim dniu, prośmy za nas wszystkich, abyśmy mogli podążać za przykładem Świętego Rajmunda.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... .

Litania do Świętego Rajmunda

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

***

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego, módl się za nami.

Święty Rajmundzie, nasz Patronie i Opiekunie, módl się za nami.

Apostole prawdy i miłości ewangelicznej, módl się za nami.

Mistrzu życia wewnętrznego, módl się za nami.

Czcicielu Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.

Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości na krzywdę ludzką, módl się za nami.

Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi, módl się za nami.

Obrońco niewolników i gorliwy orędowniku w najtrudniejszych sprawach życia, módl się za nami.

Wytrwały głosicielu Bożej prawdy w obronie prawa i sprawiedliwości społecznej, módl się za nami.

Obrońco ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, módl się za nami.

Patronie matek i ludzi zatroskanych o życie i godność każdej istoty ludzkiej, módl się za nami.

Wzorze heroicznej miłości w znoszeniu cierpień i ludzkiej niedoli, módl się za nami.

Przykładzie wierności woli Bożej i miłości bliźniego, módl się za nami.

Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie dla dobra

Kościoła, módl się za nami.

Przewodniku dusz naśladujących Chrystusa ubogiego i cierpiącego na drodze zbawienia, módl się za nami.

***

Żywą wiarę wśród pokus i przeciwności, uproś nam Święty Rajmundzie.

Stałą nadzieję i czystą miłość, uproś nam Święty Rajmundzie.

Ducha pokory i pokuty za grzechy, uproś nam Święty Rajmundzie.

Ochotne poddanie się woli Bożej, uproś nam Święty Rajmundzie.

Liczne powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i apostolstwa misyjnego, uproś nam Święty Rajmundzie.

Ojczyźnie pokój i sprawiedliwość, uproś nam Święty Rajmundzie.

Parafii i rodzinom naszym Twoje wstawiennictwo i pomoc, uproś nam Święty Rajmundzie.

Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim, uproś nam Święty Rajmundzie.

Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym, uproś nam

Abyśmy, przez cierpienia, dojrzewali do Królestwa Bożego, uproś nam Święty Rajmundzie.

Abyśmy, życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem, zasłużyli na chwałę wieczną, uproś nam Święty Rajmundzie.

 

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

 Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Błogosławieni miłosierni,

W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze! Ty obdarzyłeś Świętego Rajmunda Nonnata żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mógł wiernie spełniać Twoją wolę, spraw abyśmy umocnieni Jego modlitwą, wstawiennictwem i przykładem z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Koronka Świętego Rajmunda

Koronka składa się z trzech dziesiątek czerwonych paciorków, oddzielonych białymi paciorkami oraz trzech czerwonych

Na pierwszym białym paciorku

Błogosławiony Święty Rajmundzie, którego narodziny były szczególnym przedmiotem miłosierdzia Bożego i który zostałeś przyjęty przez Najświętszą Pannę Miłosierną jako jej własny syn. Proszę, abyś wspomógł mnie w osiągnięciu cnót, które przemieniły cię w człowieka zdolnego do poświęcenia się ofiarnej służbie uwięzionych chrześcijan; gorącej miłości Najświętszej Dziewicy Maryi; przykładnej praktyce wiary, nadziei i miłości; umartwienia zmysłów; ducha modlitwy; i wewnętrznej jedności z Chrystusem w Eucharystii.

Proszę, wstawiaj się przed Panem i Jego Dziewiczą Matką, abym doświadczył uwolnienia od zła tego świata, tyranii moich własnych namiętności i napełnienia żywą wiarą i szczerym pragnieniem zbawienia.

Uproś dla mnie Boże miłosierdzie, prawdziwy żal za moje grzechy, męstwo w wierze, łaskę miłowania Boga i bliźniego oraz ostateczną niezłomną wytrwałość w pełnieniu świętej Bożej woli. Amen.

Na pierwszym czerwonym paciorku

Pozdrawiamy cię, Święty Rajmundzie, widząc znak szczególnej Opatrzności, jaką Bóg dał ci w tak szczególnym porodzie, ogłaszając cię opiekunem matek w stanie błogosławionym i chrześcijańskich rodzin. Zdrowaś Maryjo... .

Na drugim czerwonym paciorku

Pozdrawiamy cię Święty Rajmundzie, który przez swoją wielką miłość i cierpienie aż do wyciszenia w imię Ewangelii przetrwałeś wszystko dla pojmanych chrześcijan. Zdrowaś Maryjo... .

Na trzecim czerwonym paciorku

Pozdrawiamy cię, Święty Rajmundzie, który odwiedzałeś, pocieszałeś, i umacniałeś wiarę chrześcijan pozbawionych wolności. Zdrowaś Maryjo... .

Na trzech białych paciorkach, oddzielających dziesiątki .

Ojcze Nasz... .

Boże, dzięki Twojej łasce, Święty Rajmund dokonał cudów w wykupywaniu Twojego wiernego ludu z rąk nikczemnych ludzi. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, abym uwolnił się od niewoli moich grzechów, abym mógł, w sposób wolny, zawsze czynić to, co podoba się Twojej świętej woli.

Na czerwonych paciorkach, wchodzącym w skład każdej z 3 dziesiątek  Zdrowaś Maryjo... .

Chwała Ojcu... .

P. Módl się za nami, o Święty Rajmundzie,
W. Abyśmy stali się godni obietnic Chrystusa.

Boże, który sprawiłeś, że wysiłki Świętego Rajmunda w uwalnianiu chrześcijan z niewoli niewiernych były owocne, spraw, aby modlitwy zanoszone za jego wstawiennictwem uwolniły nas od niewoli grzechu, abyśmy mogli w sposób wolny pełnić Twoją świętą wolę. Amen.

Modlitwy w osobistych i wspólnotowych potrzebach

O uzyskanie łaski w osobistych potrzebach

Chwalebny Święty Rajmundzie Nonnacie, pełen współczucia i miłości dla tych, którzy cię wzywają i dla wszystkich, którzy bardzo cierpią z powodu ciężaru swych problemów. Rzucam się do twoich stóp i pokornie błagam, abyś wejrzał na moją sytuację, którą powierzam twojemu orędownictwu… wymienić swoją intencję.

Zechciej powierzyć moją prośbę Dziewicy Maryi i przedstawić ją przed tronem Jezusa, aby On sam mógł doprowadzić ją do szczęśliwego rozwiązania. Nie przestawaj wstawiać się za mną, dopóki moja prośba nie zostanie wysłuchana

Nade wszystko uproś mi łaskę kontemplacji Boga twarzą w twarz, z tobą i z Maryją oraz ze wszystkimi Świętymi, wielbiąc Go i błogosławiąc przez całą wieczność. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... , Chwała Ojcu... .

Święty Rajmundzie Nonnacie, módl się za mną i udziel mi łaski, o którą cię proszę (3 x).

O orędownictwo nad wspólnotą parafialną

Chwalebny Święty Rajmundzie! Dziś wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem, nasze rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące, matki oczekujące potomstwa i poczęte dzieci oraz osoby:

  • dotknięte cierpieniem ciała i duszy;
  • odrzucone, samotne, zamknięte na drugiego człowieka;
  • wątpiące w Bożą Miłość, przeżywające kryzys wiary;
  • odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła;
  • żyjące bez Boga, pogrążone w niewoli grzechu;
  • lekceważące sakramenty święte;
  • popadające w niewolę fizyczną i duchową z powodu alkoholu, narkotyków, komputerów, nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie jako uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować cię w twojej pokorze, miłości, abyśmy za twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen.

O orędownictwo w potrzebach Kościoła, świata oraz naszej duszy

O przesławny Święty Rajmundzie Nonnacie! Całym sercem raduję się wspaniałą wielkością naszego Boga i Pana, że uczynił ciebie tak wielkim Świętym, obdarzając mnie tak wieloma przywilejami i darami. Za nie wszystkie składam Najświętszemu Wiecznemu Bogu Trójjedynemu dziękczynienie, a także tobie, mój Święty – za każdą pomoc, za twoją świętą krew, i za tortury przebicia twoich ust kłódką. Usilnie cię proszę, abyś wstawiał się przed Boskim Majestatem o rozszerzanie wiary katolickiej, o obronę przed świętokradztwami, o spokój dla rządów chrześcijańskich, o nawrócenie dla grzeszników, o uwolnienie dla osób zniewolonych.

Podobnie, mój Święty, proszę cię, żebyś był także moim Orędownikiem. Aby tak, jak pozostawałeś przez wiele godzin żywy wewnątrz ciała twojej zmarłej matki, tak samo proszę cię, aby moja potrzebująca dusza pozostawała w życiu łaski Bożej i cieszyła się pokojem. Abym wychwalał Boga wśród aniołów i świętych przez całą wieczność. I abym to osiągnął, błagam cię o pomoc. Proszę cię także w następującej intencji wymienić prośbę

Ufam, że to uczynisz, mój najdroższy ojcze Rajmundzie. Mówi się o tobie, że otrzymujesz od Boga wszystko to, o co twoi czciciele ciebie proszą. Ale jeśli dla większej chwały Bożej i dla dobra mojej duszy, jest konieczne, aby ta łaska się opóźniła albo abym jej nie otrzymał, wyjednaj dla mnie, mój Święty, łaskę doskonałej uległości mojemu Bogu i Obrońcy. Aby duch mój pozostał w pokoju, dopóki Pan mi zachowa życie. A później, przez szczęśliwą śmierć, abym doszedł do rozkoszowania się radościami wiecznej Ojczyzny. Amen.

Modlitwy w intencji życia, rodzin, matek w stanie błogosławionym, poczętych dzieci

O obronę życia

Ukochany Święty Rajmundzie, tak jak broniłeś życia kobiet i mężczyzn twojego czasu, wstawiaj się przed Ojcem, aby w imię Swojego Syna, Jezusa, wylał na nas Ducha Świętego, byśmy byli świadkami życia. Amen.

O święte rodziny

Panie, Wszechmogący Ojcze! Rodzina jest najstarszą instytucją ludzkości, ponieważ jest tak stara jak człowiek. Ale ponieważ jest to twoja własna instytucja i jedyny sposób, w jaki człowiek powinien przyjść na ten świat i rozwinąć się do największej doskonałości, siły zła atakują go, powodując, że ludzie gardzą tą podstawową jednostką cywilizacji chrześcijan. W swojej samobójczej furii próbują zadawać śmiertelny cios rodzinom.

Dzięki chwalebnemu wstawiennictwu twojego sługi, Świętego Rajmunda Nonnata, przebywającego w niebie, obrońcy szczęścia, dobrobytu i pokoju chrześcijańskich rodzin, prosimy, abyś wysłuchał naszych modlitw.

Za zasługi tego wielkiego Świętego, naszego patrona, spraw, aby nasze domy zawsze mogły być wzorowane na Świętej Rodzinie z Nazaretu, gdzie będzie panowała wzajemna miłość i zaufanie.

Nie pozwól wrogom chrześcijańskiego życia rodzinnego zatriumfować w ich świętokradczych atakach, lecz raczej nawróć ich na prawdę ku chwale Twojego Świętego Imienia. Amen.

O miłość w relacjach

Święty Rajmundzie Nonnacie, wrażliwy i podziwiany Patronie cierpiących. Obarczony problemami, stoję u twoich stóp i błagam cię, abyś mnie strzegł. Ty przez miłość, którą wiecznie zachowałeś do Chrystusa i za twój ogromny zapał, aby się do Niego upodobnić, wyprosiłeś wiele cudów i nieustannie otrzymujesz od Pana łaski, o które prosisz. Z posłuszeństwem i naleganiem proszę cię, wstaw się dzisiaj za mną.

Czcigodny Święty Rajmundzie Nonnacie, pełen darów i miłosierdzia dla tych, którzy przychodzą do ciebie, zawsze wzywany w naszej niedoli, uproś zgodę, dobroć i prawość w moim domu. Moja przyjaźń z tobą jest wielkoduszna, a moje zaufanie do ciebie wielkie.

Dlatego ufnie przedstawiam tobie moje utrapienia. Gorąco proszę, aby... wymienić osobę, o którą pragniemy się modlić, była moją/im ukochaną/ym w życiu. I abyśmy zdołali zaradzić trudnościom i troskom, które niszczą nasze życie. Pomóż nam, abyśmy zdołali zjednoczyć się ze sobą. Pomóż nam zwrócić się ku sobie i być wzajemnie szczerymi. I nie dozwól, aby ktokolwiek lub cokolwiek nas rozłączyło. Święty Rajmundzie Nonnacie, Mężu godny wszelkiej czci, pomóż mi uzyskać pomoc z Nieba.

Mam nadzieję otrzymać od Ojca Przedwiecznego, Maryi i Dzieciątka, osobę, którą pragnę kochać, tak jak ty zawsze miłowałeś ludzi oraz broniłeś ich wytrwale i cierpliwie. Amen.

O łaskę macierzyństwa

Święty Rajmundzie Nonnacie, ty byłeś nienarodzony, a z łona twojej umarłej matki uratowany i przez nią poświęcony Bogu. Umarła ona przed urodzeniem ciebie. Tak jak chroniłeś życie kobiet i mężczyzn twoich czasów, wstaw się u Ojca, aby przez twoje orędownictwo wysłuchał mojej prośby i obdarzył mnie dzieckiem, którego bardzo pragnę.

Święty Rajmundzie, uproś mi łaskę macierzyństwa i spraw, aby moja ciąża bez przeszkód dotrwała do końca. Chroń nas w czasie porodu, mojemu dziecku daj szczęśliwe przyjść na świat, aby było silne i zdrowe i takie pozostało do końca życia.

O, przesławny Święty Rajmundzie, któremu Bóg udzielił swej łaski na ziemi, w zdrowiu i w chorobie, w życiu i w śmierci. Chętnie wstawiający się za nami, orędowniku dziewic, obrono małżeństw, ochrono zniesławionych, opiekunie hodowców, ratunku rozbitków, wyzwolenie uzależnionych, przejrzenie niewidomych i zakończenie wszelkiego zła. Gdy żarliwie pragnąłeś przyjąć przed śmiercią Komunię Świętą, oto sam Jezus Chrystus udzielił ci Jej Swymi chwalebnymi rękami. Obiecuję oddać Bogu całe życie, prowadząc je jako dobra chrześcijanka i rozwijając w nim łaskę i miłość dla wspólnoty Kościoła. Proszę ciebie o to, Święty Rajmundzie Nonnacie, udziel mi twej świętej pomocy i uproś cud życia we mnie, dla dobra mojego i mojego męża oraz dla większej chwały Boga, naszego Ojca Niebieskiego. Amen.

O łaskę bycia kochającą matką

Módl się za mnie, Święty Rajmundzie Nonnacie, i otocz mnie swoją ochroną w godzinie mojej potrzeby.

Wstawiaj się, bym mogła mieć wielką radość z posiadania zdrowego dziecka, które będzie dobrym chrześcijaninem i wiernym członkiem Kościoła.

Obym otrzymała łaskę bycia kochającą katolicką matką, abyśmy razem z tobą i Matką Miłosierdzia wychwalali Ojca, Syna i Ducha Świętego w naszym niebiańskim domu na wieki. Amen.

Nowenna dla kobiet w stanie błogosławionym

Odmawia się ją raz w miesiącu, począwszy od miesiąca, w którym kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży. W dziewiątym miesiącu odmawia się Nowennę do Świętego Rajmunda Nonnata

O cudowny Święty Rajmundzie Nonnacie, przychodzę do ciebie pobudzona wielką łaskawością, z jaką traktujesz swoich czcicieli. Przyjmij, mój Święty, te modlitwy, które z wielką radością tobie ofiaruję, na pamiątkę twoich modlitw skierowanych do Boga, który ustanowił ciebie szczególnym patronem kobiet w ciąży. Oto jestem, mój Święty, jedną z nich, która oddaje się pod twoją opiekę i obronę.

Twoja cierpliwość była niepokonana przez osiem miesięcy, kiedy byłeś umęczony przebiciem ust kłódką
i innymi karami, które zniosłeś w ciemnym lochu i w dziewiątym miesiącu, kiedy opuściłeś więzienie.

Święty Orędowniku, pokornie cię proszę, abyś przedstawił moją prośbę Bogu, aby dziecko znajdujące się pod moim sercem zostało zachowane przy życiu i w zdrowiu w ciągu ośmiu miesięcy, a w dziewiątym, aby przyszło na ten świat. Spraw mój Święty, aby tak, jak dzień, w którym twoja dusza opuściła ciało, był niedzielą, będącą dniem radości i wesela, tak aby dzień mojego porodu był pełen szczęścia i radości, aby wszystkie okoliczności mu towarzyszące przyczyniły się dla większej chwały Bożej i twojej oraz dla zbawienia duszy mojej i mojego dziecka. Amen.

O błogosławieństwo dla poczętego dziecka

Drogi Święty Rajmundzie Nonnacie, przykładzie miłości do biednych i potrzebujących. Padam do Twoich stóp, aby Cię prosić o pomoc w moich potrzebach. Ponieważ twoją największą radością było pomaganie biednym i potrzebującym na ziemi, pomóż mi również w mojej sytuacji.

Do Ciebie, chwalebny obrońco, przychodzę, abyś pobłogosławił moje dziecko, które mam w sobie. Pokornie proszę Cię, abyś dotarł do Boga życia. Niech stworzenie, które noszę w moim łonie, żyje dalej, aby zobaczyć światło tej błogosławionej ziemi. Niech dzień, w którym się narodzi, będzie doskonałą okazją do radości i błogosławieństwo dla naszego domu.

Wyproś, aby wszystkie okoliczności związane z porodem były dla większej chwały Bożej. Pomóż nam być rodzicami, których miłość do Jezusa Chrystusa będzie rosła każdego dnia.

Dziś potrzeba świętych domów, potrzeba dzieci, które potrafią patrzeć na świat oczami pełnymi miłości. Zamknij ich oczy na nienawiść i zło.

Chcemy uczynić świat rodziną, gdzie wszyscy mężczyźni i kobiety kochają drugiego człowieka i kochają Boga.

Święty Rajmundzie Nonnacie, wysłuchaj nasze modlitwy i uczyń mnie szczęśliwą matką dzięki temu dziecku, które noszę pod sercem. Mam nadzieję, że urodzę je szczęśliwie przez twoje wstawiennictwo. Amen.

O ochronę dla poczętego dziecka

Boże, Ojcze dziękuję Ci, że dałeś mi ogromną radość poczęcia dziecka. Dziękuję, że uczyniłeś nas uczestnikami Twojego ojcostwa, dając istnienie nowej istocie.

W oczekiwaniu na jego narodziny przychodzę prosić o Twoją ochronę, przez mojego patrona i opiekuna Świętego Rajmunda Nonnata, aby ten owoc mego łona dotrwał do szczęśliwego rozwiązania.

Mam nadzieję, że dzięki nieskończonym zasługom naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego. Syna i błogosławionej Matki Bożej wysłuchasz mojej prośby Amen.

O ocalenie od aborcji dzieci poczętych

Święty Rajmundzie Nonnacie, Kościół się cieszy z powodu twojej miłości i potężnego wstawiennictwa u Boga. Od kiedy zostałeś sprowadzony na ten świat przez cesarskie cięcie po śmierci twej matki, wstawiasz się za tymi nienarodzonymi dziećmi, których rodzice rozważają grzech aborcji.

Święty Rajmundzie, przez całe swoje życie wykupywałeś chrześcijan z niewoli i nawracałeś z grzechu niewiary. Poprzez twoje mocne wstawiennictwo, niech Bóg wyzwoli te dzieci, których wody chrztu nigdy nie będą mogły włączyć do wspólnoty Kościoła i uczynić ich dziećmi Bożymi.

Przez twoje świadectwo nauczałeś, że miłość polega na pomaganiu innym na drodze do zbawienia. Zainspiruj chrześcijańskie matki, aby uświadomiły sobie świętość ludzkiego życia, które noszą pod sercem w swoich ciałach. Niech mają odwagę i siłę, by wybrać życie, a nie poddać się śmiertelnemu grzechowi aborcji. Módl się także o nawrócenie wszystkich, którzy wywierają presję i niszczą życie, nie zważając na ludzką godność każdej osoby.

Inspiruj i umacniaj nasz naród do podtrzymywania świętości wszelkiego życia i do promowania chrześcijańskiego życia rodzinnego poprzez pomoc rodzicom w ich powołaniu do współpracy z Bogiem, aby wnieść nowe życie do naszego świata. Prosimy o to w imię Jezusa, naszego Odkupiciela. Amen.

O pomoc rodzicom dzieci utraconych.

Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki, Rachel opłakuje swe dzieci, i nie chce utulić się w żalu. Bo ich już nie ma.”
(
Mt 2,18)

Wszechmogący Boże Dawco życia doczesnego i wiecznego, który znasz zranienie i tęsknotę rodziców po utracie dziecka. Pokornie Cię błagamy, obdarz ich serca prawdziwym pokojem. Daj im łaskę pogodzenia się z rozstaniem z dziećmi, które powołałeś do życia w szczęściu niebieskim bez próby życia ziemskiego.

Napełnij ich serca pokojem i mocnym poczuciem duchowej więzi z dziećmi, które oczekują na nich w Twoim domu Ojcze.

Okaż swoją ojcowską dobroć i obdarz ich upragnionym potomstwem, aby mogli obserwować jego duchowe wzrastanie „w łasce u Boga i u ludzi”.

Prosimy o to za wstawiennictwem Bogarodzicy Maryi, wszystkich świętych matek i ojców i patrona tego miejsca Świętego Rajmunda Nonnata. Ufni w Twoje miłosierdzie z wiarą i ufnością oczekujemy na dar niebios. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Pod Twoją obronę… .

Modlitwy dla pragnących wyzwolenia

O czystość duszy pragnącej szczęścia wiecznego

Chwalebny Święty Rajmundzie, w którego wstawiennictwie znalazł upodobanie Bóg, panujący nad ziemią i żywiołami, zdrowiem i chorobą, życiem i śmiercią.

Prosimy Cię, oręduj za dziewczętami, błogosław małżonków, broń tych, którzy są oczerniani, wspomagaj w zbieraniu plonów rolników, doprowadź do portu rozbitków, daj wolność jeńcom, przywróć wzrok niewidomym mocą Tego, Któremu byłeś wierny do końca.

Wyproś mi łaskę wyzwolenia się z wszelkiego zła, abym mógł zrealizować moje gorące pragnienie przyjęcia Najświętszego Sakramentu. Ty, który swoim żarliwym pragnieniem sprawiłeś, że Jezus Chrystus osobiście udzielił ci z błogosławionych swych rąk Komunię Świętą, błagam cię, wstawiaj się za mną, abym mógł zasłużyć na tę ucztę niebiańską. A otrzymawszy Wiatyk pod koniec mojego życia, uzyskał szczególną łaskę szczęścia wiecznego, o którą cię proszę. Przez samego Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

O pomoc w walce duchowej

Święty Rajmundzie Nonnacie, bądź naszym wspomożycielem w duchowej walce, którą toczymy każdego dnia naszego ziemskiego życia. Wiesz, jak łatwo jest nam podążać za tym, co wygodne i przyjemne, a co jednocześnie zamyka nas w niewolę grzechu.

Dlatego prosimy cię, ochraniaj nas nieustannie przed tym, co prowadzi do śmierci duchowej, naucz odróżniać dobro od zła i módl się za nami do Najwyższego, abyśmy nie podążali za zgubnym duchem tego świata, a przylgnęli do Jego pałającego miłością serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O uwolnienie z niewoli grzechu

Święty Rajmundzie Nonnacie, ty, który w szczególny sposób troszczyłeś się o ludzi, wykupując ich z niewoli muzułmanów, prosimy cię całym sercem, wstawiaj się za nami do Boga.

O jak bardzo błądzimy, myśląc, że jesteśmy wolni, nie zdając sobie sprawy z tego, jak biedne są nasze dusze, skażone grzechem oraz jak bardzo cierpią, poddając się pokusom świata i niszcząc relację z Bogiem, najpiękniejszą, jakiej możemy doświadczyć w ziemskim życiu.

Prosimy cię, Święty Rajmundzie, módl się za nami do Boga, abyśmy przestali być niewolnikami grzechów, które oddalają nas od kochającego Stwórcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O uwolnienie od nałogów

Święty Rajmundzie Nonnacie, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za nami do miłosiernego Ojca. Tak bardzo ciebie potrzebujemy, jesteśmy bowiem słabi, bo zawładnęły nami różne nałogi.

Zwracamy się do ciebie, Święty Rajmundzie, z całą ufnością i wiarą, że pomożesz nam uwolnić się od tego, co tak bardzo szkodzi naszemu zdrowiu i duszy: alkoholu, hazardu, narkotyków i wszelkiego rodzaju używek.

Przekonani o twoim zaangażowaniu w wyswobodzenie z naszych uzależnień, chcemy ci dziękować za to, co dla nasz uczynisz, bo tak wiele robiłeś dla bliźnich za swojego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O wolność od zła i obronę przed złem

Niezapomniany Święty Rajmundzie Nonnacie, wrażliwy i umiłowany Patronie tych, których podtrzymujesz. Mam wiele problemów, dlatego stoję u twoich stóp i proszę cię o twoje orędownictwo. Ty, mój Święty, przez miłość do Chrystusa i przez twoją ogromną gorliwość w przyjmowaniu Komunii Świętej, sprawiłeś, że dokonało się wiele cudów. Zawsze byłeś zjednoczony z Bogiem i otrzymywałeś pomoc, o którą Go prosiłeś.

Proszę cię, zanieś moją prośbę do miłosiernego Boga i uproś u Niego, aby oddalił ode mnie zło, które tak bardzo mnie nęka. Zważ na moje cierpienia i oddal ode mnie nieszczęścia.

Święty Rajmundzie, uciekam się do twojego Świętego współczucia, abym dzięki twej pomocy i obronie nie doznał szkody od ludzi, którzy dopuszczają się zła. I tak jak tobie udało się uwolnić od kar, prześladowań, tortur i więzień, spraw, bym ja stał się wolny od obmów, zamętu, plotek, intryg i fałszywych oskarżeń, od fałszerstw i kłamców. Uwolnij mnie od ich złych języków i oszczerstw, od ich zazdrości, podejrzeń i nienawiści.

Dziś tak bardzo mnie ranią. Spraw, abym został uwolniony od …. wymienić prośbę. Niech moja modlitwa, dzięki twojemu wstawiennictwu, sprawi, że pokój na nowo zagości w moim życiu. Amen.
Ojcze nasz...(9x) , Chwała Ojcu... .

O uwolnienie od plotek

Święty Rajmundzie Nonnacie, patronie nasz, niestrudzony głosicielu Słowa Bożego, niezłomny męczenniku, któremu przepalano wargi i założono kłódkę na usta, przymuszając do milczenia.

Prosimy cię pokornie o wstawiennictwo przed Bogiem. Niech zamilkną ci, którzy źle o nas mówią, rozsiewając fałszywe wiadomości i pomówienia.

Boże, który napełniłeś serce Rajmunda gorącym pragnieniem przywracania godności niewolnikom. Uwolnij nas od pokusy obmawiania ludzi, która oddala od Boga i niszczy łączność z bliźnimi.

Uchroń nas przed złośliwością nieżyczliwych ludzi i dopomóż by w każdym słowie, które wychodzi z ust naszych była tylko prawda i szacunek dla godności człowieka jako dziecka Bożego. Prosimy o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Teksty liturgiczne

Teksty mszy wotywnej ku czci Świętego Rajmunda

Kolekta

Boże, który sprawiłeś, że święty Rajmund Wyznawca z bezgranicznym poświęceniem oddawał się wykupywaniu chrześcijan z niewoli, za jego wstawiennictwem wyzwól nas z więzów grzechu, * abyśmy swobodnym sercem pełnili Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami

Wspominając Twojego sługę Świętego Rajmunda, składamy Ci Panie ofiarę uwielbienia * i ufamy, że wybawi ona nas od złego teraz i w przyszłości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego.

Prefacja o Świętym Rajmundzie

K. Pan z wami

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe słuszne i zbawienne * abyśmy zawsze i wszędzie * Tobie składali dziękczynienie * Panie, Ojcze Święty, * Wszechmogący i wieczny Boże.* I abyśmy Cię wielbili, * błogosławili i głosili Twoją chwałę * w uroczystość świętego Rajmunda Nonnata,* przez Chrystusa naszego Pana.* On wydając się dobrowolnie na śmierć,* stał się sprawcą naszego zbawienia * i źródłem wszelkiej prawdziwej wolności. * On, przez tajemniczy głos Ducha Świętego, * powołał Twego sługę Rajmunda * do rodziny Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, * i wlał w niego swoje własne uczucia miłości, * aby odważnie stawił czoła boleściom i więzieniom * dla uwolnienia pojmanych chrześcijan. * Dlatego, ze wszystkimi Aniołami i świętymi * głosimy Twoją chwałę, i błogosławimy Ciebie, * bez końca wołając: Święty, Święty Pan Bóg Zastępów... .

Modlitwa po Komunii

Pokrzepieni niebieskim pokarmem i napojem, błagamy Cię pokornie, nasz Boże niech nas bronią modlitwy Świętego Rajmunda, * w którego uroczystość przyjęliśmy te Dary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo wody Świętego Rajmunda Nonnata dla chorych

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

Módlmy się: Boże, mocy i zbawienie wszystkich ufających Tobie, któryś teściową św. Piotra Apostoła gorączką wielką trapioną, wysłuchując pobożnych próśb, całkowicie uzdrowić raczyłeś: uświęć X i pobłogosław X tę wodę, owoc Twojego dzieła stworzenia, w Twoje najświętsze imię, oraz Wyznawcy Twego, Rajmunda, który wzgardzony przed wiekami, w macierzyńskie dłonie Najświętszej Dziewicy Maryi się schronił. Pozwól, prosimy, przez jego wielkie zasługi i orędownictwo, aby każdy, kto gorączką trapion będzie, przez obmycie, pokropienie lub spożycie tej wody, dostąpił zdrowia duszy i ciała, a z choroby uwolnion został. Prosimy, abyś całym i nienaruszonym Kościół swój zachował, a za wszelkie dzieła Twojej łaski dzięki Tobie czynimy nieustannie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlmy się: X Pobłogosław, Panie, przez zasługi świętego Rajmunda tę wodę, którą swoim chwalebnym ciałem uświęciłeś w rzece Jordan. Spraw, aby każdy, kto ją spożyje, lub jej zaczerpnie, otrzymał zdrowie duszy i ciała. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Antyfona: O Rajmundzie, wzorze czystości, prawości i wstrzemięźliwości! Wstawiaj się u Matki Miłosierdzia, aby na tym łez padole broniła nas przed zgubnymi pokusami, abyśmy w naszych śmiertelnych ciałach mogli się już cieszyć zadatkiem wieczności.

Módlmy się: Dozwól, prosimy, wszechmogący Boże, aby w mocy błogosławieństwa tej wody, oraz przez zasługi męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, świętego Rajmunda, oraz wszystkich Świętych, wszyscy wierni, którzy pobożnie i z wiarą będą tę wodę spożywali, lub się nią posługiwali, prawdziwe zdrowie duszy i ciała otrzymali, i w Twojej służbie pozostali. Przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który dałeś swoim sługom światło prawdziwej wiary i poznanie chwały odwiecznej Trójcy Przenajświętszej, i w mocy Twojej chwały pozwalasz nam adorować Jej jedność. Prosimy, abyśmy w mocy tej żywej wiary pozostali wolnymi od wszelkich zasadzek złych duchów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Módlmy się: Dozwól nam, Twoim sługom, Panie Boże, cieszyć się wieczną czystością duszy i ciała. Niechaj chwalebna Najświętsza Maryja Panna, zawsze Dziewica, oręduje za nami i uwalniając nas od doczesnych trosk, prowadzi ku wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się: Boże, który wyzwalałeś Twoich wiernych z sideł niewoli przez cudowną działalność świętego Rajmunda Wyznawcy, i w nim dałeś nam orędownika. Prosimy, aby grzesznicy zostali uwolnieni z kajdan zła, co Tobie się podoba, i oby cieszyli się wolnością serca i umysłu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, X Ojca, X Syna i X Ducha Świętego niechaj zstąpi na tę wodę, i pozostanie w niej na zawsze. Amen.

Błogosławieństwo świec Świętego Rajmunda Nonnata

P. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

P. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Światłości życia wiecznego, który pozwalasz przez użycie świecy rozświetlić ciemności.

PobłogoXsław tę świecę ze względu na zasługi Świętego Rajmunda Wyznawcy wspierającego nasze modlitwy i zlej na nią błogosławieńXstwo przez moc i znak krzyXża świętego.

Aby ze wszystkich miejsc gdzie zostanie zapalona lub umieszczona uchodzili w popłochu i z drżeniem książęta ciemności ze wszystkimi swoimi poplecznikami, aby nie ważyli się niepokoić ani dręczyć tych, którzy służą Tobie, Bogu Wszechmogącemu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który dałeś swoim sługom światło prawdziwej wiary i poznanie chwały odwiecznej Trójcy Przenajświętszej, i w mocy Twojej chwały pozwalasz nam adorować Jej jedność. Prosimy, abyśmy w mocy tej żywej wiary pozostali wolnymi od wszelkich zasadzek złych duchów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się: Boże, który wyzwalałeś Twoich wiernych z sideł niewoli przez cudowną działalność świętego Rajmunda Wyznawcy, i w nim dałeś nam orędownika. Prosimy, aby grzesznicy zostali uwolnieni z kajdan zła, co Tobie się podoba, i oby cieszyli się wolnością serca i umysłu. Przez Chrystusa Pana naszego...Amen.

Błogosławieństwo Boga wszechmogącego,  Oj X ca,   Sy X na i   Du X cha Świętego niechaj zstąpi na te świece, i pozostanie w nich na zawsze. Amen.

 

Świątynia

Wspólnoty

Nabożeństwa

Kancelaria

Ogłoszenia

Katecheza

Aktualności

Patron

Modlitwy
przez św. Rajmunda

Cmentarz

Proboszcz

Linki

O Sulowie
okiem bibliotekarki emerytki
Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:
e-poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001