Lokalizacja

                               

Zapraszamy do naszej parafii na modlitwy  przez wstawiennictwo  św. Rajmunda Nonnata:
-o poczęcie potomstwa długo oczekiwanego
-szczęśliwe rozwiązanie

- za rodziców dzieci utraconych

W każdą pierwszą niedzielę na godzinę 11.00

- Msza święta
- wystawienie Najświętszego Sakramentu
- modlitwy przez wstawiennictwo św. Rajmunda
- możliwość ucałowanie relikwii

 

Adoracje pierwszoniedzielne -teksty modlitw z  1 niedziel

 

Hymn do Świętego Rajmunda. 2

MODLITWA  o Ducha. 3

MODLITWA  odpustowa. 3

MODLITWA  do Św. Rajmunda. 4

MODLITWA o wyzwolenie. 4

MODLITWA o ochronę przed zgubnym duchem tego świata. 5

MODLITWA o uwolnienie z niewoli grzechu. 5

MODLITWA w intencji rodziców dzieci utraconych.

MODLITWA o uwolnienie od nałogów.. 6

MODLITWA o szczęśliwe rozwiązanie. 6

MODLITWA matki do Świętego Raymonda. 6

KORONKA.. 7

MODLITWA  w intencji dzieci nienarodzonych. 8

MODLITWA  aby uniknąć “złych języków”

MODLITWA  w intencji rodzin. 10

LITANIA do Św. Rajmunda. 10

NOWENNA do Świętego Rajmunda Nonnata (I) 21 - Hańsk

NOWENNA do Świętego Rajmunda Nonnata (II) 21

 

Hymn do Świętego Rajmunda

Błogosław, Panie, i umacniaj
Twoją łaską i Twoją miłością
tych, którzy mają szczęście
być rodzicami z powołania.

Błogosław, Panie, i umacniaj
pokorną prośbę, którą Tobie dziś przedstawiają,
aby mogli trzymać na rękach
dziecko, któremu początek dała miłość.

Chór:
Patronie życia i miłości,
błogosławiony jesteś na zawsze, Święty Rajmundzie,
zbawcza ręka Pana
objawiła się w Twoim życiu.

Błogosław, Panie, i umacniaj
matki, które porodzą,
niech pośród lęków i niepokojów
doświadczają czułości Jezusa.

Błogosław, Panie, i umacniaj
te matki, które przychodzą do Ciebie,
pomóż im, aby oczekując dziecka,
w Twojej miłości znajdowały światło do życia.

Błogosław, Panie, i umacniaj
te dzieci będące owocem miłości,
aby karmiły się życiem Twojego Syna
i niech oddają się w opiekę Matki Miłości.

MODLITWA  o Ducha

Ukochany Święty Rajmundzie, tak jak broniłeś życia kobiet i mężczyzn twojego czasu, wstawiaj się przed Ojcem, aby w imię swojego Syna, Jezusa, wylał na nas Ducha Świętego, byśmy byli świadkami życia. Amen.

MODLITWA  odpustowa

Chwalebny Święty Rajmundzie, w tym dniu Tobie poświęconym, pragniemy się do Ciebie modlić. Nasza społeczność nie jest zbyt różna od Twojej, również dzisiaj są liczne wystąpienia przeciw wierze, i jeśli nie ma wprost niewolnictwa co do ciała, to istnieje inne zniewolenie człowieka. Również dzisiaj wielu braci żyje w cierpieniu i w bojaźni, oczekuje Anioła Pocieszyciela, który otarłby z ich oczu łzy.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć nasze powołanie chrześcijańskie misjonarzy Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi.

Chcemy również polecić Ci wszystkie matki oczekujące potomstwa; roztocz nad nimi to wstawiennictwo, jakie miałeś względem wielu kobiet, które zwracały się do Ciebie w sytuacjach tak delikatnych, jak wydanie na świat nowego życia, abyśmy razem z innymi braćmi tworzyli lepszy świat. O to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa, którego Ty ukochałeś w braciach niewolnikach i przez wstawiennictwo Maryi, którą Ty kochałeś jak swoją Matkę. Amen.

MODLITWA  do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

MODLITWA o wyzwolenie

Chwalebny Święty Rajmundzie, w którego wstawiennictwie znalazł upodobanie Bóg, panujący nad ziemią i żywiołami, zdrowiem i chorobą, życiem i śmiercią.

Prosimy Cię, oręduj za dziewczętami, błogosław małżonków, broń tych, którzy są oczerniani, wspomagaj w zbieraniu plonów rolników, doprowadź do portu rozbitków, daj wolność  jeńcom, przywróć wzrok niewidomym mocą Tego, Któremu byłeś wierny do końca.

Wyproś mi łaskę wyzwolenia się z wszelkiego zła, abym mógł zrealizować moje gorące pragnienie przyjęcia Najświętszego  Sakramentu. Ty, który swoim żarliwym pragnieniem sprawiłeś, że Jezus Chrystus osobiście udzielił ci z  błogosławionych swych rąk Komunię Świętą, błagam cię, wstawiaj się za mną, abym mógł zasłużyć na tę ucztę niebiańską, a otrzymawszy Viatyk pod koniec mojego życia,  uzyskał szczególną łaskę szczęścia wiecznego, o którą cię proszę. Przez samego Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.

Modlitwa o ochronę przed zgubnym duchem tego świata

Święty Rajmundzie Nonnacie, bądź naszym wspomożycielem w duchowej walce, którą toczymy każdego dnia naszego ziemskiego życia. Wiesz, jak łatwo jest nam podążać za tym, co wygodne i przyjemne, a co jednocześnie zamyka nas w niewolę grzechu. Dlatego prosimy cię, ochraniaj nas nieustannie przed tym, co prowadzi do śmierci duchowej, naucz odróżniać dobro od zła i módl się za nami do Najwyższego, abyśmy nie podążali za zgubnym duchem tego świata, a przylgnęli do Jego pałającego miłością serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o uwolnienie z niewoli grzechu

Święty Rajmundzie Nonnacie, ty, który w szczególny sposób troszczyłeś się o ludzi, wykupując ich z niewoli muzułmanów, prosimy cię całym sercem, wstawiaj się za nami do Boga. O jak bardzo błądzimy, myśląc, że jesteśmy wolni, nie zdając sobie sprawy z tego, jak biedne są nasze dusze, skażone grzechem oraz jak bardzo cierpią, poddając się pokusom świata i niszcząc relację z Bogiem – najpiękniejszą, jakiej możemy doświadczyć w ziemskim życiu. Prosimy cię, Święty Rajmundzie, módl się za nami do Boga, abyśmy przestali być niewolnikami grzechów, które oddalają nas od kochającego Stwórcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA w intencji rodziców dzieci utraconych. Na podst. Ks. Bogdana Staszczuka

Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki, Rachel opłakuje swe dzieci, i nie chce utulić się w żalu. Bo ich już nie maMt 2,18

Wszechmogący Boże Dawco życia doczesnego i wiecznego, który znasz zranienie i tęsknotę rodziców po utracie dziecka, Pokornie Cię błagamy, obdarz ich serca prawdziwym pokojem. Daj im łaskę pogodzenia się z rozstaniem z dziećmi, które powołałeś do życia w szczęściu niebieskim bez próby życia ziemskiego. Napełnij ich serca pokojem i mocnym poczuciem duchowej więzi z dziećmi, które oczekują na nich  w Twoim domu Ojcze.

Okaż swoją ojcowską dobroć i obdarz nas (ich)  upragnionym potomstwem, aby mogli obserwować jego duchowe wzrastanie „w łasce u Boga i u ludzi” Łk 2,52

Prosimy o to za wstawiennictwem Bogarodzicy Maryi, wszystkich świętych matek i ojców i patrona tego miejsca św. Rajmunda Nonnata. Ufni w Twoje miłosierdzie z wiarą i ufnością oczekujemy na dar niebios. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Pod Twoją obronę….

MODLITWA o uwolnienie od nałogów

Święty Rajmundzie Nonnacie, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za nami do miłosiernego Ojca. Tak bardzo ciebie potrzebujemy, jesteśmy bowiem słabi, bo zawładnęły nami różne nałogi. Zwracamy się do ciebie, Święty Rajmundzie, z całą ufnością i wiarą, że pomożesz nam uwolnić się od tego, co tak bardzo szkodzi naszemu zdrowiu i duszy: alkoholu, hazardu, narkotyków i wszelkiego rodzaju używek. Przekonani o twoim zaangażowaniu w wyswobodzenie z naszych uzależnień, chcemy ci dziękować za to, co dla nasz uczynisz, bo tak wiele robiłeś dla bliźnich za swojego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA o szczęśliwe rozwiązanie.

Boże, Ojcze dziękuję Ci , że dałeś mi ogromną radość  poczęcia dziecka,

Dziękuję, że uczyniłeś nas uczestnikami Twojego ojcostwa, dając istnienie nowej istocie.

W oczekiwaniu na jego narodziny przychodzę prosić o Twoją ochronę, przez mojego patrona i opiekuna  Św. Rajmunda Nonnata, aby ten owoc mego łona dotrwał do szczęśliwego rozwiązania.

Mam nadzieję, że dzięki nieskończonym zasługom naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego  Syna  i błogosławionej Matki Bożej wysłuchasz mojej prośby.  Amen.

MODLITWA matki do Świętego Raymonda

Módl się za mnie, św. Rajmundzie Nonnacie, i otocz mnie swoją ochroną w godzinie mojej potrzeby. Wstawiaj się, bym mogła mieć wielką radość z posiadania zdrowego dziecka, który będzie dobrym chrześcijaninem i wiernym członkiem Kościoła.

Obym otrzymała łaskę bycia kochającą katolicką matką, abyśmy razem z Tobą i Matką Miłosierdzia wychwalali Ojca, Syna i Ducha Świętego w naszym niebiańskim domu na wieki. Amen.

KORONKA

Chaplet-of-St.-Raymond-Nonnatus_beads_small

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORONKI

Koronka na cześć Świętego Rajmunda składa się z trzech grup po dziesięć czerwonych koralików, oddzielonych białymi koralikami pomiędzy dziesiątkami. Rozpoczynamy następującą modlitwą odmawianą na medalu Świętego Rajmunda, który jest przywiązany do koronki:

Błogosławiony Święty Rajmundzie, którego narodziny były szczególnym przedmiotem miłosierdzia Bożego i który zostałeś przyjęty przez Najświętszą Pannę Miłosierną jako jej własny syn.

Proszę, abyś wspomógł mnie w osiągnięciu cnót, które przemieniły cię  w człowieka zdolnego do poświęcenia się ofiarnej  służbie uwięzionych chrześcijan; gorącej miłości Najświętszej Dziewicy Maryi; przykładnej praktyce wiary, nadziei i miłości; umartwienia zmysłów; ducha modlitwy; i wewnętrznej jedności z Chrystusem w Eucharystii.

Proszę, wstawiaj się przed Panem i Jego dziewiczą Matką, abym doświadczył uwolnienia mnie od zła tego świata, tyranii moich własnych namiętności i napełnił mnie żywą wiarą i szczerym pragnieniem zbawienia. Uproś dla mnie Boże miłosierdzie, prawdziwy żal za moje grzechy, męstwo w wierze, łaskę miłowania Boga i bliźniego oraz ostateczną niezłomną wytrwałość w pełnieniu świętej Bożej woli. Amen.

Na każdym z trzech początkowych czerwonych paciorków odmawia się następujące pozdrowienia dla Świętego Rajmunda:

Pozdrawiamy cię, Święty Rajmundzie, widząc znak szczególnej opatrzności , jaką Bóg dał ci w tak szczególnym porodzie, ogłaszając cię opiekunem matek w stanie błogosławionym i chrześcijańskich rodzin. Zdrowaś Maryjo...

Pozdrawiamy cię Święty Rajmundzie, który przez swoją wielką miłość i cierpienie aż do wyciszenia w imię Ewangelii przetrwałeś wszystko dla pojmanych chrześcijan.- Zdrowaś Maryjo...

Pozdrawiamy cię, Święty Rajmundzie, który odwiedzałeś, pocieszałeś, i umacniałeś wiarę chrześcijan pozbawionych wolności. Zdrowaś Maryjo...

Przez 3 następujące „dziesiątki” na białym koraliku rozpoczynamy :

Ojcze Nasz i następującą modlitwę:

Boże, dzięki Twojej łasce, Święty Rajmund dokonał cudów w wykupywaniu Twojego wiernego ludu z rąk nikczemnych ludzi. Błagam Cię, przez jego  wstawiennictwo, abym uwolnił się od niewoli moich grzechów, abym mógł, w sposób wolny, zawsze czynić to, co podoba się Twojej świętej woli.

Na każdym z 10 czerwonych koralików odmawiamy jedno Zdrowaś Maryjo.

Na  zakończenie , odmawiamy Chwała Ojcu. Oraz modlitwę:
    
P. Módl się za nami, o święty Rajmundzie

W. Abyśmy stali się godni obietnic Chrystusa.

Boże, który sprawiłeś, że wysiłki Świętego Rajmunda w uwalnianiu chrześcijan z niewoli niewiernych były owocne, spraw, aby modlitwy zanoszone za jego wstawiennictwem uwolniły nas od niewoli grzechu, abyśmy mogli w sposób wolny pełnić Twoją świętą wolę. Amen.

MODLITWA  w intencji dzieci nienarodzonych

Święty Rajmundzie  Nonnacie, Kościół się cieszy z powodu Twojej miłości i potężnego wstawiennictwa u Boga. Od kiedy zostałeś sprowadzeni na ten świat przez cesarskie cięcie po śmierci twej matki, wstawiasz się za tymi nienarodzonymi dziećmi, których rodzice rozważają grzech aborcji.

Święty Rajmundzie, przez całe swoje życie wykupywałeś chrześcijan z niewoli i nawracałeś z grzechu niewiary. Poprzez twoje mocne wstawiennictwo, niech Bóg wyzwoli te dzieci, których wody chrztu nigdy nie będą mogły włączyć do wspólnoty Kościoła i uczynić ich dziećmi Bożymi.

Przez twoje  świadectwo nauczałeś, że miłość polega na pomaganiu innym na drodze do zbawienia. Zainspiruj chrześcijańskie matki, aby uświadomiły sobie świętość ludzkiego życia, które noszą pod sercem w swoich ciałach. Niech mają odwagę i siłę, by wybrać życie, a nie poddać się śmiertelnemu grzechowi aborcji.

Módl się także o nawrócenie wszystkich, którzy wywierają presję i niszczą życie, nie zważając na ludzką godność każdej osoby.

Inspiruj i umacniaj nasz naród do podtrzymywania świętości wszelkiego życia i do promowania chrześcijańskiego życia rodzinnego poprzez pomoc rodzicom w ich powołaniu do współpracy z Bogiem, aby wnieść nowe życie do naszego świata.

Prosimy o to w imię Jezusa, naszego Odkupiciela. Amen.

MODLITWA  aby uniknąć “złych języków” Opracowanie Ks. Bogdan Staszczuk

 

Św. Rajmundzie Nonnacie, patronie nasz, niestrudzony głosicielu słowa Bożego, niezłomny męczenniku, któremu przepalano wargi i założono kłódkę na usta, przymuszając do milczenia.

 Prosimy Cię pokornie o wstawiennictwo przed Bogiem. Niech zamilkną ci, którzy źle o nas mówią, rozsiewając fałszywe wiadomości i pomówienia.

Boże który napełniłeś serce Rajmunda gorącym pragnieniem przywracania godności niewolnikom. Uwolnij nas od pokusy obmawiania ludzi, która oddala od Boga i niszczy łączność z bliźnimi.

Uchroń nas przed złośliwością  nieżyczliwych ludzi i dopomóż by w każdym słowie, które wychodzi z ust naszych była tylko prawda i szacunek dla godności człowieka jako dziecka Bożego.

Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.    

MODLITWA  w intencji rodzin

Panie, Wszechmogący Ojcze! Rodzina jest najstarszą instytucją ludzkości, ponieważ jest tak stara jak człowiek.  Ale ponieważ jest to twoja własna instytucja i jedyny sposób, w jaki człowiek powinien przyjść na ten świat i rozwinąć się do największej doskonałości, siły zła atakują go, powodując, że ludzie gardzą tą podstawową jednostką cywilizacji chrześcijan. W swojej samobójczej furii próbują zadawać śmiertelny cios rodzinom.

Dzięki chwalebnemu wstawiennictwu Twojego sługi, św. Rajmunda Nonnata, przebywającego w niebie, obrońcy szczęścia, dobrobytu i pokoju chrześcijańskich rodzin, prosimy, abyś wysłuchał naszych modlitw.

Za zasługi tego wielkiego świętego, naszego patrona, spraw, aby nasze domy zawsze mogły być wzorowane na Świętej Rodzinie z Nazaretu, gdzie będzie panowała wzajemna miłość i zaufanie.

Nie pozwól wrogom chrześcijańskiego życia rodzinnego zatriumfować w ich świętokradczych atakach, lecz raczej nawróć ich na prawdę ku chwale Twojego świętego Imienia.
Amen

LITANIA do Św. Rajmunda zaczerpnięta z http://www.parafiahansk.pl/patron/more,42650627

Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami
Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego,
Święty Rajmundzie, nasz Patronie i Opiekunie,
Apostole prawdy i miłości ewangelicznej,
Mistrzu życia wewnętrznego,
Czcicielu Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Sakramentu,
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości na krzywdę ludzką,
Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi,
Obrońco niewolników i gorliwy orędowniku w najtrudniejszych sprawach życia,
Wytrwały głosicielu Bożej prawdy w obronie prawa i sprawiedliwości społecznej,
Obrońco ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
Patronie matek i ludzi zatroskanych o życie i godność każdej istoty ludzkiej,
Wzorze heroicznej miłości w znoszeniu cierpień i ludzkiej niedoli,
Przykładzie wierności woli Bożej i miłości bliźniego,
Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie dla dobra Kościoła,
Przewodniku dusz naśladujących Chrystusa ubogiego i cierpiącego na drodze zbawienia,

Żywą wiarę wśród pokus i przeciwności - uproś nam Święty Rajmundzie
Stałą nadzieję i czystą miłość,
Ducha pokory i pokuty za grzechy,
Ochotne poddanie się woli Bożej,
Liczne powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i apostolstwa misyjnego,
Ojczyźnie pokój i sprawiedliwość,
Parafii i rodzinom naszym Twoje wstawiennictwo i pomoc,
Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym,
Abyśmy, przez cierpienia, dojrzewali do Królestwa Bożego,
Abyśmy, życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem, zasłużyli na chwałę wieczną.

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Błogosławieni miłosierni,
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze! Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda Nonnata żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mógł wiernie spełniać Twoją wolę, spraw abyśmy umocnieni Jego modlitwą, wstawiennictwem i przykładem z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NOWENNA 
 zaczerpnięta z http://www.parafiahansk.pl/patron/more,96251260

Dzień I – Parafia  22 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W pierwszym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu naszą parafię, której jesteś patronem.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz naszą wspólnotę, za Twoją opatrzność nad nami.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich parafian, mieszkających tutaj, ale także tych, którzy mieszkają w różnych miejscach naszej Ojczyzny i świata. Od najstarszych do najmłodszych, tych, którzy są z Bogiem zjednoczeni, ale także tych, którzy przeżywają różne problemy, troski, cierpiących, zniewolonych, wątpiących, miej nas wszystkich w Swojej opiece.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.- Aby Bóg obdarzał nas Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg zachował nas od nieszczęść i kataklizmów - – wstawiaj się…
- Aby Bóg błogosławił każdej naszej pracy - – wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał nas zdrowiem duszy i ciała - – wstawiaj się…
- Aby Bóg zachował nas od grzechu i pokus - – wstawiaj się…
- Aby Bóg przemieniał nasze serca - – wstawiaj się…
- Aby ustały w naszej wspólnocie waśnie i spory - – wstawiaj się…
- Aby wzrastała nasza wiara i wierność - – wstawiaj się…
- Aby wzrastała miłość - – wstawiaj się…
- Aby żyjący w nienawiści potrafili przebaczyć -– wstawiaj się…
- Aby zniewoleni odzyskali wolność -– wstawiaj się…
- Aby grzesznicy się nawrócili -– wstawiaj się…
- Aby nasza wspólnota wzrastała w świętości -– wstawiaj się…
- Abyśmy wszyscy pełnili Bożą wolę i budowali Jego królestwo –– wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień II – Rodziny i małżeństwa. 23 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W drugim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu nasze rodziny, rodziny z naszej parafii, wszystkie małżeństwa.

Dziękujemy Ci Boże za nasze rodziny, wszystkie rodziny naszej parafii, za małżeństwa, dziękujemy Ci Chryste za sakrament małżeństwa, poprzez który zsyłasz Swoje Błogosławieństwo.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkie rodziny i małżeństwa, te, w których panuje: miłość, zgoda, w których Bóg jest obecny, ale także te, które przeżywają kryzysy, w których brak miłości, zgody, jedności, które doświadczają cierpienia, w których panuje bieda duchowa i materialna, w których panuje alkohol, zniewolenia, brak przebaczenia, które doświadczają przemocy. Polecamy związki niesakramentalne, nieformalne. 

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał rodziny i małżeństwa Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg bronił rodziny i małżeństwa, od wszelkiego zła i nieszczęść -– wstawiaj się…
- Aby Duch Św. napełniał serca małżonków i rodziców darem Miłości -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał daru jedności i przebaczenia -– wstawiaj się…
- Aby Bóg odnawiał łaski sakramentu małżeństwa -– wstawiaj się…
- Aby rodziny były silne Bogiem – – wstawiaj się…
- Aby rodziny żyły na wzór świętej rodziny z Nazaretu -– wstawiaj się…
- Aby dzieci w rodzinach doświadczały miłości rodziców -– wstawiaj się…
- Aby rodzice troszczyli się o swoje dzieci – – wstawiaj się…
- Aby rodzice byli autorytetami dla swoich dzieci - – wstawiaj się…
- Aby rodzice byli światkami Chrystusa i przekazywali wiarę swoim dzieciom - – wstawiaj się…
- Aby małżonkowie byli wierni sobie - – wstawiaj się…
- Aby małżonkowie potrafili wypełnić przysięgę małżeńską - – wstawiaj się…
- Aby osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i nieformalnych, otworzyły się na Miłość Boga -- Aby małżeństwa rozbite powróciły do jedności -– wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał małżeństwa i rodziny tymi łaskami, których potrzebują – – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

 Dzień III – Młodzież  24 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W trzecim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu młodzież.  

Dziękujemy Ci Boże za każde młode serce, które bije.  Za tych, którzy trwają przy Tobie, dążą do świętości. Za wszystkie łaski, które spływają na młodzież. Za Twoją opiekę.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie młodzieńców i dziewczęta, którzy mieszkają pośród nas, ale także, tych, którzy przebywają poza domem rodzinnym, zdobywając wiedzę, którzy za pracą udali się daleką stąd, a nawet opuścili Ojczyznę. Młodzież realizującą wezwanie Jezusa do naśladowania Jego, która słyszy głos powołania, ale, także tą, która zapomniała o Bogu, zbuntowała się przeciw Niemu, uległa duchowi tego świata, popadła w różne zniewolenia, która stoi przed dokonaniem życiowych wyborów. Młodzież poranioną, niedoświadczającą miłości, akceptacji, szukającą pomocy.  

Wypraszaj u Boga potrzebne łaski:
- Aby Bóg obdarzał młodzież Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg ochraniał przed złem -– wstawiaj się…
- Aby Bóg umacniał w młodzieży to co szlachetne i piękne -– wstawiaj się…
- Aby Bóg, był drogowskazem ich życia -– wstawiaj się…
- Aby Bóg napełniał ich serca miłością - – wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarowywał ich odwagą kroczenia pod prąd duchowi świata -  – wstawiaj się…
- Aby Bóg uwalniał ze zniewoleń -– wstawiaj się…
- Aby młodzież otrzymała łaskę wiary - – wstawiaj się…
- Aby nie załamywały ją trudy życia -   – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda 

Dzień  IV – Dzieci  25 sierpnia
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W czwartym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie dzieci.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz dzieci. Za to, że jesteś kochającym Ojcem.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich dzieci, poczęte w łonach matek, przyjęte z miłością przez rodziców, ale i te niechciane, niekochane, których życie jest zagrożone, bo matki chcą je zabić, te, które chorują, które przebywają w domach dziecka, które utraciły rodziców. Te, które żyją w kochających rodzinach i te żyjące w rodzinach patologicznych, gdzie doświadczają przemocy, lęku. Wszystkie dzieci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg chronił dzieci przed grzechem i złem -– wstawiaj się…
- Aby poczęte dzieci były przyjęte i otoczone miłością - – wstawiaj się…
- Aby rodzice nie zabijali własnych dzieci -– wstawiaj się…
- Aby dzieci cieszyły się zdrowiem - – wstawiaj się…
- Aby każde dziecko żyło w kochającej rodzinie - – wstawiaj się…
- Aby dorośli nie gorszyli dzieci - – wstawiaj się…
- Aby rodzice zadbali o wzrastanie w wierze swoich dzieci - – wstawiaj się…
- Aby rodzice byli autorytetami dla dzieci - – wstawiaj się…
- Aby dzieci nie ulegały nałogom -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał dzieciom wszystkich potrzebnych łask – – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

 Dzień V – Kobiety 26 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W piątym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie kobiety.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz kobiety. W szczególny sposób dziękujemy za nasze mamy, które dały nam życie i otaczają miłością.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich kobiety, dziewczęta, matki, żony, kobiety, które proszą o potomstwo, w stanie błogosławionym, zatroskane o swoje dzieci, matki płaczące nad swoimi zatracającymi się dziećmi, matki, które porzuciły własne dzieci, które pozbawiły je życia. Dziewczęta, które odkrywają swoje powołanie. Kobiety zniewolone, żyjące w grzechu. Wdowy. Polecamy wszystkie kobiety, także Tobie Maryjo Matko Częstochowska w Twoją uroczystość, wstawiaj się za nimi.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy

- Aby Bóg obdarzał wszystkie kobiety Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby dziewczęta usłyszały głos powołania do służby Bogu i z odwagą na niego odpowiedziały - – wstawiaj się…
- Aby Bóg wysłuchał błagań matek, żon i otarł ich łzy - – wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzył matki miłością do swoich dzieci -– wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał żony darem miłości do swoich mężów - – wstawiaj się…
- Aby kobiety naśladowały w swoim życiu najdoskonalszą kobietę Maryję - – wstawiaj się…
- Aby odkrywały swoje powołanie jako kobiety -– wstawiaj się…
- Aby żadna matka nie zabiła własnego dziecka - – wstawiaj się…
- Aby pojednały się rozbite małżeństwa i powróciły do jedności -   – wstawiaj się…
- Aby matki opłakujące swoje zmarłe dzieci zaznały pocieszenia - – wstawiaj się…
- Aby wdowy potrafiły przyjąć śmierć swoich mężów i zaznały pokoju -– wstawiaj się…
- Aby cierpiące kobiety, łączyły krzyż swój z krzyżem Chrystusa -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał wszystkim kobietom potrzebnych łask – – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:….

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień VI – Chorych, opiekujących się chorymi 27 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W szóstym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich chorych, cierpiących.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz chorych, cierpiących, za umocnienie ich w dźwiganiu krzyża. Za wszystkich uzdrowionych przez ciebie. Za wszystkich, którzy cieszą się zdrowiem. Za tych, którzy z miłością pochylają się nad cierpiącymi, za służbę zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, ratowników, wszystkich pracowników szpitali, ośrodków zdrowia.   

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy zajmują się chorymi w domach, przychodniach, szpitalach, placówkach służby zdrowia. Lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia, opieki społecznej, członków caritasu. Tych, którzy cierpią na ciele, ale także duchu. Obłożnie chorych, sparaliżowanych, tych, którzy łączą swoje cierpienia z Twoim Jezu cierpieniem i ofiarowują je za innych, także tych, którzy nie wytrzymują cierpienia. Tych, którzy nie widzą jego sensu. Tych, którzy dążą do eutanazji i ją wykonują. Za umierających.
    

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich chorych, cierpiących, opiekujących się chorymi Swoim błogosławieństwem –– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielił cierpiącym siłę do dźwigania tego krzyża -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał chorym łaski zdrowia -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielił łaski cierpliwości dla opiekunów chorych - – wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał łaski miłości do chorych dla wszystkich zajmujących się nimi - – wstawiaj się…
- Aby cierpiący nie marnowali cierpienia, ale potrafili ofiarowywać je Bogu –– wstawiaj się…
- Aby wszyscy opiekujący się chorymi dostrzegali w nich cierpiącego Chrystusa -– wstawiaj się…
- Aby opiekujący się chorymi mieli siłę do posługi cierpiącym -– wstawiaj się…
- Aby nie zabijano, ludzi chorych -– wstawiaj się…
- Aby każdy człowiek mógł w godny sposób odejść z tego świata - – wstawiaj się…
- Aby każdy umierający otrzymał łaskę pojednania się z Bogiem - – wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał wszystkim cierpiący, troszczącym się o chorych potrzebnych łask –– wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:…

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień VII – Zniewolonych. 28 sierpnia
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W siódmym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich zniewolonych i ich bliskich.  

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz zniewolonych, za tych, których uwolniłeś z niewoli, za ich bliskich, których postawiłeś przy nich, aby pomagali im, że wspierasz ich.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich zniewolonych przez: alkohol, narkotyki, tytoniu, komputery, zmysłowość, będących w niewoli grzechu, w każdym zniewoleniu. Ich bliskich, zatroskane matki, żony, ojców, mężów, cierpiące dzieci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich zniewolonych i ich bliskich Swoim błogosławieństwem –– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał zniewolonym łaski wolności - – wstawiaj się…
- Aby Bóg chronił przez zniewoleniem dzieci i młodzież - – wstawiaj się…
- Aby Bóg uzdrawiał rany zadane przez zniewolonych -– wstawiaj się…
- Aby zniewoleni otwierali się na boże miłosierdzie - – wstawiaj się…
- Aby żyjący w grzechu mieli siłę zerwać ze złem -– wstawiaj się…
- Aby bliscy zniewolonych nie tracili nadziei i ufali w moc Boga -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał wszystkim zniewolonym, troszczącym się o nich potrzebnych łask –– wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień VIII – Wątpiących, niewierzących. 29 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W ósmym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich wątpiących, przeżywających kryzys wiary.   

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz Twoich wyznawców, za liczne nawrócenia, za to że, pozwalasz odnaleźć się poszukującym, umacniasz słabych, pomagasz odnaleźć prawdę wątpiącym.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich wierzących, wątpiących, przeżywających kryzys wiary, tych którzy stracili wiarę, niewierzących, wszystkich chrześcijan, wyznawców innych religii.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich Swoich wyznawców błogosławieństwem –– wstawiaj się…
- Aby Bóg umacniał naszą wiarę -– wstawiaj się…
- Aby Bóg chronił nas od zwątpienia -– wstawiaj się…
- Aby Bóg umacniał wątpiących - – wstawiaj się…
- Aby przeżywający kryzys wiary doświadczyli Bożej obecności -– wstawiaj się…
- Aby niewierzący odkryli Boga -– wstawiaj się…
- Aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili jedno - – wstawiaj się…
- Aby wyznawcy innych religii poznali prawdziwego Boga -
- Aby wierzący byli świadkami wiary dla wątpiących i niewierzących -– wstawiaj się…
- Aby Bóg udzielał wszystkim wierzącym, wątpiącym potrzebnych łask –– wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:…

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień IX – Nasze potrzeby. 30 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W dziewiątym ostatnim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie nasze potrzeby i pragnienia.   

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski jakie nam udzielasz, naszym bliskim, rodzinom, naszej wspólnocie parafialnej. Za wszystkie wysłuchane prośby. Za Miłość do nas, za dzieło naszego zbawienia, za Maryję naszą matkę, za rzesze świętych i błogosławionych, za naszego patrona św. Rajmunda.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkie nasze potrzeby i pragnienia, potrzeby naszych bliźnich, całego świata, nas samych, nasze rodziny, bliskich, naszą parafię, diecezję, Ojczyznę i świat cały. Sprawę pokój na świecie, ustania nienawiści w ludzkich sercach i między narodami, sprawiedliwość społeczną, ochronę od kataklizmów, poszanowanie godności człowieka i jego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi i cały świat Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał świat miłosierdziem - wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi darem miłości - wstawiaj się…
- Aby Bóg przyjął zmarłych do Swego królestwa - wstawiaj się…
- Aby Bóg obdarzył wszystkich grzeszników łaską nawrócenia - wstawiaj się…
- Aby świat został zachowany od klęsk żywiołowych - wstawiaj się…
- Aby w ludzkich sercach i na świecie nastał pokój - wstawiaj się…
- Aby chorzy otrzymali łaskę zdrowia- wstawiaj się…
- Aby nasza wspólnota parafialna wzrastała w łasce Bożej - wstawiaj się…
- Aby Bóg raczył wysłuchać naszych próśb – wstawiaj się…

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:…

Modlitwa do Św. Rajmunda
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Nowenna do Świętego Rajmunda Nonnata (II)

Modląc się tą nowenną, możemy ustawić obrazek Świętego Rajmunda i zapalić świecę jako symbol żywej obecności Jezusa.

Dzień pierwszy. Narodziny Świętego Rajmunda

   Historia Świętego Rajmunda liczy ponad 800 lat i zaczęła się pewnego lutowego dnia 1200 r. w małym miasteczku katalońskim. Tego dnia kobieta, która znajdowała się w dziewiątym miesiącu ciąży, nagle umarła. Żal rodziny i przyjaciół był podwójny – skończyły się dwa życia. Następnego dnia, chwilę przed pogrzebem, pewien miejscowy szlachcic o imieniu Rajmund Floch, poczuł nagły impuls, aby wziąć nóż myśliwski i otworzył nim brzuch zmarłej. Zaskoczenie było ogromne: w środku znajdowało się jeszcze żywe dziecko. I o nim jest nasza historia. Zostało ochrzczone, otrzymało imię Rajmund i nazwisko Nonnato, co znaczy „nienarodzony”, tzn. nie urodzony w sposób naturalny. To wydarzenie na zawsze naznaczyło życie Świętego Rajmunda, a potem przyczyniło się do tego, że stał się opiekunem macierzyństwa.

   Nie wiemy wiele o jego dzieciństwie, ale możemy wyobrazić sobie, że bardzo cierpiał z powodu braku własnej matki. Dlatego teraz poleca się jego opiece matki, aby miały swoje dzieci, oraz dzieci, aby miały swoje matki.

   Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia (Łk 1, 46–53).

   Wiele razy doceniamy rzeczy dopiero wówczas, kiedy ich zabraknie. W ten sposób doceniamy osoby, kiedy już nie ma ich wśród nas lub nadajemy ważność życiu, kiedy jesteśmy chorzy lub kiedy śmierć blisko nas dotyka. Cieszymy się każdego dnia z daru życia, ale nie zawsze jesteśmy wdzięczni, nie umiemy go docenić, żyjemy, narzekając na wszystko, jesteśmy zgorzkniali z powodu tego, czego nie mamy, nie myśląc o tym, co za darmo otrzymujemy od Boga. Życie Świętego Rajmunda było nieustannym dziękczynieniem Bogu za dar życia, za dar wiary, nie słowami, ale czynami. Miłość i wdzięczność wyrażają się nie tylko w słowach, ale także w czynach.

Prośmy dziś za wszystkie kobiety w ciąży i za wszystkich, którzy pragną dziecka.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień drugi. Powołanie

W tamtej epoce dzieci z zamożnych rodzin, tak jak Rajmund, miały do wyboru dwie możliwe drogi życia – wstępowały do zakonu lub rozpoczynały karierę wojskową. I wszystko wydawało się wskazywać, że już w młodości Rajmund miał pragnienie zostania kapłanem. Ponieważ jego ojcu nie podobał się pomysł syna, zdecydował się na wysłanie go do swojego folwarku, aby oddalić go od rodzinnej parafii i uczynić zarządcą całego majątku. Lecz ojciec Rajmunda pomylił się – samotność pól sprawiła, że znajdował się zawsze blisko Boga i oddawał się coraz więcej modlitwie oraz ofiarom.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział (Łk 2, 46–50).

Dobrze jest słuchać tych, którzy są blisko nas i nas kochają, ponieważ ich rada może być właściwa. Ale o wiele ważniejsze jest słuchać głosu Boga, który do nas mówi w głębi naszego serca. Ojciec Świętego Rajmunda kochał go i na pewno chciał jak najlepiej dla własnego syna. Nie rozumiał jednak pragnienia, które Bóg złożył w jego serce. Nam także, wiele razy, przychodzi podjąć bardzo ważne decyzje, które mogą nie podobać się tym, którzy nas otaczają. Obyśmy w tych przypadkach – tak jak Święty Rajmund – mogli zdecydować się na wolę Bożą.
Prośmy o mądrość i odwagę dla pełnienia woli Bożej.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień trzeci. Święty Rajmund i Matka Boża

Blisko folwarku znajdowała się mała grota, kapliczka Świętego Mikołaja. Czczono tam piękny wizerunek Maryi. Dla Rajmunda było to miejsce rady i nadziei. Wiele razy na dzień klękał przed Matką Bożą, prosząc, aby przyjęła go jako syna. I pewnego dnia podczas modlitwy Maryja zjawiła się i mu powiedziała: „Nie bój się Rajmundzie, ponieważ od tej chwili przyjmuję ciebie jako mojego syna. Możesz mnie nazywać z całkowitym zaufaniem matką”.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 25–27).

Jak ważnym jest mieć własną matkę blisko siebie, przede wszystkim kiedy jesteśmy dziećmi. Święty Rajmund, nie mając radości matczynej miłości, znalazł w Maryi tę, która mogła spełnić jego pragnienie miłości. Jest Ona Matką i w Jej sercu jest każdy z nas, Ona lepiej niż ktokolwiek zna nasze potrzeby.

Prośmy w tym dniu o opiekę Maryi nad naszymi rodzinami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień czwarty. Święty Rajmund i pokusy

Rajmund, będąc szczęśliwym, ponieważ jego serce było całe dla Boga, spędzał dni pomiędzy modlitwą, pracą i ofiarą. Pewnego dnia w swoim wnętrzu odczuł wielkie zamieszanie: Czy ten styl życia jest konieczny do osiągnięcia świętości? Czy nie byłoby lepiej wrócić do domu i zacząć kariery wojskowej? Bardzo szybko Rajmund zareagował, zrozumiawszy, że chodziło o pokusę demona, który chciał go odciągnąć od Bożego wezwania. Powiedział więc: „Idź precz przeklęty, ponieważ nie uczynię więcej niż to, czego nauczyła mnie Matka, Dziewica Maryja”. Jak tylko wymówił imię Maryi, pokusa znikła, podczas gdy Rajmund powtarzał: „Jezu, Maryjo, chrońcie mnie”.

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych» (Mt 4, 1–4).

Upadamy w pokusie nie tylko wówczas, gdy czynimy zło, ale także gdy ona nas odciąga od czynienia dobra, które możemy spełnić. Pokusa jest ukryta i mówi nam: „Nie rób tego lub tamtego, w sumie, jaki masz obowiązek…”. Istnieje w nas stała pokusa nie bycia na tyle odpowiedzialnymi, na ile możemy; nie angażowania się głęboko; nie dawania wszystkiego tego, co jest w naszym zasięgu, ale tylko tego, co nam zbywa, i to czasem niechętnie. Uciekajmy się do Jezusa i Maryi, abyśmy za przykładem Świętego Rajmunda mogli zwyciężać pokusy i walczyć o dobro.

Prośmy tego dnia za wszystkich będących daleko od Boga.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień piąty. Święty Rajmund i służba

   W roku 1221 wstępuje do zakonu mercedariuszów w Barcelonie z jednym tylko zamiarem naśladowania Chrystusa i to Chrystusa Ukrzyżowanego. Tam budzi się w nim pragnienie śmierci męczeńskiej dla Jezusa Chrystusa. Został wyświęcony na kapłana i poświęcił się całkowicie głoszeniu Ewangelii, pocieszając chorych i strapionych. Pociągał ludzi swoim słowem, życiem i cudami.

   Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim (Mk 1, 16–18).

   Spełniając swoje powołanie, Święty Rajmund poświęcił się całkowicie służbie braciom. Bóg powołuje nas do służby innym. Dlatego też jako kapłan, ojciec rodziny, żona, siostra zakonna, gospodyni domowa, murarz, lekarz, pielęgniarka możemy spełniać nasze powołanie, będąc szczęśliwymi i czyniąc szczęśliwymi innych.

Módlmy się tego dnia, abyśmy zawsze służyli innym.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień szósty. Święty Rajmund i niewolnicy

Bardzo szybko Rajmund mógł spełnić swoje pragnienie pojechania do Afryki, gdzie muzułmanie więzili chrześcijan. Praca dla niewolników stała się jedną z jego najbardziej trudnych i ważnych misji. Tam zajmował się chorymi, bronił życia poddanych i głosił Ewangelię słowem i przykładem. Jego głoszenie było tak bardzo skuteczne, że został pobity, uwięziony, a jego usta zostały przebite i zamknięte kłódką, aby zamilknął.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana (Łk 4, 16–19).

Ryzykowanie dla przyjaciół jest relatywnie łatwe, ale dać swoje życie dla tych, których nie znamy, lub dla tych, którzy nawet nas nie chcą, nie jest zbyt częste. To było to, co uczynił Jezus, a Święty Rajmund starał się Go naśladować, dając siebie samego jako więźnia, kiedy nie mógł zapłacić więcej, aby wykupić innych z więzienia. Na pewno nigdy nie znajdziemy się w tej samej sytuacji, w jakiej znalazł się Święty Rajmund, ale nie zabraknie nam możliwości, aby dać coś z siebie, czyli np. nasz czas, naszą obecność, naszą życzliwość. Również nasza miłość, tak jak czynił Święty Rajmund, powinna kierować się szczególnie do uwolnienia człowieka ze wszystkich rodzajów ucisków i zniewoleń.

Tego dnia módlmy się za wszystkich cierpiących na jakikolwiek rodzaj zniewolenia.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień siódmy. Święty Rajmund i chorzy

Kiedy odzyskał wolność, papież Grzegorz IX nadał mu tytuł kardynała. Jednak ta godność nie oddaliła go od jego najbardziej potrzebujących braci. Wręcz przeciwnie. Dowiódł tego, pielęgnując chorych na dżumę, która szalała wówczas w Katalonii. Zajmując się nimi, czynił na nich znak krzyża. Jeśli poprzez szczególny sposób narodzenia stał się opiekunem macierzyństwa, to jego służba przy najbardziej słabych i chorych przekształciła się w obronę życia, która w rzeczywistości jest tym samym.

O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich (Łk 4, 40).

Trudno nam zaakceptować chorobę, tę własną i tę innych. Staje się dla nas trudnym i ciężkim pielęgnowanie chorego i wiele razy buntujemy się. Także w tym możemy uczyć się od Świętego Rajmunda, który w każdym bracie dostrzegał oblicze cierpiącego Jezusa.

Módlmy się tego dnia za wszystkich chorych.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień ósmy. Święty Rajmund i śmierć

Rajmund postanowił wrócić do Afryki, aby towarzyszyć niewolnikom, kiedy papież wezwał go do Rzymu. Wyruszywszy w podróż, jechał przez Kardonę, aby pożegnać się z wicehrabią Rajmundem VI, który uratował go, wyciągając z brzucha jego matki. I tam, w zamku swojego przyjaciela, przyszła śmierć. Chwilę wcześniej gorąco prosił o przyjęcie Komunii, ale nie było żadnego kapłana, który mógłby mu jej udzielić. Jednak zobaczył otwierające się bramy zamku, którędy wchodziła procesja braci mercedariuszów, którzy towarzyszyli kapłanowi niosącemu Hostię w swoich rękach. Ci zakonnicy byli aniołami, a kapłanem był sam Jezus, który przybliżył się, aby spełnić jego ostatnie pragnienie.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata» (J 6, 51).

Śmierć jest czymś, co nas przeraża, napawa lękiem, boli. Czasami, kiedy nas dotyka z bliska, próbujemy krzyczeć, że nic nie ma sensu, że życie jest absurdalne, że Bóg nie istnieje. Ale wiara nam mówi, że Jezus zwyciężył śmierć i wzywa nas do dzielenia się Jego zwycięstwem. Poza tym, On nam obiecał, że […] kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6, 51), i ta nadzieja jest tym, co podtrzymuje nas pośród bólu i cierpienia.

Prośmy w tym dniu za wszystkich naszych zmarłych.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień dziewiąty. Święty Rajmund przy Bogu

Ponieważ zakon i wicehrabia Rajmund Floch nie mogli dojść do porozumienia na temat tego, kto ma posiadać ciało Rajmunda, rozwiązali ten problem, kładąc zmarłego na grzbiet ślepego muła i pozwalając, aby sam wybrał miejsce pochówku. Wiele osób podążało za mułem. Zatrzymał się dopiero naprzeciw kaplicy Świętego Mikołaja, obok wizerunku Maryi, przed którą Rajmund modlił się tyle razy. Stamtąd wyszedł, aby poświęcić się Bogu oraz najbardziej potrzebującym braciom i tam powrócił po spełnieniu swojej obietnicy.

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał (Łk 24, 1–6).

W końcu, po oddaniu całego swojego życia w służbie swoim braciom, Święty Rajmund oddał swoje życie Bogu i teraz nam pomaga z nieba. Święty Rajmund otrzymał nagrodę za tak wielką miłość, za tak wielki wysiłek, za tak wielkie poświęcenie, za tak wielką wielkoduszność. Pójdźmy za jego przykładem, starając się budować naszą pokorną i prostą pracą każdego dnia królestwo Boże w naszym domu, dzielnicy, Ojczyźnie.

W ostatnim dniu, prośmy za nas wszystkich, abyśmy mogli podążać za przykładem Świętego Rajmunda.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

Błogosławieństwo wody  dla chorych ku czci Świętego Rajmunda Nonnata  tłumaczenie z łaciny ks. prof. dr. hab. Artur J. Katolo


etykieta na butelkach z błogosławioną wodą

P. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

P. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

       Módlmy się: Boże, mocy i zbawienie wszystkich ufających Tobie, któryś teściową św. Piotra Apostoła gorączką wielką trapioną, wysłuchując pobożnych próśb, całkowicie uzdrowić raczyłeś: uświęć X i pobłogosław X tę wodę, owoc Twojego dzieła stworzenia, w Twoje najświętsze imię, oraz Wyznawcy Twego, Rajmunda, który wzgardzony przed wiekami, w macierzyńskie dłonie Najświętszej Dziewicy Maryi się schronił. Pozwól, prosimy, przez jego wielkie zasługi i orędownictwo, aby każdy, kto gorączką trapion będzie, przez obmycie, pokropienie lub spożycie tej wody, dostąpił zdrowia duszy i ciała, a z choroby uwolnion został. Prosimy, abyś całym i nienaruszonym Kościół swój zachował, a za wszelkie dzieła Twojej łaski dzięki Tobie czynimy nieustannie: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

       Módlmy się: X Pobłogosław, Panie, przez zasługi świętego Rajmunda tę wodę, którą swoim chwalebnym ciałem uświęciłeś w rzece Jordan. Spraw, aby każdy, kto ją spożyje, lub jej zaczerpnie, otrzymał zdrowie duszy i ciała. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

       Antyfona: O Rajmundzie, wzorze czystości, prawości i wstrzemięźliwości! Wstawiaj się u Matki Miłosierdzia, aby na tym łez padole broniła nas przed zgubnymi pokusami, abyśmy w naszych śmiertelnych ciałach mogli się już cieszyć zadatkiem wieczności.

       Módlmy się: Dozwól, prosimy, wszechmogący Boże, aby w mocy błogosławieństwa tej wody, oraz przez zasługi męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, świętego Rajmunda, oraz wszystkich Świętych, wszyscy wierni, którzy pobożnie i z wiarą będą tę wodę spożywali, lub się nią posługiwali, prawdziwe zdrowie duszy i ciała otrzymali, i w Twojej służbie pozostali. Przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa….. Amen.

       Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który dałeś swoim sługom światło prawdziwej wiary i poznanie chwały odwiecznej Trójcy Przenajświętszej, i w mocy Twojej chwały pozwalasz nam adorować Jej jedność. Prosimy, abyśmy w mocy tej żywej wiary pozostali wolnymi od wszelkich zasadzek złych duchów. Przez Chrystusa Pana naszego….Amen.

       Módlmy się: Dozwól nam, Twoim sługom, Panie Boże, cieszyć się wieczną czystością duszy i ciała. Niechaj chwalebna Najświętsza Maryja Panna, zawsze Dziewica, oręduje za nami i uwalniając nas od doczesnych trosk, prowadzi ku wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego….Amen.

       Módlmy się: Boże, który wyzwalałeś Twoich wiernych z sideł niewoli przez cudowną działalność świętego Rajmunda Wyznawcy, i w nim dałeś nam orędownika. Prosimy, aby grzesznicy zostali uwolnieni z kajdan zła, co Tobie się podoba, i oby cieszyli się wolnością serca i umysłu. Przez Chrystusa Pana naszego...Amen.

       Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, X Ojca, X Syna i X Ducha Świętego niechaj zstąpi na tę wodę, i pozostanie w niej na zawsze. Amen.

Błogosławieństwo świecy ku czci Świętego Rajmunda Nonnata  tłumaczenie z łaciny ks. kan. Jan Florek


pobrane z : https://guide.alibaba.com/shopping-guides/dublin-san-ramon.html

P. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

P. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Światłości życia wiecznego, który pozwalasz przez użycie świecy rozświetlić ciemności. PobłogoXsław tę świecę ze względu na zasługi Błogosławionego Rajmunda Wyznawcy wspierającego nasze modlitwy i zlej na nią błogosławieńXstwo przez moc i znak krzyXża świętego. Aby ze wszystkich miejsc gdzie zostanie zapalona  lub umieszczona uchodzili w popłochu i z drżeniem książęta ciemności ze wszystkimi swoimi poplecznikami, aby nie ważyli się niepokoić ani dręczyć tych, którzy służą Tobie, Bogu Wszechmogącemu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.   

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który dałeś swoim sługom światło prawdziwej wiary i poznanie chwały odwiecznej Trójcy Przenajświętszej, i w mocy Twojej chwały pozwalasz nam adorować Jej jedność. Prosimy, abyśmy w mocy tej żywej wiary pozostali wolnymi od wszelkich zasadzek złych duchów. Przez Chrystusa Pana naszego….Amen.

Módlmy się: Dozwól nam, Twoim sługom, Panie Boże, cieszyć się wieczną czystością duszy i ciała. Niechaj chwalebna Najświętsza Maryja Panna, zawsze Dziewica, oręduje za nami i uwalniając nas od doczesnych trosk, prowadzi ku wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego….Amen.

Módlmy się: Boże, który wyzwalałeś Twoich wiernych z sideł niewoli przez cudowną działalność świętego Rajmunda Wyznawcy, i w nim dałeś nam orędownika. Prosimy, aby grzesznicy zostali uwolnieni z kajdan zła, co Tobie się podoba, i oby cieszyli się wolnością serca i umysłu. Przez Chrystusa Pana naszego...Amen.

Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, X Ojca, X Syna i X Ducha Świętego niechaj zstąpi na te świece, i pozostanie w nich na zawsze. Amen.

 

 

Teksty mszalne w odpust Świętego Rajmunda Nonnata w Sulowie

KOLEKTA

   Boże, który sprawiłeś, że święty Rajmund Wyznawca z bezgranicznym poświęceniem  oddawał się wykupywaniu chrześcijan z niewoli,  za jego wstawiennictwem wyzwól nas z więzów grzechu,* abyśmy swobodnym sercem  pełnili Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wspominając Twojego sługę  Świętego Rajmunda , składamy Ci Panie ofiarę uwielbienia * i ufamy, że wybawi ona nas od złego teraz i w przyszłości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Pokrzepieni niebieskim pokarmem i napojem, błagamy Cię pokornie, nasz Boże niech nas bronią modlitwy Świętego Rajmunda * w którego uroczystość przyjęliśmy te Dary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Świątynia

Wspólnoty

Nabożeństwa

Kancelaria

Ogłoszenia

Katecheza

Aktualności

Patron

Modlitwy
przez św. Rajmunda

Cmentarz

Proboszcz

Linki

O Sulowie
okiem bibliotekarki emerytki
Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:
e-poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001