Strona główna

                               

Czuwanie 4 XI 2018r. 1

 

Czuwanie 2 XII 2018r. 5

Czuwanie 6 I 2019r. 9

Czuwanie 3 II 2019r. 13

Czuwanie 3 III  2019r. 15

Czuwanie 7 IV 2019r. 18

Czuwanie 5 V 2019r. 18

 

 

 

Czuwanie 4 XI 2018r.

W Klasicus Romanus Latinus w tekście na 31 sierpnia czytamy:

Św. Rajmundowi gwałtem niecni poganie zamknęli usta, by nie pouczał wiernych i niewiernych. Ileż słuszniej powinni gwałt sobie podobny zadawać ci wszyscy, co tak często usta otwierają do kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, do klątwy, złorzeczeń, bluźnierstwa, do mów brudnych i sprośnych piosnek. Złe mowy, lubo tu na ziemi nieraz uchodzą bezkarnie, doznają surowej pomsty w przyszłym życiu. Zostaw tedy nikczemne grzechy języka tym, co się wyzuli ze wstydu i sumienia, a ust swoich nie kalaj nieprawością mowy. Idź za mądrą radą Mędrca Pańskiego: "Ustom twoim uczyń drzwi i zamki. Złoto twoje i srebro twoje zlej, a słowom twoim udziałaj wagę, a ustom twoim wędzidła proste" (Eccl. 28, 29). Jak drzwi mieszkania wedle czasu i potrzeby otwierasz lub przymykasz lub zupełnie zasuwasz, tak samo też postępuj z ustami: na rzeczy złe i przewrotne zamykaj je kluczem ścisłego milczenia, na rzeczy dobre otwieraj z całą swobodą, na rzeczy zaś obojętne trochę tylko uchylaj t. j. unikaj próżnego wielomóstwa. Słowa swoje uważaj za złoto i srebro, za rzeczy święte, kosztowne; dlatego zważaj pilnie, by nie było w nich nic niegodnego. Nie puszczaj języka nigdy samopas, ale hamuj go wędzidłem prawdy, rozumu i skromności. Oto piękna rada Mędrca Pańskiego. Weź ją głęboko do serca i uczyń prawidłem życia, aby i o tobie powiedzieć można, co powiedziano o oblubienicy Salomona: „Plastr miodu płynący wargi twoje; miód i mleko pod językiem twoimPnp 4,11

W naszym życiu codziennym słyszy się różne opinie o nas. Słyszymy dobre słowa, takie, które pomagają, są zachętą by iść naprzód z podniesioną głową i realizować swoje powołanie służąc Bogu i ludziom. Ale z drugiej strony spotykamy się z pomówieniami lub plotkami o nas, które nie pozostawiają nic dobrego.

Nie pomagają wcale w budowaniu naszej osobowości, ale nas niszczą. Czasami są tak złe i niedorzeczne, że nie możesz w nie uwierzyć. Ale szatan jest ojcem kłamstwa i nim chce niszczyć dzieci Boże posługując się tymi, którzy mu ulegają. Czasem trwając latami w nieświadomości krzywd jakie czynią

Aby uniknąć "złych języków" w naszym życiu, należy modlić się do św. Rajmunda Nonnata i poprosić go, aby je zabrał.

Och, słynny Św. Rajmundzie Nonnacie, nasz patronie , Ty, który nauczałeś  słowem Bożym, przyjąłeś tortury przepalenia twoich warg i założenia kłódki na Twoje usta. Usłysz moje wołanie i wstaw się za mną przed Bogiem, naszym Panem. Spraw by ci, którzy mówią źle o mnie zamilkli, a ty mnie chroń od wszystkich złych i szkodliwych wiadomości lub pomówień. Ty Boże Ojcze dałeś św. Rajmundowi gorące pragnienie uwolnienia niewolników. Proszę Cię o wysłuchanie.  Ty możesz mnie wyzwolić od zniewolenia grzechem, który mnie niszczy, oddziela mnie od Ciebie, budzi w moim sercu wielki niepokój. Spraw bym mógł trwać w pokoju, poza tymi wszystkimi, którzy szpiegują mnie i dręczą. Wyzwól mnie na zawsze od przeciwników, którzy przez zawiść, złośliwość lub urazy życzą mi zła i chcą oczernić mnie swoimi pomówieniami.

Boże Stwórco mój i Ojcze, liczę, że Ty w swoim wielkim miłosierdziu i dzięki interwencji św. Rajmunda Nonnata nie będziesz obojętny na moją modlitwę, wysłuchasz mojej prośby. Św. Rajmundzie wstawiaj się za mną, bym doświadczył twojej ochrony i obrony. Niech mi pomoże twoje słynne wstawiennictwo w każdej złej minucie i w każdym zagrożeniu. Przez Jezusa Chrystusa, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen

Módlmy się w intencji naszych rodzin

Modlitwa do San Ramón Nonato dla rodzin
Panie, Wszechmogący Ojcze! Rodzina jest najstarszą instytucją ludzkości, ponieważ jest tak stara jak człowiek.  Ale ponieważ jest to twoja własna instytucja i jedyny sposób, w jaki człowiek powinien przyjść na ten świat i rozwinąć się do największej doskonałości, siły zła atakują go, powodując, że ludzie gardzą tą podstawową jednostką cywilizacji chrześcijan W swojej samobójczej furii próbują zadawać śmiertelny cios rodzinom.

Dzięki chwalebnemu wstawiennictwu waszego sługi, św. Rajmunda Nonnata, obrońcy w niebie szczęścia, dobrobytu i pokoju chrześcijańskich rodzin, prosimy, abyś wysłuchał naszych modlitw.

Za zasługi tego wielkiego świętego, naszego patrona, spraw, aby nasze domy zawsze mogły być wzorowane na Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Nie pozwól wrogom chrześcijańskiego życia rodzinnego zatriumfować w ich świętokradczych atakach, lecz raczej nawróć ich na prawdę ku chwale Twojego świętego imienia.

Amen

Otoczmy naszą modlitwą tych którzy pragną potomstwa, aby radość rodzicielstwa stała się ich udziałem. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym, by mogły cieszyć się szczęśliwym rozwiązaniem i wzrostem swego potomstwa w łasce u Boga i ludzi. Otoczmy naszą modlitwą zbolałe serca tych, których wyczekiwane dzieci bez ziemskiej próby zostały powołane przez naszego Ojca do wiecznej ojczyzny w niebie. Módlmy się także za naszych najbliższych, którzy poprzedzili nas w drodze do Ojca. Te i pozostałe intencje z którymi dziś przyszliśmy polećmy w litanii:

Litania i modlitwy do Św. Rajmunda
Kyrie, elejson. Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.Chryste usłysz nas. 
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami
Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego,
Święty Rajmundzie, nasz Patronie i Opiekunie,
Apostole prawdy i miłości ewangelicznej,
Mistrzu życia wewnętrznego,
Czcicielu Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Sakramentu,
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości na krzywdę ludzką,
Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi,
Obrońco niewolników i gorliwy orędowniku w najtrudniejszych sprawach życia,
Wytrwały głosicielu Bożej prawdy w obronie prawa i sprawiedliwości społecznej,
Obrońco ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
Patronie matek i ludzi zatroskanych o życie i godność każdej istoty ludzkiej,
Wzorze heroicznej miłości w znoszeniu cierpień i ludzkiej niedoli,
Przykładzie wierności woli Bożej i miłości bliźniego,
Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie dla dobra Kościoła,
Przewodniku dusz naśladujących Chrystusa ubogiego i cierpiącego na drodze zbawienia,

Żywą wiarę wśród pokus i przeciwności - uproś nam Święty Rajmundzie
Stałą nadzieję i czystą miłość,
Ducha pokory i pokuty za grzechy,
Ochotne poddanie się woli Bożej,
Liczne powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i apostolstwa misyjnego,
Ojczyźnie pokój i sprawiedliwość,
Parafii i rodzinom naszym Twoje wstawiennictwo i pomoc,
Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym,
Abyśmy, przez cierpienia, dojrzewali do Królestwa Bożego,
Abyśmy, życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem, zasłużyli na chwałę wieczną.

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

K. Błogosławieni miłosierni,
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze! Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda Nonnata żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mógł wiernie spełniać Twoją wolę, spraw abyśmy umocnieni Jego modlitwą, wstawiennictwem i przykładem z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Św. Rajmunda
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Panie i Boże mój, który nam nakazałeś miłować bliźniego,  jak siebie samego, racz w nas wszczepić na wzór świętego Rajmunda szczerą i   prawdziwą miłość bliźniego, ażebyśmy się okazali Twymi wiernymi uczniami,   godnymi Twej miłości i świętej opieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Amen. 

 

 

Czuwanie 2 XII 2018r.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie. U progu nowego roku liturgicznego padamy przed Tobą na kolana, by na wzór św. Rajmunda, naszego patrona oddać Ci cześć.

Wpatrując się w jego postać, przyzywając jego wstawiennictwa i chcąc go naśladować w naszym życiu  wołamy za psalmistą z dzisiejszej liturgii słowa

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Ta nadzieja zawiodła naszego Patrona do wiecznego szczęścia dając mu siłę do kroczenia Twoją drogą, pełnienia Twojej woli, nasz Boże. Nasza obecność tu jest realizacją Twojego wezwania, nasz Zbawicielu, z dzisiejszej Ewangelii Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie.

Pierwsza niedziela jest da nas czasem czuwania i modlitwy z naszym patronem. Wraz z nim prosimy słowami dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

Prosimy Cię, aby słowo które do nas kierujesz w drugim czytaniu, niegdyś skierowane przez św. Pawła do Tesaloniczan udało się nam wypełnić, aby serca nasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Twego przyjścia oczekujemy. Dlatego wierni wskazówkom św. Pawła chcemy jak czytamy w 2 czytaniu stawać się coraz doskonalszymi!

Rozpoczynany przez nas czas adwentu ma nam pomóc. Treścią tego okresu liturgicznego jest temat oczekiwania. Najpierw, do 17 XII teksty liturgiczne będą mówiły o oczekiwaniu paruzji, powtórnego Twego przyjścia na końcu czasów, by wszystkich osądzić. A po 17 nastąpi zmiana akcentu na czas oczekiwania, przygotowania na Boże Narodzenie.

Rzeczywiście chcemy znaleźć czas, by wraz z całym Kościołem z zapalonymi lampionami, na wzór mądrych panien, oczekujących przyjścia oblubieńca, trwać w oczekiwaniu na Ciebie nie tylko na roratach w kościele, ale przede wszystkim realizując nasze życiowe powołanie. Wprowadzając słowo w czyn, jak nas pouczał św. Jakub Apostoł: Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo (Jk 1, 22-25)

Wpatrujemy się w postać naszego Patrona trzymającego w ręku monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Jak on, chcemy być wielkimi czcicielami Najświętszego Sakramentu. Jak on pragniemy być w ciągłej jedności z Tobą, byśmy na każdej liturgii byli w gotowości przyjęcia Cię w Komunii  do naszego serca. Mamy świadomość, że to jedyna droga by niebo stało się naszym udziałem.

Stajemy dziś przed Tobą by polecać nasze rodziny. Tu najpełniej realizujemy nasze powołanie. Tu uczymy się i dając świadectwo naszej wiary uczymy naszych najbliższych wierności Tobie. Prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Rajmunda o siłę kroczenia Twoją drogą.

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Rajmunda Nonnata w intencji rodzin
Panie, Wszechmogący Ojcze! Rodzina jest najstarszą instytucją ludzkości, ponieważ jest tak stara jak człowiek.  Ale ponieważ jest to twoja własna instytucja i jedyny sposób, w jaki człowiek powinien przyjść na ten świat i rozwinąć się do największej doskonałości, siły zła atakują go, powodując, że ludzie gardzą tą podstawową jednostką cywilizacji chrześcijan. W swojej samobójczej furii próbują zadawać śmiertelny cios rodzinom.

Dzięki chwalebnemu wstawiennictwu Twojego sługi, św. Rajmunda Nonnata, przebywającego w niebie, obrońcy szczęścia, dobrobytu i pokoju chrześcijańskich rodzin, prosimy, abyś wysłuchał naszych modlitw.

Za zasługi tego wielkiego świętego, naszego patrona, spraw, aby nasze domy zawsze mogły być wzorowane na Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Nie pozwól wrogom chrześcijańskiego życia rodzinnego zatriumfować w ich świętokradczych atakach, lecz raczej nawróć ich na prawdę ku chwale Twojego świętego imienia.
Amen

Otoczmy naszą modlitwą tych którzy pragną potomstwa, aby radość rodzicielstwa stała się ich udziałem. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym, by mogły cieszyć się szczęśliwym rozwiązaniem i wzrostem swego potomstwa w łasce u Boga i ludzi. Otoczmy naszą modlitwą zbolałe serca tych, których wyczekiwane dzieci bez ziemskiej próby zostały powołane przez naszego Ojca do wiecznej ojczyzny w niebie. Módlmy się także za naszych najbliższych, którzy poprzedzili nas w drodze do Ojca. Módlmy się o wzrost wiary i pobożności w naszej parafii. O odpowiedzialność rodziców za religijne wychowanie dzieci.

Te i pozostałe intencje z którymi dziś przyszliśmy polećmy najpierw w modlitwie za przyczyną naszego patrona, a następnie w litanii:

Modlitwa do Św. Rajmunda
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Panie i Boże mój, który nam nakazałeś miłować bliźniego,  jak siebie samego, racz w nas wszczepić na wzór świętego Rajmunda szczerą i   prawdziwą miłość bliźniego, ażebyśmy się okazali Twymi wiernymi uczniami,   godnymi Twej miłości i świętej opieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Amen. 

Litania i modlitwy do Św. Rajmunda
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami

Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego,

Święty Rajmundzie, nasz Patronie i Opiekunie,

Apostole prawdy i miłości ewangelicznej,

Mistrzu życia wewnętrznego,

Czcicielu Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Sakramentu,

Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości na krzywdę ludzką,

Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi,

Obrońco niewolników i gorliwy orędowniku w najtrudniejszych sprawach życia,

Wytrwały głosicielu Bożej prawdy w obronie prawa i sprawiedliwości społecznej,

Obrońco ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,

Patronie matek i ludzi zatroskanych o życie i godność każdej istoty ludzkiej,

Wzorze heroicznej miłości w znoszeniu cierpień i ludzkiej niedoli,

Przykładzie wierności woli Bożej i miłości bliźniego,

Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie dla dobra Kościoła,

Przewodniku dusz naśladujących Chrystusa ubogiego i cierpiącego na drodze zbawienia,

Żywą wiarę wśród pokus i przeciwności - uproś nam Święty Rajmundzie

Stałą nadzieję i czystą miłość,

Ducha pokory i pokuty za grzechy,

Ochotne poddanie się woli Bożej,

Liczne powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i apostolstwa misyjnego,

Ojczyźnie pokój i sprawiedliwość,

Parafii i rodzinom naszym Twoje wstawiennictwo i pomoc,

Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,

Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym,

Abyśmy, przez cierpienia, dojrzewali do Królestwa Bożego,

Abyśmy, życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem, zasłużyli na chwałę wieczną.

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj K. Błogosławieni miłosierni,
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze! Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda Nonnata żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mógł wiernie spełniać Twoją wolę, spraw abyśmy umocnieni Jego modlitwą, wstawiennictwem i przykładem z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W naszym życiu codziennym słyszy się różne opinie o nas. Słyszymy dobre słowa, takie, które pomagają, budują, są zachętą by iść naprzód z podniesioną głową i realizować swoje życiowe powołanie służąc Bogu, najbliższym i wszystkim tym, których na naszej drodze Panie postawisz. Ale z drugiej strony spotykamy się z pomówieniami lub plotkami o nas, które często nas bardzo bolą i niszczą.

Św. Jan Maria Vianney mawiał, że pierwszym sidłem, które diabeł zastawia na osobę, która zaczyna służyć Panu Bogu, jest obawa przed ludzką opinią.

Niestety czasami łapiemy się w te sidła. Zdarza się, że opinie o nas są tak złośliwe i niedorzeczne, że trudno w nie uwierzyć. Ale szatan właśnie nimi się posługuje. Ponieważ jest ojcem kłamstwa i nim chce niszczyć dzieci Boże posługując się ludzką głupotą, żądzą sensacji i tymi, którzy mu ulegają. Daj nam łaskę, byśmy nigdy do nich nie dołączyli.

Daj nam siłę, byśmy byli odporni na zranienia plotkami o nas krążącymi, by nie odwodziły nas od realizacji rzeczy wielkich, które dla nas przygotowałeś. 

Prośmy naszego Ojca, który na nas czeka w niebie, byśmy mogli uniknąć "złych języków" w naszym życiu codziennym. Wykorzystajmy do tego starą modlitwę, odmawianą przez wieki, przyzywającą wstawiennictwa  naszego patrona:

Och, słynny Św. Rajmundzie Nonnacie, nasz patronie , Ty, który nauczałeś  słowem Bożym, przyjąłeś tortury przepalenia twoich warg i założenia kłódki na Twoje usta. Usłysz moje wołanie i wstaw się za mną przed Bogiem, naszym Panem. Spraw by ci, którzy mówią źle o mnie zamilkli, a ty mnie chroń od wszystkich złych i szkodliwych wiadomości lub pomówień. Ty Boże Ojcze dałeś św. Rajmundowi gorące pragnienie uwolnienia niewolników. Proszę Cię o wysłuchanie.  Ty możesz mnie wyzwolić od zniewolenia grzechem obmowy, który mnie niszczy, oddziela mnie od Ciebie, budzi w moim sercu wielki niepokój. Spraw bym mógł trwać w pokoju, poza tymi wszystkimi, którzy szpiegują mnie i dręczą. Wyzwól mnie na zawsze od przeciwników, którzy przez zawiść, złośliwość lub urazy życzą mi zła i chcą oczernić mnie swoimi pomówieniami.

Boże Stwórco mój i Ojcze, liczę, że Ty w swoim wielkim miłosierdziu i dzięki interwencji św. Rajmunda Nonnata nie będziesz obojętny na moją modlitwę, wysłuchasz mojej prośby. Św. Rajmundzie wstawiaj się za mną, bym doświadczył twojej ochrony i obrony. Niech mi pomoże twoje słynne wstawiennictwo w każdej złej minucie i w każdym zagrożeniu. Przez Jezusa Chrystusa, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen

 

 

Czuwanie 6 I 2019r.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie. Ty przygotowywałeś ludzi na swoje przyjście poprzez proroków. Izajasz, jak słyszeliśmy w dzisiejszym I czytaniu zapowiadał I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.

W Uroczystość Trzech Króli-, którzy ciebie szukali i wypełnili przepowiednię Izajasza,  padamy przed Tobą na kolana, jak niegdyś oni, by na wzór św. Rajmunda naszego patrona, i mędrców ze Wschodu oddać Ci cześć. W ten sposób realizujemy refren psalmu  śpiewanego przez nas w Liturgii słowa: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Właśnie po to tu jesteśmy, aby Ciebie uwielbić. Ufamy, że słowa psalmu Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. spełnią się w naszym życiu. Będziemy powtarzać:
Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia

I my przyszliśmy do Ciebie, by Cię uwielbić. Mędrcy przynieśli Tobie w darze złoto, kadzidło i mirrę: złoto – Królowi, kadzidło – swemu Stwórcy i Panu, mirrę – Zbawicielowi świata. My przynosimy nasze serca.

Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia.

Trzej królowie znaleźli Cię w ubóstwie, rozpoznali jednak w Tobie nowo narodzonego Króla. I my czcimy Cię, Chryste, jako Króla wszechświata.

Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia.

Boski Zbawicielu, przed nami jesteś jeszcze bardziej zasłonięty. Pod znakami tego Świętego Sakramentu zakryłeś nie tylko Twoje Królestwo w ubogim kawałku chleba, lecz również utaiłeś Swoje Bóstwo i Człowieczeństwo. Mimo to wierzymy, że jako Bóg i jako Człowiek, z ciałem i krwią jesteś tu obecny, by nam udzielać łask zbawienia.

Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia.

Niedługo mędrcy mogli być przy Tobie, inną drogą wrócić musieli do ojczyzny swojej. My codziennie możemy przychodzić do Ciebie i przebywać z Tobą. Ty mieszkasz wśród nas i stajesz się dla nas pokarmem.

Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia.

Boże, Niebieski Ojcze, Twojego Syna objawiłeś poganom. Prowadź nas światłem wiary i spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, oglądać mogli twarzą w twarz blask Twojego majestatu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśni:
Mędrcy świata, monarchowie

Różaniec święty. Tajemnica Bożego Narodzenia.

Na wzór Mędrców ze Wschodu uznajemy w Tobie naszego Króla. Codziennie odmawiając Ojcze nasz modlimy się o Twoje królestwo i prosimy, by Twoja wola zapanowała tak w niebie jak i na ziemi. Uznajemy w Tobie naszego Boga, wyznajemy to codziennie odmawiając w pacierzu Skład Apostolski i dziękujemy Ci, że za nas oddałeś swoje życie, abyśmy mogli żyć w Królestwie Twojego Ojca

Zarówno Mędrcy ze Wschodu, jak i nasz Patron dali świadectwo, że, jak pisał św. Paweł do Efezjan poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię

Trzej Mędrcy dali świadectwo wiary w te słowa szukając Cię i dziękując Ci, składając symboliczne dary. Nasz Patron będąc w niewoli muzułmańskiej i wierząc w to słowo nauczał Ewangelii –Dobrej Nowiny aż do bólu przepalenia i skrępowania swoich warg kłódką. Nawracał zarówno odstępców jak i muzułmanów.

Dzisiejszy dzień stawia nam podwójne pytanie: Czy umiemy naśladować patronów dnia dzisiejszego?

Mędrców, dla których znalezienie Chrystusa stało się priorytetem. Tak ułożyli swoje zajęcia, by mieć czas dla przebywania w Twojej obecności.

Naszego patrona, który wykorzystywał każdą chwilę, aby dzielić się Dobrą Nowiną z innymi. Czy rzeczywiście głoszę Chrystusa, który się narodził i mieszka w moim sercu w swoim środowisku. Tak wielu przecież spotykam ochrzczonych pogan, można powiedzieć odstępców. Czy mam odwagę głosić Chrystusa, który czeka na nich w Najświętszym Sakramencie w kościele?. Św. Jan Vianey ostrzegał "Czy wiecie jaka jest pierwsza pokusa diabła wobec osoby, która zaczęła lepiej służyć Bogu? Jest to wzgląd na innych ludzi."

 Prośmy naszego Ojca, który na nas czeka w niebie, byśmy nie bali się  "złych języków" w naszym życiu codziennym, a zwłaszcza w dawaniu świadectwa naszej wiary Niech obawa przed opinią innych nie paraliżuje naszych działań zarówno w aktywnym angażowaniu się w liturgię jak i głoszeniu Dobrej Nowiny. Przyzywajmy wstawiennictwa  naszego patrona i prośmy go byśmy nie bali się naśladować go w gorliwości apostolskiej i umiłowaniu Najświętszego Sakramentu

Och, słynny Św. Rajmundzie Nonnacie, nasz patronie. Ty, który nauczałeś  słowem Bożym, przyjąłeś tortury przepalenia twoich warg i założenia kłódki na Twoje usta. Usłysz moje wołanie i wstaw się za mną przed Bogiem, naszym Panem. Spraw by ci, którzy mówią źle o mnie zamilkli, a ty mnie chroń od wszystkich złych i szkodliwych wiadomości lub pomówień. Ty Boże Ojcze dałeś św. Rajmundowi gorące pragnienie uwolnienia niewolników. Proszę Cię o wysłuchanie.  Ty możesz mnie wyzwolić od zniewolenia grzechem obmowy, który mnie niszczy, oddziela mnie od Ciebie, budzi w moim sercu wielki niepokój. Spraw bym mógł trwać w pokoju, poza tymi wszystkimi, którzy szpiegują mnie i dręczą. Wyzwól mnie na zawsze od przeciwników, którzy przez zawiść, złośliwość lub urazy życzą mi zła i chcą oczernić mnie swoimi pomówieniami.

Boże Stwórco mój i Ojcze, liczę, że Ty w swoim wielkim miłosierdziu i dzięki interwencji św. Rajmunda Nonnata nie będziesz obojętny na moją modlitwę, wysłuchasz mojej prośby. Św. Rajmundzie wstawiaj się za mną, bym doświadczył twojej ochrony i obrony. Niech mi pomoże twoje słynne wstawiennictwo w każdej złej minucie i w każdym zagrożeniu. Przez Jezusa Chrystusa, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen

Święta Bożego Narodzenia są bardzo rodzinne. Dlatego tym bardziej stajemy dziś przed Tobą, aby polecać nasze rodziny.

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Rajmunda Nonnata w intencji rodzin
Panie, Wszechmogący Ojcze! Rodzina jest najstarszą instytucją ludzkości, ponieważ jest tak stara jak człowiek.  Ale ponieważ jest to twoja własna instytucja i jedyny sposób, w jaki człowiek powinien przyjść na ten świat i rozwinąć się do największej doskonałości, siły zła atakują go, powodując, że ludzie gardzą tą podstawową jednostką cywilizacji chrześcijan. W swojej samobójczej furii próbują zadawać śmiertelny cios rodzinom.

Dzięki chwalebnemu wstawiennictwu Twojego sługi, św. Rajmunda Nonnata, przebywającego w niebie, obrońcy szczęścia, dobrobytu i pokoju chrześcijańskich rodzin, prosimy, abyś wysłuchał naszych modlitw.

Za zasługi tego wielkiego świętego, naszego patrona, spraw, aby nasze domy zawsze mogły być wzorowane na Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Nie pozwól wrogom chrześcijańskiego życia rodzinnego zatriumfować w ich świętokradczych atakach, lecz raczej nawróć ich na prawdę ku chwale Twojego świętego imienia.
Amen

Otoczmy naszą modlitwą tych którzy pragną potomstwa, aby radość rodzicielstwa stała się ich udziałem. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym, by mogły cieszyć się szczęśliwym rozwiązaniem i wzrostem swego potomstwa w łasce u Boga i ludzi. Otoczmy naszą modlitwą zbolałe serca tych, których wyczekiwane dzieci bez ziemskiej próby zostały powołane przez naszego Ojca do wiecznej ojczyzny w niebie. Módlmy się także za naszych najbliższych, którzy poprzedzili nas w drodze do Ojca. Módlmy się o wzrost wiary i pobożności w naszej parafii. O odpowiedzialność rodziców za religijne wychowanie dzieci. Polecajmy także misje – głoszenie Dobrej Nowiny.

Te i pozostałe intencje z którymi dziś przyszliśmy polećmy najpierw w modlitwie za przyczyną naszego patrona, a następnie w litanii:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Panie i Boże mój, który nam nakazałeś miłować bliźniego,  jak siebie samego, racz w nas wszczepić na wzór świętego Rajmunda szczerą i   prawdziwą miłość bliźniego, ażebyśmy się okazali Twymi wiernymi uczniami,   godnymi Twej miłości i świętej opieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Amen. 

Litania i modlitwy do Św. Rajmunda
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami

Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego,

Święty Rajmundzie, nasz Patronie i Opiekunie,

Apostole prawdy i miłości ewangelicznej,

Mistrzu życia wewnętrznego,

Czcicielu Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Sakramentu,

Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości na krzywdę ludzką,

Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi,

Obrońco niewolników i gorliwy orędowniku w najtrudniejszych sprawach życia,

Wytrwały głosicielu Bożej prawdy w obronie prawa i sprawiedliwości społecznej,

Obrońco ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,

Patronie matek i ludzi zatroskanych o życie i godność każdej istoty ludzkiej,

Wzorze heroicznej miłości w znoszeniu cierpień i ludzkiej niedoli,

Przykładzie wierności woli Bożej i miłości bliźniego,

Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie dla dobra Kościoła,

Przewodniku dusz naśladujących Chrystusa ubogiego i cierpiącego na drodze zbawienia,

Żywą wiarę wśród pokus i przeciwności - uproś nam Święty Rajmundzie

Stałą nadzieję i czystą miłość,

Ducha pokory i pokuty za grzechy,

Ochotne poddanie się woli Bożej,

Liczne powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i apostolstwa misyjnego,

Ojczyźnie pokój i sprawiedliwość,

Parafii i rodzinom naszym Twoje wstawiennictwo i pomoc,

Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,

Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym,

Abyśmy, przez cierpienia, dojrzewali do Królestwa Bożego,

Abyśmy, życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem, zasłużyli na chwałę wieczną.

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść …
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj…
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj…
K. Błogosławieni miłosierni,
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze! Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda Nonnata żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mógł wiernie spełniać Twoją wolę, spraw abyśmy umocnieni Jego modlitwą, wstawiennictwem i przykładem z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czuwanie 3 II 2019r.

Panie, Ty w swej miłości dajesz nam różne pomoce, które mają nam pomóc w naszej słabosci i umocnić na własciwej drodze. Wyjatkowym pomocnikiem, którego nam dałes jest Św Archanioł Michał.  Przed Twoim Najsw. Sakr. Chcemy prosić Cie przez jegho wtawiennictwop o pomoc w walce z grzechem i szatanem

 

 

Stajemy dziś przed Tobą by polecać nasze rodziny. Tu najpełniej realizujemy nasze powołanie. Tu uczymy się i dając świadectwo naszej wiary uczymy naszych najbliższych wierności Tobie. Tu też uczymy się prawdziwej miłosci sztuki jej dawania i przyjmowania Prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Rajmunda o siłę kroczenia Twoją drogą.

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Rajmunda Nonnata w intencji rodzin
Panie, Wszechmogący Ojcze! Rodzina jest najstarszą instytucją ludzkości, ponieważ jest tak stara jak człowiek.  Ale ponieważ jest to twoja własna instytucja i jedyny sposób, w jaki człowiek powinien przyjść na ten świat i rozwinąć się do największej doskonałości, siły zła atakują go, powodując, że ludzie gardzą tą podstawową jednostką cywilizacji chrześcijan. W swojej samobójczej furii próbują zadawać śmiertelny cios rodzinom.

Dzięki chwalebnemu wstawiennictwu Twojego sługi, św. Rajmunda Nonnata, przebywającego w niebie, obrońcy szczęścia, dobrobytu i pokoju chrześcijańskich rodzin, prosimy, abyś wysłuchał naszych modlitw.

Za zasługi tego wielkiego świętego, naszego patrona, spraw, aby nasze domy zawsze mogły być wzorowane na Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Nie pozwól wrogom chrześcijańskiego życia rodzinnego zatriumfować w ich świętokradczych atakach, lecz raczej nawróć ich na prawdę ku chwale Twojego świętego imienia.
Amen

Otoczmy naszą modlitwą tych którzy pragną potomstwa, aby radość rodzicielstwa stała się ich udziałem. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym, by mogły cieszyć się szczęśliwym rozwiązaniem i wzrostem swego potomstwa w łasce u Boga i ludzi. Otoczmy naszą modlitwą zbolałe serca tych, których wyczekiwane dzieci bez ziemskiej próby zostały powołane przez naszego Ojca do wiecznej ojczyzny w niebie. Módlmy się także za naszych najbliższych, którzy poprzedzili nas w drodze do Ojca. Módlmy się o wzrost wiary i pobożności w naszej parafii. O odpowiedzialność rodziców za religijne wychowanie dzieci.

Te i pozostałe intencje z którymi dziś przyszliśmy polećmy najpierw w modlitwie za przyczyną naszego patrona, a następnie w litanii:

Modlitwa do Św. Rajmunda
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Panie i Boże mój, który nam nakazałeś miłować bliźniego,  jak siebie samego, racz w nas wszczepić na wzór świętego Rajmunda szczerą i   prawdziwą miłość bliźniego, ażebyśmy się okazali Twymi wiernymi uczniami,   godnymi Twej miłości i świętej opieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Amen. 

 

Św. Jan Maria Vianney mawiał, że pierwszym sidłem, które diabeł zastawia na osobę, która zaczyna służyć Panu Bogu, jest obawa przed ludzką opinią.

Daj nam siłę, byśmy byli odporni na zranienia plotkami o nas krążącymi, by nie odwodziły nas od realizacji rzeczy wielkich, które dla nas przygotowałeś. 

Daj także nam siłę, by nasze usta błogosławiły nie przeklinały, by mówiły o Chrystusie i jego wielkiej miłości do kazdego z nas, a nie o wadach i błędach innycjh.:

Och, słynny Św. Rajmundzie Nonnacie, nasz patronie , Ty, który nauczałeś  słowem Bożym, przyjąłeś tortury przepalenia twoich warg i założenia kłódki na Twoje usta. Usłysz moje wołanie i wstaw się za mną przed Bogiem, naszym Panem. Spraw by ci, którzy mówią źle o mnie zamilkli, a ty mnie chroń od wszystkich złych i szkodliwych wiadomości lub pomówień. Ty Boże Ojcze dałeś św. Rajmundowi gorące pragnienie uwolnienia niewolników. Proszę Cię o wysłuchanie.  Ty możesz mnie wyzwolić od zniewolenia grzechem obmowy, który mnie niszczy, oddziela mnie od Ciebie, budzi w moim sercu wielki niepokój. Spraw bym mógł trwać w pokoju, poza tymi wszystkimi, którzy szpiegują mnie i dręczą. Wyzwól mnie na zawsze od przeciwników, którzy przez zawiść, złośliwość lub urazy życzą mi zła i chcą oczernić mnie swoimi pomówieniami.

Boże Stwórco mój i Ojcze, liczę, że Ty w swoim wielkim miłosierdziu i dzięki interwencji św. Rajmunda Nonnata nie będziesz obojętny na moją modlitwę, wysłuchasz mojej prośby. Św. Rajmundzie wstawiaj się za mną, bym doświadczył twojej ochrony i obrony. Niech mi pomoże twoje słynne wstawiennictwo w każdej złej minucie i w każdym zagrożeniu. Przez Jezusa Chrystusa, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen

 

 

Czuwanie 3 III  2019r.

Pan jest moim obrońcą. * Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, * ocalił mnie, gdyż mnie miłuje. Ps 18, 19-20

Ten fragment psalmu 18 został przez Kościół wyznaczony na antyfonę na wejście. Gdybyśmy nie śpiewali pieśni tymi słowami rozpoczęlibyśmy liturgię.

Rzeczywiście Ty Panie jesteś naszym obrońcą. Dlatego dziś zginamy przed Tobą kolana i dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, których doświadczamy. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które do nas kierujesz, byśmy się nie zagubili. Dziękujemy Ci za naszego patrona, który jest dla nas wzorem. Poddany próbie cierpienia i dobrowolnej niewoli dobrze wykorzystał swą mowę, by umacniać upadłych na duchu chrześcijan i nawracać muzułmanów. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Syracha Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź.” Nasz patron zdał bardzo dobrze ten egzamin ukazując nam drogę odpowiedzialnosci za wypowiadane słowo, drogę wierności Tobie i Twojej nauce. Dziś przypominasz nam w I czytaniu o tym że  Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi.” Ponieważ mowa Św. Rajmunda zawsze była budująca i pełna miłości dziś po wstawiennictwo przychodzi do niego wielu, którym doskwiera zła ludzka mowa. Jedni zapinają kłódki przed jego ołtarzem jak w katedrze w Meksyku, inni proszą go o wstawiennictwo w modlitwach indywidualnych.

Święty Rajmundzie, nasz patronie, także my chcemy cię prosić o wstawiennictwo modlitwą, którą przekazały nam poprzednie pokolenia, a którą na język współczesny przełożył ks. Bogdan Staszczuk:

 

MODLITWA  aby uniknąć “złych języków”

Św. Rajmundzie Nonnacie, patronie nasz, niestrudzony głosicielu słowa Bożego, niezłomny męczenniku, któremu przepalano wargi i założono kłódkę na usta, przymuszając do milczenia.

 Prosimy Cię pokornie o wstawiennictwo przed Bogiem. Niech zamilkną ci, którzy źle o nas mówią, rozsiewając fałszywe wiadomości i pomówienia.

Boże który napełniłeś serce Rajmunda gorącym pragnieniem przywracania godności niewolnikom. Uwolnij nas od pokusy obmawiania ludzi, która oddala od Boga i niszczy łączność z bliźnimi.

Uchroń nas przed złośliwością  nieżyczliwych ludzi i dopomóż by w każdym słowie, które wychodzi z ust naszych była tylko prawda i szacunek dla godności człowieka jako dziecka Bożego.
Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.    

Święty Rajmundzie uproś nam łaskę, byśmy sami nie ulegli pokusie obmawiania ludzi, ponieważ jest to bardzo ciężki grzech raniący Ciebie w drugim człowieku. Boże, daj nam łaskę, aby nasza mowa na wzór św. Rajmunda budowała wiarę innych i była wyrazem naszego szacunku dla nich. Prosimy także przez wstawiennictwo św. Rajmunda w intencjach, z którymi dziś przychodzimy.

Nasz patron czuł się odpowiedzialny za drugiego człowieka i pragnął dla niego wolności. Prośmy, byśmy umieli go naśladować, byśmy umieli uwalniać świat z niewoli zła i grzechu wierni słowu dzisiejszej Ewangelii. Ty wzywasz nas do zaglądnięcia we własne serce usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego” Prośmy o czyste serca, byśmy nie zapominali dzisiejszego pouczenia „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.”

Jezu,  daj nam łaskę bycia dobrymi ludźmi. Tak nas kształtuj, swoją łaską, aby wypływały z niego tylko dobre słowa, myśli i uczynki

MODLITWA   do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

By zrealizować przesłanie z dzisiejszej liturgii słowa potrzebujemy głębokiej pokory. Sami jesteśmy za słabi, prośmy więc wstawiennictwa św. Michała Archanioła

Prośba o pokorę

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli.
Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

Otoczmy naszą modlitwą tych którzy pragną potomstwa, aby radość rodzicielstwa stała się ich udziałem. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym, by mogły cieszyć się szczęśliwym rozwiązaniem i wzrostem swego potomstwa w łasce u Boga i ludzi. Otoczmy naszą modlitwą zbolałe serca tych, których wyczekiwane potomstwo nie narodziło się do ziemskiego życia, ale dla nieba...

MODLITWA
Prośba o dar potomstwa.

Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki, Rachel opłakuje swe dzieci, i nie chce utulić się w żalu. Bo ich już nie maMt 2,18

Wszechmogący Boże Dawco życia doczesnego i wiecznego, który znasz zranienie i tęsknotę rodziców po utracie dziecka., pokornie Cię błagamy, okaż swoją ojcowską dobroć i obdarz ich upragnionym potomstwem.

Prosimy o to za wstawiennictwem Bogarodzicy Maryi, wszystkich świętych matek i ojców i patrona tego miejsca św. Rajmunda Nonnata. Ufni w Twoje miłosierdzie z wiarą i ufnością oczekujemy na dar niebios. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Pod Twoją obronę….


Panie Jezu, Twoja nauka jest wymagająca. Wymaga współpracy z Twoją łaską. Na drodze ku zbawieniu dajesz nam pomocników. Chcemy zakończyć nasze rozważania modlitwą do tego, który w Twoim imieniu pokonał i nadal pokonuje szatana. Oby to się ciągle dokonywało także w sercu każdego z nas:


 Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Czuwanie 7 IV 2019r.

 

Czuwanie 5 V 2019r.

 

===========Litania Loretańska do NMP

Pierwsza niedziela, to czas kiedy prosimy o pomoc i wstawiennictwo naszego patrona. Dlatego wołajmy wspólnie pełni wiary:

===========MODLITWA   do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

 

Pycha leży u fundamentów większości naszych grzechów. Dlatego przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła prośmy przez wstawiennictwo Michała Archanioła o pokorę dla każdego z nas. 

===========Prośba o pokorę

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli.
Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

Otoczmy naszą modlitwą tych którzy pragną potomstwa, aby radość rodzicielstwa stała się ich udziałem. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym, by mogły cieszyć się szczęśliwym rozwiązaniem i wzrostem swego potomstwa w łasce u Boga i ludzi. Otoczmy naszą modlitwą zbolałe serca tych, których wyczekiwane potomstwo nie narodziło się do ziemskiego życia, ale dla nieba...

 

===========MODLITWA
Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki, Rachel opłakuje swe dzieci, i nie chce utulić się w żalu. Bo ich już nie maMt 2,18

Wszechmogący Boże Dawco życia doczesnego i wiecznego, który znasz zranienie i tęsknotę rodziców po utracie dziecka, Pokornie Cię błagamy, obdarz ich serca prawdziwym pokojem. Daj im łaskę pogodzenia się z rozstaniem z dziećmi, które powołałeś do życia w szczęściu niebieskim bez próby życia ziemskiego. Napełnij ich serca pokojem i mocnym poczuciem duchowej więzi z dziećmi, które oczekują na nich  w Twoim domu Ojcze.

Okaż swoją ojcowską dobroć i obdarz ich  upragnionym potomstwem, aby mogli obserwować jego duchowe wzrastanie „w łasce u Boga i u ludzi” Łk 2,52

Prosimy o to za wstawiennictwem Bogarodzicy Maryi, wszystkich świętych matek i ojców i patrona tego miejsca św. Rajmunda Nonnata. Ufni w Twoje miłosierdzie z wiarą i ufnością oczekujemy na dar niebios. Przez Chrystusa Pana Naszego.

===========Pod Twoją obronę.śpiewane

Panie Jezu, Twoja nauka jest wymagająca. Wymaga współpracy z Twoją łaską. Na drodze ku zbawieniu dajesz nam pomocników. Chcemy zakończyć nasze rozważania modlitwą do tego, który w Twoim imieniu pokonał i nadal pokonuje szatana. Oby to się ciągle dokonywało także w sercu każdego z nas:


=========== Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Świątynia

Wspólnoty

Nabożeństwa

Kancelaria

Ogłoszenia

Katecheza

Aktualności

Patron

Modlitwy
przez św. Rajmunda

Cmentarz

Proboszcz

Linki

Darmowy licznik odwiedzin

 

kontakt:
e-poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001