Lokalizacja

 


kim są?

Legion Maryi jest wspólnotą apostolską zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana, który pełni funkcję kierownika duchowego i odpowiedzialny jest za formację wewnętrzną całej wspólnoty. Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę oraz czynną pracę apostolską w dziele Maryi i Kościoła. Duch Legionu Maryi jest tym samym duchem, jaki ożywiał Maryję. Jest to Duch pełnienia Woli Bożej, wielkiej pokory, umartwienia, pokuty i wytrwałej modlitwy. Właśnie w modlitwie odzwierciedla się postawa pobożności Legionu. Najmniejsza grupa legionowa na terenie parafii nosi nazwę prezydium. W naszej parafii mamy jedno prezydium. Legioniści zbierają się na cotygodniowych zebraniach, w czasie których odmawiają przepisane modlitwy z rozważaniem jednej części różańca św., składają sprawozdanie z wykonanej pracy. W naszej parafii zebrania odbywają się w niedziele po sumie. Prace apostolskie w ramach posługi duszpasterskiej na terenie parafii wyznacza zawsze proboszcz. Całością działalności Legionu Maryi kierują ludzie świeccy.

 

Świątynia

Wspólnoty

Nabożeństwa

Kancelaria

Ogłoszenia

Katecheza

Aktualności

Patron

Modlitwy
przez św. Rajmunda

Cmentarz

Proboszcz

Linki

O Sulowie
okiem bibliotekarki emerytki

 

 

kontakt:
e-poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001