Okiem bibliotekarki emerytki

                                                                                                                                                                    materiły zebrała Henryka Kołtun

 

Historia Sulowa

 Życie religijne    

Szkoła 

 Biblioteka       

 Sklepy           

Powrót na strony parafii

 

Życie religijne

 Myśl budowy kaplicy w Sulowie podsunął w 1981 roku Ks. Kan. Stanisław Kiełboń, proboszcz z Zakrzówka. Odbyło się kilka zebrań w punkcie katechetycznym u  Mieczysława Kołtuna. Ks. Kanonik przekonywał społeczność Sulowa, że czas jest ku temu właściwy, że parafia pomoże finansowo. Ks. Kiełboń nie miał już zdrowia, żeby rozpoczynać budowę plebanii w Zakrzówku, dlatego zapasy finansowe chciał przeznaczyć dla Sulowa. Mieszkańcy Sulowa nie docenili jednak propozycji Ks. Kanonika.

…………………………

W roku 1984 starania w sprawie budowy kaplicy podjął nowy proboszcz z Zakrzówka, Ks. Edward Szeliga, który miał już za sobą niejedną budowę. Ofiarodawcą działki pod budowę kaplicy w Sulowie był Stanisław Pietraszek s. Stefana.  

13 maja 1984 roku - na placu budowy stanął krzyż i stąd wyruszyła procesja poświęcenia pól. Z powodu złej pogody Msza św. została odprawiona w remizie OSP. 

12 sierpnia 1984 r. - Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie wyraził zgodę na budowę kaplicy w Sulowie.  

25 marca 1985 r. - odbyło się zebranie w sprawie budowy, na którym wybrano Komitet Budowy, na którego czele stanęli: 

Przewodniczący -                 Tadeusz Garbacz

I zastępca -                           Jan Gryta

II zastępca -                          Zygmunt Błędowski

Skarbnik -                              Józef Kot

Sekretarz -                            Krystyna Powroźnik

Przew. Komisji Rewizyjnej - Marian Pochwatka

 Wyruszono za zbiórką pieniędzy na budowę. …………..

…………………………………

13 kwietnia 1985 r. - wraz z Ks. Proboszczem przybył inż. Siedlecki, który zobowiązał się wykonać projekt kaplicy. Ks. Szeliga oświadczył, że mieszkańcy Sulowa najwięcej pomagali przy budowie plebanii w Zakrzówku i dlatego parafia pomoże mieszkańcom Sulowa finansowo w budowie.

Rozpoczyna się gromadzenie materiałów: wapna, cegły (na razie na kredyt od J. Gryty - 40 tys. sztuk). Najwięcej czasu poświęcają temu: Tadeusz Garbacz, Józef Kot i Jan Widomski s. Marcina. 

19 marca 1986 r. - na placu budowy odbyła się wielka uroczystość (mimo błota po kolana!). Przybywa Ks. Biskup Bolesław Pylak, aby dokonać poświęcenia placu pod budowę świątyni. Uroczystość uświetnił zespół kleryków  Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. 

25 kwietnia 1986 r. - oddano do użytku prowizoryczną kapliczkę na polu Mieczysława Kołtuna, gdzie odtąd w każdą niedzielę miała być odprawiana Msza św.

W tym czasie inż. Siedlecki wyjechał do USA i nastąpiła kolejna cisza wokół budowy świątyni w Sulowie

13 czerwca 1987 r. – ponad rok później rozpoczęto kopanie rowów pod fundament kaplicy. Jako pierwszy zgłosił się Krzysztof  Pawłowski. Widać ogromny entuzjazm mieszkańców - plac wygląda jak mrowisko. Po doprowadzeniu energii elektrycznej (Zygmunt Kwiatkowski), można pracować nawet wieczorami.  

18 lipca 1987 r. -rozpoczęło się zalewanie fundamentów,  

1 sierpnia 1987 r. - położono pierwsze cegły na mur. Pracowali przy murowaniu: Ryszard Sar, Marian Widomski, Eugeniusz Pasternak, Lucjan Król, Stanisław Wieleba, Michał Pizoń, Jerzy Michalski i inni. 

20 września 1987 r. - na fundamentach kaplicy została odprawiona Msza św. dożynkowa. 

25 września 1987 r. - rozpoczęło się nawiedzenie rodzin Sulowa i Kolonii Góry przez Kopię Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz w uroczystej procesji został przewieziony z kościoła parafialnego w Zakrzówku. Nawiedzenie rozpoczęło się od rodziny Pietraszków, którzy ofiarowali plac pod budowę kaplicy. Mszę św. odprawili: Ks. Prof. Franciszek Mazurek z KUL i Ks. Zbigniew Skwierczyński, wikariusz z Zakrzówka. 

12 grudnia 1987 r. - święcenia kapłańskie otrzymał Ks. Jerzy Kołtun, jako pierwszy z tej miejscowości kapłan.  

1 stycznia 1988 r. – prymicyjna Msza św. Ks. Jerzego Kołtuna w kościele parafialnym w Zakrzówku 

Kwiecień 1988 r. - rozpoczęto budowę studni głębinowej (Kurnikowie z Bystrzycy) i kontynuowano prace murarskie. Przy budowie pracuje wielu mieszkańców Sulowa i Kolonii Góry. Wystąpiły chwilowe braki cegły, ale szybko znaleźli się ofiarodawcy i budowa znowu ruszyła. Przed zimą udało się zalać strop nad salą katechetyczną i zakrystią oraz wykonać nad nimi dach z blachy. W tym czasie umowę o prace murarskie zerwał Ryszard Pasternak i od tej pory pracują różni murarze. 

1989 rok - zakupiono blachę na dach kościoła, wytynkowano i pomalowano salę katechetyczną i zakrystię. Jan Toporowski wykonał okna do sali katechetycznej. Założono instalację elektryczną, zalano strop nad kościołem, podmurowano wieżę kościoła,  dach został przykryty blachą, zalano posadzkę w kościele. Liczni ofiarodawcy składają dary dla kościoła, np.:

- ornat - Kazimiera i Florian Głąbowie z Kolonii Góry,

- kielich i kapę czarną - Aleksandra i Zenon Sobótkowie z Kol. Góry,

- puszkę na komunikanty i lekcjonarze mszalne - dar zbiorowy. 

26 listopada 1989 r. - została po raz pierwszy odprawiona w nowym kościele Msza św. 

24 grudnia 1989 r. -o godz. 22.00 - pierwsza Pasterka.  To była ogromna radość dla mieszkańców Sulowa i Kolonii Góry. 

7 stycznia 1990 r. - z dalszego kierowania pracami przy budowie kościoła rezygnują Tadeusz Garbacz i Józef Kot. Włożyli wielki wkład w budowę, zarówno w postaci pracy rąk, sprzętu, jak i finansowej. Od tej pory budową kieruje z pomocą innych Jan Widomski s. Marcina . 

Od początku roku 1990, dzięki sprzyjającej pogodzie (np.: 30 I - +13 stopni w dzień, +5 w nocy), nieprzerwanie trwa praca. 

20 lutego 1990 r. - zalano schody na chór, a dzień później zrobiono już podszalunek pod prezbiterium (Waldemar Kania). 

20 marca 1990 r. - umieszczono krzyż na wieży kościoła (Jan Lenart, Jan Widomski s. Szczepana). 

Do końca czerwca 1990 r.- udało się dokończyć pokrycie wieży, dokończyć tynkowanie i  wybiałkować ściany wewnątrz oraz pokryć dach kościoła blachą. Zrobiono też schody na zewnątrz kościoła. Wielu ludzi składa ofiary pieniężne i rzeczowe, np.:

- monstrancję - Kazimiera i Bronisław Dziewowie,

- tabernakulum - Ryszard Pietraszek,

- bieliznę kielichową, bursę i naczyńko na Komunię chorych, stułę, lustro do zakrystii - Aleksandra i Zenon Sobótkowie,

- ornat - Edward Garbacz

- ornat, albę i 500.000 zł - Ks. Ryszard Barglik-Makowski z Zakopanego,

- wiele własnoręcznie wykonanych przedmiotów do użytku           liturgicznego - Kazimiera Kowalska z Gdańska,

- przedmioty liturgiczne - Ks. Jerzy Kołtun,

- pasyjkę - Henryk Tokarz,

- trybularz - Edward Sagan,

- welon - Regina i Jan Biszczakowie,

- mikrofon, statyw, firanki do sali katechetycznej i wiele innych drobnych przedmiotów - Łucja i Kazimierz Rymarzowie,

- żyrandol - Urszula i Mieczysław Saganowie,

- wieczną lampę - Janina i Walenty Widomscy

5 sierpnia 1990 r. - Wielką radością dla mieszkańców Sulowa i Kolonii Góry była uroczystość poświęcenia kościoła. Została ona poprzedzona czterodniowymi rekolekcjami oraz przygotowaniem dekoracji kościoła i jego otoczenia. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Bolesław Pylak w asyście wielu księży z okolicy. Oprócz  mieszkańców Sulowa w uroczystości uczestniczyło mnóstwo gości. W tym dniu nadano kościołowi naszemu wezwanie św. Rajmunda Nonnata - kardynała z zakonu mercedariuszy (1200 - 1240).

 Wkrótce po uroczystościach znowu przystąpiono do prac budowlanych: ułożono posadzkę marmurową (Marian Kaźmierak z synami) i podłogę na chórze (Aleksander Igras). 

2 września 1990 r. - odbył się pierwszy odpust w Sulowie  połączony z dożynkami dekanalnymi, na które przybyło wiele grup dożynkowych z innych parafii. 

18 września 1990 r. - Wartym odnotowania jest fakt powrotu nauki religii do szkoły. Podczas Mszy św., sprawowanej przez Ks. Józefa Trąbkę, odbyło się poświęcenie krzyży do sal szkolnych. W uroczystości wziął udział Wójt  Gminy Zakrzówek Andrzej Cieśla, radni z Sulowa, sołtys, nauczyciele, Komitet Rodzicielski oraz wielka liczba uczniów i rodziców. 

18 stycznia 1991 r. - uroczyście zawieszono w kościele stacje Drogi Krzyżowej, wykonane przez rzeźbiarza z Wierzchowisk. Zostały one ufundowane przez przebywające w USA mieszkanki Sulowa i Kolonii Góry: Teodorę Kurczak, Marię Andrzejczak, Krystynę Lenart i Stanisławę Widomską. Każda z nich ofiarowała po 200 dolarów amerykańskich. 

2 lutego 1991 r. - odbył się pierwszy ślub w kościele w Sulowie: Wiesławy Stańko i Mirosława Babiarza pobłogosławiony przez Ks. Jerzego Kołtuna. Tego samego dnia Stanisław Pietraszek sprzedał Komitetowi Budowy 6 arów pola pod budowę plebanii. 

26 kwietnia 1992 r. - zakończyło się nawiedzenie rodzin Sulowa i Kolonii Góry przez Matkę Bożą Częstochowską w Kopii Cudownego Obrazu. Obraz ten, wprowadzony uroczyście do kościoła, został tu już na zawsze. Mszę św., na zaproszenie Ks. Dziekana, odprawił Ks. Jerzy Kołtun - wikariusz par. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. 

Lipiec 1991 r. - zamontowano w kościele rzeźbę Pana Jezusa na Krzyżu, wykonaną przez Piotra Kołtysia z Kolonii Góry (za sumę 7 mln zł). Rozpoczęto też budowę plebanii, którą kieruje Ryszard Sar. 

6 września 1991 r. - z racji odpustu, poświęcono rzeźbę Pana Jezusa i puszkę na komunikanty, zakupioną przez Urszulę i Ryszarda Dziewów

14 października 1991 r. - zakończono budowę trzeciej kondygnacji budynku plebanii. Tego samego dnia wyjechała pielgrzymka do Lichenia i Niepokalanowa. Autobus został udostępniony nieodpłatnie przez Andrzeja Marca, a pielgrzymi złożyli składkę na potrzeby kościoła. 

Listopad 1991 r. - wykonano konstrukcję metalową dachu plebanii (Janusz Lenart i Jan Widomski s. Szczepana) oraz obróbkę dachu blachą (Kłos, Wodnicki, Wacław Michalski),  

12 grudnia 1991 r. - grudnia pokryto dach plebanii eternitem. 

4 lipca 1992 r. -  do pracy w naszym kościele został skierowany Ks. Józef Swatowski, dotychczasowy wikariusz w Chełmie. Dziś został uroczyście powitany w Sulowie i odprawił pierwszą Mszę św. Ponieważ budynek plebanii nie jest jeszcze gotowy, dlatego Ksiądz zamieszkał w domu Bożeny i Zygmunta Pudłów. Ludzie są bardzo zadowoleni z codziennej Mszy św.  

9 grudnia 1992 r. - Ksiądz Józef przeprowadził się do nowego budynku plebanii (tylko parter). Obecność księdza bardzo przyśpieszyła prace przy wykończeniu plebanii. 

17 grudnia 1993 r. - znowu ogromna radość: została erygowana parafia w Sulowie.  

2 stycznia 1994 r. - odbyła się wielka uroczystość: ogłoszenie faktu powstania parafii mieszkańcom Sulowa i Kolonii Góry. Parafia otrzymała wezwanie św. Rajmunda Nonnata. Jednocześnie świętowano 10-lecie święceń kapłańskich Ks. Proboszcza i stąd liczna obecność wielu księży z okolicy oraz kolegów kursowych Jubilata. Uroczystość była bardzo podniosła, uświetniona m.in. występem chóru KGW i OSP w Sulowie pod dyrekcją Cypriana Żebrowskiego - organisty z Zakrzówka. Ta uroczystość to jednocześnie uwieńczenie 10-letniej pracy oraz niebagatelnej ofiarności mieszkańców Sulowa i Kolonii Góry. 

Kwiecień 1994 r - wraz z powstaniem parafii zaistniała potrzeba utworzenia cmentarza, dlatego też zakupiono działkę 1 ha od Leona Widomskiego (35 mln zł). Wkrótce przystąpiono do wyrównania terenu (Mieczysław Sagan s. Edwarda, Jan Gryta s. Jana i inni).  

22 maja 1994 r. - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - po raz pierwszy odbyła się w kościele w Sulowie uroczystość I Komunii św. dzieci. 

W tym samym roku OSP zrobiła piękny prezent: została zakupiona kostka brukowa na chodnik od szosy do schodów kościoła (20 mln zł). Strażacy wykonali własnoręcznie wszystkie niefachowe prace przy układaniu chodnika.

Powoli idzie praca przy ogradzaniu kościoła. Ze składek wiernych została też zakupiona kostka na chodnik wokół kościoła. Wiele pracy w przygotowanie podłoża pod chodnik włożył Mieczysław Sagan, który zaangażował w to także swój sprzęt. Pomagali mu w tym m.in.: Jan i Piotr Widomscy, Jerzy Kawęcki

30 października 1994 r. - Ks. Bp Ryszard Karpiński dokonał poświęcenia cmentarza w Sulowie. Przed tą uroczystością wykonano wiele prac porządkowych wokół kościoła. W dzień po poświęceniu cmentarza odbył się tam pierwszy pogrzeb - śp. Stanisława Młynarskiego. 

24 maja 1995 r. - oddano do użytku nowe nagłośnienie kościoła. Wreszcie jest bardzo dobra słyszalność. 

28 maja 1995 r. - po raz drugi w Sulowie - Uroczystość I Komunii św. dzieci. 

Od czerwca 1995 r. trwają prace przy równaniu drogi do cmentarza oraz montowaniu i malowaniu ogrodzenia kościoła, malowaniu kościoła i plebanii. 

1 października 1995 r. - wizytacja Ks. Bpa Ryszarda Karpińskiego, który udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. 

26 maja 1996 r. - Uroczystość I Komunii św.  

10 czerwca 1996 r. - zamontowano w oknach kościoła dwa witraże: św. Brata Alberta Chmielowskiego (ofiara Bożeny i Henryka Sumerów) oraz św. Floriana (ofiara OSP Sulów). Następny - w oknie frontowym  - przedstawiający matkę Bożą Fatimską (ofiara parafian z racji nawiedzenia Polski ), został zamontowany 20 czerwca. Wszystkie zostały wykonane przez artystę z Ukrainy. 

25 lipca 1996 r. - po ciężkich cierpieniach, zmarł Stanisław Pietraszek, ofiarodawca placu pod kościół w Sulowie. Jego pogrzeb, który zgromadził bardzo dużo ludzi, odbył się 27 lipca. 

4 sierpnia 1996 r. – nocleg dla pielgrzymów z Chełma. 

14 sierpnia 1996 r. – wyjazd na pielgrzymkę autokarową do Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnicy tej pielgrzymki ufundowali dla parafii dwa ornaty: zielony i fioletowy. 

28 sierpnia 1996 r. – Ryszard Dziewa ułożył płytki w przedsionku kościoła od strony plebanii. 

12 listopada 1996 r. – zostały zamontowane w kościele kolejne trzy witraże: Matki Boskiej Różańcowej, św. Stanisława Biskupa i jeden mały (z symbolami liturgicznymi). Pozostały do wykonania jeszcze trzy. 

Październik 1996 r. - powstały w parafii cztery Koła Żywego Różańca. Obecnie jest ich w Sulowie szesnaście. Członkinie Kół ŻR zobowiązały się złożyć w ofierze po 20 zł na witraże, a jeśli zostanie pieniędzy, to kupi się jeszcze dmuchawę do ogrzewania kościoła. Wśród męskich Kół Różańcowych natomiast bunt – mężczyźni nie chcą składać się na witraże. Kierowcy chcą również mieć w witrażu swojego patrona – św. Krzysztofa. Składają więc po parę złotych na ten cel.

Kazimiera i Florian Głąbowie ofiarowali 1500 zł na witraż z wizerunkiem św. Józefa. Stanisław Gryta funduje witraż św. Stanisława – swego patrona. 

12 listopada 1996 r. - „akcja” na cmentarzu. Zrobiono kilka rabatek i założono kilka przęseł ogrodzenia, które zostały zaraz pomalowane. Trzeba robić, co się da, ponieważ jest piękna pogoda i ciepło.

Aleksander i Gabriel Samolejowie zrobili i zamontowali dwie furtki w ogrodzeniu kościoła (od strony Pietraszków i Kołtunów). 

2 grudnia 1996 r. – zostały zamontowane ostatnie brakujące witraże: św. Krzysztofa, św. Józefa i mały – z symbolami liturgicznymi. 

8 grudnia 1996 r. - rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które prowadzi przeor OO. Dominikanów z Lublina – Eugeniusz Pokrywka. Od świąt Bożego Narodzenia bardzo zimno (- 22°) 

4 stycznia 1997 r. – w wypadku samochodowym zginął Cyprian Żebrowski – organista z Zakrzówka (syn Cypriana, bardzo dobrego organisty). Pogrzeb, który odbył się 7 stycznia, zgromadził bardzo wielu parafian z Zakrzówka i Sulowa, a także organistów z diecezji na czele z ks. Stefanem Czerniejem, dyrektorem Komisju Organistowskiej Kurii. 

12 stycznia 1997 r. – opłatek dla Rady Parafialnej na plebanii. 

19 stycznia 1997 r. - pogrzeb Jana Kowalskiego, który również zgromadził wielu ludzi. Córka zmarłego, Łucja Kraczek, jest ordynatorem oddziału dziecięcego szpitala w Biłgoraju i stąd obecność księży (m.in. Ks. Dziekana Floriana Fornala) i wielu osób z Biłgoraja (m.in. lekarze i pielęgniarki). 

25 stycznia 1997 r. – odbył się diecezjalny zjazd Polskiego Związku Kobiet Katolickich, w którym wzięły udział (po raz pierwszy z naszej parafii): p. Maria Mucek – nauczycielka, p. Regina Biszczak – nauczycielka, p. Maria Pikuła – pracownik poczty i p. Henryka Kołtun – bibliotekarka. Duszpasterstwo tego związku mieści się przy kościele na ul. Zbożowej w Lublinie (ks. Kazimierz Podstawka). PZKK ma za cel: jednoczenie kobiet wokół spraw Kościoła, obrona przed degradacją rodzin polskich oraz obrona dzieci i młodzieży przed deprawacją. 

3 lutego 1997 r. – dzień św. Błażeja, patrona chorych na gardło – poświęcenie świec i błogosławieństwo skrzyżowanymi świecami wiernych w kościele. 

1 - 2 marca 1997 r. – rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. Piotr Rożek – Dyrektor Katolickiego Radia Lublin. 

15 marca 1997 r. – stolarze z Lublina przywieźli kredencję i szafę do zakrystii oraz szafę na dokumenty i wieszak na ubrania do plebanii. 

23 marca 1997 r. – Niedziela Palmowa. Kościół udekorowany palmami. Pierwszy raz w historii naszej parafii odbyła się procesja z palmami wokół kościoła na Mszy św. dla dzieci. Ks. Proboszcz niósł palmę długości około 3 metrów. Dzieci i dorośli również mieli piękne palmy. P. Gryta i Widomski z Kol. Góry wykonali piękne stojaki pod paschał i palmę do kościoła. 

27 marca 1997 r. – Wielki Czwartek. Dekoracje świąteczne przygotowali rodzice dzieci pierwszokomunijnych. P. Stanisław Kaźmierak - ogrodnik, nasz rodak mieszkający obecnie w Łukowie, rokrocznie przywozi nieodpłatnie przepiękne kwiaty do Grobu Pańskiego, jak również na Boże Narodzenie. 

Kwiecień 1997 r. – Kółka Różańcowe składają ofiary po 10 zł na zakup nowego konfesjonału. Do jego wykonania zgłosił się Piotr Kołtyś z Kolonii Gór. 

30 kwietnia 1997 r. – ślusarz z Dysa zamontował dwie bramy w ogrodzeniu kościoła od szosy. Za jedną ks. Proboszcz zapłacił z pieniędzmi ze składek wiernych (900 zł), a drugą ufundowali strażacy z Sulowa (1300 zł) jako dar przed świętem patrona strażaków – św. Floriana.  

4 maja 1997 r. – Gminne Święto Straży w Sulowie. Rozpoczęto Mszą św., a potem odbyły się również uroczystości w remizie strażackiej. Zaproszone są wszystkie jednostki z terenu gminy (9 , tj. ok. 150 strażaków), władze gminy, Komenda Rejonowa Straży Pożarnej, szkolna drużyna OSP, chór straży i KGW z Sulowa, który uświetnił swoim występem zarówno Mszę św., jak i uroczystości w remizie. Grała również orkiestra dęta. 

11 maja 1997 r. – rocznica I Komunii św. dzieci. 

18 maja 1997 r. – I Komunia św. dzieci 

29 czerwca 1997 r. – ingres Arcybiskupa Józefa Życińskiego do Lublina.

4 sierpnia 1997 r. – nocleg pielgrzymów z Chełma. 

Sierpień 1997 r. – zakończono grodzenie cmentarza. Bramę wykonał p. Mirosław Kołodziej. 

31 sierpnia 1997 r. – odpust i dożynki gminne. Było 7 delegacji z wieńcami, orkiestra dęta, księża z dekanatu. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił Ks. Andrzej Maleszyk z Niedrzwicy. 

23 listopada 1997 r. – wybory do Rady Duszpasterskiej. W skład Rady weszli z wyboru: Biszczak Regina, Błędowski Wacław, Ciszek Bożena, Gryta Jan s. Jana, Kołodziej Bronisław, Kołtun Henryka, Lenart Janusz, Pietraszek Ryszard, Powęska Stanisław, Sagan Mieczysław, Szpyra Stanisław, Widomski Jan s. Marcina, Widomski Mariusz. 

6 grudnia 1997 r. – nasz Ks. Proboszcz otrzymał nominację na wicedziekana. Tego samego dnia przyszedł św. Mikołaj do dzieci w kościele. W postać świętego wcielił się ks. Andrzej Mizura z Bystrzycy Starej. 

7 grudnia 1997 r. – ślubowanie członków Rady Parafialnej. 

13 grudnia 1997 r. – spotkanie Rad Duszpasterskich z okolicznych parafii w Kraśniku. Przewodniczył Ks. Domański z Lublina. Z naszej parafii było 7 osób: Regina Biszczak, Mariusz Widomski. Jan Widomski, Stanisław Powęska, Henryka Kołtun, Mieczysław Sagan, Ryszard Pietraszek. 

19 – 21 grudnia 1997 r. – rekolekcje adwentowe prowadzi Ks. Józef Trąbka, proboszcz z Księżomierzy. W pierwszym dniu rekolekcji przybyli harcerze wraz z ks. Andrzejem Mizurą i przywieźli ogień betlejemski. 

4 stycznia 1998 r. – opłatek dla Rady Duszpasterskiej na plebanii. 

29 stycznia 1998 r. – zebranie wiejskie na temat szkoły, telefonizacji i wodociągu. 

2 lutego 1998 r. – święcenia biskupie Ks. Mieczysława Cisło, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Cała Katedra była wypełniona szczelnie wiernymi. Było też wielu dostojnych gości z kraju i zagranicy. 

10 marca 1998 r. – Krzysztof Jargieło – stolarz – przywiózł do kościoła 6 ławek z zamówionych 12. 

12 – 15 marca 1998 r. – rekolekcje wielkopostne prowadzi Ks. Michał Walkowski z Brzozówki. 

17 maja 1998 r. – I Komunia św. dzieci. 

23 maja 1998 r. – pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych do Wąwolnicy i Kazimierza. 

5 lipca 1998 r. – pielgrzymka na konsekrację kościoła w Księżomierzy , gdzie proboszczem jest Ks. Józef Trąbka. Kościół został odbudowany po spaleniu. 

10 lipca 1998 r. – przywieziono do kościoła nowy konfesjonał wykonany przez Piotra Kołtysia. Cena – 2300 zł . Okazało się jednak, że konfesjonał został wykonany niestarannie, więc został zabrany do poprawki. 

19 lipca 1998 r. – zebranie Rady Duszpasterskiej. Tematy: położenie płytek mrozoodpornych na schody, zakup chorągwi, zbiórka na dzwon, regulamin dla sprzątających kościół, wykonanie wentylacji kościoła, budowa szaletu. Do położenia płytek zgłosił się p. Hałabiś z Majdanu Grabina.  

12 sierpnia 1998 r. – krótkie odwiedziny naszego kościoła przez Ks. Abpa Józefa Życińskiego. 

30 sierpnia 1998 r. – odpust w Sulowie. Mszę św. sprawował i homilię głosił Ks. Dr Jan Flis, pochodzący z Polichny, a obecnie pracujący w Austrii. Pogoda dopisała, było wielu kapłanów i wiernych. Były dzielone pierogi i torty. Gospodarzami dożynek byli Henryk Koszałka i Gabriela Pasternak. 

11 września 1998 r. – zakupiono i przywieziono z Opoczna płytki na wyłożenie schodów przed kościołem. Część pieniędzy już zgromadzono, resztę pożyczono. 

14 września 1998 r. – Uroczystość Podwyższenia Krzyża Św. – w naszym kościele odbyła się o godz. 17.30 Droga Krzyżowa i Msza św. Po Mszy św. było zebranie Rady Duszpasterskiej, na którym wybrano delegację, która pojedzie do Blinowa i zawiezie do poświęcenia krzyż, który potem będzie nawiedzał rodziny naszej parafii. 

20 września 1998 r. – odpust w Blinowie ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Mszę św. odprawił, homilię wygłosił i krzyże poświęcił Ks. Józef Szczypa z Lublina. Były tam delegacje ze wszystkich parafii dekanatu Zakrzówek. Krzyż rozpoczął peregrynację od kościoła na północ wioski (od pp. Kołtunów). 

30 września 1998 r.  zakończenie pracy przy układaniu płytek na schodach przy kościele przez p. Hałabisia ze swoimi pracownikami. Pozostały jeszcze do wykonania  murki. Zostały one potem wykonane przez: Zbigniewa Kota i Stanisława Sobótkę z Kol. Góry oraz Zygmunta Pudło z Sulowa

7 października 1998 r.  Ks. Proboszcz odprawił uroczystą Mszę św. w intencji Kół Żywego Różańca oraz zaprosił zelatorów na spotkanie przy herbacie i ciastkach na plebanii. Omówiono sprawy bieżące, jak: 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, zakup chorągwi do kościoła, legitymacji dla członków ŻR. 

21 listopada 1998 r. – obłóczyny alumna Szczepana Biszczaka w Archikatedrze Lubelskiej. Ks. Proboszcz zamówił autokar, aby wszyscy chętni mogli te uroczystość zobaczyć i przeżyć. Byli ministranci, schola, a także wielu  dorosłych, którzy nigdy jeszcze nie byli w katedrze. Była także możliwość obejrzenia seminarium, z której z radością skorzystano. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

6 stycznia 1999 r. – opłatek Rady Duszpasterskiej na plebanii.

3 lutego 1999 r. – dzień św. Błażeja. Błogosławieństwo wiernych zgromadzonych w kościele zapalonymi świecami w imię Patrona chorych na gardło.

11 lutego 1999 r. – uroczysta Msza św. w intencji chorych.

19 marca 1999 r. – rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych, które będą trwać do 21 marca, do niedzieli. Rekolekcje prowadzi Ks. Krzysztof Adamowski z Giełczwi.

28 marca 1999 r. – Niedziela Palmowa. Konkurs palm wielkanocnych dla dzieci. Palmy były wyjątkowo piękne.

1 kwietnia 1999 r. – Wielki Czwartek. Stanisław Kaźmierak z Łukowa, jak co roku, ofiarował kwiaty do Grobu Pana Jezusa (wartości 550 zł). Ks. Proboszcz  przywiózł chorągiew zamówioną przez Koła Różańcowe oraz dwa sztandary – ofiara p. Marii Andrzejczak. Na jednym jest obraz św. Izydora – patrona rolników, a na drugim św. Stanisław Kostka – patron młodzieży.

4 kwietnia 1999 r. – Wielkanoc. Wspaniała pogoda. Pięknie i bogato wygląda procesja z nowymi sztandarami.

12 kwietnia 1999 r. – zakończenie peregrynacji krzyża w Sulowie.

18 kwietnia 1999 r. – rozpoczęcie peregrynacji w Kolonii Góry.

23 maja 1999 r. – I Komunia św. dzieci. Tego samego dnia odbyło się też bierzmowanie w parafii Zakrzówek, w którym uczestniczyła także młodzież z naszej parafii. Sakrament ten sprawował Bp. Mieczysław Cisło.

12 czerwca 1999 r. – pielgrzymka autokarowa do Sandomierza na spotkanie z Papieżem.

27 czerwca 1999 r. – spotkanie Rady Duszpasterskiej.

Lipiec 1999  Ks. Dziekan Edward Szeliga z Zakrzówka odchodzi na emeryturę. Dziekanem został ks. Ryszard Sołtys z Bobów.

5 sierpnia 1999 r. – w przeddzień odpustu w Zakrzówku jest sprawowana Msza św. na cmentarzu grzebalnym (w Zakrzówku).

31 sierpnia 1999 r. – zebranie Rady Duszpasterskiej w sprawie zbliżającego się odpustu i dożynek parafialnych.

1 września 1999 r. – rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. w intencji dzieci i nauczycieli. Poświęcenie krzyży i zawieszenie ich na korytarzach nowego budynku szkoły. W Sulowie otworzono filię Gimnazjum – dwie pierwsze klasy.

4 sierpnia 1999 r. – Msza św. w intencji zmarłych na cmentarzu w Sulowie.

5 sierpnia 1999 r. – Odpust parafialny i dożynki. Sumę odpustową sprawował ks. Stanisław Łątka, proboszcz ze Stróży; homilię wygłosił ks. Jerzy Ważny, proboszcz z Rudnika. Poświęcenie nowego budynku szkoły, zwiedzanie szkoły. W szkole był przygotowany tradycyjny poczęstunek dożynkowy: pierogi, ciasto i kompot. Była piękna pogoda. Radość uroczystości zakłócił pożar i Witolda Łukasika, który wybuchł w czasie sumy.

1 października 1999 r. – Msza św. z okazji ślubowania uczniów klasy pierwszej.

1 listopada 1999 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych. Procesja na cmentarz grzebalny w Sulowie.

2 listopada 1999 r. – Dzień Zaduszny. Po Mszy św. wieczorowej i różańcu za zmarłych procesja ze świecami na cmentarz.

 12 – 14 grudnia 1999 r. – rekolekcje adwentowe – prowadzi ks. Wiesław Rycerz z Zakrzówka.

 9 stycznia 2000 r. – opłatek dla Rady Duszpasterskiej.

 17 lutego 2000 r. – zakupiono i wmontowano wentylatory w sklepieniu i dachu kościoła oraz zakupiono ocieplenie na strop.

 1 kwietnia 2000 r. – pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej i Przemyśla. W programie m.in. zwiedzanie Odlewni Dzwonów Felczyńskich, gdzie odlewany jest dzwon dla naszej parafii.

 19 kwietnia 2000 r. –  dzwon został przywieziony i zamontowany na prowizorycznej konstrukcji, dzięki czemu mógł zabrzmieć w czasie procesji rezurekcyjnej. Parafianie byli z tego faktu bardzo dumni. Dzwon nosi imię „Święty Józef”. Waży 420 kg. Na dzwonie jest umieszczony wizerunek św. Józefa i widnieją napisy: „Imię moje św. Józef”; „Święty Józefie miej w opiece całą wspólnotę parafialną”; „Dzwon ten ufundowali parafianie na pamiątkę pontyfikatu Papieża Polaka Jana Pawła II w Jubileuszowym 2000 Roku Odkupienia gdy pasterzem Diecezji był Arcybiskup Józef Życiński a pierwszym Proboszczem Ks. Józef Swatowski”. Zostały także zamówione dwa kolejne dzwony: 1. (220 kg) z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i napisami: „Za Twe wielkie miłosierdzie dziękujemy Panie”; „Rok łaski od Pana”; „Jubileusz Odkupienia AD 2000”; „Wspólnota Parafialna w Sulowie” oraz  2. (130 kg) z wizerunkiem Matki Bożej i napisami: „Królowo Różańca Świętego módl się za nami”; „Rok Święty 2000 Dar Kółek Różańcowych Parafia Sulów”. Mają być wykonane za kilka miesięcy.

 21 maja 2000 r. – I Komunia św. dzieci klasy II.

 28 maja 2000 r. – rozpoczęcie Misji św., które trwały do 4 czerwca. Są to pierwsze Misje w naszej parafii. Przypadły w Roku Jubileuszowym, co jest szczególnym źródłem łask dla wiernych. Niemal wszyscy parafianie w nich uczestniczyli. Misje prowadzone są przez OO. Redemptorystów. (program rekolekcji)

 29 czerwca 2000 r. – Uroczystość św. Piotra i Pawła. Parafia Sulów przeżywa wielką uroczystość: otrzymanie relikwii św. Rajmunda Nonnata – patrona parafii. (treść notatki w „Gościu Niedzielnym” i „Niedzieli”)

 7 lipca – 11 sierpnia 2000 r. – Ryszard Pietraszek z synem Markiem i Jan Biszczak montują dzwonnicę.

 11 sierpnia 2000 r. – zawieszono pierwszy dzwon.

 19 sierpnia 2000 r. – przywieziono z Przemyśla pozostałe dwa dzwony

 26 sierpnia 2000 r. – zawieszono dzwony. Trwają przygotowania do odpustu i wizytacji Ks. Biskupa Mieczysława Cisły.

 31 sierpnia 2000 r. – doroczny odpust w dniu św. Rajmunda Nonnata, Patrona parafii. Wizytacja Ks. Biskupa i Dożynki Parafialne.

Ks. Biskup przyjechał do parafii godzinę przed sumą. W tym czasie spotkał się z Radą Duszpasterską, z przedstawicielami OSP, rodzicami księży pochodzących z Sulowa oraz z Kołami Żywego Różańca.

Po przygotowaniu do Mszy św. w uroczystej asyście wszedł do świątyni, na której progu został powitany przez przedstawicielkę Rady Duszpasterskiej, p. Reginę Biszczak. Ks. Proboszcz wręczył gościowi klucze do świątyni.

Podczas sumy ks. Biskup udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania, poświęcił dzwonnicę i trzy nowe dzwony – wotum parafian na Jubileuszowy 2000 Rok. Po sumie i obiedzie z kapłanami Ks. Biskup wraz z miejscowym Proboszczem odwiedził najstarszą parafiankę – licząca sobie 100 lat Katarzynę Sądej z Kolonii Góry.

 3 – 5 grudnia 2000 r. – rekolekcje adwentowe prowadzi Ks. Infułat Jan Pęzioł, kustosz Sanktuarium w Wąwolnicy. Przywiózł on także ze sobą figurkę Matki Bożej Kębelskiej. Matkę Bożą powitała przedstawicielka Rady Duszpasterskiej Henryka Kołtun:

 „ Maryjo! Pani Kębelska i Matko Nasza! Witamy Cię w naszej parafii w tym Roku Jubileuszowym, roku szczególnej łaski od Pana. Upadając przed Twym Majestatem Bogurodzicy pragniemy dziś ofiarować się i poświęcić w szczególny sposób Twemu Niepokalanemu Sercu. Racz nie gardzić ofiarą naszych biednych, ułomnych, kruchych serc, które Ci dziś przynosimy w darze.

Pani Niebios i Matko Nasza, chcemy zawierzyć Ci i z Tobą przeżywać nasze rekolekcyjne spotkania adwentowe. Niech czas Adwentu dzięki Twemu Orędownictwu zostanie przez nas jak najlepiej wykorzystany. Cieszymy się z obecności wśród nas Kustosza Twego Sanktuarium w Wąwolnicy, Ks. Infułata Jana Pęzioła. Wspomagaj go, Maryjo, w prostowaniu ścieżek naszego życia, w naszych spotkaniach rekolekcyjnych i obdarzaj zdrowiem.”  Były to bardzo owocne rekolekcje.

 19 lutego 2001 r. – Krzysztof Wisowski z Kraśnika ofiarował do naszego kościoła kielich, patenę i bieliznę kielichową w dowód wdzięczności Panu Bogu za ocalenie życia podczas wypadku samochodowego.

 11- 14 marca 2001 r. – renowacja Misji św. – prowadzi ojciec Redemptorysta Władysław Surdyk.

 27 maja 2001 r. – Pierwsza Komunia św. dzieci.

 Czerwiec 2001 r. – malowanie kościoła.

 9 – 11 grudnia 2001 r. – rekolekcje adwentowe prowadzi Ks. Dariusz Batyra z Lublina.

 17 grudnia 2001 r. – 18. rocznica święceń kapłańskich naszego Księdza Proboszcza Józefa Swatowskiego oraz 8. rocznica erygowania Parafii Sulów.

6 stycznia 2002 r. – 1. niedziela miesiąca, Uroczystość Objawienia Pańskiego, różaniec, opłatek z Kołami Żywego Różańca w kościele oraz opłatek z Radą Duszpasterską na plebanii. Rozpoczęto modlitwą i fragmentem ewangelii, potem było łamanie się opłatkiem, wzajemne życzenia i śpiew kolęd. Następnie w miłej atmosferze przy herbacie, kawie i kanapkach i smacznych ciasteczkach, upieczonych przez p. Annę Powęska, podsumowano miniony rok – co udało się parafianom zrobić dla swojej świątyni. Proboszcz przypomniał nam, ze zbliża się 10 rocznica erygowania naszej parafii i dobrze byłoby przy okazji tej okrągłej rocznicy wykonać ołtarz z prawdziwego zdarzenia.

 18 lutego 2002 r. – radni wyruszyli do mieszkańców naszej parafii za zbiórką pieniędzy na ołtarz. Parafianie przyjęli nas bardzo serdecznie i ze zrozumieniem złożyli ofiary w miarę swoich możliwości. Na pewno będzie jeszcze niejedna zbiórka na ten cel.

 1 – 3 marca 2002 r. – rekolekcje wielkopostne prowadzi Ks. Stanisław Szatkowski ze Starej Wsi.

 24 marca 2002 r. – Niedziela Palmowa. Corocznym zwyczajem w naszej parafii odbyła się procesja z palmami podczas Mszy św. o godz. 8.30. bardzo wiele dzieci przychodzi z własnoręcznie wykonanymi palmami.

 22 czerwca 2002 r. – Nasz Ks. Proboszcz otrzymał w Wąwolnicy nominację do parafii Karczmiska. Odchodzi od nas 18 sierpnia.

 18 sierpnia 2002 r., godz. 11.00 – Nieuchronnie nadszedł ten smutny dzień. Właśnie dzisiaj na sumie odbyło się pożegnanie naszego ukochanego Proboszcza, Ks. Józefa Swatowskiego. Ks. Józef był naszym pierwszym Proboszczem, pracował u nas prawie 9 lat, od erygowania parafii Sulów. Ks. Józef był w naszych oczach nieodłączną częścią świątyni, wszyscy parafianie bardzo kochali naszego Księdza, nie wyobrażaliśmy sobie, ze kiedyś będzie inaczej, ze będziemy musieli się rozstać. Nasi parafianie w miarę swoich możliwości serdecznie pożegnali Ks. Proboszcza (ale żadna to pociecha dla nas). Śpiewał chór KGW i OSP, schola, solo śpiewała p. Bronisława Reszkowa z Kolonii Góry. W imieniu Rady Duszpasterskiej pożegnali : Regina Biszczak i Stanisław Szpyra, były wiersze i kwiaty od poszczególnych klas szkolnych, ministrantów i pojedynczych parafian, włączyli się w to również strażacy.

Zakończyło się ogólnym płaczem – od najmłodszych do najstarszych, czym zaraziliśmy również Ks. Proboszcza. Ksiądz początkowo dzielnie się trzymał, usiłował nawet żartować, ale popatrzył na 500 par zapłakanych oczu na siebie zwróconych, dopasował się do swoich owieczek i był w kościele jeden ogólny szloch (ksiądz powiedział, że w tych sprawach jest „cienki Bolek” i nie potrafi się powstrzymać od łez).

 21 sierpnia 2002 r. – bardzo smutny dzień. Właśnie dziś wyprowadził się od nas Ks. Proboszcz Józef Swatowski. Rano zebrało się przed plebanią dużo ludzi chętnych do pomocy w załadunku i przeprowadzce. Jan Gryta samochodem ciężarowym zabrał meble, Henryk Toporowski strażackim wozem zabrał książki i drobne rzeczy. Wrócili załamani, że zostawili księdza w parafii Karczmiska w bardzo nieprzyjemnym środowisku. Nikt nawet nie przyszedł pomóc rozładować samochodów, a nawet przywitać księdza. Co gorsza, plebania do remontu. Wokół plebanii chaszcze, pokrzywy. Współczujemy ks. Józefowi, musiał przeżyć okropny szok. Wszyscy, którzy brali udział w przeprowadzce mówili, że nie daliby syna do seminarium…

Dzisiaj również sprowadził się nowy proboszcz, ks. Jan Bielak. Rzeczy księdza przywiózł Mariusz Widomski. Od razu dziś malarze ze Studzianek malują pokoje w plebanii, żeby na uroczyste wprowadzenie nowego księdza proboszcza można było wstawić meble i posprzątać. Zostało tylko 2 dni.

 22 – 24 sierpnia 2002 r. – malowanie plebanii, sprzątanie i mycie okien, zawieszanie firanek, wnoszenie mebli. Ludzie chętnie pomagali. Na jutrzejszą uroczystość plan wykonany!

 25 sierpnia 2002 r. – Powitanie w naszej parafii nowego Proboszcza, Ks. Jana Bielaka, dotychczasowego wikariusza w parafii Wniebowzięcia MNP w Kraśniku. Zanim ksiądz Jan przybył do naszej parafii, dotarła o nim bardzo dobra opinia . Parafianie z Kraśnika bardzo ubolewają z powodu odejścia księdza, o czym świadczy ich liczna obecność na powitaniu w Sulowie. Wielu przedstawicieli kraśnickiej parafii z kwiatami ze łzami w oczach dziękowało swojemu byłemu księdzu za wspaniałą prace duszpasterską i życzyło wielu łask Bożych w dalszym życiu. We Mszy św. wzięło udział 38 kapłanów - wszyscy, z którymi Ks. Jan współpracował w duszpasterstwie, jego Dziekani i byli proboszczowie, najbliżsi koledzy i rodzina.

Mieszkańcy Sulowa, chociaż z żalem żegnali poprzedniego Proboszcza, nowego przywitali bardzo serdecznie i są zadowoleni widząc, że Ks. Jan jest przykładnym kapłanem i dobrym, skromnym człowiekiem. Okazuje się, że parafia Sulów ma szczęście do dobrych kapłanów. Niech dobry Bóg błogosławi nowemu Proboszczowi w pracy duszpasterskiej i życiu osobistym.

 31 sierpnia 2002 r. – Msza św. na cmentarzu parafialnym.

 1 września 2002 r. – odpust i dożynki parafialne. Mszę św. sprawował Dziekan z Zakrzówka, Ks. Ryszard Sołtys, homilię wygłosił kolega naszego Proboszcza, Ks. Kan. Kazimierz Kuśmierz z Lublina. Byli obecni także kapłani z Kraśnika i Urzędowa oraz z dekanatu zakrzowieckiego. Młodzież z Sulowa i Kolonii Góry przyniosła do kościoła piękne wieńce dożynkowe, starostowie dożynek wspaniałe chleby i ciasto. Gospodynie z Sulowa również upiekły ciasto i częstowały gości. Wspaniałą oprawę muzyczna przygotowała orkiestra LO w Bychawie pod dyrekcją Henryka Dudziaka oraz miejscowa schola. Pogoda była przepiękna, słoneczna, dzięki czemu na sumę odpustową przybyło bardzo dużo naszych parafian, gości z sąsiednich parafii, a nawet wielu byłych parafian Ks. Proboszcza – z Kraśnika. Kramarze również nie zapomnieli o odpuście w Sulowie i szczelnie obstawili kramami drogę, utrudniając przejazd samochodom, ale nawet te trudności nie przeszkadzały, a raczej dodały temu wspaniałemu dniowi uroku i barwy.

 2 września 2002 r. – Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 22 września 2002 r. – zebranie Rady Duszpasterskiej. Uchwalono kontynuację prac związanych z upiększaniem naszego kościoła, zaproszono Diecezjalną Komisję Artystyczną z Lublina.

 6 października 2002 r. – spotkanie Rady Duszpasterskiej z Komisją Artystyczną z kurii. Komisja sugeruje aranżacje prezbiterium kościoła według projektu, który nie jest zbyt kosztowny. Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta. 
Przy okazji spotkania radnych wrócono do sprawy ubikacji, której budowę planuje się już od lat, ale nic nie zostało jeszcze zrobione. Zaplanowano rozpoczęcie budowy jeszcze w tym tygodniu.

20 października 2002 r. – kolejne spotkanie radnych. Tematem była kontynuacja prac przy ubikacji.

1 listopada 2002 r. – po sumie procesja na cmentarz.

2 listopada 2002 r. – o godz. 16.00 różaniec i Msza św. w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a potem procesja na cmentarz.

10 listopada 2002 r. – początek zgłaszania kandydatów na radnych parafialnych na nową pięcioletnią kadencję.

12 listopada 2002 r. – Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. inscenizacja z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przygotowana przez młodzież z Gimnazjum.

W tym tygodniu został zrobiony dach na ubikacji pokryty blachą. strażacy przystąpili do niwelowania terenu wokół ubikacji.

1 grudnia 2002 r. – wybory do Rady Duszpasterskiej, początek rozprowadzania opłatków wigilijnych

W ciągu tego tygodnia wykonano tynki i instalację elektryczną (gratisowo!) w WC.

8 grudnia 2002 r. – rozpoczęcie rekolekcji adwentowych. Prowadzi je ks. Wiktor Litwińczuk, doktorant z KUL.

31 grudnia 2002 r. – Msza św. dziękczynna na zakończenie roku 2002.

5 stycznia 2003 r. – początek wizyty duszpasterskiej.

12 stycznia 2003 r. – na sumie ślubowanie Rady Duszpasterskiej, a potem spotkanie opłatkowe nowej Rady.

21 – 23 marca 2003 r. – rekolekcje wielkopostne, które prowadzi Ks. Dr Marian Pokrywka z Lublina.

13 kwietnia 2003 r. – Niedziela Palmowa, poświęcenie palm i procesja. Stanisław Kaźmiera z Łukowa przywiózł kwiaty do Grobu Pańskiego – jak zwykle część kwiatów ofiarował gratisowo.

20 kwietnia 2003 r. – Wielkanoc. Wszyscy parafianie włączyli się w przygotowanie świąt. Rodzice dzieci klasy II przygotowali Ciemnicę, grób Pana Jezusa, dekorację kościoła. Kółka Różańcowe adorowały Pana Jezusa w Ciemnicy i przy Grobie. Młodzież ze scholi prowadziła śpiewy, ministranci modlili się przy Grobie, strażacy pełnili wartę i obsłużyli procesję Rezurekcyjną.

22 kwietnia 2003 r. – świąteczne spotkanie Rady Duszpasterskiej na plebanii.

29 kwietnia 2003 r. – pielgrzymka do Częstochowy dla III klasy Gimnazjum.

3 maja 2003 r. – Msza św. w intencji strażaków.

8 maja 2003 r. – poświęcenie pól w Kolonii Góry.

18 maja 2003 r. – poświęcenie pól w Sulowie. Ołtarze przygotowali: Biszczakowie, Zuniowie, Kotowie (Józef i Zofia), Pawłowscy.

25 maja 2003 r. – Pierwsza Komunia św. dzieci. Rodzice kupili w darze ornat biały do kościoła.

1 czerwca 2003 r. – Rocznica Pierwszej Komunii św. W darze rodzice dzieci klasy III ofiarowali dzwonek do kościoła.

3 czerwca 2003 r. – pielgrzymka dzieci klasy II i III z rodzicami do sanktuarium Maryjnego w Kałkowie – Godowie w Górach Świętokrzyskich.

5 czerwca 2003 r. – pielgrzymka dzieci klasy IV i V z nauczycielami do Częstochowy.

10 czerwca 2003 r. – spotkanie radnych na plebanii. Tematy: pomoc rodzinie Garbaczów po tragicznej śmierci ojca, niwelowanie terenu i układanie kostki brukowej przy WC, karczowanie pniaków przy szosie, aby poszerzyć parking.

18 czerwca 2003 r. – Msza św. na zakończenie roku szkolnego.

19 czerwca 2003 r. – Uroczystość Bożego Ciała. Procesja do kapliczki za remizą strażacką.

20 – 22 czerwca 2003 r. – peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Nasz dekanat przyporządkowano do Piotrawina.

21 czerwca 2003 r. – układanie kostki brukowej przy WC, karczowanie pniaków przy szosie, aby powiększyć parking.

26 czerwca 2003 r. – Oktawa Bożego Ciała. Ołtarze przygotowali mieszkańcy Sulowa – od Kazimiery Barteckiej do Honoraty Lenart.

30 czerwca 2003 r. – zebranie Rady Duszpasterskiej.

10 lipca 2003 r. – wyjazd do Lubartowa i Kozłówki dla ministrantów i scholi.

4 sierpnia 2003 r. – nocleg dla pielgrzymów grupy krasnostawskiej na Jasna Górę (150 osób).

4 sierpnia 2003 r. – Ks. Dziekan Józef Siemczyk z Lublina podarował naszej parafii organy ze wzmacniaczem i dwoma kolumnami.

9 sierpnia 2003 r. – wyjazd na pielgrzymkę do Niepokalanowa i Lichenia.

16 sierpnia 2003 r. – pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik. Za złożone przez pielgrzymów ofiary została zakupiona szafa pancerna do zakrystii. Teresa Tracz kupiła obraz do Ciemnicy.

31 sierpnia 2003 r – odpust i dożynki. Na sumie występował chór parafialny z Kraśnika i orkiestra.

7 września 2003 r. – pielgrzymka autokarowa do sanktuarium w Wąwolnicy z okazji XXV rocznicy Koronacji figurki Matki Boskiej Kębelskiej.

10 października 2003 r. – Kółka Różańcowe ufundowały Golgotę na cmentarzu.

11 października 2003 r. – Piotr Ciołek wraz ze swoja ekipą dokończył układanie płytek wokół plebanii (tzw. opaska). Zapłacono 1900 zł.

18 – 21 grudnia 2003 r. – rekolekcje adwentowe prowadzone przez Ks. Kan. Kazimierza Kuśmierza z Lublina. Zakończyła je Msza św. dziękczynna w 10. rocznicę powstania naszej parafii celebrowana przez Ks. Kan. Józefa Swatowskiego, pierwszego proboszcza Sulowa. Parafia została erygowana 17 grudnia 1993 r. przez Ks. Biskupa Bolesława Pylaka.

Tekst podziękowania Księdzu Swatowskiemu:

„Drogi Księże Józefie!
Zapisałeś się na zawsze w historii naszej parafii. Zapisałeś się również głęboko w naszych sercach. Dziękujemy Ci za Twą dziewięcioletnią prace w naszej parafii. Dziękujemy Ci również, że w dniu dzisiejszym zechciałeś być z nami. 17 grudnia 1993 roku to bardzo ważna data w historii naszej parafii. Od tego dnia staliśmy się samodzielną parafią.

17 grudnia to również bardzo ważna data dla Ciebie, drogi Księże. 20 lat temu otrzymałeś święcenia kapłańskie. Z tej okazji prosimy Cię, Czcigodny Księże, przyjmij najserdeczniejsze życzenia od byłych parafian. Dużo zdrowia, wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Życzymy również, aby nowi parafianie darzyli Cię taką sama miłością, jak parafianie z Sulowa. Szczęść Boże!”

22 grudnia 2003 r. – rodzice dzieci klasy II zrobili przepiękne dekoracje w kościele, szopkę i choinki.

11 stycznia 2004 r. – spotkanie opłatkowe Rady Duszpasterskiej. Omawiano także zatrudnienie Szczepana Biszczaka jako organisty.

18 stycznia 2004 r. – gościliśmy chór z parafii p.w. św. Maksymiliana w Lublinie. Pod dyrekcją p. mgr Tomasza Orpiszewskiego chór wystąpił z koncertem kolęd.Był to również dzień zakończenia i podsumowania wizyty duszpasterskiej. Zebrane ofiary Ks. Proboszcz przeznaczył w całości na wystrój prezbiterium kościoła.

26 stycznia 2004 r. – przybyła do naszej parafii Archidiecezjalna Komisja Artystyczna i projektanci ołtarza głównego naszego kościoła. komisja oceniła pozytywnie przedstawiony przez artystów z Chodla projekt.

12 – 14 marca 2004 r. – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Ks. Dra Janusza Lekana z Lublina.

17 marca 2004 r. – została zawarta umowa między parafią a Muzeum Diecezjalnym w Lublinie, dotycząca wykonania ołtarza głównego i trzech obrazów olejnych na płótnie: Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej Częstochowskiej i św. Rajmunda.

4 kwietnia 2004 r. – Niedziela Palmowa. Prawie wszyscy ludzie byli w kościele z palmami. Odbyła się procesja palmowa, a po Mszy św. konkurs palm dla dzieci. Pierwsze miejsce za najładniejsza palmę otrzymał Paweł Toporowski ( 10l .), a II miejsce - za najwyższą palmę - Magdalena Biszczak. Dzieci otrzymały nagrody w postaci książek, baranków i obrazków.

8 kwietnia 2004 r. – Wielki Czwartek. Nasz Ks. Proboszcz (i wicedziekan dekanatu Zakrzówek) został wyróżniony przez Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego godnością kanonika honorowego Kapituły Archikatedralnej w Lublinie. Również nasz poprzedni proboszcz, ks. Józef Swatowski, pracujący obecnie w Karczmiskach, otrzymał godność kanonika Kapituły Chełmskiej.

11 kwietnia 2004 r. – niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, procesja rezurekcyjna o godz. 6.00. z licznym udziałem wiernych.

Maj – malowanie dachu nad zakrystią.

9 maja 2004 r. – jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulowie, połączony z Gminnym Świętem Strażaka. Mszę św. celebrował Ks. Dziekan Ryszard Sołtys z Zakrzówka.

16 maja 2004 r. – Rocznica Pierwszej Komunii św. dzieci klasy III. został dziś odczytany komunikat o mianowaniu Ks. Dra Artura Mizińskiego biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej. Dziś również odbyło się poświęcenie pól w Sulowie (początek od Wacława Kudrela)

23 maja 2004 r. – uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci. Rodzice ufundowali w darze ołtarza dwa lichtarze i lekcjonarz z czytaniami o świętych.

1 czerwca 2004 r. – Archidiecezjalna Pielgrzymka do Częstochowy na uroczystość zaproszenia Matki Bożej do nawiedzenia naszej Archidiecezji.

8 czerwca 2004 r. – Bierzmowanie młodzieży gimnazjum w Sulowie. Sakramentu udzielił Ks. Biskup Artur Miziński.

9 czerwca 2004 r. – pielgrzymka dziękczynna młodzieży bierzmowanej na Jasną Górę.

10 czerwca 2004 r. – uroczystość Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna do kapliczki pp. Biszczaków.

11 lipca 2004 r. – w parafii wielka uroczystość – obłóczyny kanonickie Ks. Proboszcza Jana Bielaka. Szaty kanonickie poświęcił i aktu obłóczyn dokonał goszczący w Sulowie biskup Artur Miziński.

Słowo do Ks. Biskupa i kapłanów: 
„Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie!, Księże Dziekanie!, mili nam goście kapłani!, drogi sercom naszym Księże Kanoniku, nasz Proboszczu Janie!

Zgromadziła nas dzisiaj bardzo radosna uroczystość. Pragnę w imieniu parafian podziękować Panu Bogu za tę świątynię, w której się gromadzimy, za kapłanów, naszych drogich proboszczów: pierwszego – KS. Józefa Swatowskiego i obecnego – Ks. Jana Bielaka.

Dziękujemy Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi za erygowanie naszej parafii, obecnemu Arcybiskupowi za podniesienie naszego Proboszcza do godności Kanonika. Jest to dla nas, wiernych zaledwie 10-letniej parafii wielki zaszczyt, że mamy proboszcza kanonika. Cieszy nas, że Ks. Jan został w ten sposób doceniony. Radość jest tym większa, że nasz poprzedni proboszcz, Ks. Józef, w tym samym dniu otrzymał godność kanonika.

Dziękujemy Ks. Biskupowi za obecność wśród nas, za Mszę św., za skierowane do nas Słowo Boże, za modlitwę za nas i naszego Kanonika. Prosimy nie zapominać o nas. Przy każdej nadarzającej się okazji zapraszamy do Sulowa. Za wszystko Bóg zapłać, a na dalszą drogę posługi biskupiej Szczęść Boże!

Dziękujemy Księdzu Dziekanowi za dzisiejszą obecność, dziękujemy również wszystkim kapłanom, którzy swoją obecnością uświetnili dzisiejszą uroczystość i dzielą wraz z naszym Proboszczem i z nami radość z nominacji kanonickiej.

Czcigodny Księże Kanoniku, nasz drogi Proboszczu! Życzymy Ci dużo zdrowia, siły do pracy na Bożej Niwie, odwagi w tych niełatwych czasach, kiedy dobro ze złem się pomieszało w umysłach nie tylko prostaczków, ale i tych wysoko postawionych. Niech Ci na każdy dzień dobry Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza bez swojej opieki nigdy nie zostawi. Niech Ci, drogi Księże, wszystkie kłopoty mijają, a wszystkie smutki w radość się obracają. Szczęść Boże!”

7 sierpnia 2004 r. – pielgrzymka do Niepokalanowa i Lichenia.

15 sierpnia 2004 r. – koncert pieśni religijnych w wykonaniu scholi młodzieżowej „Agnus” z parafii Niedrzwica Duża.

5 września 2004 r. – uroczystość odpustowa połączona z dożynkami parafialnymi. Sumę odpustową odprawił Ks. Kanonik Józef Swatowski, a kazanie wygłosił Ks. Kanonik Zdzisław Kuczko z Lublina. W czasie sumy wystąpiła orkiestra strażacka z Polichny, chór parafialny z Kraśnika i nasza schola parafialna. Gospodynie przyniosły ciasto na wspólna agapę.

18 września 2004 r. – rozpoczyna się w naszej Archidiecezji Nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Z naszej parafii na spotkanie z Matką Bożą udała się do Lublina grupa pielgrzymów.

17 października 2004 r. – dziś w całym Kościele rozpoczyna się Rok Eucharystii, ustanowiony przez Jana Pawła II, który będzie trwał do października 2005. Celem tego Roku jest odkrycie znaczenia niedzielnej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i procesji Bożego Ciała.

3 – 5 grudnia 2004 r. – rekolekcje adwentowe prowadzi Ks. Leszek Aftyka, który przygotowuje się do pracy misyjnej w Argentynie.

          Podziękowanie Rekolekcjoniście przez radną Janinę Pietraszek:

„Drogi Księże Rekolekcjonisto! W imieniu Rady Duszpasterskiej oraz wszystkich parafian pragnę gorąco podziękować za tak pięknie przygotowane rekolekcje. Za te piękne nauki, które skierowały nasze myśli do Boga. Abyśmy wiedzieli, jak żyć, by życie nasze nie było puste, by pozostawić po sobie ślady, by inni idąc po nich doszli do Boga. Te krótkie nauki dały nam wiele do myślenia. Bo można mówić dużo i będą to tylko słowa, a można powiedzieć mało, ale to pozostanie w pamięci. Na nowej drodze życia, w posłudze misyjnej, życzymy zdrowia, wytrwałości i owocnej pracy. Niech Cię, Czcigodny Kapłanie, prowadzi przez życie Duch Święty, a Matka Najświętsza swoja opieką wspomaga. Szczęść Boże!”

12 grudnia 2004 r. – przywieziono już część ołtarza do naszego kościoła oraz odrestaurowane obrazy Drogi Krzyżowej.

2 stycznia 2005 r.  spotkanie opłatkowe dla Członków Kół Żywego Różańca.

13 stycznia 2005 r. – spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej. Ksiądz Proboszcz poinformował, że na koncie parafii jest obecnie 58746 zł  i 310 $. Ks. Arcybiskup przydzielił naszej parafii dotację na ołtarz w wysokości 2000 zł..

21 stycznia 2005 r. – zostały przywiezione z Lublina kolejne elementy ołtarza.

2 lutego 2005 r. – spotkanie radnych na plebanii. Rada ustaliła, że trzeba wykonać remont instalacji elektrycznej w kościele.

25 – 27 lutego 2005 r. – rekolekcje wielkopostne w parafii. Prowadzi je Ks. Kan. Janusz Stefanek, ojciec duchowny Seminarium, wikariusz biskupi do spraw formacji duchowej kapłanów.

          Podziękowanie Janiny Pietraszek:

„Czcigodny Księże Kanoniku, nasz Rekolekcjonisto! W imieniu Rady Duszpasterskiej praz wszystkich parafian pragnę gorąco podziękować za tak pięknie przeprowadzone rekolekcje. Za te piękne nauki, które przypomniały nam, ze wśród wielu ważnych spraw naszego życia najważniejszy jest Jezus Chrystus i tylko On potrafi uleczyć nasze serca z trądu grzechu, choroby naszych czasów. Tylko dzięki Chrystusowi człowiek staje się człowiekiem. Cieszymy się, że nasza parafia gościła wspaniałego kapłana.za wszystko dziękujemy Ks. Kanonikowi po staropolsku „Bóg zapłać!” Te trzy dni szybko minęły, ale prosimy nie zapominać o Sulowie, a ten rok będzie szczególnie bogaty w wydarzenia. Zmieni się wystrój naszej świątyni, będziemy przeżywać peregrynację Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego i jak co roku – odpust parafialny. Parafia Sulów zaprasza i czeka. Gratulujemy Ks. Kanonikowi nominacji na stanowisko wikariusza biskupiego. Na tej nowej drodze posługiwania Kościołowi Lubelskiemu życzymy dużo zdrowia, siły, opieki Matki Najświętszej i pomocy Ducha Świętego w dalszej owocnej pracy na Niwie Pańskiej.”

2 kwietnia 2005 r., godz. 21.37 – Ojciec Święty Jan Paweł II wrócił do Domu Ojca. Cały świat w żałobie. W naszej parafii również jest wyłożona Księga Kondolencyjna.  Kilka wpisów:

„Ojcze, czemuś nas opuścił?”

„Wielki Ojcze Święty, będziesz zawsze żył w naszych sercach”

„Ojcze Święty, wstawiaj się u Pana Boga za naszą Ojczyzną i całym światem”

24 kwietnia 2005 r. – inauguracja pontyfikatu Papieża Benedykta XVI (kard. Jozefa Ratzingera, jednego z najbliższych współpracowników Jana Pawła II)

27 kwietnia 2005 r. – zakończyło się malowanie kościoła, wykonane przez: Grzegorza Bożka, Roberta Ziębę, Zbigniewa Piaseckiego i Krzysztofa Śniega.

Dzisiaj również ks. Wojciech Szlachetka, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Lublinie, dokonał wraz ze swymi pracownikami montażu ołtarza głównego w naszym kościele. W ołtarzu znajduje się krzyż, który był tam dotychczas, lecz trochę skrócony (wykonał go niegdyś Piotr Kołtyś). Zostały również umieszczone trzy obrazy:

- św. Rajmunda Nonnata, Patrona parafii, ufundowany przez rodzinę Grytów: Marię i Jana, Nadię i Józefa.

- Pana Jezusa Miłosiernego, ufundowany przez rodzinę Toporowskich: Marię, Jana, Bogdana z żoną,

- Matki Boskiej Częstochowskiej – ofiara Kółek Różańcowych.

Kwiecień 2005 r. – wykonano ogrom prac w naszym kościele (oprócz wcześniej wymienionych):

-      Wymiana instalacji elektrycznej,

-      Wymiana nagłośnienia,

-      Wymiana podłogi na chórze na parkiet,

-      Płytki na schodach kościoła.

Od kilku lat gromadzono fundusze na ten cel, ale ciągle brakowało pieniędzy. Ks. Jan Bielak ofiarował na ten cel swoje pieniądze: wszystkie ofiary z Wypominek i wizyty duszpasterskiej. Wszyscy parafianie są bardzo wdzięczni Proboszczowi za ten dar.

1 maja 2005 r. – poświęcenie pól w Sulowie. Ołtarze u Biszczaków, Widomskich, Kotów i Pawłowskich.

3 maja 2005 r. – Msza św. w intencji strażaków, sprawowana przez Ks. Dziekana Ryszarda Sołtysa z Zakrzówka. Ks. Dziekan poświęcił nowy ołtarz. Podczas Mszy św. śpiewał miejscowy chór KGW  i  OSP.

8 maja 2005 r. – Pierwsza Komunia św. dzieci klasy II.

26 maja 2005 r. – uroczystość Bożego Ciała. Procesja od remizy OSP.

27 maja 2005 r. – pielgrzymka dzieci Pierwszokomunijnych z Proboszczem do Archikatedry Lubelskiej, Sanktuarium św. Anny w Lubartowie, a także zwiedzanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Dzisiaj również nasz kościół wzbogacił się o marmurową ambonkę i naczynie na wodę święconą, które ufundowali i wykonali Marian i Krzysztof Kaźmierakowie. Poprawili oni również mocowanie płytek na schodach kościoła, które ciągle się odklejały.

11 czerwca 2005 r. – Ks. Proboszcz wraz z ministrantami pojechał do Archikatedry Lubelskiej na spotkanie z Arcybiskupem. Pielgrzymi odwiedzili też Sanktuarium św. Anny w Lubartowie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

12 czerwca 2005 r. – dzieci w raz z rodzicami i Ks. Proboszczem uczestniczyły w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Podwórkowych Kółek Różańcowych w Częstochowie. Była to okazja do powierzenia Matce Bożej swoich spraw, a także do zwiedzenia Sanktuarium Jasnogórskiego i poznania historii chrześcijaństwa w Polsce.

16 czerwca 2005 r. – dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Dzień Testamentu Jana Pawła II. Modlimy się o Jego rychłą beatyfikację.

25 czerwca 2005 r. – pielgrzymka księży całej Archidiecezji do Sanktuarium Maryjnego w Wąwolnicy.

29 czerwca 2005 r. – Msza św. dziękczynno – błagalna z okazji 50 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Złote Gody obchodziło 10 par małżeńskich z Sulowa i 12 z pozostałych miejscowości gminy Zakrzówek. Na Mszy św. byli obecni przedstawiciele władz gminnych. Po Mszy św. wszyscy Jubilaci wraz z władzami udali się do szkoły w Sulowie, gdzie wspólnie zasiedli do uroczystego obiadu.

2 – 3 lipca 2005 r. – autokarowa pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę i do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie– Łagiewnikach. Podczas nieobecności Ks. Proboszcza w parafii zastępował ks. Rafał Ćwikła – neoprezbiter z Potoka Górnego (rodzinna parafia naszego Proboszcza).

10 lipca 2005 r. – uroczystość poświęcenia komży ministranckich i przyjęcie nowych ministrantów do Liturgicznej Służby Ołtarza.

W lipcu 2005 r. Zarząd Kółka Rolniczego w Sulowie złożył ofiarę w wysokości 4000 zł na wykonanie metalowej raty w drzwiach wejściowych kościoła.

W każdą niedzielę odbywają się spotkania modlitewne Dzieci Maryi.

21 lipca 2005 r. – wyjazd autokarowy do Kraśnika na film pt. „Karol – człowiek, który został Papieżem”

24 lipca 2005 r. – uroczystość Jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich Ks. Kanonika Kazimierza Kuśmierza, kolegi naszego Proboszcza, w każdą niedzielę pomagającego w naszej parafii.

29 – 30 lipca 2005 r. – autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i do Lichenia.

2 sierpnia 2005 r. – z racji Roku Eucharystycznego w każdej parafii Archidiecezji odbywają się całodobowe adoracje Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj właśnie w naszej parafii odbywa się taka adoracja.

7 sierpnia 2005 r. – poświęcenie naczynia liturgicznego, które służyć będzie do roznoszenia Komunii św. chorym przez nadzwyczajnego szafarza Komunii św. W naszej parafii szafarzem nadzwyczajnym został ustanowiony p. Witold Kowalik.

10 i 15 sierpnia 2005 r. – spotkania ze Strażakami, Kołem Gospodyń i zespołem ludowym w celu omówienia stanu przygotowań do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii.

20 sierpnia 2005 r.- początek rekolekcji przed Nawiedzeniem, prowadzi je Ks. Andrzej Kościuczyk ze Zgromadzenia Sercanów.

24 sierpnia 2005 r. – „Witaj Królowo i Matko Nasza!” Przeżywamy z wielką radością uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony, a zarazem 200-lecie istnienia Diecezji Lubelskiej. Obraz przejęliśmy od parafii Blinów. Hasłem tych uroczystości są słowa: „Oto wszystko czynię nowe”. Mszy św. podczas powitania Obrazu w naszym kościele przewodniczy Ks. Biskup Ryszard Karpiński. Mszę św. - Pasterkę Maryjną o północy sprawował pierwszy proboszcz Ks. Józef Swatowski oraz rodacy: Ks. Jerzy Kołtun i Ks. Andrzej Szałęga. W czasie Nawiedzenia pomagała także Ks. Kazimierz Kuśmierz oraz rekolekcjonista Ks. Andrzej Kościuczyk. Przez całą dobę trwała adoracja różnych grup parafian.

25 sierpnia 2005 r. – ogarnięci modlitwą i refleksją ze smutkiem pożegnaliśmy naszą Matkę. Matka Boża w cudownej Ikonie powędrowała do parafii Studzianki, aby również tam wlać w serca swoich dzieci bezgraniczną miłość do Boga.

          Wizyta Matki Bożej w Sulowie odnowiła serca parafian, ale także zachęciła do inicjatyw materialnych: malowanie kościoła, nowa instalacja elektryczna i nagłośnienie, nowy ołtarz, puszka na komunikanty itp.

4 września 2005 r. – odpust parafialny połączony z dożynkami gminnymi. Sumę odpustową celebrował i homilie wygłosił Ks. Kanonik Bogusław Wojtasiuk, Dziekan z Biłgoraja (Płn.). Korowód dożynkowy z wieńcami i sztandarami z całej gminy wyruszył spod remizy OSP do kościoła. Przez cała drogę grała orkiestra dęta i młodzieżowa z Bychawy. W kościele śpiewał chór Koła Gospodyń i schola parafialna. Po sumie gospodynie z Kolonii Góry częstowały wszystkich pysznym ciastem.

12 września 2005 r. -  wyjazd naszych parafian do Karczmisk na spotkanie z Matka Bożą w Kopii Obrazu Jasnogórskiego.

23 września 2005 r. – Jubileusz 200-lecia istnienia Diecezji Lubelskiej.

1 października 2005 r. – rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. W naszej parafii wierni bardzo licznie gromadzą się w październiku na modlitwie różańcowej w kościele.

15 października 2005 r. – „O Maryjo, żegnam Cię!” Dzisiaj, w sobotę, odbyła się w naszej Diecezji ceremonia pożegnania Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 w Archikatedrze, skąd wyruszyła procesja z Obrazem na Plac Zamkowy. Tam sprawowana była Msza św. na zakończenie Peregrynacji Obrazu. Ze wszystkich parafii naszej diecezji były pielgrzymki ze swoimi parafialnymi obrazami Matki Bożej Częstochowskiej. Obrazy te zostały poświęcone i będą nawiedzać wszystkie rodziny w parafiach.

1 listopada 2005 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych. Przed suma adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa za zmarłych. Po sumie odbyła się procesja na cmentarz.

2 listopada 2005 r. – Msze św. o godz. 8.00 i 16.00. po drugiej Mszy św. wyruszyła procesja ze świecami na cmentarz. W czsie procesji był odmawiany różaniec.

9 listopada 2005 r. – kontrola cmentarza Sanepid. Zalecono ogrodzenie całego cmentarza.

14 listopada 2005 r. – Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. został przedstawiony w kościele program patriotyczny w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej.

15 listopada 2005 r. – trzygodzinne wystawienie Najśw. Sakramentu z racji Roku Eucharystii (7.30 – 10.30).

Odbyło się dziś także zebranie Rady Duszpasterskiej, na którym ustalono, że Nawiedzenie rodzin przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej rozpocznie się na zakończenie rekolekcji adwentowych, od rodziny Henryki i Mieczysława Kołtunów.

27 listopada 2005 r. – od dzisiejszej niedzieli Adwentu rozprowadzane są opłatki wigilijne. Wraz z opłatkami każda rodzina otrzymała modlitewnik na czas Peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego. Ofiary za opłatki są przeznaczone na zakup 13 szt. grzejników do ogrzewania kościoła i zakrystii.

W listopadzie zostały wykonane następujące prace: ocieplenie stropu nad zakrystiami i plebanią, zabudowa i ocieplenie wejścia na strych plebanii, zakup nowego pieca CO (na miał  węglowy) do plebanii, zakup i montaż mat antypoślizgowych na schodach kościoła (strażacy). Parafia jest aktualnie zadłużona na 6 860 zł.

2 grudnia 2005 r. – rekolekcje adwentowe, prowadzone przez Ks. Kanonika Józefa Sarzyńskiego z Lublina. Rozpoczyna się Peregrynacja Obrazu Matki Bożej do rodzin (od rodziny Henryki i Mieczysława Kołtunów).

11 grudnia 2005 r. – spotkanie z członkami Legionu Maryi, którzy przybyli w celu założenia u nas tej organizacji.

W listopadzie i grudniu 2005 r. zostały wykonane następujące prace:

Przyłącze elektryczne – rozdzielenie instalacji kościoła i plebanii, dokumentacja                                                       4000 zł

Ogrzewania elektryczne kościoła                      5800 zł

Ocieplenie stropu nad plebanią i zakrystią, zakup pieca CO do plebanii                                                                               11200 zł

Wycieraczki na schody kościoła                        900 zł

Razem                                                                   21900zł

Zamówiono jedno okno plastikowe do plebanii (325 x 170 cm).

Do stanu „0” kasy brakuje jeszcze 6000 zł.

W grudniu 2005 r. Koła Różańcowe sfinansowały zakup chrzcielnicy marmurowej, która wykonali Marian i Krzysztof Kaźmierakowie. Otrzymaliśmy również od Ks. Arcybiskupa Lubelskiego dotację w wysokości 3000 zł.

1 stycznia 2006 r. – dzieci ze szkoły podstawowej wystawiły „Jasełka”. Pomocą w przygotowaniu służyły panie nauczycielki: Maria Mucek, Regina Biszczak  i organista Szczepan Biszczak .

8, 15 i 22 stycznia 2006 r.- spotkania Legionu Maryi. Do naszych członków Legionu przyjeżdżają legioniści z Kraśnika, aby wprowadzać ich w życie tej organizacji.

22 stycznia 2006 r. – zostały uszyte kotary do drzwi. Koszt materiału – 250 zł, wykonanie (gratisowe!) Józef Żaba.

2 lutego 2006 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony w roku 1997 przez Papieża Jana Pawła II. Dzieci z grupy Dzieci Maryi przygotowały program słowno-muzyczny o Matce Bożej. Dziś przypada również 8. Rocznica święceń biskupich biskupa Mieczysława Cisły.

3 lutego 2006 r. – wspomnienie św. Błażeja. Tradycja opowiada, że św. Błażej uzdrowił dziecko bliskie uduszenia z powodu ości, która utknęła w gardle. Dlatego czcimy go jako patrona od chorób gardła. W Jego wspomnienie poświęca się świece i udziela specjalnego błogosławieństwa skrzyżowanymi zapalonymi świecami.

1 marca 2006 r. – Środa Popielcowa. Posypanie głów popiołem. Usłyszeliśmy także naukę proroka Joela: „Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu…”

8 marca 2006 r. – Msza św. w intencji kobiet z okazji ich święta.

17 – 19 marca 2006 r. – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Ks. Kan. Krzysztofa Podstawkę z Lublina. Na zakończenie rekolekcji podziękowanie złożyła Henryka Kołtun:

„Czcigodny Księże Rekolekcjonisto! W imieniu wszystkich parafian pragnę gorąco podziękować za to, ze mimo wielu zajęć znalazł Ksiądz czas, aby przeprowadzić rekolekcje święte w naszej parafii. Dziękujemy za przepiękne i mądre nauki, które przypomniały nam po co żyjemy i dokąd zmierzamy. Głoszone podczas rekolekcji Słowo Boże również przypomniało nam, że bez Boga człowiek traci swoją godność. Do wolności, czyli do Boga, można trafić przez kratki konfesjonału i dobrą modlitwę. Dobra materialne, zdobywane za wszelką cenę i źle wykorzystane, mogą być przeszkodą do osiągnięcia zbawienia.Bóg zapłać za nauki święte. Życzymy Księdzu Kanonikowi obfitych łask Ducha Świętego w dalszym posługiwaniu Bogu i Kościołowi. Zapewniamy także o naszej wdzięczności i modlitwie.Szczęść Boże i zapraszamy do Sulowa!”

19 marca 2006 r. – Msza św. w intencji ks. Józefa Swatowskiego, naszego poprzedniego proboszcza.

W marcu 2006 r. - zakupiono drabinę (2000 zł) i uregulowano opłatę w Zakładzie Energetycznym (1000 zł, które ofiarował ks. Proboszcz.)

2 kwietnia 2006 r. – rocznica śmierci Jana Pawła II. Dzieci ze szkoły w Sulowie pod kierunkiem księdza i nauczycieli przygotowały program słowno-muzyczny o naszym Wielkim Rodaku.

O godz. 21.00 odbył się Apel Jasnogórski i modlitwa różańcowa o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

9 kwietnia 2006 r. – Niedziela Palmowa, poświęcenie palm podczas każdej Mszy św. na Mszy św. o godz. 8.30 procesja z palmami i konkurs na największą i najpiękniejszą palmę.

13 – 16 kwietnia 2006 r. – Triduum Paschalne. Rodzice dzieci klasy II przygotowali dekorację grobu Pańskiego i Ciemnicę. Kwiaty do Grobu, jak co roku, przywiózł Stanisław Kazimiera- połowę kwiatów dał gratisowo. Zapłacono tylko 338 zł. Młodzież, strażacy, Kółka Żywego Różańca adorowali Pana Jezusa w Grobie.

18 kwietnia 2006 r. – pierwsza rocznica wyboru Ojca Świętego Benedykta XVI.

20 kwietnia 2006 r. – pielgrzymka dziękczynna klasy VI i III gimnazjum na Jasną Górę.

21 kwietnia 2006 r. – pielgrzymka autokarowa dziękczynna za Nawiedzenie naszej Archidiecezji przez Matkę Bożą Częstochowską.

23 kwietnia 2006 r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego, zakończenie Nowenny do Miłosierdzia Bożego, która trwała od Wielkiego Piątku.

Odbyło się także zebranie Legionu Maryi i spotkanie rodziców młodzieży przystępującej w tym roku do sakramentu bierzmowania.

30 kwietnia 2006 r. – rozpoczynają się spotkania z rodzicami i młodzieżą przed bierzmowaniem.

1 maja 2006 r. – rozpoczęcie maja - miesiąca modlitwy maryjnej.

7 maja 2006 r. – spotkanie Legionu Maryi. Poświęcenie pól w Sulowie.

8 maja 2006 r. – poświęcenie pól w Górach (od Gołosia do Ryszarda Pietraszka)

13 maja 2006 r. – Święto Matki Boskiej Fatimskiej.

14 maja 2006 r. – rozpoczyna się wizytacja kanoniczna naszego dekanatu (u nas ks. Biskup będzie 4 czerwca).

18 maja 2006 r. – 86 rocznica urodzin Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II, który wprowadził Kościół w Trzecie Tysiąclecie.

19 maja 2006 r. –wizytacja kurialna naszej parafii (Ks. Kan. Janusz Bogdański)

21 maja 2006 r. – Pierwsza Komunia św. dzieci klasy II. Został ufundowany do kościoła świecznik marmurowy (wyk. P. Kazimierak) i krzyż procesyjny (wyk p. Gryta).

25 maja 2006 r. – przybywa do Polski papież Benedykt XVI. Hasło pielgrzymi: „Trwajcie mocni w wierze”

28 maja 2006 r. – Rocznica Pierwszej Komunii św. dzieci klasy III.

28 maja – 4 czerwca 2006 r. – Misje święte przed konsekracją kościoła.

3 czerwca 2006 r. – rodzice i młodzież klasy III gimnazjum (kandydaci do bierzmowania) sprzątali i dekorowali kościół i jego otoczenie przed przyjazdem Ks. Arcybiskupa na uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Złożyli tez dar ołtarza: ozdobny obrus na ołtarz, nakrycie na ołtarz, „obrus roboczy” i ofiarę 160 zł, za którą Ks. Proboszcz kupił patenę potrzebną przy rozdzielaniu Komunii św. Ks. Kazimierz ofiarował do naszej parafii Ewangeliarz.

Rodzice dzieci klasy II złożyli z racji Pierwszej Komunii św. jako dar ołtarza ofiarę 600 zł. Za te pieniądze Proboszcz zakupił trybularz, 3 świece olejowe, 2 kryształowe ampułki i kryształowe naczynie do obmycia rąk w czasie Mszy św.

4 czerwca 2006 r. – Zesłanie Ducha Świętego - Ks. Arcybiskup Józef Życiński dokonał konsekracji kościoła oraz udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania (o godz. 16.00). spotkał się także z radą Duszpasterską, z szafarzem nadzwyczajnym Komunii św., z przedstawicielami Kółek Różańcowych, Legionu Maryi. Odwiedził także chorą w podeszłym wieku Bronisławę Chmielewską. Nawiedził cmentarz grzebalny, spotkał się z nauczycielami i pracownikami szkoły, z opiekunkami grupy Dzieci Maryi i Dziecięcych Kółek Różańcowych. Po Mszy św. o 11.00 był poczęstunek – gospodynie z Sulowa upiekły ciasto dla wszystkich.

5 czerwca 2006 r. – Święto Matki Kościoła – Msza św. w intencji śp. Franciszka Wolanina i jego żony Teodory. P. Wolanin był założycielem szkoły w Sulowie, która ma już 80 lat.

Po Mszy św. syn p. Franciszka, Wojciech Wolanin odsłonił tablicę pamiątkową wmurowaną w ścianę nowego budynku szkolnego, a ks. Proboszcz Jan Bielak  tę tablicę poświęcił. Wnuk p. Wolanina, Maciej, odczytał życiorys swego Dziadka.

Podczas uroczystości przemawiał p. dyrektor  szkoły, uczniowie p . Wolanina i dzieci szkolne. Na koniec było zwiedzanie szkoły i obiad dla rodziny p. Wolanina i zaproszonych gości.

Syn p. Wolanina, Wojciech, złożył ofiarę na kościół w wysokości 1000 zł.

11 czerwca 2006 r. – ks. Proboszcz złożył podziękowanie Radzie Duszpasterskiej  straży pożarnej za pomoc w zorganizowaniu uroczystości wizytacji ks. Arcybiskupa oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej p. Franciszka Wolanina.

Miejscowym gospodyniom podziękował za przygotowanie posiłków na plebanii i w szkole oraz słodki poczęstunek dla wszystkich.

Ponadto:

- Marianowi i Krzysztofowi Kazimierakom za wykonanie mensy na ołtarz soborowy i świecznika marmurowego do kościoła oraz wyłożenie schodów płytkami marmurowymi;

- Firmie Grzegorza Bożka za wykonanie docieplenia plebanii, położenie tynków i wyłożenia płytkami budynku plebanii;

- Mieczysławowi Mrozowi za wykonanie dębowych balustrad do balkonów plebanii i dębowych ławek na chór kościoła;

- Ryszardowi Lenartowi za wykonanie poręczy przy schodach plebanii;

- Januszowi Kłosowi za parapety metalowe i nowe rynny przy plebanii;

- Mirosławowi Grycie za podłączenie oświetlenia zewnętrznego plebanii;

- Andrzejowi Janczarkowi za wykonanie 4 mosiężnych krzyzy, umieszczonych w miejscach namaszczenia ścian kościoła, za oczyszczenie sygnaturki, gongu i tablicy misyjnej na krzyżu przed kościołem;

- Stanisławowi Grycie za oczyszczenie i pomalowanie 5 drzwi w kościele i wymianę klamek przy drzwiach.

15 czerwca 2006 r. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  (Bożego Ciała)

20 czerwca 2006 – autokarowa pielgrzymka dzieci klas II i III z rodzicami do Kałkowa – Godowa i na Św. Krzyż.

25 czerwca 2006 r. – Msza św. dziękczynna jako podziękowanie nauczycielom odchodzącym na emeryturę: Reginie Biszczak oraz długoletniemu dyrektorowi naszej szkoły Jerzemu Żurawiowi.

2 lipca 2006 r. – Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. Z naszego dekanatu wyruszyła grupa nauczycieli z ks. Janem Bielakiem – dekanalnym duszpasterzem nauczycieli. Pielgrzymi złożyli  na rzecz naszego kościoła 150 zł.

9 lipca 2006 r. – przyjęcie nowych kandydatów na ministrantów i poświęcenie komży

16 lipca 2006 r. – Dzień Testamentu Jana Pawła II. Modlimy się o rychłą beatyfikację naszego Papieża.

23 lipca 2006 r. – w odpowiedzi na apel Papieża Benedykta XVI modlimy się o pokój na Bliskim Wschodzie.

3 sierpnia -  wyrusza pielgrzymka piesza na Jasną Górę.

15 sierpnia 2006 r. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP, rocznica „Cudu nad Wisłą”, poświęcenie wianków, zbóż i owoców.

26 sierpnia 2006 r. – Uroczystość Matko Boskiej Częstochowskiej, wigilia odpustu parafialnego. Msza św. za zmarłych na cmentarzu.

27 sierpnia 2006 r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Rajmunda, patrona naszej parafii, połączona z Dożynkami. Sumę odpustową celebrował ks. Jerzy Kołtun, nasz rodak, a Słowo Boże wygłosił KS. Krzysztof Ślepokura, doktorant KUL, rodak ks. Proboszcza. Jak w latach ubiegłych, śpiewał chór KG, gospodynie upiekły ciasto, wystarczyło dla wszystkich. Obiad dla księży przygotowała Anna Powęzka.

8 września 2006 r. – zakończenie Peregrynacji Obrazu MB w Archidiecezji Lubelskiej. Była delegacja z naszej parafii.

Wieczorem spotkanie Rady Duszpasterskiej.

9 września 2006 r. - Uroczystość przywrócenia pamięci ofiar katastrofy kolejowej z września 1939 r. w miejscowości Kolonia Góry

LISTA OFIAR KATASTROFY KOLEJOWEJ

10 WRZEŚNIA 1939 ROKU, W LESIE KRAŚNICKIM

na podstawie odpisu protokołu z dnia 13.09.1939 r.

 

1. Buzdygan Antonina i Stanisław oraz Maria z miejsc. Chełmek, poczta Chorzów – Młyny

2. Danecka Helena, z Chorzowa,

3. Gabała Roman z Sosnowca

4. Głogowski Józef z żoną oraz Krystyną

5. Goszcz Tadeusz z Klimontowa k. Kielc

6. Kasperski, żołnierz rezerwista

7. Kierot Salomea oraz Wiktor z Chorzowa oraz 2 osoby o nieustalonych imionach z tej rodziny

8. Kloches Adam i Stefan z Krakowa

9. Kopia Augustyn z Rudy Śląskiej

10. Langer Emil z nowego Targu

11. Ociepka Karol z miejsc. Bochniarz

12. Oprych/ br. imienia/ kolejarz z Krakowa

13. Szylinger Szymon, l. 18 z Krakowa

14. Szafan Józef z Chorzowa

15. Wałęga Leon – podporucznik rezerwy 

16. Wałęga Stanisław z Krakowa

17. Wywort Henryk Julian z miejsc. Sarny

18. Zając Wilhelm i Ewa z miejsc. Bogumin

19. Zieleskiewicz Robert

20. Żydek Franciszka z Chorzowa

21. Żydek Rozalia – Jadwiga z Chorzowa

22. Żyłka /brak imienia/ z miejsc. Bogucice 7, huta Baildon

23. Owczarski Stanisław, Niepołomice k. Krakowa

24. Pikuła /brak imienia/ rezerwista z 74 kompanii

25. Borutyka Leokadia z Chorzowa Batory

Zidentyfikowani to 22 mężczyzn i 11 kobiet

 

Ponadto: niezidentyfikowanych, a pochowanych w mogile pozostało 17 osób. W tej grupie  jest 9 mężczyzn w tym dwóch chłopców - jeden kolejarz i jeden żołnierz. W pozostałej grupie ośmiu kobiet jest jedna dziewczynka

Protokół sporządzono 13 września 1939 roku w Zakrzówku w obecności komendanta Wacława Malasiewicza i posterunkowego Wójtowicza.

10 września 2006 r. – Msza św. w intencji ofiar katastrofy kolejowej z 1939 r. – w kościele.

14 września 2006 r. – Święto Podwyższenia Krzyża św. – na zebraniu Rady Duszpasterskiej podjęto sprawę dokończenia ogrodzenia cmentarza siatką, zgodnie z zaleceniem Sanepidu. Planowane są dalsze zbiórki ofiar w celu spłacenia długów. Ks. Proboszcz złożył również ofiarę 850 zł na cele związane z wychowaniem liturgicznym i duchową formacją ministrantów. Za te pieniądze zostały zakupione książki pt. „Rytuał rodzinny” (21 egz.) i rozdane ministrantom.

18 września 2006 r. – Święto św. Stanisława Kostki, patrona polskich dzieci i młodzieży. Msza św. w intencji dzieci i młodzieży i poświęcenie przyborów szkolnych.

Ks. Proboszcz poinformował, że z ofiar złożonych przez pielgrzymów do Kalwarii Pacławskiej i na Jasną Górę, w sumie 776 zł, zakupił  17 krzeseł do kościoła.

24 września 2006 r. – zespół KGW śpiewał na odpuście w parafii Łaszczówka, gdzie pracuje ks. Jerzy Kołtun, nasz rodak.

          W naszym kościele parafialnym odbył się konkurs na temat uroczystości z 9 września 2006 r., gdy odbyła się procesja żałobna do mogił ofiar katastrofy kolejowej z 1939 r. Konkurs został zorganizowany przez ks. Proboszcza wspólnie ze szkołą. W I etapie konkursu zwyciężyli:

1. Dominika Kozik

2. Dawid Piasecki

3. Monika Garbacz

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

1 października 2006 r. – odbył się drugi etap konkursu wiedzy o katastrofie kolejowej z 1939 r. w Kolonii Góry. Należało dopowiedzieć na 5 pytań. Nagrody otrzymali:

1. Monika Garbacz

2. (ex aequo) Dominika Kozik i Patrycja Rozmus

3. Dominika Łukasik

4. Patrycja Kokoszka

8 października 2006 r. – po Mszy św. o godz. 8.30 odbyło się wręczenie nagród i pamiątkowych zdjęć laureatom konkursu z ubiegłego tygodnia na temat znajomości faktów o katastrofie kolejowej z 1939 r.

14 października 2006 r. – Msza św. i różaniec w intencji nauczycieli. W nabożeństwie uczestniczyła p Dyrektor, nauczyciele aktualnie pracujący i emeryci, a także dzieci, młodzież i inni parafianie. Po nabożeństwie nauczyciele zostali zaproszeni do domu parafialnego na spotkanie przy herbacie i torcie. Wszyscy zostali obdarowani przez ks. Proboszcza Modlitewnikami.

15 października 2006 r. – Dzień Papieski, kolejna rocznica  wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Młodzież naszej szkoły pod kier. P. Katarzyny Wietlińskiej–Pyzik przygotowała montaż słowno-muzyczny o Janie Pawle II.

W dniu dzisiejszym zakończył pracę organisty w naszym kościele, na własną prośbę, p. Szczepan Biszczak

19 października 2006 r. – mija 22. rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Modlimy się o jego rychłą beatyfikację.

23 października 2006 r. - rozpoczęły się prace związane z dokończeniem ogrodzenia cmentarza siatką. Zakupiono 70 mb siatki i 24 stalowe słupki za sumę 1150 zł.

29 października 2006 r. – Uroczystość Poświęcenia własnego kościoła. Modlimy się za wszystkich, którzy przyczynili się do wzniesienia tej świątyni i przez ofiarny grosz i trud troszczą się o jej upiększenie. Na Mszy św. o godz. 8.30 została poświęcona tablica upamiętniająca fakt konsekracji kościoła, wykonana przez Mariana i Krzysztofa Kazimieraków. Koszt tablicy – 1000 zł.

1 listopada 2006 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych. Po sumie odbyła się procesja na cmentarz. Po procesji była możliwość poświęcenia nowych pomników.

2 listopada 2006 r. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. O godz. 16.00 modliliśmy się Różańcem za zmarłych, następnie była Msza św., a potem procesja ze świecami na cmentarz.

9 listopada 2006 r. – pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty w szkole w Sulowie odbył się pierwszy, pisemny etap Konkursu o Papieżu Benedykcie XVI. Spośród 27 uczestników, którzy przystąpili do tego etapu, została wyłoniona grupa 5 osób, które wezmą udział w II etapie:

Weronika Wieleba

Dominika Łukasik

Monika Garbacz

Patrycja Rozmus

Arkadiusz Żuraw

19 listopada 2006 r. – drugi etap Konkursu o Papieżu Benedykcie XVI. Po Mszy św. o 8.30 Jury, złożone z nauczycieli: Agnieszki Kaźmierak, Katarzyny Pyzik, Beaty Gryta oraz księży: Ks. Dra Ryszarda Podpory, ks. Kan. Kazimierza Kuśmierza oraz naszego proboszcza kan. Jana Bielaka, słuchało odpowiedzi 5 finalistów. Bezpośrednio po zakończeniu Konkursu zostały ogłoszone jego wyniki i wręczone nagrody, ufundowane przez Ks. Proboszcza. Dla dwojga uczniów z klasy III szkoły podstawowej – za wysoki poziom opanowania materiału konkursowego – nagrody ufundował ks. Kan. Kazimierz Kuśmierz. Była tez nagroda specjalna od anonimowego sponsora – dla głównego zwycięzcy.

Wydarzenie to zostało opisane i zamieszczone w tygodniku „Niedziela”

26 listopada 2006 r. – andrzejkowe spotkanie pielgrzymkowe młodzieży w Kraśniku. Zaproszona została także nasza młodzież: ta, która już uczestniczyła w pielgrzymce lub w przyszłości pragnie pielgrzymować.

W minionym tygodniu zostały zakończone prace przy ogrodzeniu cmentarza.

3 grudnia 2006 r. – I niedziela Adwentu, początek nowego roku liturgicznego, czas oczekiwania na przyjście Pana. Radni rozpoczęli roznoszenie opłatków do parafian.

10 grudnia 2006 r. – sprowadzenie relikwii św. Jana Vianney’a do parafii w Polichnie, której ten święty patronuje.

13 grudnia 2006 r. – nasz Ks. Proboszcz obchodzi 20. rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji wraz z kolegami z roku święceń celebrował Mszę św. w Archikatedrze Lubelskiej. Odbyła się również uroczystość w naszej parafii. Słowa życzeń wyraziła Janina Pietraszek, radna parafii.

15 - 17 grudnia 2006 r. – rekolekcje adwentowe prowadzi ks. Krzysztof Ślepokura, doktorant KUL, rodak ks. Proboszcza (z Potoka Górnego). Ks. Rekolekcjoniście w imieniu parafian podziękowała p. Janina Pietraszek.  Ofiary, złożone przez parafian za opłatki (3332 zł) zostały przeznaczone na ogrzewanie kościoła.

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. Dekorację kościoła wykonali rodzice dzieci klasy II i ofiarowali piękne drzewka choinkowe.

Taca z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia, zbiórka po Mszy św. – na zakup tomografu komputerowego do szpitala w Kraśniku (zebrano 378 zł i 1 €).

26 grudnia 2006 r. – św. Szczepana. Podczas Mszy św. o 8.30 ks. Proboszcz sprawił wielką niespodziankę: odczytał list, jaki w imieniu papieża Benedykta XVI, wystosował Abp Leonardo Sardi z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Papież pobłogosławił zwycięzców i uczestników konkursu, Jury i całą naszą parafię. Były także obrazki z podpisem Papieża dla zwycięzców konkursu.

27 grudnia 2006 r. – św. Jana, początek wizyty duszpasterskiej. Ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone w całości na kościół. Radni zbierają też zboże dla seminarium (było 24 worki).

28 grudnia 2006 r. – św. Młodzianków. Modlitwa w intencji poszanowania życia, zwłaszcza nienarodzonych.

31 grudnia 2006 r. – Niedziela Św. Rodziny. Podczas Mszy św. o 8.30 odbyło się błogosławieństwo dzieci.  Uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem p. Agnieszki Kazimierak i p. Mariusza Wąsika, wystawili w kościele Jasełka.

Podsumowanie roku:

33000 rozdanych Komunii św.

9 ochrzczonych

6 par zawarło Sakrament Małżeństwa

9 zmarłych.


6 stycznia 2007 r.

 – Uroczystość Objawienia Pańskiego, błogosławieństwo kredy i kadzidła. Spalanie kadzidła w domu i oznaczanie kredą drzwi naszych domów podnosi je do godności kościoła domowego i jest czytelnym znakiem, że mieszkają w nim katolicy.

7 stycznia 2007 r. – Święto Chrztu Chrystusa. Spotkania opłatkowe dla dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych i Członków Żywego Różańca.

14 stycznia 2007 r. – Msza św. o światło Ducha Świętego dla studentów z naszej parafii, a potem spotkanie opłatkowe dla nich.

21 stycznia 2007 r. – Dzień Babci i Dziadka w naszym kościele. Msza św. w ich intencji.

Odbyło się również spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej, podsumowanie roku pod kątem spraw materialnych i inwestycji w parafii. Udało się w 2006 roku zrealizować wszystkie planowane zamierzenia. Były to przede wszystkim:

-      Docieplenie ścian plebanii – 32500 zł;

-      Obłożenie płytkami schodów plebanii – 11000;

-      Poręcze przy schodach – 1770;

-      Dębowe ławki na chórze kościoła i balustrady na balkon plebanii – 1500;

-      Kamienny świecznik w kościele – 1500;

-      Nowa mensa ołtarza (marmur) – 1000;

-      Pamiątkowa tablica pod chórem – 1000;

-      Odnowienie i pomalowanie 4 drzwi – 500;

-      Dokończenie ogrodzenia cmentarza – 1360;

-      Ubezpieczenie kościoła – 700;

-      Wywóz śmieci z cmentarza – 540;

-      Wywóz szamba – 400;

-      Wynagrodzenie kościelnego i organisty – 3700;

-      Składka ZUS dla kościelnego – 1600;

-      Ogrzewanie kościoła i docieplenie stropów – 2500.

Razem: 64500 zł, w tym:4000 zł dotacja od kurii, 56300 zł składki parafian, całość ofiar zebranych przez Proboszcza po kolędzie i osobiste oszczędności Ks. Proboszcza. Pozostał dług w sumie 8200 zł.

23 stycznia 2007 r. – modlitwa za poległych w obronie Ojczyzny z okazji 143. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

28 stycznia 2007 r. – Światowy Dzień Trędowatych. Ks. Kazimierz poświęcił naczynie do roznoszenia Komunii św., które będzie służyło nadzwyczajnemu szafarzowi. Coraz więcej ludzi chorych z parafii pragnie przyjmować Pana Jezusa.

2 lutego 2007 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej Gromnicznej. Po Mszy św. o godz. 16.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania

Jest to również 9. rocznica święceń biskupich KS. Bpa Mieczysława Cisło.

3 lutego 2007 r. – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. tradycja opowiada, że św. Błażej uzdrowił dziecko bliskie uduszenia z powodu ości, która uwięzła w gardle. Dlatego czcimy Go jako patrona chorych na gardło, a także położnych. W Jego wspomnienie święci się świece i udziela specjalnego błogosławieństwa. Odbyło się ono podczas Mszy św. o godz. 7.00.

Ks. Proboszcz poprosił o zgłoszenie się osoby chętnej na stanowisko kościelnego i grabarza, gdyż obecny kościelny, Franciszek Mucek przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie rokuje powrotu do zdrowia i pracy.

Zarząd Kółka Rolniczego w Sulowie złożył ofiarę 2000 zł na pokrycie kosztów związanych z ogrodzeniem cmentarza siatką i malowanie przęseł dotychczasowego ogrodzenia.

5 lutego 2007 r. – wspomnienie św. Agaty, poświęcenie chleba, wody i soli

11 lutego 2007 r. – Światowy Dzień Chorego. W naszej parafii w tym dniu o godz. 11.00 był sprawowany Sakrament Namaszczenia Chorych i modlitwa za wszystkich naszych chorych.

18 lutego 2007 r. – rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość pod hasłem: „Maryjo, pomóż żyć w trzeźwości”

21 lutego 2007 r. – Środa Popielcowa, rozpoczyna się Wielki Post, czas modlitwy, refleksji i nawrócenia.

25 lutego 2007 r. – w ramach przygotowania do I Komunii św. dzieci klasy II otrzymały książeczki do nabożeństwa, które ks. Proboszcz uroczyście poświęcił

4 marca 2007 r. – imieniny Ks. Kazimierza. Wszyscy parafianie modlili się za niego, szczególnie podczas Mszy św. o godz. 11.00.

9 – 11 marca 2007 r. – rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Jacek Szczęch, doktorant z KUL. Było to dobre przygotowanie duchowe do świąt wielkanocnych.

18 marca 2007 r. – Msza św. w intencji ks. Józefa Swatowskiego, poprzedniego proboszcza, z racji wspomnienia św. Józefa, Jego Patrona.

26 marca 2007 r. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia (przeniesiony z racji niedzieli), obrzęd przyjęcia nowych chętnych do Ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

31 marca 2007 r. – Ks. Arcybiskup podczas Mszy św. w Katedrze ustanowił nowych szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. Z naszej parafii został nim Michał Świąder. Będzie zanosił Komunię św. chorym do domów wraz z dotychczasowym szafarzem – Witoldem Kowalikiem.

1 kwietnia 2007 r. – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Początek Wielkiego Tygodnia. Tradycyjnie już w naszej parafii odbył się konkurs palm dla dzieci – na najpiękniejszą i największą palmę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło po procesji palmowej, która odbył się po Mszy św. o godz. 8.30. Na każdej Mszy św. ks. Proboszcz poświęcał palmy.

Potem został przedstawiony montaż słowno-muzyczny z racji rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pań: Elżbiety Mularczyk i Katarzyny Pyzik.

2 kwietnia 2007 r. – modlitwa o rychłą beatyfikację Papieża Jana Pawła II w 2. rocznicę Jego śmierci. Msza św. i różaniec o godz. 20.00.

8 kwietnia 2007 r. – Zmartwychwstanie Pańskie. Procesja rezurekcyjna jest świadectwem, że Chrystus zwyciężył śmierć, szatana i grzech. Oby wielkanocne wydarzenia sprawiły, że staniemy się świadkami Chrystusa.

13 kwietnia 2007 r. – egzamin dla kandydatów do bierzmowani i początek przygotowań liturgicznych do uroczystości bierzmowania.

18 kwietnia 2007 r. – pielgrzymka uczniów klasy III gimnazjum i nauczycieli na Jasną Górę, aby prosić o światło Ducha Świętego podczas egzaminów.

3 maja 2007 r. – uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski. Rozpoczęcie Renowacji Misji św. w parafii, które prowadzi ks. Andrzej Kościuczyk, misjonarz sercanin.

5 maja 2007 r. – młodzież II i III klasy naszego gimnazjum przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks. Biskupa Mieczysława Cisło.

6 maja 2007 r. – zakończenie Renowacji Misji św., uroczyste błogosławieństwo.

12 maja 2007 r. – zakończenie prac przy czyszczeniu i malowaniu dachu kościoła i plebanii. Wykonywała je firma p. Wiesława Kiljanka z Krzczonowa. Za całość prac zapłacono 9000 zł.

12 maja 2007 r.  – przed kościołem została wykonana pamiątka 20. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie. Jest to kamienny monument. Kamień ofiarował Piotr Sagan, wykonali Marian i Krzysztof Kaźmierakowie. Koszt wykonania 3500 zł.

13 maja 2007 r. – 90. rocznica Objawień Fatimskich, 26. rocznica zamachu na Papieża Jana Pawła II. Modlimy się o Jego szybką beatyfikację lub kanonizację.

20 maja 2007 r. – Pierwsza Komunia św. dzieci klasy II. Rodzice ofiarowali w darze ołtarza 400 zł, które zostaną przeznaczone na renowację monstrancji.

26 maja 2007 r. – uroczystość otwarcia i pobłogosławienia Sali sportowej przy szkole w Sulowie.

27 maja 2007 r. – Zesłanie Ducha Świętego – Rocznica Pierwszej Komunii św. dzieci.

9 czerwca 2007 r. – pielgrzymka autokarowa do Lublina na uroczystości 20. Rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II na naszej ziemi.

10 czerwca 2007 r. – parafialne uroczystości rocznicy pobytu Papieża w Lublinie: Msza św.; program słowno-muzyczny o Słudze Bożym Janie Pawle II w wykonaniu Dzieci Maryi pod kierunkiem p. Marii Mucek i p. Reginy Biszczak.; Apel Jasnogórski o 21.00 przy monumencie – pamiątce przed kościołem.

16 czerwca 2007 r. – pielgrzymka dzieci klasy II i III szkoły podstawowej i rodziców do Sanktuarium Maryjnego w Kodniu nad Bugiem.

23 czerwca 2007 r. – ks. Jan Bielak , dotychczasowy proboszcz parafii Sulów otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie (Felin). Proboszczem w Sulowie został mianowany ks. Marek Gładkowski, dotychczas wikariusz parafii w Opolu Lubelskim.

1 lipca 2007 r. – wyjazd nauczycieli z dekanatu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę.

1 lipca 2007 r. – pożegnanie ks. Jana Bielaka. Ze łzami w oczach żegnali go przedstawiciele wszystkich parafian. Ks. Jan dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, organizator życia religijnego parafii. Szczególnym rysem jego posługi były pielgrzymki do sanktuariów, które cieszyły się ogromnym powodzeniem u parafian. Był także dobrym zarządcą dóbr materialnych parafii, m.in.: remont instalacji elektrycznej kościoła, nowy ołtarz główny, ocieplenie plebanii i wiele innych przedsięwzięć. Tekst pożegnania przez p. Krystynę Pawłowską jest zamieszczony obok.

8 lipca 2007 r. – kanoniczne wprowadzenie nowego Proboszcza, ks. Marka Gładkowskiego, dotychczasowego wikariusza parafii w Opolu Lubelskim. Podczas Mszy św. o godz. 16.00 powitali go przedstawiciele parafii, życząc mu obfitych darów Bożych i sił do prowadzenia tej części Owczarni Chrystusowej. Ks. Marek serdecznie podziękował za tak miłe przyjęcie i wszelkie przygotowania na jego przyjazd.

1 września 2007 – Msza św. za zmarłych na cmentarzu przed odpustem, którą celebrował ks. Zbigniew Kasprzyk, proboszcz z Szastarki.

2 września 2007 -  odpust i dożynki w Sulowie. Sumę odpustową celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. Dariusz Bondyra, zastępca Dyrektora Ekonomicznego kurii i kapelan Szpitala Dziecięcego na ul. Chodźki w Lublinie. W uroczystości jak zwykle czynny udział wzięła straż, Koło Gospodyń Wiejskich, zespół śpiewaczy, schola, ministranci i inni parafianie. Uroczystość wypadła bardzo okazale.

16 września 2007 r. schola dziecięca z Sulowa wzięła udział w I Festiwalu Pieśni Religijnej w parafii św. Antoniego w Kraśniku (Stacja Kolejowa). Nasze śpiewające dzieci zebrały bardzo pozytywne recenzje.

22 września 2007 r. – ministranci z Sulowa wzięli udział w Zawodach Dekanalno – Rejonowych o puchar św. Stanisława Kostki w Stróży. Dzięki pięknej i ofiarnej grze nasi zawodnicy przywieźli brązowy medal.

6 października 2007 r. – spotkanie integracyjne dla ministrantów i scholi na Stoku w Sulowie. Wzięło w nim udział 32 dzieci. Najpierw integracja przez wspólną pracę pod hasłem „Zbieranie kamieni na Stoku”, potem mecz i poczęstunek grillowaną kiełbaską oraz napojami zakupionymi przez naszych sponsorów, wręczenie karnetu. Sponsorami byli współwłaściciele Stoku: Jan Gryta, Wojciech Piasecki, Grzegorz Kawęcki i Zbigniew Toporowski.

20 października 2007 r. – zakończenie prac przy czyszczeniu i malowaniu płotu na cmentarzu. Ogrodzenie zyskało nowy blask i zostało dobrze zabezpieczone przed rdzą.

21 października 2007 r. – wybory do Rady Parafialnej. Każdy dorosły parafianin może wrzucić do urny kartkę z nazwiskiem swojego kandydata.

28 października 2007 r. – uroczystość poświęcenia miejscowego kościoła, okazja do modlitwy za wszystkich, którzy troszczą się o parafialną świątynię przez ofiary, pomoc i modlitwę.

28 października 2007 r. – W wyniku wyborów Radnymi parafialnymi na następną kadencję zostali: Widomski Mariusz, Błędowski Wacław, Toporowski Henryk, Powęzka Stanisław, Hałabis Sławomir, Sagan Mieczysław, Małek Edward, Pietraszek Marek, Szpyra Stanisław, Błędowski Bogdan, Biszczak Regina, Dudziak Henryk, Gryta Jan.

29 października 2007 r. – prace przy równaniu drogi na cmentarz i udrożnieniu przepustów przy cmentarzu.

1 listopada 2007 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. za zmarłych w kościele, procesja po cmentarzu, modlitwa, poświęcenie nagrobków. Zostały wykonane nowe ławki (10 szt.). które będą służyć na cmentarzu i przy kościele w czasie uroczystości. Kosztowały tylko 2000 zł, bo zostały przez p. Stanisława Grytę, częściowo bezpłatnie.

11 listopada 2007 r. – rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Msza św. w intencji Ojczyzny została odprawiona 10 listopada o godz. 8.30, z udziałem Dyrekcji, Nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Sulowie.

9 grudnia 2007 r. - poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.

14 – 16 grudnia 2007 r. – rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. Dariusz Bondyra. Parafianie byli bardzo zasłuchani w Słowo Boże, tłumnie też przystąpili do Sakramentu Pojednania. Miejmy nadzieję, że te owoce duchowe będą trwałe. (plan rekolekcji)

25 grudnia 2007 r. – Boże Narodzenie. Ks. Proboszcz: „Dziś narodził się Zbawiciel. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Wlewa nadzieję w ludzkie serca, często poddające się zwątpieniu, rozpaczy i lękom o przyszłość. Niech tegoroczne święta staną się dla Was, drodzy parafianie i Waszych Gości pełne błogosławieństwa od Nowonarodzonego i wszelkich łask, jakie On wniósł, przychodząc na świat. A przede wszystkim, by w Waszych sercach zawsze było miejsce dla Chrystusa.”

30 grudnia 2007 r. – Niedziela Świętej Rodziny. Na sumie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

31 grudnia 2007 r. – zakończenie roku kalendarzowego Mszą św. i nabożeństwem eucharystycznym jako podziękowanie za przeżyty rok i przeproszenie za grzechy.

22 stycznia 2008 r. – Dzień Babci i Dziadka w naszej parafii. O godz. 18.00 została w ich intencji odprawiona Msza św. Było także wielu wnuków, którzy modlili się za swoje babcie i dziadków.

29 lutego – 2 marca 2008 r. – rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Jerzy Ćwik, pochodzący z Opola Lubelskiego, pracujący w parafii św. Jadwigi w Lublinie.

W trakcie uzupełniania   ;-)

 

12 – 15 marca 2009 r. rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Aleksander Baca, emeryt, niegdyś proboszcz w Urzędowie. Rodzinnej parafii ks. Proboszcza Marka Gładkowskiego. Wszyscy byli zachwyceni krasomówstwem Rekolekcjonisty, chętnie też nabywali książkę Jego autorstwa, która jest wspomnieniem życia i 50 lat kapłaństwa.

22 marca 2009 r. – Misterium Meki Pańskiej w wykonaniu zespołu z Gościeradowa.

2 kwietnia 2009 r. – rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. O godz. 17.00 Msza św. o Jego rychłą beatyfikację, następnie była część artystyczna, przygotowana przez młodzież gimnazjum i czuwanie modlitewne.

5 kwietnia 2009 r. - Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Procesja z palmami rozpoczęła się przed kościołem o 9.00. Po tej Mszy św. odbył się konkurs na najpiękniejszą i największą palmę. Piękne palmy do dekoracji kościoła wykonały panie: Regina Biszczak, Janina Pietraszek i Edyta Rozmus.

9 – 11 kwietnia 2009 r. – Triduum Paschalne

Wielki Czwartek - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej - pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa o 17.00, po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja.

Wielki Piątek - zachowujemy post ścisły (całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia. w tym jeden do syta, Droga Krzyżowa o 17.00, a następnie liturgia Męki Pańskiej. Po niej adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Warto wspomnieć, że kwiaty do Grobu Pańskiego parafia otrzymała za połowę ceny od Stanisława Kazimieraka z Łukowa, pochodzącego z naszej parafii i zawsze pamiętającego o rodzinnej wspólnocie.

Wielka Sobota – rano poświęcenie. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. Podczas Liturgii odbyło się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

12 kwietnia 2009 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. O godz. 6.00 rozpoczęła się procesja rezurekcyjna, a potem Msza św. – ogromna radość z odzyskanego zbawienia.

Słowa ks. Proboszcza: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał – Alleluja! Z tej radosnej okazji zechciejcie przyjąć, drodzy Goście i Parafianie, najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych. Aby Chrystus zmartwychwstał w Waszych sercach. Aby stał się dla Was prawdziwym źródłem radości i siły w pokonywaniu trudności dnia codziennego, których na co dzień nie brakuje. Abyście zawsze mogli powtarzać za św. Pawłem „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

15 kwietnia 2009 r. – odbyła się parafialna pielgrzymka autokarowa do Kałkowa i Częstochowy.

30 kwietnia 2009 r. – inauguracja działalności Klubu Młodzieżowego w parafii. Najpierw została odprawiona Msza św., a potem było ognisko. W ramach Klubu będą koła zainteresowań: liturgiczne i muzyczne. Dofinansowanie działalności parafia otrzyma z funduszy unijnych. Zapisało się dużo dzieci i młodzieży – za pisemną zgodą rodziców.

17 maja 2009 r. – poświęcenie pól w Sulowie. Zostały przygotowane piękne ołtarze, wielu parafian włączyło się w procesję i wspólną modlitwę.

24 maja 2009 r. – Uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci. Wszystko było pięknie przygotowane, poczynając od dzieci, a skończywszy na dekoracji świątyni. W darze ołtarza rodzice ofiarowali chodniki do kościoła.

26 maja 2009 r. – Dzień Matki, Msza św. o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla żyjących i o wieczne zbawienie dla zmarłych Matek.

9 czerwca 2009 r. – Sakrament Bierzmowania gimnazjalnej, którego udzielił naszej młodzieży Arcybiskup Józef Życiński. 18 osób zostało umocnionych łaską Ducha Świętego. Młodzież była bardzo dobrze przygotowana do przyjęcia sakramentu, kościół był wypełniony po brzegi wiernymi.

11 czerwca 2009 r. – Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku procesja szła w stronę remizy. Bardzo pięknie zostały przygotowane ołtarze i orszak procesyjny. Pogoda dopisała, więc było też wielu uczestników Mszy św. i procesji Eucharystycznej.

13 czerwca 2009 r. – podczas III Festiwalu Maryjnego w Księżomierzy posługę liturgiczną i muzyczną Mszy św. pełnili ministranci i schola z naszej parafii. Schola wystąpiła też w konkursie i zajęła II miejsce (srebrny medal).

28 czerwca 2009 r. – ks. Proboszcz wraz z ministrantami i scholą wyjechał na odpust do ks. Jerzego Kołtuna - naszego Rodaka, który pracuje w Szczebrzeszynie. Ks. Marek celebrował Mszę św. i głosił Słowo Boże, ministranci i schola posługiwali podczas sumy odpustowej. Było to ciekawe przeżycie dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, którzy mogli zobaczyć, gdzie pracuje ksiądz pochodzący z Sulowa. Zostali też gościnnie przyjęci przez mieszkańców Żurawnicy, którzy świętowali odpust ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

16 lipca 2009 r. – rozpoczęły się rekolekcje oazowe w naszej parafii. Młodzież, która przyjechała z całej diecezji, ma codziennie zajęcia liturgiczne i Mszę św. w kościele, a pozostałe zajęcia i nocleg w szkole. W zajęciach uczestniczy też wielu naszych ministrantów i dziewczynek ze scholi. Na pewno jest to wspaniała okazja do modlitwy i nauczenia się lepszego rozumienia Słowa Bożego i liturgii Kościoła.

26 lipca 2009 r. – poświęcenie pojazdów z racji święta Patrona kierowców, św. Krzysztofa.

30 lipca 2009 r. – zakończenie oazy w Sulowie. Po Mszy św. odbyła się agapa w szkole. Zaproszeni zostali wszyscy chętni. Było trochę łez i obietnica powtórnego przyjazdu do nas… Oazowicze ufundowali do parafii ornat fioletowy.

30 lipca 2009 r. – w ramach projektu unijnego zostały wydrukowane śpiewniki z pieśniami religijnymi, które będą służyć scholi, ale także wszystkim wiernym podczas Mszy św. i nabożeństw w kościele.

7 sierpnia 2009 r. – rajd rowerowy Klubu młodzieżowego.

16 sierpnia 2009 r. – został zakończony remont na plebanii: wymiana podłogi w kuchni, przedpokoju i łazience na płytki, ogrzewanie podłogowe, nowa instalacja i armatura łazienkowa i kuchenna, modyfikacja instalacji elektrycznej, nowe meble i wyposażenie kuchni, nowe drzwi wejściowe do plebanii. Poniesione koszty: okna 13 600; materiały i remont dołu 18.083,89; meble do kuchni 6.300; sprzęt do kuchni 5.700 = w sumie 43.650,89. Prace zostały wykonane za 50.150zł. Dar P. Józefa Daśki 2.500 i P. Mariusza Ciszka – 4.000 meble mamy w koszcie materiałów. Z funduszy unijnych użyto w sumie 14 400 zł. Cały remont obciążył kasę parafialną sumą 29 250 zł.

18 sierpnia 2009 r. – spływ kajakowy po Wieprzu i zwiedzanie Krasnobrodu (dzieci i młodzież pod opieką Proboszcza).

30 sierpnia 2009 r. – odpust parafialny i dożynki. Sumę celebrował i Słowo Boże głosił ks. Dr Robert Jasiak, dyrektor diecezjalnego radia eR, była to też niedziela promocyjna tego radia. Uroczystość była piękna, zgromadziła wielu ludzi, także spoza parafii. Były wieńce, chleby, poczty sztandarowe. Jak zwykle schola i ministranci ubogacili liturgię, były także występy chóru i orkiestry dętej. Licznie przybyli też kapłani z dekanatu z posługą sakramentalną.

1 września 2009 r. – rozpoczęcie roku szkolnego Mszą św. o godz. 9.00 z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły.

8 września 2009 r. – Święto Narodzenia NMP – o godz. 12.00 Msza św. w Górach na miejscu katastrofy kolejowej z 1939 r. Został poświęcony pomnik na grobie ofiar. Było bardzo wielu parafian, szczególnie dzieci szkolnych z pocztem sztandarowym i mieszkańców Gór. O godz. 14.30 odbyło się w szkole spotkanie z kombatantami.

13 września 2009 r. – III Festiwal Pieśni Religijnej w par. św. Antoniego w Kraśniku (Stacja). W kategorii zespoły dziecięce zajęliśmy I miejsce, zaś Magda Gryta i Justyna Wieleba otrzymały wyróżnienie.

21 września 2009 r. – zmarł +Mieczysław Kołtun (80 l.), ojciec ks. Jerzego. Pogrzeb w dniu 24 września zgromadził ponad 70 kapłanów i wielu wiernych z parafii w których ks. Jerzy pracował jako kapłan (m.in. Zamość, Biłgoraj, Bystre k. Krzeszowa, Łaszczówka, Szczebrzeszyn) oraz z Sulowa i okolicznych miejscowości.

4 października 2009 r. – zmarła +Marianna Dudziak z d. Kot, siostra mamy ks. Jerzego Kołtuna. Pogrzeb odbył się w Zakrzówku dnia następnego.

16 października 2009 r. – kolejna rocznica wyboru Sługi Bożego Jana Pawła II na papieża. Modlitwy w kościele (Różaniec i Msza św.) od godz. 17.00.

19 października 2009 r. – rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona naszego gimnazjum. We Mszy św. i Różańcu uczestniczyło „trochę” dzieci i młodzieży z naszej szkoły.

25 października 2009 r. – Uroczystość Poświęcenia Miejscowego Kościoła, okazja do modlitwy za wszystkich, którzy swoją modlitwą, pracą i groszem ofiarnym przyczynili się do powstania tej świątyni i troszczą się o jej piękno.

1 listopada 2009 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych, radosne wspomnienie tych, którzy za piękne życie w przyjaźni z Bogiem otrzymali nagrodę nieba. Suma na cmentarzu o godz. 11.00.

2 listopada 2009 r. – Dzień Zaduszny – modlitwa za zmarłych przebywających w czyśćcu. Msza św. na cmentarzu o godz. 17.00. Henryk Toporowski wykonał podest do sprawowania Mszy św. na cmentarzu. Dzieci z Klubu Miłośników Liturgii go pomalowały

 
kontakt:
e-poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001