Okiem bibliotekarki emerytki
                                                                                                                                                                    materiły zebrała Henryka Kołtun

Historia Sulowa  Życie religijne    
Szkoła   Biblioteka       
 Sklepy           
Powrót na strony parafii


Oświata

 Pierwsza szkoła w Sulowie powstała w 1919 roku. Pierwszą i jedyną w owym czasie nauczycielką była pani Kulińska. Szkoła mieściła się najpierw w domu prywatnym Wojciecha Kotwicy, później u Jana Samola, gdzie była dwa lata, a następnie u Jana Lenarta. Była to szkoła jednoklasowa - wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły uczyły się razem. Z tych pierwszych lat istnienia szkoły (1919 - 1925) nie zachowały się żadne dokumenty. Informacje na ten temat zostały uzyskane od Jana Kozika, mieszkańca Sulowa.

W 1926 roku sprowadzili się z Pasieki k. Kraśnika pp. Teodora i Franciszek Mikołaj Wolaninowie. Pan Wolanin - były legionista - od razu z werwą zabrał się do pracy. Przeszedł przez całą wieś, spisał wszystkie dzieci w wieku szkolnym (7- 12 lat) i założył szkołę. Liczyła ona 95 uczniów. Z powodu dużej ilości uczniów klasa została podzielona na oddziały: Ia i Ib.

Pierwsza nazwa tej szkoły brzmiała:

„II-wu Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Sulowie, gm. Zakrzówek, pow. Janów Lubelski”

Drugim nauczycielem, który zgłosił się do pracy w szkole był p. Stanisław Jurczyszyn, który żyje dotychczas (1996 r.) i mieszka we Wrocławiu.

Wiadomości na temat szkoły w Sulowie od roku 1926 uzyskano z dokumentacji szkoły: „Księga główna ocen postępów uczniów w naukach na rok szkolny 1926/27” i z lat następnych oraz „Księga protokółów zebrań rodzicielskich”

 

Rok szkolny 1926/27

Szkoła trzyklasowa ,

Liczba uczniów 185

Nauczyciele: kier. Franciszek Wolanin, Stanisław Jurczyszyn

 

Rok szkolny 1927/28

Szkoła czteroklasowa ,

Liczba uczniów 176

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Zofia Poniatowska, St. Jurczyszyn

 

Rok szkolny 1928/29

Szkoła pięcioklasowa,

Liczba uczniów 184

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Poniatowska, Maria Grodzicka

 

Rok szkolny 1929/30

Szkoła pięcioklasowa ,

Liczba uczniów 187

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Poniatowska, M. Grodzicka

 

Rok szkolny 1930/31

Szkoła pięcioklasowa

Liczba uczniów 199

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Poniatowska, M. Grodzicka

 

Rok szkolny 1931/32

Szkoła pięcioklasowa

Liczba uczniów 192

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Poniatowska, Jydania Koldówna, Władysława Mazurkiewicz

 

Rok szkolny 1932/33

Szkoła pięcioklasowa

Liczba uczniów 199

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Poniatowska, Olga Skowerowa

 

Rok szkolny 1933/34

Szkoła pięcioklasowa

Liczba uczniów 208

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Apolonia Osuchówna, Łucja Wołoszynówna

Z protokółów zebrań rodzicielskich można się dowiedzieć jak dawniej rodzice nie doceniali wartości nauki. Często pozostawiali dzieci do pomocy w domu, domagali się zlikwidowania lekcji prac ręcznych. Kierownik szkoły - były legionista, wielki patriota - uczył miłości do Ojczyzny. Na każdym zebraniu poruszał sprawę dobrego wychowania dzieci. Upominał rodziców, żeby  zawsze byli dobrym przykładem i wzorem dla swoich dzieci. Mówił o szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Pouczał, żeby nigdy o nikim nie mówili źle, a już szczególnie przy dzieciach. Zachęcał, aby - wzorem innych miejscowości - rozpoczęli budowę nowej szkoły. W tym czasie bowiem szkoła mieściła się w kilku jednocześnie prywatnych domach (u  Michała Sagana, Feliksa Kozyry i Kusia)

 

Rok szkolny 1934/35

Szkoła pięcioklasowa

Liczba uczniów 205

Nauczyciele: Fr. Wolanin, O. Skowerowa, Z. Poniatowska.

Usunięto ze szkoły 21 osób. Byli to uczniowie o wiele starsi, mający zły wpływ na dzieci młodsze. Dotychczas wszyscy uczniowie nosili ze sobą kałamarze z atramentem. Pan kierownik zaproponował rodzicom składkę w wysokości 50 gr od ucznia na zakup atramentu, kałamarzy i map.

Rok szkolny 1935/36

Szkoła sześcioklasowa

Liczba uczniów 204

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Julia Łoguszowa, Z. Poniatowska

Powstała nowa klasa - VI. Zakupiono mapę Europy, kałamarze do ławek i atrament. Zadeklarowano następną składkę (20 gr.) na zakup mapy pólkul. Na zebraniu p. Kierownik apelował do rodziców o czystość, strzyżenie głów chłopcom, lepsze odżywianie dzieci, ponieważ panuje gruźlica. Pani Poniatowska ubolewała nad słabą frekwencją dzieci w szkole i kościele.

 

Rok szkolny 1936/37

Szkoła sześcioklasowa

Liczba uczniów 206

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Poniatowska, Zofia Kuleszowa, Zofia Jaremko

Zakupiono pierwszą piłkę do gry i maszynkę do strzyżenia włosów. Wybrano ucznia na fryzjera. W tym roku po raz pierwszy był obchodzony w szkole dzień św. Mikołaja. Przez cały czas istnienia szkoły przedmiot „religia” był w programie nauczania. Uczyli jej nauczyciele. W dalszym ciągu słaba frekwencja w szkole (do 60% procent)

 

Rok szkolny 1937/38

Szkoła sześcioklasowa

Liczba uczniów 210

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Kuleszowa, Z. Jaremko, Stefania Waszczukowa

Szkoła mieści się u Władysława Kołtuna, Kusia, Stanisława Sagana i Feliksa Kozyry. Poprawa frekwencji uczniów.

Rok szkolny 1938/39

Szkoła sześcioklasowa

Liczba uczniów 223

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Kuleszowa, St. Waszczukowa

Zebranie z 18 maja 1939 r: W powietrzu wisi groźba wojny. Pan Wolanin omówił sprawę samoobrony, zastosowania masek gazowych na wypadek wojny, zadeklarował się przeprowadzić wykłady dla wszystkich mieszkańców wsi o obronie przeciwlotniczej i przeciwpożarowej. Zaapelował o zorganizowanie zbiórki na zakup karabinu dla Armii Polskiej. W ten sposób społeczność Sulowa uczyła się patriotyzmu i włączała się w obronę Ojczyzny.

Chociaż 1 września 1939 roku wybuchła wojna, nauka w Sulowie była kontynuowana. Państwo Wolaninowie nie zostawili swoich uczniów. Pani Wolaninowa nie była nauczycielką, ale była dobrą gospodynią. Uczyła bezinteresownie w swoim mieszkaniu robótek ręcznych, gotowania i pieczenia.

 

Rok szkolny 1940/41

Szkoła sześcioklasowa

Liczba uczniów 207

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Kuleszowa, Maria Grabarczykowa

 

Rok szkolny 1941/42

Szkoła sześcioklasowa

Liczba uczniów 228

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Kuleszowa, M. Grabarczykowa

 

Rok szkolny 1942/43

Szkoła sześcioklasowa

Liczba uczniów 231

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Kuleszowa, M. Grabarczykowa

 

Rok szkolny 1943/44

brak informacji

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Kuleszowa, M. Grabarczykowa

 

Rok szkolny 1944/45

Liczba uczniów 198

Nauczyciele: Fr. Wolanin, M. Grabarczykowa, Feliksa Szubzdzy, p. Borek

 

Rok szkolny 1945/46

Brak informacji

Nauczyciele: Fr. Wolanin, M. Grabarczykowa, F. Szubzdzy

30 września 1945 r.: Pierwsze po wojnie zebranie. Brakuje podręczników, zeszytów, przyborów itp. Do czasu wydania nowych podręczników dzieci mają uczyć się z podręczników przedwojennych, o ile takie znajdą. Ustalono opłatę, tzw. wpisowe po 25 zł od ucznia na zakup kredy, dzienników, atramentu oraz po 30 zł na pensje dla nauczycieli.

 

Rok szkolny 1946/47

Brak informacji

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Stefania Jakubowiczowa, Agnieszka Kozłówna

 

Rok szkolny 1947/48

Brak informacji

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Stefania Jakubowiczowa, Agnieszka Kozłówna

Rok szkolny 1948/49

Ilość uczniów 207

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Stefania Jakubowiczowa, Agnieszka Kozłówna

21 listopada 1948 r.: Zebranie: Ogłoszono zapisy na kurs dla analfabetów. Brakuje nauczycieli, podręczników, lokalu na szkołę. Tworzy się akcja ubezpieczenia dzieci.

6 lutego 1949 r.: Na zebraniu poruszono sprawę leczenia zębów. Ubezpieczalnia Społeczna w Kraśniku wydelegowała do Zakrzówka dentystkę, która bezpłatnie usuwała dzieciom chore zęby (bez znieczulenia!).

Pan kierownik Wolanin i p. Jakubowiczowa to wielcy społecznicy. Mimo ciężkiej pracy w szkole są motorem pracy kulturalnej wsi. Organizują różne imprezy: dożynki wiejskie, „choinki”, sztuki teatralne, naukę tańca. Występy odbywają się w stodołach, gdyż we wsi nie ma odpowiedniej sali.

 

Rok szkolny 1949/50

Szkoła siedmioklasowa

Ilość uczniów 239

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Sabina Oszczędłowska, Zygmunt Wielgus, Helena Jagiełłówna

Wprowadzono obowiązek używania fartuszków szkolnych

 

Rok szkolny 1950/51

Ilość uczniów 191

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Sabina Oszczędłowska, Zygmunt Wielgus, Helena Jagiełłówna

 

 

Rok szkolny 1951/52

Ilość uczniów 239

Nauczyciele: Fr. Wolanin, Z. Wielgus, Helena Czajka, Sylwester Kosidło ( po miesiącu pracy został powołany do wojska), Mieczysław Kalicki (od 12 XI 1951)

Oddano do użytku Dom Ludowy, który przeznaczono na szkołę, zostawiając tylko jeden lokal na sklep. Zakupiono dla szkoły radio. Raz w tygodniu przyjeżdża do szkoły kino objazdowe.

 

Rok szkolny 1952/53

Ilość uczniów 160

Nauczyciele: Fr. Wolanin, H. Czajka, M. Kalicki, Jadwiga Żyłówna

 

Rok szkolny 1953/54

Ilość uczniów 160

Nauczyciele: Fr. Wolanin, H. Czajka, M. Kalicki, Regina Kuśmierz

 

Rok szkolny 1954/55

Ilość uczniów 174

Nauczyciele: Fr. Wolanin, H. Samolej (Czajka), M. Kalicki, R. Kuśmierz, Kazimiera Głąb

Odchodzi na emeryturę p. kierownik Franciszek Wolanin - wspaniały nauczyciel, wychowawca, patriota. Przepracował dla Sulowa wiele lat (1926 - 1955). Odszedł żegnany łzami swoich uczniów i ich rodziców. Uczył niejednokrotnie dziadków i wnuków. Wpoił w swoich uczniów pracowitość, obowiązkowość, wrażliwość na krzywdę innych.

Kierownictwo szkoły przejął p. Mieczysław Kalicki. Wybrano nowy Komitet Rodzicielski, którego przewodniczącym został  Władysław Kot .

 

Rok szkolny 1955/56

Ilość uczniów 161

Nauczyciele: M. Kalicki, H. Samolej, R. Koszałka (Kuśmierz), Barbara Kozyra, Teodora Czerniak

Zradiofonizowano szkołę, wybudowano studnię, zakupiono pomoce naukowe, sprzedano łąkę szkolną (gdzie obecnie jest remiza OSP i garaże Kółka Rolniczego), w szkole odbywają się szkolenia rolnicze. Biblioteka szkolna liczy 900 książek.

 

Rok szkolny 1956/57

Ilość uczniów 162

Nauczyciele: M. Kalicki, H. Samolej, R. Koszałka, Teodora Małys, Krystyna Widomska

 

Rok szkolny 1957/58

Ilość uczniów 156

Nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś,  H. Samolej, R. Koszałka , K. Widomska

 

Rok szkolny 1958/59

Ilość uczniów - brak informacji

Nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś,  H. Samolej, R. Koszałka , K. Widomska

 

Rok szkolny 1959/60

Ilość uczniów 162

Nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś,  H. Samolej, R. Koszałka , K. Widomska

 

Rok szkolny 1960/61

Ilość uczniów 173

Nauczyciele: jak wyżej

 

Rok szkolny 1961/62

Ilość uczniów 178

Nauczyciele: bez zmian

 

Rok szkolny 1962/63

Ilość uczniów - brak informacji

Nauczyciele: odchodzi K. Widomska, przychodzi Zenobia Skorupa

 

Rok szkolny 1963/64

Ilość uczniów 200

Nauczyciele: H. Gołoś, M. Gołoś, H. Samolej, Z. Skorupa, Czesława Derylak, Leokadia Staroń

  

Rok szkolny 1964/65

Ilość uczniów 208

Nauczyciele: do wyżej wymienionych dochodzi Maria Wlaszczyk

 

Rok szkolny 1965/66

Brak informacji

 

Rok szkolny 1966/67

Ilość uczniów 219

Nauczyciele: H. Gołoś, M. Gołoś, H. Samolej, Z. Skorupa, Danuta Flis, Janina Król, L. Staroń

Po raz pierwszy w historii szkoły została utworzona klasa VIII

 

Rok szkolny 1967/68

Ilość uczniów 229

Nauczyciele: H. Gołoś, M. Gołoś, H. Samolej, Z. Skorupa, D. Flis, J. Król, Danuta Bielecka

Przy szkole powstał 3-letni Zespół Przysposobienia Rolniczego.

 

Rok szkolny 1968/69

Ilość uczniów 250

Nauczyciele: H. Gołoś, M. Gołoś, H. Samolej, Z. Skorupa, J. Bożek (Król), Halina Pełka

 

Rok szkolny 1969/70

Ilość uczniów 250

Nauczyciele: H. Gołoś, M. Gołoś, H. Samolej, Z. Sobota (Skorupa), J. Bożek, H. Pełka, Bożena Sobota

 

Rok szkolny 1970/71

Ilość uczniów 248

Nauczyciele: H. Gołoś, M. Gołoś, H. Samolej, Z. Sobota, J. Bożek , B. Sobota, Józef Grzesiak, Halina Jabłońska

 

Rok szkolny 1971/72

Ilość uczniów 236

Nauczyciele: H. Gołoś, M. Gołoś, H. Samolej, Z. Sobota,

J. Bożek , B. Sobota,  H. Jabłońska, Maria Tomczyk

Po zakończeniu roku szkolnego odchodzą z Sulowa pp. Gołosiowie (po 14 latach pracy), dyrektorem zostaje p. Leon Skrzypek.

 

Rok szkolny 1972/73

Ilość uczniów 215

Nauczyciele: Leon Skrzypek, Maria Skrzypek,  H. Samolej, Z. Sobota, B. Sobota, M. Tomczyk , Regina Pietraszek, Ewa Orchowska

Brakuje sal lekcyjnych i pomocy naukowych, szaf, ławek, a nawet tablic. Dzieci opuszczają lekcje z powodu pracy w cegielniach.

 

Rok szkolny 1973/74

Brak danych

 

Rok szkolny 1974/75

Ilość uczniów 214

Nauczyciele: L. Skrzypek, M. Skrzypek,  H. Samolej, B. Sobota, R. Biszczak (Pietraszek), Halina Starzyńska, Zofia Wereska, Teresa Januszek

 

Rok szkolny 1975/76

Ilość uczniów 189

Nauczyciele: L. Skrzypek, M. Skrzypek,  H. Samolej, B. Sobota, R. Biszczak, , Z. Wereska, T. Januszek, Maria Mucek

Przeprowadzka do nowej szkoły, a ściślej do Domu Nauczyciela.

Poprawiły się warunki nauczania, zostały urządzone pracownie: biologiczna i geograficzna, uczniowie biorą udział w olimpiadach i osiągają sukcesy. W starej szkole powstaje oddział przedszkolny.

 

 

 

Rok szkolny 1976/77

Ilość uczniów 174

Nauczyciele: bez zmian

5 czerwca 1977 r.: Oficjalne i uroczyste otwarcie szkoły i wmurowanie tablicy pamiątkowej ku czci ku czci mieszkańców Sulowa pomordowanych w czasie II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział:

- władze wojewódzkie i gminne,

- Kuratorium,

- przedstawiciele Kraśnickiego Ośrodka Kultury,

- dyrektorzy szkół i nauczyciele z terenu gminy Zakrzówek

- nauczyciele, którzy kiedykolwiek pracowali w Sulowie (m. in. żona nieżyjącego już p. Franciszka Wolanina - p. Teodora Wolanin z Krakowa),

- przedstawiciele ZBOWiD,

- OSP z okolicznych miejscowości,

- mieszkańcy Sulowa i goście z innych miejscowości.

Na wstępie p. dyr. L. Skrzypek powitał gości i odczytał sprawozdanie z budowy Domu Nauczyciela. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i apel poległych. W czasie odsłonięcia tablicy pamiątkowej zespół KGW i OSP wykonał wzruszającą pieśń „In Sonder Abteilung”, która z wielu oczu wycisnęła łzy.

Oto słowa ostatniej zwrotki, tak pasujące do tej uroczystości:

„Czasem marzenia fantazję mą pieszczą,

Że jednak ślad jakiś tu po nas zostanie

Że wdzięczni rodacy nam kiedyś umieszczą

Kamienną tablicę na szarej tej ścianie.

Na niej zaś będą te słowa wyryte:

Tu byli więzieni Polnische Banditen!

In Sonder Abteilung!

(T. Szewera - „Niech wiatr ją poniesie”)

Oprawę muzyczną przygotował p. Mieczysław Kołtun, a scenariusz całego występu - p. Maria Borowa, instruktor z Kraśnickiego Ośrodka Kultury.

Dalsza część programu była już nieco radośniejsza. Zawierała pieśni ludowe i skecze z życia wsi. Oprawę muzyczną przygotował p. Mieczysław Kołtun, a scenariusz całego występu - p. Maria Borowa, instruktor z Kraśnickiego Ośrodka Kultury. Z bogatym programem artystycznym wystąpili również uczniowie szkoły pod kierunkiem swych nauczycieli.

Na zakończenie wystąpił zespół muzyczny MDK z Kraśnika i Członkinie KGW z Dzierzkowic.

Impreza była bardzo dobrze przygotowana - to trzeba przyznać. Uczestniczyli w niej niemal wszyscy mieszkańcy Sulowa bez względu na wiek oraz wielu gości z okolicy. Gospodynie z Sulowa przygotowały posiłek dla wszystkich zaproszonych gości i zespołów, a OSP sfinansowała występ orkiestry dętej, obiad dla swych przełożonych i wszystkich obecnych na imprezie strażaków z okolicy.

 

Rok szkolny 1977/78

Ilość uczniów 175

Nauczyciele: L. Skrzypek, M. Skrzypek,  H. Samolej, B. Sobota, R. Biszczak, , Z. Wereska, M. Mucek, Lidia Dracz, Halina Pizoń

 

Rok szkolny 1978/79

Ilość uczniów 173

Nauczyciele: bez zmian

 

 

Rok szkolny 1979/80

Ilość uczniów 173

Nauczyciele: L. Skrzypek, M. Skrzypek,  H. Samolej, B. Sobota, R. Biszczak, , Z. Wereska, M. Mucek, H. Pizoń, Regina Pochwatka

 

Rok szkolny 1980/81

Ilość uczniów 166

Nauczyciele: dochodzi Józef Pikuła

Wprowadzenie pięciodniowego tygodnia nauki. Powstał zespół reedukacyjny dla dzieci.

 

Rok szkolny 1981/82

Ilość uczniów 163

Nauczyciele: bez zmian

Wprowadzenie stanu wojennego. Na jednego ucznia przypada 12,6 wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej. Frekwencja w szkole 95%.

 

Rok szkolny 1982/83

Ilość uczniów 162

Nauczyciele: L. Skrzypek, M. Skrzypek, H. Samolej, M. Mucek, B. Sobota, R. Biszczak, Jerzy Żuraw, J. Pikuła, Irena Natoniewska, Bożena Frąg

 

Rok szkolny 1983/84

Ilość uczniów 160

Nauczyciele: L. Skrzypek, M. Skrzypek, H. Samolej, M. Mucek, B. Sobota, R. Biszczak, J. Żuraw, J. Pikuła, B. Frąg, Marek Dulęba, Wiesława Moczybroda, Zofia Bilska, Ewa Kuchno, Urszula Brodowska. Zginął tragicznie p. Marek Dulęba.

Rok szkolny 1984/85

Ilość uczniów 161

Nauczyciele: dochodzi Andrzej Marzec, odchodzi Ewa Kuchno

 

Rok szkolny 1985/86

Ilość uczniów 159

Nauczyciele: do wyżej wymienionych dochodzi Ewa Kędra

 

Rok szkolny 1986/87

Ilość uczniów - brak informacji

Nauczyciele: bez zmian

 

Rok szkolny 1987/88

Ilość uczniów 167

Nauczyciele: dochodzi Halina Świątkowska

 

Rok szkolny 1988/89

Ilość uczniów - brak informacji

Nauczyciele: bez zmian

       Bibliotekarką zostaje p. Zofia Komisarczuk

 

Rok szkolny 1989/90

Ilość uczniów - 165

Nauczyciele: L. Skrzypek, M. Skrzypek, M. Mucek, B. Sobota, R. Biszczak, J. Żuraw, J. Pikuła, B. Frąg, W. Moczybroda, Z. Bilska, U. Brodowska, Ewa Łapińska, Leszek Łukasz

 

Rok szkolny 1990/91

Ilość uczniów 171

Nauczyciele: dochodzi Jacek Jamróz, odchodzi Leszek Łukasz.

Następuje zmiana dyrektora szkoły. Pan Leon Skrzypek po 20 latach pracy w Sulowie odchodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem zostaje p. mgr Jerzy Żuraw.

 

Rok szkolny 1991/92

Ilość uczniów 183

Nauczyciele: dochodzi Dorota Frania, ks. Józef Trąbka i Beata Garbacz - katechetka

 

Rok szkolny 1992/93

Ilość uczniów 185

Nauczyciele: bez zmian

 

Rok szkolny 1993/94

Ilość uczniów 197

Nauczyciele: dochodzi Marta Dyjach

Na zebraniu wiejskim p. Jan Wronka zapoznaje zebranych z warunkami nauki dzieci w szkole. Ks. prob. Józef Swatowski zwraca uwagę na katastrofalne dla zdrowia dzieci warunki nauki, wynikiem czego są wady postawy, kłopoty ze wzrokiem itp. Wybrano komitet budowy szkoły, którego przewodniczącym zostaje p. Jan Wronka.

 

Rok szkolny 1994/95

Ilość uczniów 205

Nauczyciele: bez zmian

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły wygrywa p. Jerzy Żuraw i pełni dalej swoje obowiązki. Dyrektor proponuje szybką rozbudowę szkoły, ponieważ dzieci uczą się w trudnych warunkach( nawet po troje przy jednym stoliku)

 

Rok szkolny 1995/96

Ilość uczniów 197

Nauczyciele: bez zmian

Po załatwieniu wszystkich formalności przewidzianych prawem rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Wykonawcą obiektu jest Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „Budmet” s.c. z Janowa Lubelskiego.

20 listopada 1995 r. zakończenie budowy podpiwniczenia budynku. Wiele prac wykonują mieszkańcy wsi: zwózka cegły, kopanie fundamentów (Jan Gryta i Mieczysław Sagan przy użyciu własnego sprzętu), równanie placu.

Od kwietnia 1996 rusza na nowo budowa. 28 maja dokończono parter, a na początku sierpnia kończy się zakładanie płyt stropowych I piętra.

 

     
kontakt:
e-poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    


 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001