Klasa 7

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzian 23 III dział 3

https://wordwall.net/play/53969/737/803

 

Triduum Paschalne – proszę rozwiązać

https://wordwall.net/play/14232/049/1491

42. Inkwizycja – prawdy i mity

2pkt  Kiedy i za jakiego papieża została powołana „Święta Inkwizycja”?

1pkt  Jakie zadanie miała do wypełnienia„Święta Inkwizycja”?

1pkt  Jak ocenia się działania „Świętej Inkwizycji”?

1pkt  Podstawowe prawo według współczesnej nauki Kościoła?

2pkt  Jakie rodzaje inkwizycji poznałeś na lekcji?

3pkt  Co głosiła herezja katarów

2pkt  Co głosiła herezja waldensów

3pkt Opisz działanie inkwizycji

 

41 . Dziedzictwo św. Tomasza

1pkt  Jak podręcznik charakteryzuje (określa) epokę średniowiecza?        .

2pkt   Kim był i kiedy żył św. Tomasz z Akwinu

3pkt  Jakie są jego największe dzieła?

1pkt  Jak nazywamy argumenty rozumowe św. Tomasza mówiące o istnieniu Boga?

1pkt  Co św. Tomasz mówił na temat relacji wiary i rozumu?

4pkt  Gdzie św. Tomasz studiował i wykładał?

1pkt Jakie znasz pieśni św. Tomasza?

1pkt Jakie znasz pieśni św. Tomasza?

1pkt  Kiedy zaczął się okres średniowiecza, a kiedy skończył

 

40 . Franciszkańska szkoła ubóstwa

1pkt  Co Franciszek zrobił z materiałami swego ojca?

1pkt  Co chce nam przekazać św. Franciszek?

2pkt  Kim był św. Franciszek?

1pkt  Co było szczególnym znakiem obecności Boga w życiu św. Franciszka?

1pkt  Kto ogłosił św. Franciszka patronem ekologów?

pkt  Kto i kiedy zatwierdził regułę zakonu Franciszkanów?

1pkt  Dlaczego Franciszka nazywano Bożym szaleńcem?

 

39 . Reforma średniowiecznego Kościoła

1pkt   Na czym polegał problem Kościoła Xi i XII wieku w obsadzaniu stanowisk kościelnych

1pkt   Co było głównym źródłem kryzysu Kościoła średniowiecznego?

1pkt   Na czym polegała symonia?

1pkt   Na czym polegała inwestytura?

3pkt   Objawy  kryzysu Kościoła średniowiecznego?

1pkt   Kto zapoczątkował reformy Kościoła średniowiecznego (gregoriańskiej)?

3pkt  Postanowienia I synodu Rzymskiego z 1074 r.

1pkt  Postanowienia II synodu Rzymskiego z 1075 r.

3pkt  Postanowienia reformy gregoriańskiej

2pkt  Konsekwencje reformy gregoriańskiej

 

38 . Schizma Wschodnia

1pkt   Czym jest schizma?

1pkt   Kiedy nastąpiła schizma wschodnia?

1pkt   Gdzie rozpoczęła się schizma wschodnia?

1pkt   W jakim państwie obecnie leży Konstantynopol?

1pkt   W którym roku zniesiono ekskomuniki?

1pkt   Jak nazywamy Kościoły powstałe w wyniku schizmy wschodniej?

1pkt   Gdzie po raz pierwszy dowiadujemy się o podziałach w Kościele?

1pkt   Co było powodem schizmy?

2pkt   Jakie różnice można było zaobserwować między kościołem wschodnim, a zachodnim odnośnie kultury?

3pkt   Jakie różnice można było zaobserwować między kościołem wschodnim, a zachodnim odnośnie kapłanów?

 

 

37 . Święty Benedykt i jego reguła                              17.03.2023

1pkt   Kto był założycielem Benedyktynów?

3pkt   Przedstaw krótką historię powstania benedyktynów

1pkt   Scharakteryzuj Regułę św. Benedykta

1pkt   Gdzie Benedykt tworzy swoją pustelnię?

1pkt   Gdzie osiadł św. Benedykt

1pkt   Ile klasztorów  powstało do XII wieku?

1pkt   Co znaczy Ordo et PAX

1pkt   Co znaczy Ora et labora

1pkt   Kto ogłosił Benedykta patronem Europy?

1pkt   Jakie rodziny zakonne skorzystały z reguły Benedykta?

1pkt   Jak miała na imię siostra Benedykta?

Scholastyka

1pkt   Gdzie w Polsce znajduje się znane opactwo Benedyktynów?

1pkt   Czym według Benedykta jest lenistwo?

1pkt   Gdzie mnisi się modlili wspólnie 

 

Przypomnijmy sobie raz jeszcze                                    10.03.2023  

 

36 . Rozwój Kościoła w średniowieczu                           9.03.2023  

https://wordwall.net/play/53610/791/655

 

35 . Wyznanie wiary Kościoła                                                       3.03.2023  

https://wordwall.net/play/53374/287/594

 

34 . Trudności w głoszeniu Ewangelii                                        2.03.2023  

https://wordwall.net/play/53288/193/555

                                                                                                                                                                               

 

 51. Wielki Post czasem pokuty                                                                        23.02.2023                                                                                                                                                                                  

https://wordwall.net/play/52963/982/326

 

33 .Prześladowanie Kościoła                                                    17. 02.2023r.

https://wordwall.net/play/52869/502/251

 

 

32 .Piotr i Paweł                                                          16. 02.2023r.

https://wordwall.net/play/52752/358/636

 

 

. 31 .Powstanie Ewangelii                                            10. 02.2023r.

https://wordwall.net/play/52685/537/365

 

 

30 . Pierwsza wspólnota chrześcijańska-                   9. 02.2023r.

https://wordwall.net/play/52681/807/637

 

 

1pkt  Gdzie żyła pierwsza wspólnota chrześcijańska?

W Jerozolimie

Wokół kogo była skupiona 1 gmina chrześcijańska

..Pierwotna gmina chrześcijańska była sku­piona wokół Apostołów

1pkt  Kto tworzy pierwszą wspólnotę chrześcijańską?

Apostołowie i Żydzi nawróceni skupieni wokół nich

1pkt  W jakiej księdze znajduje się opis pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej?

Dzieje Apostolskie

4pkt  Jakie elementy budują życie pierwotnego Kościoła?

--Wspólna wiara w Jezusa Chrystusa,
--wspólna Eucharystia,
--wspólna modlitwa,
--wspólne dobra materialne

 

29. Zesłanie Ducha Świętego                                        3.02.2023

1pkt  Kim jest Duch Święty?

Trzecia osoba Boska.

2pkt  Kiedy i gdzie miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego?

W Wieczerniku w dzień Pięćdziesiątnicy

2pkt  W jaki sposób Zesłanie Ducha Świętego zmieniło apostołów?

Otrzymali dar odwagi i mogli głosić Ewangelię w różnych językach

5pkt  Jak dzisiaj Duch Święty działa w Kościele?

---Odmienia serca i umysły, |
--kształtuje sumienia,
--udziela mocy i darów człowiekowi i wspólnocie,
-- przypomina i wyjaśnia słowa Chrystusa,
--udziela odwagi by nimi żyć

12pkt  Wymień owoce Ducha Świętego

Miłość, radość, pokój, dobroć, uprzejmość, cierpliwość, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, czystość, wstrzemięźliwość, skromność

7pkt  Wymień dary Ducha Świętego

Mądrości, rozumu, męstwa, rady , umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej,

 

28.Wiara chrześcijańska i jej cechy                            12.01.2023

1pkt  Co jest właściwą odpowiedzią na miłość Boga

Wiara

1pkt  Czym jest wiara wg KKK?

Przylgnięciem do Boga i przyjęciem całej objawionej prawdy.

2pkt  W co wierzą katolicy?

We wszystko co zawarte jest w Piśmie Świętym i tradycji, która jest żywym przekazem wiary dokonującym się w Kościele poprzez ”przepowiadanie, świadectwo, instytucje, kult i natchnione pisma” KKK12

1pkt  Co to znaczy, że wiara jest łaską?

Jest darem Boga. Udziela go tym, którzy Go proszą.

1pkt  Kiedy “wiara jest martwa”?

Gdy jest pozbawiona uczynków z niej wypływających

1pkt  Dlaczego wiara jest pewna?

Bo jest oparta na słowie Boga, które jest niezmienne i stałe.

6pkt  Co cechuje człowieka wierzącego?

-codzienna modlitwa
-uczestnictwo we Mszy św. w każdą niedzielę
-regularnie korzysta z sakramentu pokuty
-zachowuje przykazania
-pogłębia wiarę (katecheza, czyt. Biblii)
-daje świadectwo w swoim środowisku

 

27 Maryja w życiu Jezusa i Kościoła                        12.01.2023

1pkt  Podczas którego soboru przyznano  Maryi definitywnie tytuł Matki Bożej

Efez 431

1pkt  Co zgodnie z przesłaniem z Fatimy jest najlepszą drogą do nawrócenia?

Odmawianie Różańca

 

26.Męka Śmierć i zmartwychwstanie                        22.12.2022r

1pkt  Dlaczego Jezus wziął na siebie krzyż i zdecydował się na tak wielkie cierpienie?

Z miłości do człowieka

1pkt  Co zyskujemy dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa?       

Nadzieję życia wiecznego.

1pkt  Co nazywamy Misterium Paschalnym?

Mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

14 pkt  Wymień stacje Drogi Krzyżowej.

 

25. Nauczanie Pana Jezusa                                        16.12.2022r

Jak przetłumaczymy słowo błogosławieni?

Szczęśliwi

Na jakiej górze Jezus wygłosił kazania? 

Błogosławieństw

Na co Jezus zwraca uwagę w 5 przykazaniu?

zwraca uwagę na potrzebę pojednania i pogodzenia z przeciwnikiem, przestrzega przed gniewem, oszczerstwem, złorzeczeniem i przekleństwami

1pkt  Na co Jezus zwraca uwagę w 6 przykazaniu?

Przykazanie VI zobowiązuje do zachowania wierności małżeńskiej. Przestrzega przed rozwodami, cudzołóstwem i uleganiem pokusom

1pkt  Na co Jezus zwraca uwagę w 8 przykazaniu?

Przykazanie VIII zobowiązuje do szczerości Przestrzega przed kłamstwem

 

24. Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem                  15.12.2022r

Skąd wiemy, że Jezus jest nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem?

Mówił słowami i potwierdził to życiem wykonując wiele znaków i cudów. Posiada władzę przekraczająca ludzkie możliwości

Jaki największy cud potwierdza boskość Jezusa?

Zmartwychwstanie

W jaki sposób apostołowie i uczniowie Jezusa świadczyli o nim?  

Głosząc słowem i oddając swoje życie

W jaki sposób my powinniśmy świadczyć o naszej wierze?

Żyć zgodnie z Jego nauką, świadczyć słowem i zachowaniem.

 

 

23. Jezus postacią historyczną. -                            9.12.2022r

Jak dzielimy źródła historyczne potwierdzające istnienie Jezusa?

chrześcijańskie i pozachrześcijańskie

Jakie źródła zaliczymy do chrześcijańskich?    

Nowy Testament, a szczególnie Ewangelie

Czego się z nich dowiadujemy?

O życiu działalności i nauce Jezusa Chrystusa

 Które źródła określamy mianem „pozachrześcijańskich”?

Talmud, Józef Flawiusz, Tacyt, Swetoniusz,  Pliniusz Młodszy

Czym jest Talmud?

Zbiór norm i przepisów religijnych, jest także komentarzem do Tory (żydowskiego Prawa), powstał w IVw. Po Chrystusie

Co mówi o Jezusie Talmud?

Nazywa Jezusa zwodzicielem i fałszywym prorokiem, któremu uwierzyło wielu Żydów, potwierdza Jego historyczność.

Co mówi o Jezusie Józef Flawiusz?

Nazywa Jezusa mądrym człowiekiem, który czynił niezwykłe rzeczy, zmartwychwstał pociągnął za sobą Żydów i pogan, Jego zwolennicy nazywają się chrześcijanami.

Co mówi o Jezusie Tacyt?

Mówi, że Jezus istniał i został skazany na śmierć za cesarza Tyberiusza przez Poncjusza Piłata

Co mówi o Jezusie Swetoniusz?

Wspomina wypędzenie wyznawców Chrystusa, których Chrystus gromadzi i umacnia

Co mówi o Jezusie Pliniusz Młodszy?

Mówi o wiernych Chrystusowi, którzy gromadzą się by Go czcić jako Boga

 

22. Ziemia Święta                                                 8.12.2022r

Z jakich regionów składała się ojczyzna Jezusa?

Galilea, Samaria Judea

Jaka rzeka płynie przez Ziemię Świętą?

Jordan

Ilu ludzi zamieszkiwało Palestynę za czasów Jezusa?

500-600 tyś.

Gdzie urodził się Jezus Chrystus?

Betlejem

Kto był wtedy cesarzem rzymskim?

August Oktawian

Kto był królem Judei?

Herod Wielki

Jak nazywa się kraina dzieciństwa i młodości Jezusa?

Galilea

W jakim mieście Jezus spędził dzieciństwo i młodość?

Nazaret

Nad jakim jeziorem powołał pierwszych uczniów?

Galilejskim

W jakim mieście został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał?

Jerozolimie.

 

21. Zapowiedzi mesjańskie                                                  2.12.2022r

.Gdzie i kiedy Mesjasz został zapowiedziany pierwszy raz?

-w raju po grzechu Adama i Ewy

.Który prorok zapowiada, ze Mesjasz narodzi się w Betlejem?

-Micheasz

.Który prorok jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu?

-Jan Chrzciciel

.Który prorok zapowiadał, że Jezus będzie nas chrzcił wodą i Duchem Świętym?

-Jan Chrzciciel

.Który prorok osobiście wskazał, że Jezus jest Mesjaszem?

-Jan Chrzciciel

.Co to jest Protoewangelia?

-pierwsza Dobra Nowina – zapowiedź narodzin Jezusa i Jego zwycięstwa nad Szatanem

49. Adwent czasem oczekiwania                                                 1.12.2022r

Czym jest Adwent?.

-jest czasem radosnego oczekiwania na podwójne przyjście Jezusa

Kiedy rozpoczyna się Adwent?.

-w niedziele po Uroczystości Chrystusa Króla i trwa przez okres czterech niedziel.

Jaka postać, ostatni prorok, jest wyakcentowana w Adwencie?.

-Jan Chrzciciel

Jakie są symbole Adwentu?.

- wieniec i świeca adwentowa — roratka

Co rozpoczyna w Kościele Adwent?.

-nowy rok liturgiczny

Kiedy kończy się 1 część Adwentu przygotowująca do paruzji, a zaczyna druga przygotowująca do Bożego Narodzenia?.

-16 XII się kończy I część, 17 XII zaczyna II część.

Do czego wzywa nas Jan Chrzciciel?.

-do nawrócenia

 

20. Wierność Machabeuszy                                                 25.11.2022r

W którym roku Syryjczycy najechali na Jerozolimę

168 r przed narodzeniem Chrystusa

Jak Syryjczycy odnosili się do religii żydowskiej.

chcieli ją zniszczyć

Kiedy wybuchło powstanie przeciw Syryjczykom i jak długo trwało?

167-142 r przed narodzeniem Chrystusa

Kto rozpoczął powstanie przeciw Syryjczykom?

kapłan Matatiasz

Jak nazywamy powstanie przeciw Syryjczykom ?

Machabejskie

W jakiej księdze jest opisane powstanie przeciw Syryjczykom ?

1 i 2 Machabejska

 

19. Pieśni nad pieśniami                                                         24.11.2022r

Pieśni nad Pieśniami jest częścią…. Testamentu.

-Starego

Kiedy powstała księga Pieśni nad Pieśniami

I połowa VI w. przed narodzeniem Jezusa

Do jakiej grupy ksiąg należy księga Pieśni nad Pieśniami

dydaktycznych

O kim pisze księga Pieśni nad Pieśniami

o Oblubieńcu i Oblubienicy

Z czego składa się księga Pieśni nad Pieśniami

z 6 pieśni

Co jest treścią  Pieśni nad Pieśniami?

Ukazuje więź miłości kobiety i mężczyzny, która jest odbiciem
miłości Pana Boga do człowieka i człowieka do Pana Boga

 

 

 

18. Mądrość Starego Testamentu                                        17.11.2022r

Wymień księgi mądrościowe Starego Testamentu

Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp

Scharakteryzuj treść Księgi Koheleta

-opisuje kruchość ludzkiego życia i dóbr materialnych
-wszystko co trwałe pochodzi od Boga
-tylko w Bogu można znaleźć szczęście

Jakie cechy charakteru posiadał Hiob

-sprawiedliwy,
-prawy
-bogobojny
-unikający zła
-pokorny

Jakie nieszczęścia spadły na Hioba

-napad Sabejczyków i utrata wołów i oślic
-ogień z nieba i utrata owiec i sług
-napad Chaldejczyków i utrata wielbłądów i sług
-śmierć dzieci w domu starszego syna
-doświadczył choroby trądu

Jak wyglądała postawa Hioba wobec licznych nieszczęść

-pozostał wierny Bogu
-znosił cierpienia z pokorą i nadzieją


17. Wygnanie Babilońskie                                       17.11.2022r

Jak nazywały się królestwa, które powstały po śmierci Salomona w 931 r. przed Chr.

Północne- Izrael
Południowe- Judea

Co było powodem upadku Izraela i niewoli?

-grzech
-zerwanie przymierza z Bogiem
-bałwochwalstwo

Jak się nazywał król babiloński, który podbił Izraelitów w 587 r. przed Chr

Nabuchodonozor II

Jak nazywa się król perski, który zwrócił wolność Izraelitom w 538r. przed Chr

Cyrus II Wielki, po podbiciu Babilonu

- Na jaką niewolę jesteś narażony?

---na niewolę grzechu


- Gdzie Bóg czeka aby wyzwolić nas z niewoli grzechu?

---w sakramencie pokuty i pojednania

- O jakim prawie chroniącym nas od niewoli grzechu mówią autorzy podręcznika?

---o Dekalogu i Kazaniu na Górze.
 

16. Prorocy wysłannikami Boga                                        10.11.2022r

[[[[[ Uwaga: informacja nie do przepisania((((ten kolor przepisujemy ale nie będzie na kartkówce)))  ((((ten kolor się uczymy))))]]]]

Wymień proroków większych

Izajasz Jeremiasz Ezechiel Daniel

Scharakteryzuj proroka Izajasza

- Żył w VIII w przed Chr. w Jerozolimie
- Przemawiał do narodu zagrożonego przez Asyrię (zapowiadał upadek królestwa Izraela i Judy)
- Wzywał do nawrócenia
-Akcentował potrzebę i moc wiary
-Podkreśla konieczność zaufania Bogu

Scharakteryzuj proroka Jeremiasza

- Działał w VII w przed Chr. w Jerozolimie zagrożonej najazdem babilońskim
- Przepowiadał upadek Jerozolimy ale też budził nadzieję na rychły powrót z niewoli
- Przestrzegał przed nadchodzącym sądem Bożym
- Akcentował potrzebę osobistej wiary i pokuty

Scharakteryzuj proroka Ezechiela

- Działał w VI w przed Chr.
- Zauważa grzechy narodu, zwłaszcza nieczystość i bałwochwalstwo
- Przedstawia Boga jako Sędziego
- Ożywia nadzieję wygnańców w Babilonie na powrót do Ojczyzny
- W swym przepowiadaniu posługuje się często symbolami i podpiera wizjami

Scharakteryzuj proroka Daniela

- Żył w VI wieku przed Chr.  w Babilonie, ale pozostał wierny Bogu i Jego nakazom
- Uważa, że władza ludzka jest przeciwna Bogu i może prowadzić jedynie do zagłady
- Tylko Bóg jest Zbawcą człowieka

Jakie zadania mieli prorocy ST

-zatrzymać ludzi na drodze do zagłady
-przypomnieć im treść Bożego Prawa -wzywać do pokuty i nawrócenia
-po klęsce narodu nieść nadzieję tym, którzy przeżyli
-przypominać, że Bóg nie przestał kochać ludu

Zdefiniuj kim był prorok

to człowiek wybrany przez Boga, przemawiający w Jego imieniu i z Jego polecenia.

Ilu było proroków mniejszych wymień kilku

Było 12 Ozeasz, Joel, Amos Abdiasz, Jonasz, Micheasz Nahum, Habakuk, Sofoniasz Aggeusz, Zacharisz, Malachiasz

15. Sędziowie i Królowie Izraela                            4.11.2022r

Scharakteryzuj funkcję Sędziów Starego Testamentu

-powołani przez Boga
-obdarzeni Duchem Boga i mądrością
-przypominali o konieczności zachowania Bożych Przykazań

Wymień pierwszych królów Izraela

-Saul (1030-1010) -Dawid (110-970) -Salomon (970-931)

Scharakteryzuj postać Saula

-namaszczony jako pierwszy przez Samuela
- Walczył w obronie Ziemi Świętej z Filistynami
-gdy sprzeniewierzył się Bogu stracił jego błogosławieństwo

Scharakteryzuj postać Dawida

-drugi z kolei król
-doprowadził do świetności Izraela
-sprzeniewierzył się Bogu łamiąc jego przykazania
-ukarany za grzech śmiercią syna nawrócił się

Scharakteryzuj postać Salomona

-zasłynął z mądrości
 -budowniczy świątyni
-w starości zaczął oddawać cześć bóstwom pogańskim, doprowadził do rozłamu królestwa

W jakim okresie władzę w Izraelu sprawowali sędziowie?

1200-1030 przed Chr.

Kiedy następuje podział na 2 królestwa?

931 przed Chr

Od kiedy rozpoczyna się w dziejach Izraela czas rządów królewskich

ok.. 1030 przed Chr

 

14. Powrót do Ziemi Obiecanej                          3.11.2022r

Podaj przybliżoną datę wejścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej?

1220-1200 p..n.Ch

Jak nazywa się rzeka, którą musieli przekroczyć Izraelici, wchodząc do Ziemi Obiecanej?

Jordan

Jak przekroczyli rzekę, którą musieli przekroczyć aby wejść do Ziemi Obiecanej?

Wody rzeki rozstąpiły się, gdy wprowadzili Arkę Przymierza i prześli po suchym dnie.

Jakie miasto musieli zdobyć Izraelici, wchodząc do Ziemi Obiecanej?

Jerycho

Kto wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej?

Jozue

Dlaczego droga Izraelitów do Ziemi Obiecanej jest symbolem naszej drogi do nieba?

Wydarzenia Starego Testamentu są obrazami i zapowiedzią naszego zbawienia

Kiedy i gdzie zmarł Mojżesz?

około 1200rp..n.Ch,gdy Żydzi wchodzili do Ziemi Obiecanej na Górze Nebo

Dlaczego Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej?

Konsekwencja jego nieposłuszeństwa, braku wiary na pustyni przy skale którą uderzył i wypłynęła woda.

Gdzie i kiedy urodził się Mojżesz?

W Egipcie w XIII w przed narodzeniem Chrystusa

 

13. Przymierze na Synaju                           27.10.2022r

Gdzie Bóg zawarł przymierze z Izraelitami?

Na Synaju

Gdzie w Starym Testamencie można znaleźć treść Dekalogu?

Księga Wyjścia 20, 2-17 Księga Powtórzonego Prawa 5,6-21

Co zawierało Przymierze z Synaju?

Izraelici obiecali przestrzegać Bożych przykazań, a Pan Bóg obiecał im że weźmie ich pod szczególną opiekę

Gdzie były przechowywane tablice z Dekalogiem?

W Arce Przymierza

Do czego wzywa 1 przykazanie Dekalogu?

Pierwsze przykazanie wzywa do wiary, nadziei i miłości do Boga oraz zakazuje od­dawania czci wszelkim fałszywym bożkom. Przypomina, że nikt i nic nie może być ważniejsze od Pana Boga

.Do czego wzywa 2 przykazanie Dekalogu?

Drugie przykazanie przypomina, by imię Boga wypowiadać z szacunkiem, aby nie nadużywać go i nie powoływać się fałszywie na Pana Boga.

Do czego wzywa 3 przykazanie Dekalogu?

Trzecie przykazanie zachęca do odda­wania czci Panu Bogu przez poświęcenie Mu czasu. Dla chrześcijan tym czasem jest każda niedziela, stanowiąca pamiąt­kę Zmartwychwstania Chrystusa, a także wielkie uroczystości kościelne. W te dni chrześcijanie uczestniczą we Mszy Świętej, powstrzymują się od pracy, którą można wykonać w inne dni

Do czego wzywa 4 przykazanie Dekalogu?

Czwarte przykazanie napomina, aby okazywać szacunek rodzicom i wspierać ich przez całe życie

Do czego wzywa 5 przykazanie Dekalogu?

Piąte przykazanie nie tylko bezwzględnie zakazuje zabijania człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ale wzywa także do troski o zdrowie i życie.

Do czego wzywa 6 i 9 przykazanie Dekalogu?

Szóste i dziewiąte przykazania mówią o świętości małżeństwa i bronią rodziny

Do czego wzywa 7 i 10 przykazanie Dekalogu?

Siódme i dziesiąte przykazania nakazują szacunek dla cudzej własności prywatnej i wspólnej.

Do czego wzywa 8 przykazanie Dekalogu?

Ósme przykazanie wzywa do prawdo­mówności i przypomina o odpowiedzialno­ści za wypowiadane słowa.

12. Niewola egipska                                                                     21.10.2022r

Dlaczego Pan Bóg chciał, żeby Hebrajczycy wyszli z niewoli egipskiej?

Bo Go o to prosili, chciał im dać na własność ziemię urodzajną

Kiedy i gdzie urodził się Mojżesz?

W Egipcie w XIII w p..n.Ch.

Jaka była geneza niewoli egipskiej? (Od kogo się zaczęła, dlaczego?)

Józef będąc zarządcą w Egipcie sprowadził swoją rodzinę, po śmierci Józefa i faraona nowi władcy zaczęli uciskać Izraelitów traktując ich jak niewolników

Ile lat trwała niewola egipska?

około 400 lat

Jak byli traktowani Izraelici w Egipcie?

Byli uważani za niewolników i przeżywali wiele upokorzeń i cierpień

Jakie zadanie Pan Bóg powierzył Mojże­szowi?

Wyprowadzić Izraelitów z niewoli egipskiej

Gdzie Bóg powierzył zadanie Mojżeszowi i jak się to stało.

Na górze Horeb, gdy pasł owce teścia

Kto wyprowadził Izraelitów z Egiptu?

Mojżesz z Aaronem

Co to jest Pascha żydowska?

cudowne uwolnienie Izrelitów z niewoli egipskiej i przeprowadzenie przez Morze Czerwone

Czym jest Pascha chrześcijańska?

Wyzwolenie nas z niewoli grzechu poprzez odkupieńczą mękę , śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Wymień plagi egipskie

-woda zamieniona w krew
-żaby
-komary
-muchy
-pomór bydła
-wrzody i pryszcze
-grad
-szarańcza
 -ciemności 3 dni
-śmierć pierworodnych

11. Patriarchowie ojcami wiary                                                 20.10.2022r

Co oznacza imię  Abraham.

Ojciec wielu narodów

Jakie wezwanie i od kogo usłyszał Abraham.

Aby opuścił rodzinne Ur i przeniósł się do ziemi Kanaan.

Jakie obietnice otrzymał Abraham?

Obietnica ziemi i potomstwa tak licznego jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morza.

Gdzie Abraham miał zabić swojego syna Izaaka?

Na wzgórzu Moria- tam stała obecnie zburzona świątynia w Jerozolimie

Jakiej próbie wiary został poddany Abraham?

Miał zabić swojego syna Izaaka

Jaką obietnicę otrzymał Abraham po ofierze swego syna?

-obietnica błogosławieństwa
-liczne potomstwo

Z jakiego miasta wyruszył Abraham?

Z Ur Chaldejskiego w Mezopotamii

Jak możesz pozytywnie odpowiedzieć na Boże wezwanie („Zapamiętaj" s. 39)

Poprzez
-codzienną modlitwę
-Uczestnictwo w Eucharystii w niedziele i święta
 -Przestrzeganie przykazań
-Częsta spowiedź
-szacunek bliźniego
-publiczne wyznawanie wiary

Kogo nazywamy patriarchami i co oznacza ta nazwa?

Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nazwa dotyczy ojców wiary i Narodu Wybranego.

W którym wieku żyli patriarchowie?

XIX-XVII p.n.Ch.

SPRAWDZIAN z działu II  28 X 2022r.

10. Potop i wieża Babel                                           13.10.2022r

Gdzie znajdziemy opowieść o potopie?
W Księdze Rodzaju

Co spowodowało zagładę ludzi współczesnych Noemu?
Grzech i zło będące jego wynikiem –nie słuchali Boga

Czym Noe zasłużył na szczególną przychylność Boga?
Wiernością i posłuszeństwem

Jaki grzech popełnili budowniczowie Wieży Babel?
Popełnili grzech pychy

Jaką prawdę przekazują nam biblijne opowiadania o potopie i wieży Babel?
Człowiek poniesie konsekwencje swego postępowania, złe postępowanie przeszkadza w porozumieniu międzyludzkim.

Opowiadania o potopie i wieży Babel to dwie historie biblijne, pokazujące, jak ważna jest dla człowieka relacja z Bogiem oraz jak tragiczne są skutki nieposłu­szeństwa wobec Niego. Bóg nigdy nie cieszy się z ludzkich słabości i w swoim miłosierdziu przychodzi zagubionemu człowiekowi z pomocą. Czyni to przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania. Nie tylko pozwala nam zaczynać od nowa, ale i daje nową siłę i mądrość do unikania w przyszłości tych grzechów poprzez łaskę uczynkowa.

 

9. Szczęście w raju i grzech pierworodny                    7.10.2022r

Jak należy rozumieć słów "ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę?
Potomstwo Ewy- Chrystus na krzyżu pokonuje szatana, miażdży mu głowę, szatan skusił wielu ludzi którzy poszli na zatracenie- to pięta Chrystusa i Jego Kościoła

Co to jest Protoewangelia
Pierwsza Dobra Nowina-Wprowadzam nieprzyjaźń...

Na czym polega grzech pierworodny?
Na utracie pierwotnej świętości, jaką człowiek posiadał po stworzeniu, jest brakiem zaufania do Boga.

Wymień skutki grzechu pierworodnego.
Zerwana harmonia z Bogiem- zły obraz Boga, Zerwana harmonia z stworzeniem - stało się wrogie człowiekowi Śmierć, choroby, opuszczenie Raju,

Co symbolizuje wąż w Raju?
Zło i szatana

Kogo symbolizuje Niewiasta w Protoewangelii?
Maryję

8. Biblijny opis stworzenia świata                                      6.10.2022r

Pismo Święte przedstawia w sposób poetycki stworzenie świata w ciągu siedmiu dni. Celem tego opowiadania jest ukazanie Boga jako Stwórcy wszystkiego, co istnieje, a nie przedstawienie sposobu powstania świata.
   Biblijny opis stworzenia nie wyklucza procesu ewolucji, gdyż Pan Bóg mógł stworzyć świat także i w ten sposób.

Co ma przekazać poetycki opis stworzenia świata?
Że Bóg jest przyczyną sprawczą, stwórcą, sześć dni mamy pracować, siódmego świętować i oddać cześć Bogu. Liczba siedem oznacza doskonałość.

Praca domowa
Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie: Co to znaczy, że Pan Bóg dał ludziom świat w posiadanie? Jakie korzyści i obowiązki ma człowiek w tej sytuacji?

46. Październik miesiącem Różańca Świętego                              29.09.2022r

Czym jest różaniec?
Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.

Wymień części Różańca
Część radosna
Część światła
Część bolesna
Część chwalebna

Kiedy powstaje Różaniec?
modlitwa różańcowa bierze swój początek od św. Dominika (około 1171-1221).

Kiedy obchodzimy święto MB Różańcowej?
Papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej na dzień 7 październi­ka, jako podziękowanie za pomoc Matki Bożej w zwycięstwie nad Turkami w bitwie pod Lepanto w 1571 roku.

Kiedy Różaniec został ukształtowany ostatecznie
 
W XV wieku ukształtowała się ostateczna wersja Różańca, dzięki dominikani­nowi Alanusowi de la Roche (1428-1475). To on ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo" na wzór 150 psalmów.

Od kiedy pojawia się zwyczaj nabożeństwa różańcowego?
Od 1885 roku papież Leon XIII po­lecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!"

Kto i kiedy dołączył tajemnice światła?
W 2002 roku Jan Paweł II opublikował list apo­stolski Rosarium Virginis Mariae, którym ogłosił Rok Różańca Świętego. Dołączył do modlitwy ró­żańcowej tajemnice światła.

Wymień tajemnice radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Wymień tajemnice światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Wymień tajemnice bolesne
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Wymień tajemnice chwalebne
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Rozwinięcie tajemnic w pytaniach- KLIKNIJ

 

6   Powstanie Pisma Świętego                                                            23.09.2022r

1. Jak powstała Biblia?
Powstała z ksiąg spisanych w okresie ponad 1500 lat pod natchnieniem Ducha Świętego

2. Co to jest natchnienie biblijne?
Przez natchnienie biblijne Kościół katolicki rozumie bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, dzięki czemu powstająca księga jest dziełem dwóch autorów: Boga i pisarza biblijnego. Jak esencja w herbacie

3. Czym jest kanon biblijny, gdzie lub kiedy go ustanowiono?
To lista ksiąg rozpoznanych przez Kościół katolicki, jako natchnione. Ostatecznie został potwierdzony na soborze trydenckim w 1546 roku

4. Ile ksiąg Starego i Nowego Testamentu tworzy kanon biblijny?
Biblia całość 73 księgi Nowy Testament - 27 ksiąg Stary Testament - 46 ksiąg

5. Dlaczego czytanie Biblii jest ważne dla każdego chrześcijanina?
Ponieważ nieznajomość Biblii jest nieznajomością Boga - św. Hiernim

6. Kto jest autorem Biblii?
Bóg, ponieważ natchnął piszących księgi, ludzie, ponieważ ubrali natchnienie w ludzkie słowa z danej epoki i zgodnie z mentalnością współczesnych

7. Na jakie trzy grupy dzielimy księgi Starego i Nowego Testamentu?
-historyczne
-dydaktyczne
-prorockie

8. Czym jest Tora?
Tora (z hebrajskiego torah -"pouczenie", "prawo") nazwa odnosząca się do Pięcioksięgu Mojżeszowego. Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt  określenie całości nauk przekazanych Mojżeszowi przez Boga na Synaju.

9. W jakich językach powstała Biblia?.
Hebrajski, aramejski, grecki

10. Wymień księgi historyczne w Nowym Testamencie?
Ewangelie i Dzieje Apostolskie

11. Wymień księgi dydaktyczne w Nowym Testamencie.
Listy Apostolskie

12. Wymień księgi prorockie w Nowym Testamencie?
Apokalipsa św. Jana Apostoła

13. Jakiego tłumaczenia Biblii używamy w liturgii?
Biblii Tysiąclecia

 

5. Historia zbawienia ludzkości                                                        22.09.2022r

Czym jest historia zbawienia?
Jest historią Bożych działań mających doprowadzić człowieka do zbawienia.

Na jakie etapy dzielimy historię zbawienia?
-Czas Starego Testamentu -Czas Nowego Testamentu -Czas Kościoła

Jakie są najważniejsze wydarzenia ze Starego Testamentu?
-stworzenie człowieka
-powołanie Abrahama(pierwsze przymierze)
-powołanie Mojżesza(przymierze i prawo-Dekalog)

Jakie są najważniejsze wydarzenia z Nowego Testamentu?
- narodzenie Jezusa
-Pascha – moment kulminacyjny historii  zbawienia: męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Jakie są najważniejsze wydarzenia historii zbawienia czasu Kościoła?
-Zesłanie Ducha Świętego Paruzja i sąd ostateczny

Co dzisiaj pomaga nam w dążeniu do zbawienia?
Sakramenty są darem Boga w którym go spotykamy, korzystamy z łask i zbawienie możemy uczynić swoim

Jakie wydarzenie zakończy historię zbawienia?
Paruzja- powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów,

Czym rozpoczyna się historia zbawienia?
Stworzeniem świata

Co stanowi centrum historii zbawienia?
Pascha Chrystusa

4. Poznawanie Pana Boga                                                             15.09.2022r

Jakie objawienie nazywamy Kosmicznym(naturalnym)?
Bóg objawia się przez piękno stworzenia, jako przyczyna jego istnienia

Jakie objawienie nazywamy historycznym (nadprzyrodzonym)?
Polegało na słowach i dziełach Pana Boga, przez które dał się poznać człowiekowi (prorocy). Przygotowywał świat na przyjście Mesjasza. Objawienie to wypełniło się i zakończyło w osobie Jezusa Chrystusa.

Jakie objawienie nazywamy eschatycznym?
Dotyczy tylko zbawionych, którzy po zmartwychwstaniu zobaczą pełną rzeczywistość Boga

Co nazywamy Tradycją?
To żywy przekaz wiary, nie zapisany w Biblii, wyrażany w liturgii, wyznaniach wiary, nauczaniu Ojców Kościoła i papieży, soborach... Tradycja uzupełnia przesłanie Pisma Świętego, nie może być z nim sprzeczna...

Kiedy i w jaki sposób Bóg najpełniej objawił się człowiekowi?
Pełnią objawienia Bożego jest Jezus Chrystus - Jego osoba, słowa i czyny

Wymień sposoby objawienia się Boga.
Słowa
Czyny- Bóg działa
Teofanie- bezpośrednie i osobiste objawienia Boga

Wymień rodzaje objawienia Bożego.
Kosmiczne
Historyczne
Eschatyczne

3. Kim jestem i po co żyję

Człowiek jest stworzeniem Bożym, które oprócz ciała posiada, nieśmiertelną duszę. Pan Bóg stworzył człowieka z miłości i chce, aby człowiek w Niego wierzył i kochał Go z całego serca. Każdy człowiek powołany jest także do miłowania wszystkich ludzi. Wiara i miłość są odpowiedzią człowieka na Boże wezwanie i pomagają mu osiągnąć wieczne szczęście - ostateczny sens ludzkiego życia.

Skąd pochodzi człowiek?
Człowiek jest stworzeniem Bożym,. Pan Bóg stworzył człowieka

Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka z miłości i chce, aby człowiek w Niego wierzył i kochał Go z całego serca

Jaki jest sens ludzkiego życia?
Osiągnięcie wiecznego szczęścia

W czym wyraża się nasze podobieństwo do Boga?
Człowiek posiada wolną wolę, rozum, oraz nieśmiertelną duszę

Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?
Bo kocha człowieka i pragnie jego szczęścia

Co jest gwarantem szczęścia wiecznego?
Życie pełne wiary i miłości do Boga i człowieka

Co jest celem ludzkiego życia?
Szczęście wieczne-przebywanie z Bogiem w niebie

Jak możesz odpowiedzieć na Boże wezwanie?
Wiara i miłość są odpowiedzią człowieka na Boże wezwanie i pomagają mu osiągnąć wieczne szczęście

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Czym jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym Pan Bóg obdarza człowieka darami Ducha Świętego

Wymień etapy przygoto­wania do bierzmowania.
1. więź z Chrystusem- wyrażana przez systematyczną modlitwę, przyjmowanie sakramentów i życie wg przykazań
2. poszerzanie swojej wiedzy religijnej przez czytanie Pisma Sw, katechezę, czytaniu prasy i książek

Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
1. Chrzest
2. Eucharystia
3. Bierzmowanie

Wymień Dary Ducha Świętego?
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar umiejętności
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej

Czym jest dar mądrości?
Dzięki niemu człowiek może patrzeć na siebie i otaczający go świat w świetle Bożej mądrości. Kto posiada dar, ten zna Boże przykazania i żyje według nich

Czym jest dar rozumu?
Pozwala nam on lepiej rozumieć Boże prawdy i nauczać o nich innych ludzi.

Czym jest dar rady?
Duch Święty napełniając nas tym darem pomaga nam postępować zgodnie z Bożą wolą i wybierać to, co lepsze dla życia wiecznego. Prosimy o niego szczególnie w chwilach, kiedy musimy podejmować ważne decyzje.

Czym jest dar męstwa?
Dzięki niemu potrafimy znosić odważnie wszelkie przeciwności, a także podejmować trudne zadania, jeśli tego wymaga od nas Bóg.

Czym jest dar umiejętności?
Dar ten pozwala nam dobrze wykorzystać wszelkie Boże łaski, a także zdolności dla własnego uświęcenia i zbawienia innych ludzi.

Czym jest dar pobożności?
Dar ten sprawia, że dusza człowieka znajduje szczęście w wypełnieniu Bożych przykazań. Bóg dla człowieka pobożnego jest najlepszym Ojcem, z którym chce jak najwięcej przebywać i rozmawiać.

Czym jest dar bojaźni Bożej?
Człowiek bojący się Boga to nie ten, który lęka się sądu i kar, lecz ten, który boi się, że mógłby kiedykolwiek utracić skarb Bożej miłości.