Zwiastowanie

Kto komu zwiastował?

Anioł Gabriel Maryi

W jakiej miejscowości miało miejsce zwiastowanie?

W Nazarecie

Jakiego stanu cywilnego była Maryja w chwili zwiastowania?

Zaślubiona Józefowi

O czym Maryja dowiedziała się od Archanioła Gabriela?

Że krewna Elżbieta jest w 6 miesiącu ciąży

Co chciał zrobić Józef, gdy dowiedział się o stanie błogosławionym małżonki

Oddalić ją potajemnie

Dlaczego Józef nie oddalił swej małżonki

Bóg we śnie wyjaśnił mu całą sytuację

 

Nawiedzenie Św. Elżbiety

 

W jakim celu Maryja udała się do Elżbiety?

Aby jej pomóc

Czyją matką była Elżbieta?

Jana Chrzciciela

O ile Jezus był starszy od Jana

Jan był starszy o pół roku

Gdzie mieszkała Elżbieta

W Ain Karim

Jak się nazywa pieśń radości wyśpiewana przy Elżbiecie przez Maryję?

Magnifikat

Jak miał na imię mąż św. Elżbiety?

Zachariasz

Cym się zajmował mąż św. Elżbiety?

Był kapłanem w świątyni w Jerozolimie

Jak zachował się Zachariasz, gdy dowiedział się że zostanie ojcem?

Nie uwierzył

Jakiego znaku doświadczył Zachariasz po rozmowie z Archaniołem?

Nie mówił i nie słyszał

Kto powiedział Zachariaszowi, że zostanie ojcem?

Archanioł Gabriel

W czasie jakiej czynności Zachariasz dowiedział się o tym że ma zostać ojcem?

Okadzania ołtarza

Kiedy Zachariasz zaczyna powtórnie mówić?

W czasie obrzezania dziecka (8 dnia po narodzeniu)

Po ilu dniach od urodzenia miało miejsce obrzezanie

Dnia ósmego

Dlaczego Zachariasz składał ofiarę kadzielną?

Była kolej jego oddziału, a on został wylosowany

Narodzenie

Gdzie urodził się Jezus (miejsce)?

W grocie, która służyła za stajnię

Gdzie urodził się Jezus (miejscowość)?

W Betlejem

Dlaczego Józef z Rodziną musieli się udać do Betlejem?

Bo był spis ludności, należało się udać do miejsca pochodzenia rodu.

Kto ogłosił spis ludności, na który udali się Józef i Maryja?

Spis ludności ogłosił Cezar August.

Jak nazywało się miasto Dawidowe?

Betlejem

Dokąd uciekła Św. Rodzina z Betlejem?

Do Egiptu

Z jakiego rodu pochodził św. Józef

Św. Józef Pochodził z Rodu Dawida

Jak się nazywało miasto Dawidowe?

Miasto dawidowe nosiło nazwę Betlejem

Kto pierwszy przybył do groty, by oddać cześć Jezusowi.

Pierwsi oddali cześć pasterze – na pamiątkę gromadzimy się na „pasterce”

Skąd pasterze wiedzieli o narodzinach Jezusa?

Aniołowie powiedzieli pasterzom o narodzinach Zbawiciela

Kiedy nadano imię Jezusowi?

Zgodnie z Prawem ósmego dnia po narodzeniu obrzezano Jezusa i nadano Mu imię

Kto powiedział Herodowi o narodzinach Jezusa?

O narodzinach Jezusa Herod dowiedział się od Mędrców ze Wschodu

Kogo reprezentowali Mędrcy ze wschodu?

Mędrcy ze Wschodu byli przedstawicielami wszystkich pogan

Jaką nazwę liturgiczną ma święto Trzech Króli

Objawienie Pańskie- Jezus się objawił poganom.

Skąd Herod wiedział, że Jezus narodzi się w Betlejem?

Herod zebrał arcykapłanów i uczonych ludu, a ci przeczytali mu proroctwo, że Mesjasz narodzi się w Betlejem Judzkim

O co poprosił Herod Mędrców?

Herod poprosił, by Mędrcy po oddaniu pokłonu Mesjaszowi przyszli i powiedzieli, gdzie można Jezusa znaleźć

Dlaczego Mędrcy nie wykonali prośby Heroda, tylko inną droga wrócili do domu?

Mędrcy nie przyszli do Heroda, ponieważ taki nakaz otrzymali we śnie od Boga

Z jakiego rodu pochodził Chrystus  wg ludzi

Z rodu Dawida, był uważany za syna Józefa

Skąd Józef wiedział, że trzeba uciekać z Betlejem

Pan Bóg go ostrzegł we śnie

Kto chciał zabić Jezusa w Betlejem

Król Herod

Jak długo Święta Rodzina przebywała w Egipcie

Do śmierci Heroda

Jak nazywali się mędrcy ze wschodu?

Kacper Melchior i Baltazar

Jakie dary przynieśli mędrcy ze wschodu

Złoto kadzidło i mirrę

 

Co symbolizowało złoto

Że Jezus jest Królem

Co symbolizowało kadzidło

Że Jezus jest Bogiem

Co symbolizowała mirra

Że Jezus za nas odda życie – używana przy namaszczaniu ciał zmarłych

Dlaczego Józef i Maryja opuścili Betlejem?

Uciekli, ponieważ Józef we śnie otrzymał ostrzeżenie od anioła Pańskiego

Dokąd Święta Rodzina uciekła  przed Herodem?

Święta Rodzina uciekła do Egiptu

Co nakazał Herod, gdy się dowiedział, że Mędrcy go zawiedli?

Herod nakazał pozabijać wszystkich chłopców do lat dwóch

Kim byli Mędrcy?

Mędrcy (magowie) należeli do stanu kapłańskiego i byli bardzo poważani Wschodzie

 

Ofiarowanie

W jakim wieku był Jezus w czasie ofiarowania?

Jezus miał 40 dni…

Kogo Józef i Maryja spotkali przed świątynią, przed ofiarowaniem?

Prorokini Anna i starzec Symeon

Które dzieci należało „ofiarować”?

Należało ofiarować synów pierworodnych

Kiedy nastąpiło ofiarowanie

Po oczyszczeniu Maryi  Jego Matki- po 40 dniach.

Co Symeon powiedział o Jezusie?

"Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.”

Co Symeon zapowiedział Maryi?

„A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu".

Jak wyglądało „ofiarowanie”?

Składano na ofiarę za dziecko baranka lub 2 gołąbki

 

Znalezienie

 

W jakim był wieku Jezus, gdy zginął rodzicom?

Miał 12 lat

Ile szukali Jezusa Jego Rodzice

3 dni

Jak daleko oddalili się od Jerozolimy nim spostrzegli brak Jezusa

Jeden dzień drogi

Gdzie Rodzice odnaleźli Jezusa

W świątyni

Co robił Jezus gdy go odnaleźli Rodzice

Przysłuchiwał się uczonym w piśmie i zadawał pytania

Co Jezus powiedział do Matki gdy mu robiła wyrzuty

Dlaczegoście mnie szukali, nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do mojego Ojca

Jak Maryja odnosiła się do sytuacji zgubienia znalezienia i rozmowy z Jezusem

Rozważała to w swoim sercu

 

Chrzest Jezusa w Jordanie

 

W jakim wieku był Jezus gdy przyjął chrzest

~ 30 lat

Gdzie został ochrzczony

W rzece Jordan

Do czego wzywał Jan Chrzciciel

Do nawrócenia

Kto ochrzcił Jezusa

Jan Chrzciciel

O ile Jezus był starszy od Jana Chrzciciela

To Jan chrzciciel był starszy o pół roku

Gdzie po raz pierwszy i jak objawiła się Trójca?

W czasie chrztu- zstąpił Duch Święty i głos Ojca z nieba

Symbolem czego był chrzest w Jordanie

Nawrócenia

Od jakiego wydarzenia Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność

Od chrztu

Skąd pochodził Jan Chrzciciel

Z Ain Karim

 

Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

 

Jakiego znaku dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej

Zamienił wodę w wino

Jak to wpłynęło na Jego uczniów

Uwierzyli w Niego

Kto był inspiratorem uratowania honoru młodej pary w Kanie

Maryja. Matka Jezusa

Kto i gdzie wlewał wodę przemienioną w wino

Słudzy do stągwi kamiennych

Do czego służyły stągwie kamienne w których woda stała się winem

Do żydowskich oczyszczeń

Ile było stągwi kamiennych do których wlano wodę

6

Jaka pojemność miały stągwie kamienne

2-3 miary (miara =22l)

Kto badał jakość wina przemienionego przez Jezusa

Starosta weselny

 

Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

 

Co poprzedzało publiczną działalność Jezusa – od kiedy zaczłął

Chrzest i 40 dniowy post

Jakie pokusy miał Jezus

-przemiana kamienia w chleb – nie samym chlebem żyje człowiek

-oddanie pokłonu w zamian za królestwa świata- Panu Bogu swemu będziesz się kłaniał

-skok z rogu świątyni, aby aniołowie Go uratowali

Kogo Jezus wskrzesił z martwych

Młodzieńca z Nain, córkę Jaira i przyjaciela Łazarza

Gdzie mieszkał Łazarz, przyjaciel Jezusa

W Betani

Co wiemy o rodzinie Łazarza

Miał dwie siostry

Jak nazywa się odpowiednik Dekalogu w Nowym Testamencie

Kazanie na górze

Jakich znaków dokonywał Jezus w czasie nauczania

Uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmarłych, wyrzucał złe duchy, rozmnażał chleb, chodził po wodzie

Jak nazywała się miejscowość w której Jezus przebywał w domu Piotra

Kafarnaum

Jak nazywała się celnik powołany na apostoła w Kafarnaum

Mateusz

Jak nazywała się celnik powołany na apostoła w Betani

Nie nazywał się, Mateusz został powołany w Kafarnaum

Co było warunkiem doświadczenia cudu z rąk Jezusa

Wiara

Kogo Jezus wybrał na głowę Kościoła i na jakie imię nowe otrzymał wybrany

Szymon na Piotr czyli skała, opoka

 

Przemienienie na górze Tabor

 

Którzy uczniowie byli uczestnikami przemienienia

Piotr Jan i Jakub

Jakie osoby ze ST pojawiły się w czasie objawienia

Eliasz i Mojżesz

Jak nazywała się góra na której Jezus się przemienił

Góra Tabor

Na czym polegało przemienienie

Na ukazaniu bóstwa Jezusa--- Szaty Jezusa stały się lśniąco białe…

Co uczniowie usłyszeli z obłoku

To jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie

Co chciał uczynić Piotr na górze Tabor

Postawić 3 namioty

 

Ustanowienie Eucharystii

 

Kiedy Jezus ustanowiła Eucharystię

W wielki czwartek

Gdzie Jezus ustanowił Eucharystie

W wieczerniku

W jakiej miejscowości miała miejsce „ostatnia wieczerza”

W Jerozolimie

Co nakazał Jezus w czasie ostatniej wieczerzy

Abyśmy to czynili na Jego pamiątke.

Jakiego chleba użył Jezus w czasie ostatniej wieczerzy

przaśnego

Jakiego wina użył Jezus w czasie ostatniej wieczerzy

Gronowego

Która Msza jest ważniejsza w Boże Narodzenie czy w dniu powszednim np. wtorek

Obie są równie ważne bo podczas nich przychodzi do nas Jezus Chrystus

 

Modlitwa w Ogrójcu

 

Gdzie Jezus modlił się przed męką

W Ogrójcu, Ogrodzie Oliwnym

Kiedy Jezus modlił się w Ogrójcu

W wielki czwartek wieczorem

Kto wydał Jezusa

Judasz

 

Co świadczyło o intensywności modlitwy Jezusa

Pocił się krwawym potem

Jakiego symbolu użył myśląc o czekającym go cierpieniu

Obraz kielicha

Jak zachował się Piotr, gdy słudzy kapłanów chcieli pojmać Jezusa

Odciął Malcheusowi ucho

Co powiedział Jezus Piotrowi, gdy zranił sługę kapłana

Schowaj miecz… kto mieczem wojuje ten od miecza ginie…

Gdzie Piotr zaparł się trzykrotnie znajomości z Jezusem

Na dziedzińcu arcykapłana

Jaką kwotę otrzymał Judasz za zdradę Jezusa

30 srebrników

Co można było kupić w tym czasie za 30 srebrników

niewolnika

Co zrobił Judasz, gdy Jezusa pojmali i skazali na śmierć

Oddał pieniądze i powiesił się..

Co się stało z 30 srebrnikami zwróconymi przez Judasza

Kupili Pole Garncarza  by tam chować cudzoziemców

Jak się zachował  św. Paweł w Ogrójcu

Nie było go tam. Dopiero po Zesłaniu Ducha Świętego spotkał Jezusa  w drodze do Damaszku i się nawrócił

Jaki dźwięk uświadomił Piotrowi zdradę i wywołał gorzki płacz

Pianie koguta