Klasa 4

 

 

 

 

TRIDUUM PASCHALNE –proszę uzupełnić

https://wordwall.net/play/14232/049/1024

 

 

 

Dział V  42  Wieczernik - ofiara z samego siebie

1p   Co to jest Wieczernik?

1p   Co jest pamiątką tego, co się wydarzyło podczas Ostatniej Wieczerzy?

1p  O czym mówi Pan Jezus, podając uczniom chleb i wino

 1p  Pan Jezus, podając uczniom chleb i wino, mówi o swojej ofierze, gdzie i kiedy ją złoży?

1p W jakim  dniu Jezus ustanowił sakrament  Eucharystii i kapłaństwa?


Dział V  41    Pustynia Judzka - walka z pokusami

3p   Wymień pokusy Jezusa?

1p   Jakie pokusy odrzuca Chrystus, by zbawienie stało się naszym udziałem?

1p   Kto trwa na drodze do nieba?

1p   Po co w ogóle wyrzeczenia wiekopostne?

Dział V  40. Nie tak szybko! — popielcowy przystanek

1p   Dlaczego Wielki Post trwa 40 dni?

1p   czym jest nawrócenie?

1p   Czym jest post?

2p   Jakie nabożeństwa są związane z Wielkim Postem??

1p   Jakiego dnia  w kościele słyszymy: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” oraz: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

1p   Jaki znak przypomina nam, że nasze życie na ziemi kiedyś się skończy

1p   Co rozpoczyna Środa Popielcowa?

1p   Po co wchodzimy w 40 dni pokuty?

1p   Nawrócenie jest porzuceniem niewłaściwej drogi i wejściem na drogę prowadzącą do Boga. Co nam w tym pomaga

 

39. Lourdes – troska o chorych 

Gdzie leży Lourdes?

Jak dużo ludzi pielgrzymuje do Lourdes

Po co ludzie jeżdżą do Lourdes?

Kiedy Maryja objawiła się w Lourdes?

Komu objawiła się Maryja w Lourdes?

Matka Boża przedstawiła się Bernadecie, mówiąc:

„Podczas ilu spotkań Maryja przypomniała światu o wezwaniu Jezusa do pokuty, nawrócenia i modlitwy za grzeszników w Lourdes?.

Maryja prosiła Bernadetę, by powtarzała jej słowa innym. Jakie słowa?

Kiedy obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny?

Kiedy każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Chorego

 

 

38.   Betania- przy grobie                                   14.03.2022
https://wordwall.net/play/53812/617/241

37.  Góra błogosławieństw.                                  9.03.2022

https://wordwall.net/play/53606/256/701

 

36. Tabor, Góra Przemienienia                           7.03.2022
https://wordwall.net/play/53494/680/395

 

35. Na pustkowiu, niespotykana uczta                   2.03.2022
https://wordwall.net/play/53217/843/529

34. Kafarnaum, wystarczy wierzyć.                      28.02.2022
https://wordwall.net/play/53235/786/881

Wielki Post 

https://wordwall.net/play/52963/982/326                             23.02.2022

33. Jezioro Genezaret – uciszenie burzy                21.02.2023

https://wordwall.net/play/52942/245/590

32.  Góra równina  https://wordwall.net/play/52864/808/495     16.02.2023

31. Wody Jordanu  https://wordwall.net/play/52698/454/328     14.02.2023                

30. Pielgrzymka do świątyni   

Jaka odległość dzieli Nazaret od Jerozolimy?

~100 km.

Jak często rodzice Jezusa chodzili do Jerozolimy?

Co roku.

Na jakie święta się udali?

 Święta Paschy.

Ile lat miał Jezus gdy udali się wspólnie do Jerozolimy?

 12.

Po jakim czasie rodzice zorientowali się, ze zgubili Jezusa?

uszli dzień drogi .

Ile czasu szukali Jezusa w Jerozolimie?

Znaleźli go po 3 dniach .

Co robił Jezus gdy Go znaleźli rodzice?

. siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania

Co Matka rzekła do Jezusa?

. czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie

Co Jezus odpowiedział Maryi?

. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?

Jak się zachowywał Jezus w Nazarecie?

.był im poddany

Od ilu lat chłopcy powinni pielgrzymować do Świątyni?

.od 13

Kiedy gubimy Jezusa?

. gdy zapominamy o Bogu i o obowiązkach religijnych.

Gdzie są zapisane nasze obowiązki religijne?

. zapisane są przede wszystkim  w przykazaniach Bożych oraz kościelnych.

Co pomaga w codziennym odnajdywaniu Jezusa, by razem z Nim dojść do nieba – domu kochającego nas Ojca.?

.wypełnianie przykazań

O czym mówi 4 Przykazanie Kościelne?

. mówi o zachowywaniu postów i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Aby wynagrodzić Panu Jezusowi za Jego cierpienie, w piątki przez cały rok nie powinniśmy jeść mięsa i potraw mięsnych.

Od jakiego wielu obowiązuje 4 Przykazanie Kościelne?

Od 14 roku życia

Co to jest pielgrzymka?

. to wędrowanie do miejsc świętych, by spotkać się z Bogiem.

Twoje najważniejsze religijne obowiązki to:

. – codzienna modlitwa przynajmniej rano i wieczorem,

– uczestnictwo we Mszy Świętej w każdą niedzielę oraz święta nakazane: Narodzenia Pańskiego (25 grudnia), Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), Objawienia Pańskiego (6 stycznia), Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada).

https://wordwall.net/play/52605/390/679 

?

.

29. Ponownie Nazaret – rodzinny dom                   7.02.2023   

 Co jest największym skarbem dziecka?

 .kochająca rodzina

Dlaczego tę Rodzinę z Nazaretu nazywamy świętą?

Ponieważ przyjęła Pana Jezusa, Bożego Syna, do swego życia. Był On najważniejszy w tej rodzinie, zajmował w niej pierwsze miejsce. .

Czego Pan Jezus uczy każdego z nas?

 że każda rodzina może stać się świętą. Wystarczy zaprosić Pana Jezusa do swojej rodziny. Ucz się, baw, odpoczywaj, pomagaj bliskim, pamiętając o Jezusie..

 

28. Betlejem – Grota Narodzenia                        2.02.2023   

Jaka odległość dzieli Nazaret od Betlejem?

140 kilometrów .

Co  „warto wiedzieć” o Betlejem?

 . mia sto w Judei położone 10 kilometrów na południe od Jerozolimy. Po hebrajsku jego nazwa znaczy „dom chleba”. Betlejem słynie z tego, że narodził się w nim Jezus.

Gdzie urodził się Jezus?

W Betlejem, w grocie, która służyła za stajnię.

Kto pierwszy odwiedził Nowonarodzonego Jezusa?

 .pasterze

Gdzie mędrcy znaleźli Jezusa?

 W domu w Betlejem.

 

 

27. Ain Karim – niecodzienna podróż               31 I 2023

Jaka odległość dzieli Nazaret od Ain Karim??

140 kilometrów .

Kto mieszka w Ain Karim?

 Zachariasz i jego żona Elżbieta, krewna Maryi

Dlaczego Maryja udała się do Ain Karim?

 Maryja wyrusza do Elżbiety, ponieważ w czasie Zwiastowania dowiedziała się, że jej krewna poczęła w sposób cudowny syna. Chciała pomóc krewnej i porozmawiać z kimś kto ją zrozumie

Co Pan Jezus ukazuje ci przez obraz Maryi udającej się  do Ain Karim?

Jezus chce, byś i ty spieszył do ludzi, którzy potrzebują twojej pomocy. Dziel się z nimi radością twojego serca. .

W jakiej modlitwie spotykamy słowa wypowiedziane przez Elżbietę do Maryi?

 W Pozdrowieniu Anielskim – Zdrowaś Maryjo...

 

 

26.  Nazaret, anielska poczta                      12 I 2023             

Kto, komu i gdzie zwiastował?

 .Anioł Gabriel—Maryi—w Nazarecie

Jak brzmiała pierwsza dobra nowina (protoewangelia) wypowiedziana w raju,
a zrealizowana przez Maryję?

 . „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę” (Rdz 3,15).

Naucz się na pamięć modlitwy Anioł Pański.

P.  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
S.  I poczęła z Ducha Świętego.

P.  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
S.  Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi      teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

P.  Oto ja służebnica Pańska,
S. 
Niech mi się stanie według słowa Twego.

P.  Zdrowaś Maryjo...
S. 
Święta Maryjo...

P.  A słowo stało się Ciałem,
S. 
I zamieszkało między nami.

P.  Zdrowaś Maryjo...
S. 
Święta Maryjo...

P.  Módl się za nami , święta Boża Rodzicielko
S. 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P.  Módlmy się.
Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznając za    zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż byli doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.

S.  Amen.

 

?

 .

?

 .

?

 .

?

 .

?

 .

?

 .

?

 .

?

 .

?

 .

 

 

25.  Babilonia –ziemia wygnania                      10 01 2023

Kto wybudował piękną świątynię w Jerozolimie?

 .król Salomon

Dlaczego Bóg posyłał do Izraelitów proroków z upomnieniem?

 . grzeszyli  niewiernością, oddawali cześć bożkom, postępowali wbrew Bożemu prawu.

Kto ukarał Izraelitów w imieniu Boga?

 .król Babilonii

Jak zostali ukarani Izraelici?

Król Nabuchodonozor napadł na Jerozolimę. Zniszczył miasto, zabił żołnierzy, zrabował i zburzył świątynię a wielu ludzi uprowadził do niewoli .

Ile trwała niewola babilońska?

 .70 lat

Kto uwolnił Izraelitów z niewoli?

 Król Cyrus władca Persji.

Co stało się z Izraelitami w czasie niewoli?

 .uznali swój grzech i nawrócili się

Na jaką niewolę jesteśmy narażeni?

 .grzechu

Co otwiera drogę do Bożego przebaczenia?

 .przyznanie się do grzechów, szczery żal i postanowienie poprawy.

Co odbudowuje świątynię naszego serca?

 . świątynię Bożą w naszych sercach odbudowuje łaska Boża, na którą

otwieramy się, czyniąc dobro. Pomagają nam w tym kapłani przez sakrament pokuty, a umacnia nas sam Pan Jezus w Eucharystii.

 

24.  Izrael i Juda – podzielone królestwa   22. 12. 2022

Jak się nazywały królestwa po podziale  Narodu Wybranego?

 . Izrael i Juda lub inne nazwy Królestwo Południowe i Królestwo Północne

Na ile pokoleń podzielony był Naród Wybrany i skąd brały nazwę?

.Naród izraelski podzielony był na 12 pokoleń, których nazwy pochodziły od imion synów Jakuba

Kto wybierał króla dla Izraela?
. sam Bóg

Jakie zadania miał król Izraela?

 . Zadaniem króla było nie tylko opiekowanie się narodem, ale także przypominanie o Bogu i umacnianie wiary w Niego.

O co ludzie prosili swojego króla, a król się nie zgodził?

 . aby obniżył podatki na utrzymanie dworu

Jaka była przyczyna podziału królestwa Izraela?

 . była niesprawiedliwość i wykorzystywanie pracy innych ludzi

Co przybliża nas do Boga ?

 .sprawiedliwe traktowanie zwłaszcza bliskich osób

Jakie przykazanie dał nam Jezus??

 . przykazanie miłości

 Komu należy okazywać szacunek ?

 

23. Świątynia – mieszkanie Boga                      20. 12. 2022

 Gdzie Izraelici oddawali cześć Bogu, gdy nie mieli świątyni?

. Oddawali Bogu cześć w Namiocie Spotkania

 Kto wybudował świątynię dla Boga?

.król Solomon

 Gdzie, w jakim mieście, Izraelici wybudowali świątynię dla Boga?

.w Jerozolimie

 Co dziś pozostało z Świątyni w Jerozolimie?

. Świątynia wybudowana przez króla Salomona została zburzona. Odbudowano ją, ale została zburzona ponownie. Obecnie pozostał po niej tylko jeden mur. Nazywamy go „ścianą płaczu”.

Kiedy Bóg uczynił nas swoją świątynią??

.w czasie naszego chrztu

Kiedy rujnujemy świątynię naszego serca ?

Gdy popełniamy grzechy zapraszamy szatana, a wyrzucamy Pana Boga

 

22. Jerozolima – królewska stolica                  15. 12. 2022

Kiedy Izraelici przegrywali wojny?
-gdy zapominali o Bogu, gdy stawiali posągi obcym bóstwom

Kto z Jerozolimy uczynił stolicę?
-król Dawid

Bóg chce panować w twoim sercu. Jak możesz mu to umożliwić?
-Rozmawiać z Nim o wszystkim, co jest dla mnie ważne. Pytać Go, jak postępować, by wypełniać Jego wolę.

Kiedy do Twojego serca wprowadził się uroczyście Pan Jezus?
-w dniu Pierwszej Komunii Świętej

 

21. Jerycho – miasto zdobyte Bożym sposobem

Dlaczego zdobycie Jerycha własnymi siłami było dla Izraelitów niemożliwe?
- Izraelici nie posiadali tak wielu żołnierzy ani doskonałej broni by je zdobyć

  Co dawało poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Jerycha?
-grube mury

  Co dla a jest duchowym murem i przeszkadza w zdobyciu ziemi obiecanej-nieba?
-grzech

  Jak i gdzie możemy zburzyć duchowe mury?
- Dobre uczynki, wytrwała modlitwa, zgadzanie się z wolą Boga, umiejętność wybaczania i łaska Boża płynąca z sakramentów

  Czym są wady?
- złe cechy charakteru, duchowe mury, utrudniające przyjazny kontakt z Bogiem i innymi ludźmi.

 

 

20. Jordan – ostatnia przeszkoda w drodze do celu

  Co oddzielało Izraelitów od celu ich wędrówki?
-Jordan

Kto po śmierci Mojżesza został przywódcą ludu izraelskiego.?
- Jozue

 Kto szedł na czele ludu gdy wyruszyli, by przeprawić się przez Jordan,.?
- kapłani niosący Arkę Przymierza

  Znakiem czego była Arka Przymierza?
- była znakiem obecności Boga

  Jak najczęściej Bóg działa w naszym życiu?
-przez   innych ludzi.

 

 

19. Adwent czasem oczekiwania                               29.11.2022r

Czym jest Adwent?.
-jest czasem radosnego oczekiwania na podwójne przyjście Jezusa

Kiedy rozpoczyna się Adwent?.
-w niedziele po Uroczystości Chrystusa Króla i trwa przez okres czterech niedziel.

Jaka postać, ostatni prorok, jest wyakcentowana w Adwencie?.
-Jan Chrzciciel

Jakie są symbole Adwentu?.
- wieniec i świeca adwentowa — roratka

Co rozpoczyna w Kościele Adwent?.
-nowy rok liturgiczny

Kiedy kończy się 1 część Adwentu przygotowująca do paruzji, a zaczyna druga przygotowująca do Bożego Narodzenia?.
-16 XII się kończy I część, 17 XII zaczyna II część.

Do czego wzywa nas Jan Chrzciciel?.
-do nawrócenia

 

 

18. Sąd Boży – gmach sprawiedliwości

Na czym będzie polegał sąd Boży.?
.  Każde dobro zostanie nagrodzone, a zło ukarane. Jednak złem jest również zaniechanie dobra. .

Jakie słowa Jezusa warto zapamiętać i według nich żyć?
.   . Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili

17. Grób nieznanego żołnierza                                            22.11.2022

Jak się nazywa miejsce, które jest wyrazem wdzięczności dla wszystkich tych, którzy walczyli za naszą ojczyznę?
.  Grób Nieznanego Żołnierza.

Jak się nazywa miejsce, które upamiętnia najmłodszych uczestników powstania warszawskiego?
.  Pomnik Małego powstańca.

16b. Cmentarz miejsce modlitwy i pamięci                            17.11.2022

Czym jest Sąd Boży?
. sprawiedliwy sąd po śmierci człowieka, decyduje o jego zbawieniu lub potępieniu.

Czym jest niebo?
.  wieczna nagroda, szczęśliwe życie z Bogiem.

Czym jest piekło?
.  wieczna kara za grzechy, rozpacz z powodu utraty Boga

Czym jest czyściec?
. Dar Bożego Miłosierdzia-  dokończenie pokuty po śmierci, oczyszczające cierpienie na drodze do nieba

Gdzie Bóg dla każdego z nas przygotował miejsce?
.  w niebie

Za kogo się modlimy 1 listopada?
.  Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień radości zbawionych w niebie

Za kogo się modlimy 2 listopada?
.  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) to dzień modlitwy za dusze pokutujące w czyśćcu.

 

16. Synaj, góra Bożych przykazań                             10.11.2022

1p    Na czym był spisany Dekalog?

.na 2 kamiennych tablicach

1p    Do czego posłużył Dekalog.

.do zawarcia przymierza z Bogiem

1p   Dlaczego warto żyć według Dekalogu? 

.Bo w ten sposób otrzymamy Boże błogosławieństwo i łaskę

1p    Co oznacza słowo Dekalog?

.dziesięć słów

1p    Napisz jak realizujesz poszczególne przykazana Dekalogu

.1…….
2……………

3……..

4…….

5…….

6……

7……………..

8…….

9………

10………….

 

 

15. Namiot Spotkania - miejsce szczególnej bliskości Boga ... 7.11.2022

 

1p    Czym był Namiot Spotkania?

.Namiot spotkania był rozbity poza obozem, był przenośną świątynią i przeznaczony do rozmowy z Bogiem.

1p    Co znajdowało się w centralnym miejscu Namiotu Spotkania ?

.W najważniejszym miejscu w Namiocie Spotkania stała Arka Przymierza z Dekalogiem we wnętrzu

1p   Jakie znaki były świadectwem przebywania Boga w Namiocie Spotkania?

.Znakiem obecności Boga w dzień był słup obłoku, w nocy zaś słup ognia.

1p   Czym była arka?

.Znak obecności Boga, drewniana skrzynia z drzewa akacjowego obita złotą blachą w której się znajdowały się tablice Dekalogu i manna.

 

14. Synaj - góra Bożych przykazań                                    27.10.2022

1p   Gdzie Mojżesz spotkał się z Bogiem i otrzymał Dekalog?

.Mojżesz otrzymał Boże Przykazania na górze Synaj

1p   Na czym Bóg spisał prawo, które dał Mojżeszowi ?

.Mojżesz otrzymał Dekalog spisany na kamiennych tablicach.

1p   Ile czasu Mojżesz spędził na górze Synaj ?

.Mojżesz przebywał na górze Synaj 40 dni i nocy

1p    Jak nazywało się miejsce przechowywania Dekalogu?

.Izraelici zbudowali Arkę Przymierza ( skrzynia akacjowa obita złotą blachą) w której ze czcią nosili Dekalog

1p   Co oznacza słowo „dekalog”?

.Dekalog z języka greckiego oznacza 10 słów

1p    Na czym polega przymierze zawarte na Synaju?

.Izraelici obiecali zachowywać prawo Dekalogu, a Pan Bóg zobowiązał się do opieki nad nimi.

13. Przez pustynię pod Bożą opieką                                    25.10.2022

1p    Jak długo Izraelici szli do Ziemi Świętej?

.Izraelici 40 lat błąkali się po pustyni nim doszli do Ziemi obiecanej

1p    Czym jest „szemranie”?

.Szemranie to inaczej narzekanie.

1p    Jaka kara spotkała Izraelitów za szemranie?

.Bóg zesłał na Izraelitów węże, o jadzie palącym od ugryzienia których wielu umarło

1p   Jaki ratunek Bóg dał ugryzionym przez węże ?

.Jeśli ugryziony przez węża spojrzał na miedzianego węża przyczepionego do pala przez Mojżesza – przeżył.

1p    Jesteśmy wezwani do niesienia pomocy innym. Mówią o tym uczynki miłosierdzia co do ciała. Wymień je.

1.Głodnych nakarmić; 2.Spragnionych napoić; 3. nagich przyodziać;
4. Podróżnych w dom przyjąć; 5.Więźniów pocieszać;6. Chorych nawiedzać,
7. Umarłych pogrzebać

1p    Czym jest „pustynia”?

Pustynia to obszar, gdzie panują surowe warunki klimatyczne (bardzo wysoka lub niska temperatura, mała ilość opadów deszczu), ubogi w rośliny i zwierzęta lub całkowicie ich pozbawiony.

1p    Podczas swojej wędrówki do Ziemi Obiecanej Izraelici, odczuwając braki i niedostatki, narzekali na Pana Boga. Jaka była Jego reakcja?

Bóg nie odwracał  się od nich, lecz otaczał swoją opieką i pomocą

12. Morze Czerwone - droga ucieczki i ocalenia        20.10.2022

1p    Komu Pan Bóg zlecił wyprowadzenie Izraelitów z Ziemi świętej?

.Bóg powołał Mojżesza, by ten wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej

1p   Jak nazywamy 10 klęsk, które miały zmusić faraona do wypuszczenia Izraelitów. ?

.Pan Bóg zesłał 10 plag, które miały przekonać faraona

1p   Jaka plaga ostatecznie przekonała faraona?

Po  śmierci  pierworodnych faraon wyraził zgodę na wyjście Izraelitów z Egiptu

1p    Co zrobił faraon, gdy pożałował decyzji uwolnienia Izraelitów?

.Faraon zaczął ścigać Izraelitów

1p   Gdzie Egipcjanie dopędzili Izraelitów?

.Egipcjanie dopędzili Izraelitów nad Morzem Czerwonym

1p   Jak Bóg uwolnił Izraelitów od Egipcjan ?

.Bóg nakazał Mojżeszowi wyciągnąć laskę nad morze, które się rozstąpiło i Izraelici mogli iść dalej. Gdy w morze weszli Egipcjanie, woda ich zatopiła

1p   Z jakiej niewoli Bóg nas wyzwala?

.Bóg wyprowadza nas z niewoli grzechu.

 

 

11. Egipt - kraina urodzaju i ziemia niewoli                  18.10.2022

1p    Dokąd trafił Józef, gdy go bracia sprzedali??

.Józef został niewolnikiem w Egipcie.

1p   Gdzie leży Egipt?

.Egipt, to kraj położony nad rzeką Nil

1p   Opowiedz sen Faraona

.Faraonowi przyśniło się 7 krów tłustych, które zostały zjedzone przez 7 krów chudych i 7 dorodnych kłosów z ziarnem, które zostały pochłonięte przez 7 pustych bez zboża.

1p    Jak Józef wytłumaczył sen Faraona?

.Józef oznajmił, że jest to zapowiedź Boga o 7 latach urodzaju i następnych 7 latach głodu.

1p   Jakie zadanie od Faraona otrzymał Józef ?

.Józef miał gromadzić zboże w latach urodzaju, zrobić zapasy na lata głodu.

1p   Dlaczego rodzina Jakuba zamieszkała w Egipcie ?

.Rodzina Jakuba, ojca Józefa zamieszkała w Egipcie na zaproszenie Józefa, który był zastępcą faraona.

1p   Kim stali się Izraelici po śmierci Józefa ?

.Po śmierci Józefa Izraelici stali się niewolnikami w Egipcie.

 

10. Kanaan - Ziemia Święta, darowana przez Boga      11.10.2022

1p    W jakim wieku byli Abraham i Sara, gdy urodził się Izaak?

Gdy Sara urodziła Izaaka miała 90 lat. Abraham miał lat 100.

1p    Jak nazywała się kobieta, która została żoną Izaaka?

.Izaak pojął za żonę Rebekę

1p   Jak nazwali swoich synów bliźniaków Izaak i Rebeka?

.Izaak i Rebeka nazwali swoich synów Ezaw i Jakub.

1p    Bóg zmienił imię Jakubowi – na jakie?

.Po zmianie imienia Jakub nazywał się Izrael.

1p    Wymień patriarchów Narodu Wybranego.

.Abraham, Izaak, Jakub

1p    Dlaczego Kanaan nazywamy Ziemią Świętą?

.Kanaan nazywamy ziemią Świętą, ponieważ jest to ojczyzna Pana Jezusa, Syna Bożego.

 

 

9. Przeprowadzka Abrahama do ziemi Kanaan            6.10.2022    

 

1p    Jakie imię nosił Abraham zanim Bóg mu zmienił na Abraham?

Pierwotnie Abraham nosił imię Abram

1p    Jakie imię nosiła Sara zanim Bóg jej zmienił na Sara?

Pierwotnie Sara nosiła imię Saraj

1p    Do jakiej grupy etnicznej należał Abraham i jego najbliżsi?

.Abraham i jego najbliżsi byli Nomadami

1p   W jakim wieku był Abram, gdy wyruszył do Ziemi Kanaan z Charanu? ?

.Abram opuścił Charan by udać się do Kanaanu mając 75 lat

1p    Co oznacza imię Abraham?

.Imię Abraham oznacza  „ojciec mnóstwa”

1p    Kto był pierwszym patriarchą, czyli ojcem narodu Izraela.?

.Na pierwszego patriarchę Pan Bóg wybrał Abrahama.

 

8 Fatima – miejsce spotkania z Maryja..                        4.10.2022

1p    W jakim Państwie leży miejscowość Fatima?

.Fatima leży w Portugalii

3p    Jak nazywały się fatimskie dzieci z którymi spotkała się Matka Boża?

.Matka Boża objawiła się w Fatimie Łucji, Franciszkowi i  Hiacyncie.

1p    W jakich miesiącach ukazywała się Matka Boża w Fatimie?

.Matka Boża ukazywała się w Fatimie od maja do października

1p    Którego dnia miesiąca miały miejsce objawienia w Fatimie?

.Maryja ukazywała się przeważnie 13 dnia miesiąca

1p    Co Maryja mówiła o sobie?

.Maryja przedstawiła się jako Królowa Różańca Świętego

3p    O co Maryja prosiła w Fatimie?

.Maryja prosiła, by ludzie odmawiali Różaniec, by się poprawili i pokutowali za grzechy

 

 

 

 

 

-Październik miesiącem Maryi i Różańca                             29.09.2022
pytania do zapoznania

 

 

 

Historia Różańca

 

Osoba

Jej wkład w rozwój modlitwy różańcowej

 

Maryja, Matka Boża

wzywała do modlitwy różańcowej w czasie objawień (Fatima, Gietrzwałd…)

 

Św. Dominik

podczas kazań wielokrotnie powtarzał Pozdrowienie anielskie i Modlitwę Pańską

 

Alan de la Roche

ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo

 

św. Pius V

ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października na pamiątkę wygranej bitwy w Lepanto (1571r)

 

Leon XIII

polecił odmawiać różaniec przez cały październik (1885r)

 

św. Jan Paweł II

dodał tajemnice światła (2003r)

 

 

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.

 

 

 

7. Serce otwarte dla wszystkich- pierwsze Piątki                   27.09.2022
Kto objawił się siostrze Małgorzacie Marii Alacoque (czyt Alakok)?

. Siostrze Małgorzacie Marii Alacoque w Paryżu objawił się Pan Jezus ukazując jej swoje serce.

 O co Pan Jezus Prosi nas przez usta siostry?

.Pan Jezus Prosił nas byśmy Go kochali i wynagradzali brak miłości i wiary innych.

 Jak „odprawiamy pierwsze piątki miesiąca”?

.Aby „odprawić  pierwsze piątki” należy przez kolejne 9 pierwszych piątków być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą.

Co obiecuje Pan Jezus tym, którzy z miłości do Niego odprawia pierwsze piątki miesiąca.?

Pan Jezus obiecuje, że wszyscy, którzy odprawia pierwsze piątki będą mieli możliwość pojednania się z Bogiem przed śmiercią

6. Drogi powrotu- Bóg szuka tych, którzy zbłądzili...                   22.09.2022

Co Pan Bóg obiecał Adamowi i Ewie po ich grzechu?

.Bóg obiecał że ześle potomka Niewiasty –Maryi Jezusa, by ludzi zbawił- zmiażdżył głowę wężowi.

Co jest przyczyną grzechu?
brak zaufania Bogu

Czym jest zbawienie?
Zbawienie to dar życia wiecznego. Bóg daje go tym, którzy z wiarą przyjmują słowa i czyny Pana Jezusa

O jakiej Niewieście mówi Bóg w Protoewangeli?

O Maryi

Kiedy ostatecznie zrealizuje się dar zbawienia?

.Ostatecznie dar zbawienia zrealizuje się, gdy nastąpi koniec świata.

 Przypomnij uczynki miłosierdzia co do duszy...

1.   Grzeszących upominać

2.   Nieumiejących pouczać

3.   Wątpiącym dobrze radzić

4.   Strapionych pocieszać

5.   Krzywdy cierpliwie znosić

6.   Urazy chętnie darować

7.   Modlić się za żywych i umarłych

5. Za brama raju – opowiadanie o nieszczęściu grzechu           21.09.2022

Jakiego drzewa Bóg zabronił spożywać owoców?
.Bóg zabronił spożywać owoców z drzewa poznania dobra i zła

Kto skusił Adama i Ewę.?
Adama i Ewę skusił szatan, który przybrał postać węża.

Na czym polegał grzech pierworodny?

Grzech pierworodny polegał na nieposłuszeństwie Adama i Ewy  Panu Bogu

Czym się posłużył diabeł, by nakłonić Adama i Ewę do grzechu?
Aby nakłonić Adama i Ewę do grzechu szatan posłużył się kłamstwem.

Co ludzie utracili poprzez grzech pierworodny.?

Ludzie poprzez grzech pierworodny utracili przyjaźń Pana Boga i możliwość przebywania w Raju.

 

 

04. Temat W poszukiwaniu ogrodu EDEN                              

1. Jak się nazywa ogród, który Pan Bóg stworzył i w którym
umieścił człowieka.?
Eden

 

2. Co było źródłem szczęścia ludzi w Raju?
Ludzie w Raju byli szczęśliwi dzięki przyjaźni i miłości z Panem Bogiem

 

3. Co trzeba robić, aby wokół siebie „budować ogród Eden”?
.Ogród Eden jest tam, gdzie ludzie pamiętają, że Bóg jest Stwórcą i są mu posłuszni, żyją w przyjaźni z Bogiem

 

03. Temat: Niezwykła biblioteka- Pismo Święte

1p    Co oznacza słowo „biblia” pochodzące z języka greckiego?
.Biblia oznacza księgi, jest zbiorem ksiąg

4p    Na ile części dzielimy Pismo Święte i jak się nazywają?

Pismo Święte dzielimy na dwie części: Stary Testament i Nowy Testament.

2p    Ile ksiąg liczy Stary Testament?

Stary testament zawiera 46 ksiąg

2p    Ile ksiąg liczy Nowy Testament?

Nowy Testament liczy 27 ksiąg

2p    Jakie wydarzenie dzieli Biblię na Stary i Nowy Testament?

Narodzenie Pana Jezusa-

 6p    Jakie księgi zawiera Nowy Testament? 
Nowy Testament zawiera:
4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie –
Listy Apostolskie   
Apokalipsę św. Jana –

 

 

02. Temat: Niebo i ziemia całe stworzenie chwali Pana

Skąd się wziął piękny świat pełen różnorakich stworzeń.

Piękny świat, który nas otacza stworzył Pan Bóg

Co Bóg widział po każdym dniu stwarzania?

.Pan Bóg widział, że wszystkie rzeczy stworzenia, które stworzył były dobre

 

 

 

 

 

 

 

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.