Klasa 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Październik miesiącem Maryi i Różańca                             29.09.2022
pytania do zapoznania

 

 

 

Historia Różańca

 

Osoba

Jej wkład w rozwój modlitwy różańcowej

 

Maryja, Matka Boża

wzywała do modlitwy różańcowej w czasie objawień (Fatima, Gietrzwałd…)

 

Św. Dominik

podczas kazań wielokrotnie powtarzał Pozdrowienie anielskie i Modlitwę Pańską

 

Alan de la Roche

ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo

 

św. Pius V

ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października na pamiątkę wygranej bitwy w Lepanto (1571r)

 

Leon XIII

polecił odmawiać różaniec przez cały październik (1885r)

 

św. Jan Paweł II

dodał tajemnice światła (2003r)

 

 

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.

 

 

 

7. Serce otwarte dla wszystkich- pierwsze Piątki                   27.09.2022
Kto objawił się siostrze Małgorzacie Marii Alacoque (czyt Alakok)?

. Siostrze Małgorzacie Marii Alacoque w Paryżu objawił się Pan Jezus ukazując jej swoje serce.

 O co Pan Jezus Prosi nas przez usta siostry?

.Pan Jezus Prosił nas byśmy Go kochali i wynagradzali brak miłości i wiary innych.

 Jak „odprawiamy pierwsze piątki miesiąca”?

.Aby „odprawić  pierwsze piątki” należy przez kolejne 9 pierwszych piątków być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą.

Co obiecuje Pan Jezus tym, którzy z miłości do Niego odprawia pierwsze piątki miesiąca.?

Pan Jezus obiecuje, że wszyscy, którzy odprawia pierwsze piątki będą mieli możliwość pojednania się z Bogiem przed śmiercią

6. Drogi powrotu- Bóg szuka tych, którzy zbłądzili...                   22.09.2022

Co Pan Bóg obiecał Adamowi i Ewie po ich grzechu?

.Bóg obiecał że ześle potomka Niewiasty –Maryi Jezusa, by ludzi zbawił- zmiażdżył głowę wężowi.

Co jest przyczyną grzechu?
brak zaufania Bogu

Czym jest zbawienie?
Zbawienie to dar życia wiecznego. Bóg daje go tym, którzy z wiarą przyjmują słowa i czyny Pana Jezusa

O jakiej Niewieście mówi Bóg w Protoewangeli?

O Maryi

Kiedy ostatecznie zrealizuje się dar zbawienia?

.Ostatecznie dar zbawienia zrealizuje się, gdy nastąpi koniec świata.

 Przypomnij uczynki miłosierdzia co do duszy...

1.   Grzeszących upominać

2.   Nieumiejących pouczać

3.   Wątpiącym dobrze radzić

4.   Strapionych pocieszać

5.   Krzywdy cierpliwie znosić

6.   Urazy chętnie darować

7.   Modlić się za żywych i umarłych

5. Za brama raju – opowiadanie o nieszczęściu grzechu           21.09.2022

Jakiego drzewa Bóg zabronił spożywać owoców?
.Bóg zabronił spożywać owoców z drzewa poznania dobra i zła

Kto skusił Adama i Ewę.?
Adama i Ewę skusił szatan, który przybrał postać węża.

Na czym polegał grzech pierworodny?

Grzech pierworodny polegał na nieposłuszeństwie Adama i Ewy  Panu Bogu

Czym się posłużył diabeł, by nakłonić Adama i Ewę do grzechu?
Aby nakłonić Adama i Ewę do grzechu szatan posłużył się kłamstwem.

Co ludzie utracili poprzez grzech pierworodny.?

Ludzie poprzez grzech pierworodny utracili przyjaźń Pana Boga i możliwość przebywania w Raju.

 

 

04. Temat W poszukiwaniu ogrodu EDEN                             

1. Jak się nazywa ogród, który Pan Bóg stworzył i w którym
umieścił człowieka.?
Eden

 

2. Co było źródłem szczęścia ludzi w Raju?
Ludzie w Raju byli szczęśliwi dzięki przyjaźni i miłości z Panem Bogiem

 

3. Co trzeba robić, aby wokół siebie „budować ogród Eden”?
.Ogród Eden jest tam, gdzie ludzie pamiętają, że Bóg jest Stwórcą i są mu posłuszni, żyją w przyjaźni z Bogiem

 

03. Temat: Niezwykła biblioteka- Pismo Święte

1p    Co oznacza słowo „biblia” pochodzące z języka greckiego?
.Biblia oznacza księgi, jest zbiorem ksiąg

4p    Na ile części dzielimy Pismo Święte i jak się nazywają?

Pismo Święte dzielimy na dwie części: Stary Testament i Nowy Testament.

2p    Ile ksiąg liczy Stary Testament?

Stary testament zawiera 46 ksiąg

2p    Ile ksiąg liczy Nowy Testament?

Nowy Testament liczy 27 ksiąg

2p    Jakie wydarzenie dzieli Biblię na Stary i Nowy Testament?

Narodzenie Pana Jezusa-

 6p    Jakie księgi zawiera Nowy Testament? 
Nowy Testament zawiera:
4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie –
Listy Apostolskie   
Apokalipsę św. Jana –

 

 

02. Temat: Niebo i ziemia całe stworzenie chwali Pana

Skąd się wziął piękny świat pełen różnorakich stworzeń.

Piękny świat, który nas otacza stworzył Pan Bóg

Co Bóg widział po każdym dniu stwarzania?

.Pan Bóg widział, że wszystkie rzeczy stworzenia, które stworzył były dobre

 

 

 

 

 

 

 

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.