>

 

Lokalizacja

 

O święte rodziny przez wstawiennictwo naszego Patrona

Panie, Wszechmogący Ojcze! Rodzina jest najstarszą instytucją ludzkości, ponieważ jest tak stara jak człowiek. Ale ponieważ jest to twoja własna instytucja i jedyny sposób, w jaki człowiek powinien przyjść na ten świat i rozwinąć się do największej doskonałości, siły zła atakują go, powodując, że ludzie gardzą tą podstawową jednostką cywilizacji chrześcijan. W swojej samobójczej furii próbują zadawać śmiertelny cios rodzinom.

Dzięki chwalebnemu wstawiennictwu twojego sługi, Świętego Rajmunda Nonnata, przebywającego w niebie, obrońcy szczęścia, dobrobytu i pokoju chrześcijańskich rodzin, prosimy, abyś wysłuchał naszych modlitw.

Za zasługi tego wielkiego Świętego, naszego patrona, spraw, aby nasze domy zawsze mogły być wzorowane na Świętej Rodzinie z Nazaretu, gdzie będzie panowała wzajemna miłość i zaufanie.

Nie pozwól wrogom chrześcijańskiego życia rodzinnego zatriumfować w ich świętokradczych atakach, lecz raczej nawróć ich na prawdę ku chwale Twojego Świętego Imienia. Amen.

 

 

 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością
i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia
i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich ludzi na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach
i przez rodziny.

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.

 

Świątynia

Wspólnoty

Nabożeństwa

Kancelaria

Ogłoszenia

Katecheza

Aktualności

Patron

Modlitwy
przez św. Rajmunda

Cmentarz

Proboszcz

Linki

O Sulowie
okiem bibliotekarki emerytki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:
e-poczta

adres:
Sulów
102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001