Żona Abrahama

Sara

Syn Abrahama i jego pierwszej, prawowitej żony

Izaak

Syn Abrahama i niewolnicy

Izmael

Imię niewolnicy, która urodziła Abrahamowi syna

Hagar

Imię syna Abrahama, którego potomkami czują się muzułmanie

Izmael

Imię syna Abrahama, którego potomkami czują się żydzi

Izaak

Wnuki Abrahama

Ezaw Jakub

Synowie Izaaka

Ezaw Jakub

Starszy syn Izaaka                            

Ezaw

Człowiek, który wprowadził Izraelitów do Egiptu

Józef

Człowiek, którego bracia sprzedali kupcom Izmaelskim

Józef

Imię człowieka, który kupił w Egipcie syna Jakuba

Potifar

Dlaczego syn Jakuba trafił do egipskiego więzienia

Z powodu fałszywego oskarżenia żony Potifara

Imię dziecka wyłowionego z rzeki przez córkę faraona

Mojżesz

Siostra Mojżesza

Miriam

Brat rodzony Mojżesza

Aaron

Brat przyrodni Mojżesza, z którym się wychowywał, przyszły faraon

Ramzes

Żona Mojżesza

Sefora

Czyim kapłanem był teść Mojżesza

Madianitów

Teść Mojżesza

Reuel zwany Jetro

Góra na której Mojżesz został powołany

Horeb

Dlaczego Mojżesz uciekał na pustynię

Bo zabił Egipcjanina i groziła mu śmierć

Ostatnia plaga egipska, która ostatecznie zmusiła faraona do uwolnienia Żydów

Śmierć pierworodnych

Gdzie Mojżesz wyprowadził Izraelitów, by oddać cześć Bogu

Na pustynię do góry Synaj

Gdzie Mojżesz otrzymał Dekalog

Na górze Synaj

Ile Mojżesz spędził czasu na górze, na której otrzymał Dekalog

40 dni i nocy

Kto wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej

Jozue

Przez jaką rzekę przeszli Izraelici, by wejść do Ziemi Obiecanej

Jordan

Z jakiej rzeki córka faraona wyłowiła dziecko, które później adoptowała

Nil

Co znajdowało się w Arce Przymierza

Tablice przykazań

Najmłodszy syn Jakuba

Beniamin

Imię młodszego brata, który odebrał błogosławieństwo przekazywane przez Izaaka

Jakub

Żona Izaaka

Rebeka

Pierwsza lub druga żona Jakuba

Rachela lub  Lea

Druga lub pierwsza żona Jakuba

Lea lub Rachela

Jakie dwa znaki otrzymał Mojżesz, by potwierdzić, że Bóg go posłał

Laska stała się wężem, dłoń po włożeniu w zanadrze stała się trędowata

Imię Boga - podał je przy płonącym krzaku

Jahwe, lub Jestem który Jestem

Imię starszego brata, któremu młodszy odebrał błogosławieństwo przekazywane przez Izaaka

Ezaw

Imię króla Izraela, który wcześniej był pasterzem i pokonał Filistyna

Dawid

Imię Filistyna pokonanego przez Dawida

Goliat

Ojciec Dawida

Jesse

Pierwszy król Izraela

Saul

Król żydowski, syn Dawida

Salomon

Matka Salomna

Batszeba

Czyja żoną była matka Salomona, nim została żona Dawida

Uriasza Chetyty

Z jakiego drzewa miała być Arka Przymierza

akacjowego

Jakim materiałem na zewnątrz miała być wykończona Arka Przymierza

Szczerym złotem