Kiedy się kończy adwent

Adwent kończy się przed pasterką, ponieważ ona rozpoczyna okres Bożego Narodzenia

Na ile części dzielimy adwent

Na dwie

Do czego przygotowuje nas pierwsza część adwentu

Do paruzji, czyli przyjścia Pana Jezusa na końcu świata

Do czego przygotowuje nas druga część adwentu

Do Bożego narodzenia

Do czego przygotowuje nas trzecia część adwentu

Do niczego, nie ma jej

Czym są roraty

Msza Święta
-ku czci MB
-o wschodzie słońca
-w adwencie

Ile trwa Adwent

Adwent trwa 4 niedziele

Dekoracja adwentowa przypominająca 4 niedziele

Wieniec adwentowy

Kiedy rozpoczyna się  Adwent

Adwent rozpoczyna się w niedzielę najbliższą 30 listopada- wspomnienia św. Andrzeja

Jak obliczamy 1 niedzielę adwentu

Jest to najbliższa niedziela wspomnienia św. Andrzeja-, 30 listopada

Z czym ludzie przychodzą na roraty

Na roraty przynosimy lampiony

Dekoracja adwentowa przypominająca 4 niedziele

Wieniec adwentowy

Na ile części dzielimy Adwent

Na 2 części

Kiedy rozpoczyna się pierwsza część adwentu?

W pierwszą niedziele adwentu

Kiedy kończy się pierwsza część adwentu?

16 grudnia

Kiedy rozpoczyna się druga część adwentu?

Druga część Adwentu rozpoczyna się 17 grudnia

Jak nazywają się dwaj prorocy występujący w czasie Adwentu

Jan Chrzciciel i prorok Izajasz

Kto jest ostatnim prorokiem

Jan Chrzciciel

Do czego wzywał Jan Chrzciciel

Do przygotowania się na przyjście Jezusa – prostujcie drogi…

Co to jest roratka

Świeca zapalana w czasie rorat symbolizująca Maryję.

Dlaczego w niedziele nie zapalamy roratki

Bo w niedziele nie odprawia się rorat tylko w dni powszednie

Kiedy obchodzimy wspomnienie świętego Szczepana

26 XII

Kiedy obchodzimy wspomnienie św. Jana

27 XII

Kiedy obchodzimy wspomnienie młodzianków

28 XII

Kiedy obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego

6 I

Jaki okres liturgiczny rozpoczyna pasterka

Pasterka rozpoczyna okres Bożego Narodzenia

Kiedy wspominamy ofiarowanie  Pana Jezusa

Liturgiczne święto Ofiarowania wypada 2 lutego

Kiedy obchodzimy obowiązującą uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia

Kiedy kończy się okres Bożego Narodzenia

Okres Bożego Narodzenia kończy się Niedzielą Chrztu Pańskiego

Co błogosławimy we wspomnienie św. Szczepana

Owies, na pamiątkę kamienowania rzucamy nim w kapłana

Co błogosławimy we wspomnienie młodzianków?

dzieci

Co błogosławimy we wspomnienie św. Jana

Wino – na pamiątkę, że św. Jan wypił zatrute wino, które pobłogosławił, a ono mu nie zaszkodziło

Liturgiczna nazwa uroczystości Trzech Króli

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Kiedy obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego?

6 stycznia

Liturgiczna nazwa święta MB Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego

Kiedy wspominamy ofiarowanie Pana Jezusa

W święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego

Kiedy się zaczyna wielki Post

Wielki Post zaczyna się w środę popielcową.

Ile trwa Wielki Post

Wielki Post trwa 40 dni

Kiedy się kończy Wielki Post

Wielki Post kończy się przed Mszą Wieczerzy Pańskiej

Gdzie i kiedy odprawiana jest Msza Krzyżma

W Wielki czwartek przed południem w katedrze ks. biskup wraz z kapłanami z diecezji celebrują Mszę Krzyżma

Wymień nabożeństwa Wielkopostne

-Droga Krzyżowa
-Gorzkie żale

Kolor szat liturgicznych w Wielkim Poście

Fioletowy

Kiedy i gdzie święci się krzyżmo

W Wielki czwartek przed południem w katedrze na Mszy Krzyżma

Kiedy i gdzie święci się olej chorych

W Wielki czwartek przed południem w katedrze na Mszy Krzyżma

Skąd bierzemy popiół do posypania głów w środę popielcową

Ze spalonych palm z ostatniej Niedzieli Palmowej.

Na czym polega post  ścisły

Na zachowaniu jednocześnie postu ilościowego (3 posiłki w tym jeden do syta) i jakościowego (nie jemy mięsa)

Wymień pokusy, którymi kusił Jezusa szatan

-zamienić kamień w chleb
-oddać pokłon  szatanowi
-rzucić się z narożnika świątyni

Kiedy rozpoczyna się Triduum Paschalne

Mszą Wieczerzy Pańskiej w wielki Czwartek

Gdzie i kiedy odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej

Jest to Msza odprawiana w kościele w wielki czwartek wieczorem

Kiedy odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne w kościele

W czasie Liturgia Wigilii Paschalnej – cz 3 liturgia chrzcielna

Jak nazywa się okres rozpoczynający się Mszą Wieczerzy Pańskiej

Triduum Paschalne

Jakiego dnia kapłan leży krzyżem w kościele w szatach koloru czerwonego

Wielki Piątek

Kolor szat liturgicznych w Wielki Czwartek

Biały –dzień radości, pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa

Kolor szat liturgicznych w Wielki Piątek

Czerwony – kolor Krwi Jezusa przelanej za nas

Kolor szat liturgicznych w Wigilie Paschalną

Biały – kolor radości ze zmartwychwstania

Kiedy zapalamy paschał od ognia

W czasie Liturgii Wigilii Paschalnej cz 1 liturgia światła

Jakiego dnia kapłan leży krzyżem w kościele w szatach koloru czerwonego

Wielki Piątek

Co to jest Ciemnica

Ołtarz adoracji

Jaki okres liturgiczny kończy błogosławieństwo po procesji rezurekcyjnej      

Okres Triduum Paschalnego

Jaki okres liturgiczny rozpoczyna błogosławieństwo po procesji rezurekcyjnej        

Okres Wielkanocny

Jakim świętem kończy się oktawa Wielkanocy

Niedzielą Miłosierdzia Bożego

Skąd bierzemy Komunię w wielki piątek by ją udzielić wiernym?

Z ciemnicy

Kiedy nie odprawia się Mszy, (nie sprawuje Eucharystii)?

Wielki Piątek i Wielka Sobota

Dlaczego Liturgia na Cześć Męki Pańskiej nie rozpoczyna się od znaku krzyża

Ponieważ jest kontynuacją liturgii rozpoczętej w Welki Czwartek

Od czego rozpoczyna się liturgia na cześć Męki Pańskiej

Od modlitwy kapłana leżącego krzyżem

Kiedy w Triduum Paschalnym ma miejsce adoracja krzyża

W Wielki Piątek  w czasie Liturgii Męki Pańskiej

Jak nazywa się nabożeństwo gromadzące wiernych w Wielki Piątek wieczorem

Liturgia Męki Pańskiej

Kiedy obowiązuje post ścisły?

W Wielki Piątek i Środę Popielcową

 

Jaki dzień rozpoczyna Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa

Jak odpowiemy na pozdrowienie wielkanocne „Chrystus zmartwychwstał Alleluja

Prawdziwie zmartwychwstał- Alleluja

Dlaczego w wielu parafiach organizuje się procesje rezurekcyjne rano?

jest to konsekwencją zakazu procesji w nocy narzuconej przez zaborców

Kiedy udzielano chrztu w pierwotnym Kościele

w czasie Wigilii Paschalnej

.Jak żydzi liczyli czas, kiedy zaczynała się nowa doba?

następny dzień zaczynał się wieczorem nie o północy jak u nas

.Dlaczego wspominamy śmierć Chrystusa o 15.00, a Biblia mówi, że umarł o 9 godzinie

różnica liczenia czasu, godzina 9 dnia to nasza 15.00

Dlaczego symbolem Wielkanocy jest baranek

bo przypomina o baranku paschalnym zabitym w Egipcie przez żydów

Kiedy zakończymy liturgię rozpoczętą na Mszy Wieczerzy Pańskiej?

błogosławieństwem po procesji rezurekcyjnej

Co oznaczają litery na paschale?

Chrystus jest początkiem i końcem, Chrystus jest ponad czasem i wszystko do Niego należy.

Jakie litery są umieszczone na paschale

alfa i omega

Co to jest paschał

Świeca symbolizująca zmartwychwstałego Jezusa z napisanym rokiem, literami alfa i omega

Na jakie części dzielimy Wigilię Paschalną?

Liturgia światła;
Liturgia słowa;
Liturgia chrzcielna;
Liturgia Eucharystyczna; 

Jak się nazywa pierwsza Msza  Zmartwychwstania Pańskiego?

Wigilia Paschalna

Jak się nazywa Msza sprawowana w Wielką Sobotę

nie ma żadnej liturgii

Czym się kończy liturgia .w wielki Piątek?

Liturgia .w wielki Piątek przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do grobu

Co odpowiadamy w wielki piątek w czasie adoracji krzyża na słowa kapłana ”oto drzewo Krzyża na którym zawisło Zbawienie świata”?

pójdźmy z pokłonem

Kiedy w Triduum Paschalnym ma miejsce adoracja krzyża

w wielki Piątek

Kiedy używamy rozbudowanej Modlitwy Powszechnej składającej się z 10 wezwań, a każde z nich z zapowiedzi i modlitwy kapłana ?

w wielki Piątek

Na jakie części podzielimy Liturgię na cześć Męki Pańskiej

--Liturgia słowa;
 --adoracja krzyża;
 --Komunia Święta;
--procesja do grobu

Kiedy kończy się liturgia rozpoczęta w wielki czwartek

Kończymy błogosławieństwem w czasie Wigilii Paschalnej

Kiedy obchodzimy niedzielę Chrystusa Króla

Ostatnia niedziela roku kościelnego, przed 1 niedzielą Adwentu (rozpoczynającą nowy rok kościelny) nazywana jest niedzielą Chrystusa Króla

W jakim miesiącu odmawiamy Różaniec

W październiku

Kiedy obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego

W 2 niedzielę wielkanocną

Jakie obowiązujące święto maryjne obchodzimy w styczniu?

1 stycznia –Uroczystość  Świętej Bożej Rodzicielki

Jakie święto obchodzimy 25 marca?

Zwiastowanie Pańskie

Jakie święto maryjne obchodzimy 3 maja

Uroczystość NMP Królowej Polski

Jakie obowiązujące święto maryjne obchodzimy 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Jakie święto maryjne obchodzimy 26 sierpnia

Uroczystość NMP Częstochowskiej

 

Jakie  święto maryjne obchodzimy 8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Jakie  święto maryjne obchodzimy 8 września

Uroczystość Narodzenia  NMP

Kiedy obchodzimy Uroczystość  Świętej Bożej Rodzicielki

1 stycznia

Kiedy obchodzimy Uroczystość  Zwiastowania Pańskiego

25 marca

Kiedy obchodzimy Uroczystość  Wniebowzięcia NMP

15 sierpnia

Kiedy obchodzimy Uroczystość  NMP Częstochowskiej

26 sierpnia

Kiedy obchodzimy Uroczystość  Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia

Kiedy obchodzimy Uroczystość  Narodzenia NMP

8 września

Kiedy obchodzimy Uroczystość  NMP Królowej Polski

3 maja

Co jest główną częścią nabożeństwa majowego

Litania Loretańska do NMP

Jakie są okresy liturgiczne

Okres Wielkanocny i okres przygotowujący do niego Wielki Post; Okres Bożego Narodzenia i okres przygotowujący do niego Adwent, oraz Okres Zwykły.

Kiedy obchodzimy Uroczystość  NMP Królowej Polski

3 maja

Kiedy błogosławimy gromnice?

uroczystość Ofiarowania Pańskiego 2 II

Kiedy błogosławimy kierowców i pojazdy

-25 lipca św. Krzysztofa lub w najbliższą niedziele

Kiedy błogosławimy kwiaty i zioła

-15 VIII – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Kiedy błogosławimy ziarno siewne

-8 IX – Narodzenie  NMP

Jakiego dnia obchodzimy pamiątkę ustanowienia Ostatniej wieczerzy?

Wielki czwartek

Co w Liturgii Wielkiego Piątku zajmuje miejsce centralne?

Krzyż

Czym różni się Msza św. w Wielki Czwartek w części końcowej od innych?

Zamiast błogosławieństwa przenosimy Najświętszy sakrament do ciemnicy (ołtarza adoracji)

Czym różni się Msza św. w Wielki Czwartek w części początkowej od innych?

W czasie chwała na wysokości dzwonią wszystkie dzwonki, a następnie milkną aż do Wigilii Paschalnej

Co to jest monstrancja

Naczynie liturgiczne służące do wystawiania Najświętszego sakramentu do adoracji wiernych

Kiedy obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała

Boże Ciało obchodzimy w czwartek po niedzieli Uroczystości Trójcy Przenajświętszej