Klasa 8


 
W tym tygodniu 26-29 V

Tym razem lajtowo, zapraszam do zabawy.

Czekam na 2 hasła

https://learningapps.org/watch?v=p9yongm2v20

https://learningapps.org/watch?v=pdudz5pfj20

 

  

 

 

 

HISTORIA

 

W tym tygodniu

 

 

Pozwolę sobie dodać: w poleceniu mieliście na podstawie powyższych materiałów

Dlatego też szóstke postawiłem za pracę z błędami i w stylu, który odbiegał od poprawności, ale było widać, że jest to praca zwłaszcza z pierwszego filmu.

To co niektórzy mi zaserwowali: serię dat, wydarzeń ściągniętych z Internetu mija się z celem….

Chodziło o refleksję, zastanowienie się. Miałem nadzieję, że wnioski z tego co kształtowało osobowość św. Jana Pawła II będą miały wpływ na Wasze życie….

Po raz kolejny doświadczam, że nie potraficie, oczywiście nie wszyscy, czytać ze zrozumieniem… Lub brakuje Wam woli realizowania prośby kierowanej do Was…

Niestety nie dotarło do mnie 4 prace. Jestem zmuszony postawić 4 jedynki, co obniży niektórym oceny końcowe, te które proponowałem

 

18-22 V

 

Środa  https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

Piątek https://www.youtube.com/watch?v=-_QHG3hWNsU

 

Napisz referat Moja refleksja o św. Janie Pawle II na podstawie powyższych materiałów

 

Postarajcie się. Każda praca będzie oceniana.

 

Posłuchajcie. Niestety nie widzimy się i nie możemy pewnych spraw sobie wyjaśnić. Ale warto próbować, na ile się nam uda

Jeżeli Was proszę napisz wypracowanie (referat) na temat:

To jak słyszycie proszę byście Wy napisali. W ten sposób czytając wasze teksty wiem jak zrozumieliście zagadnienie i mogę Wam podpowiedzieć prawdziwą interpretację, pochwalić, czy wykazać błąd

Wysyłanie do mnie tekstów z Internetu jest bezsensowne. W życiu dorosłym takie działanie nazywa się plagiatem i jest karalne.

 

 

 

Wyszyński

https://view.genial.ly/5eb1a5dc06dde00d3f42c16a/presentation-kardynal-stefan-wyszynski?fbclid=IwAR01TIi2v08zFfaErlAnKM2up_Or4gM3QhETF6oNBBmS2mjjxLiKqtzugvY

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W tym tygodniu tylko jeden temat do przerobienia – lekcja 53. Przeczytajcie z podręcznika, uzupełnijcie ćwiczenia, a mnie na skrzynkę prześlijcie odpowiedzi na pytania na podstawie pomocy Wam podanych i podręcznika.

Zamiast drugiego tematu proszę wypracowanie [obowiązkowo]  (na stopień)

 

Czy ja, jako Polak, uważam Maryję za Królową Polski, dlaczego i co o tym świadczy

Na 6 - minimum  6.500 znaków

 

53. Matka Boża Królowa Polski

Jaka pieśń była pierwszym hymnem narodowym?

Kiedy przybyli na Jasną Górę Paulini?

Od kiedy na Jasnej Górze przebywa Ikona Matki Bożej?

W jakim czasie miało miejsce oblężenie Jasnej Góry?

Król Kazimierz złożył Maryi uroczyste śluby, gdzie i kiedy?

Kto i kiedy ogłosił uroczyście Maryję Królową Polski?

Co nazywamy „cudem nad Wisłą”?

Od kiedy możemy istnieje święto Maryi Królowej Polski?

Kto ułożył i zabiegał o odnowienie ślubów króla Jana Kazimierza?

Kiedy i gdzie odnowiono śluby króla Jana Kazimierza?

 

 

W ramach lekcji proszę postarać się o odprawienie 3 nabożeństw majowych

 

 

:

Uwaga!!!!!!

Ponieważ to bardzo dziwne nauczanie może się jeszcze przeciągnąć, musimy unormować format Waszych prac. W załącznikach przesyłacie tylko fotki grafiki np. z konkursu…. Odpowiedzi na pytania proszę przenosić do listu, żebym zaraz po otwarciu korespondencji widział Wasze odpowiedzi i mógł na nich pisać uwagi dla Was. Gdyby ktoś miał kłopoty, proszę dzwonić 723 072 734. Poprowadzę Was w tym telefonicznie. Możecie pisać też bezpośrednio w  programie pocztowym pamiętając by było pytanie, a pod nim odpowiedź. Albo proste przeniesienie z edytora  Carl+a zaznaczy wszystko; skrót Carl+c skopiuje wszystko, a skrót Carl+V wklei wszystko do listu. Inne prace będę odsyłał bez czytania. 

 

43. Podwyższenie Krzyża Świętego

https://www.youtube.com/watch?v=89At5bnnevM

https://www.youtube.com/watch?v=xP58WF9DR9c

https://www.youtube.com/watch?v=dX1n3UTJuW4

 

Co jest istota i sercem naszej wiary wg ks. Przemka?

Kto wymyślił karę krzyża?

Bez czego nigdy nie będzie chrześcijaństwa?

Znakiem czego dla chrześcijanina jest krzyż? (3 myślniki)

 

Kto ogłosił Edykt Mediolański?

Kiedy ogłoszono Edykt Mediolański?

Czego dotyczył Edykt Mediolański?

Kto odnalazł krzyż Chrystusa?

W którym roku odkryto relikwie krzyża świętego?

Skąd pewność, ze odkryte drzewo pochodziło z krzyża Chrystusa?

Jakie znasz sanktuaria Świętego krzyża w Polsce? (2 myślniki)

- kościół Dominikanów w Lublinie                                                   
- 

Jaką symbolikę mają krzyże na naszych cmentarzach?

Kiedy obchodzimy Święto Podwyższenie Krzyża Świętego?

 

44. Dzień Papieski

Jakie słowa wypowiedział do młodzieży św. Jan Paweł II w dniu inauguracji swojego pontyfikatu?

Jakie wezwania do Młodzieży kierował św. Jan Paweł II?

-

Kiedy obchodzimy coroczny Dzień Papieski?

Na co przeznaczone są Fundusze zbierane w Dzień Papieski?

Jakie są warunki, by otrzymać stypendium od fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”? (3 myślniki)

 

 

 

Coś dla rozrywki dla chętnych…

https://learningapps.org/watch?v=ppsu1y8on20

https://learningapps.org/watch?v=pj2537b7k20

https://learningapps.org/watch?v=p7mme9ygt20

 

21- 24 kwietnia

41. Moje zadania w Kościele

POMOCE

https://www.youtube.com/watch?v=NIvySISY5Js

https://www.youtube.com/watch?v=9u7XOBTDheo

Co mam uświadomić sobie
 
Że jestem człowiekiem głęboko obdarowanym gdyż Jezus dał mi zaproszenie i ode mnie zależy czy na to zaproszenie pozytywnie odpowiem.

Na co, na kogo mamy patrzeć, by wszystko widzieć właściwie
By widzieć wszystko właściwie musimy patrzeć na Chrystusa, Jezus musi być w centrum na Chrystus

Kiedy św. Paweł zmienił swoje życie Gdy zamieszkał w Nim Duch Święty

Gdy zamieszkał w nim Duch Święty

 

Jaka powinna być relacja do Kościoła jego członka?

-poczucie odpowiedzialności za jego rozwój
-traktować jak rodzinę
-dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać

Na czym polega misja kapłańska Kościoła?

-uświęca się przez życie sakramentalne – szafarzami kapłani
-sprawowanie Eucharystii, która jest źródłem mocy i jedności

 Kto stanowi Kościół?

Kościół stanowią wszyscy wierzący w Chrystusa, którzy przyjęli chrzest-

Czym jest Kościół?

-Kosciół jest wspólnotą, która prowadzi ludzi do zbawienia

 

Na czym polega misja kapłańska świeckich w Kościele?

Udział w kapłaństwie powszechnym, mają Bogu ofiarować swoje życie i żyć w świętości, mogą udzielać niektórych sakramentów (małżeństwo, chrzest-w niebezpieczeństwie śmierci)

Na czym polega misja nauczycielska (prorocka) świeckich w Kościele?

Na głoszeniu Ewangelii światu i dawanie świadectwa wiary (obowiązek wynikający z przyjęcia chrztu),

Na czym polega misja pasterska świeckich w Kościele?

Troska o innych poprzez modlitwę i bezinteresowną pomoc

W jakiej misji Kościoła powinien uczestniczyć każdy jej członek?

-kapłańskiej
-prorockiej (nauczycielskiej)
-królewskiej (pasterskiej)

42. Ekumenizm dążeniem do jedności chrześcijan

Czego Jezus pragnął zakładając Kościół, o co się modlił?

-o jedność Kościoła

Czym jest ekumenizm?

Oznacza naukę i działalność zmierzającą do przywrócenia jedności chrześcijan w jednym Kościele Jezusa Chrystusa

Na czym można budować prawdziwy Ekumenizm?

-Ekumenizm można budować tylko na szczerym szukaniu Chrystusa i Jego prawdy.

 

 

 

 

 

 

15-17 kwietnia

 

39. Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie

POMOCE
dla chętnych
https://www.youtube.com/watch?v=0llKqE5uhGo

PYTANIA

39.

Wymień podział Kościoła w wieku 5

-wierni nauce apostołów
-kościoły nestoriańskie – od herezji Nestoriusza
-kościoły przedchalcedońskie – nie przyjęły ustaleń soboru w Chalcerdonie 451r

Opisz podział Kościoła w 11 wieku.

-Kościół katolicki
-Kościół prawosławny (1054r)

Opisz podział Kościoła w 16 wieku

-Kościół katolicki
-protestantyzm- 1517r
-anglikanizm – 1534r

Co jest źródłem wiary w Kościele katolickim?
Pismo Święte i Tradycja

Jak wygląda sprawa sakramentów w Kościele katolickim?
siedem, inicjacji rozłożone w czasie

Opisz gółówne prawdy wiary w Kościele katolickim?
-jeden Bóg w 3 Osobach
-Maryja jest Dziewicą (dogmat o Niepokalanym poczęciu i Wniebowzięciu),
-Chrystus jest Zbawicielem,
-Kult Matki Bożej i świętych-orędują za nami;
-oczekujemy zmartwychwstania i sądu ostatecznego
-duże znaczenie ma modlitwa za zmarłych w czyśćcu,
-jesteśmy zbawieni łaską, ale uczynki są ważne

Opisz organizację działania Kościoła katolickiego?
-papież widzialną głową- dogmat o nieomylności
-kapłanami mężczyźni, celibat
-kalendarz gregoriański

Opisz wygląd światyni  w Kościele katolickim?
-centralne miejsce ołtarz i tabernakulum, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament

Co jest źródłem wiary w Kościele prawosławnym?
Źródła wiary: Pismo Święte i Tradycja

Jak wygląda sprawa sakramentów w Kościele prawosławnym?
siedem, inicjacji jednocześnie

Opisz główne prawdy wiary w Kościele prawosławnym?
-jeden Bóg w 3 Osobach
-Maryja jest Dziewicą, Niepokalanie poczętą i Wniebowziętą,
-Chrystus jest Zbawicielem,
-Kult Matki Bożej i świętych-orędują za nami;
-oczekujemy zmartwychwstania i sądu ostatecznego
-duże znaczenie ma modlitwa za zmarłych w czyśćcu (inaczej rozumieja niż my),
-jesteśmy zbawieni łaską, ale uczynki są ważne

Opisz organizację działania Kościoła prawosławnego?
-patriarcha Konstantynopola posiada prymat honorowy
-najwyższy autorytet sobór ekumeniczny
-kapłan mężczyzna, może się żenić przed święceniami
-biskupem kapłan nieżonaty
-kalendarz juliański (różnica 13 dni) i malecjański

Opisz wygląd świątyni  w Kościele prawosławnym?
-dużo ikon
-ikonostas oddziela wiernych od ołtarza

 

Co jest źródłem wiary w Kościele protestanckim (luteranie i kalwini)?
-
Pismo Święte

Jak wygląda sprawa sakramentów w Kościele protestanckim (luteranie i kalwini)?
dwa: chrzest i Wieczerza Pańska (Eucharystia),

Opisz gółówne prawdy wiary w Kościele protestanckim (luteranie i kalwini)?
-jeden Bóg w 3 Osobach
-Maryja była Dziewicą przed narodzeniem
-odrzucają dogmat o Niepokalanym poczęciu i Wniebowzięciu),
-Maryja jest zwykłym człowiekiem i wzorem do naśladowania
-tylko Chrystus jest pośrednikiem,
-odrzucają kult Maryi i świętych,
-oczekują sądu ostatecznego i zmartwychwstania
-nie uznają czyśćca i modlitwy za zmarłych
-tylko łaska i wiara

Opisz organizację działania Kościoła protestanckiego (luteranie i kalwini)?
-głową Kościoła jedynie Chrystus
-duchownymi kobiety i mężczyźni
-nie zachowują celibatu
-kalendarz gregoriański

Opisz wygląd światyni  w Kościele protestanckim (luteranie i kalwini)?
-kościoły ascetyczne
-nie ma obrazów
-wyakcentowana ambona

Co jest źródłem wiary w Kościele anglikańskim?
-
Pismo Święte

Jak wygląda sprawa sakramentów w Kościele anglikańskim?
dwa: chrzest i Wieczerza Pańska (Eucharystia),

Opisz główne prawdy wiary w Kościele anglikańskim?
-jeden Bóg w 3 Osobach
-Maryja była Dziewicą przed narodzeniem
-odrzucają dogmat o Niepokalanym poczęciu i Wniebowzięciu),
-Maryja jest zwykłym człowiekiem i wzorem do naśladowania
-tylko Chrystus jest pośrednikiem,
-odrzucają kult Maryi i świętych,
-oczekują sądu ostatecznego i zmartwychwstania
-nie uznają czyśćca i modlitwy za zmarłych,
-tylko łaska i wiara

Opisz organizację działania Kościoła anglikańskiego?
-głową Kościoła jedynie Chrystus
-duchownymi kobiety i mężczyźni
-nie zachowują celibatu
-kalendarz gregoriański

Opisz wygląd światyni  w Kościele anglikańskim?
-kościoły od ascetycznych po zblizone do katolickich

40.

Co oznacza że Kościół jest „jeden”

-ma jednego Pana
-wyznaje jedną wiarę
-rodzi się z jednego chrztu
-tworzy jedno Ciało
-ożywiany przez jednego Ducha

Co oznacza że Kościół jest „święty”

-jego twórcą jest najświętszy Bóg
-Jezus za niego umarł by go uświęcić
-uświęca go Duch Świety

Co oznacza że Kościół jest „powszechny”

-działanie Kościoła skierowane jest do wszystkich ludzi

Co oznacza że Kościół jest „apostolski”

-jest przekazywana wiara apostołów

Wymień znaki wiarygodności Kościoła

-męczennicy, którzy oddali życie za Chrystusa w obronie wiary
-przetrwane próby historyczne- prześladowanie, kryzysy
-liczne inicjatywy na rzecz potrzebujących

Czym jest sukcesja apostolska

Władzą w Kościele przekazaną przez Chrystusa Piotrowi i apostołom, przekazywana przez włożenie rąk następnym biskupom, aż do dziś

 

 

Na „dzień dobry” mamy dość obszerny temat… Powodzenia. Czekam na Wasze odpowiedzi do piątku do 16.00.

 

 

 (7 i 8 IV):
Przeżywamy Wielki Tydzień

Mam nadzieję, że jesteście już wypoczęci po stresie ubiegłego tygodnia i dumni z tego coście napisali.

 

Zapraszam do pracy. Dziś bez podręcznika.  Pooglądajcie ze zrozumieniem i napiszcie odpowiedzi. Prześlijcie je do mnie do czwartku do południa. Pozdrawiam. Szczęść Boże

Błogosławionych, głęboko przeżytych, przepełnionych radością paschalną Świat Wielkanocnych…

x. Marek

 

Wieczorny dodatek- Triduum to najważniejsze dni. Dostałem pierwszą odpowiedź bez niektórych pytań, a na niektóre ktoś próbował odpowiadać z tego co mówiłem Wam na lekcjach. Nie o to chodzi. Jeżeli choć trochę kochacie Chrystusa, to posłuchajcie tych konferencji. Po to są pytania, byście zwrócili uwagę  i lepiej skupili się na tym co mówią. Wreszcie zamiast mnie możecie posłuchac innych…

 

dominikanie https://www.youtube.com/watch?v=iRYcvbajVAc cz1

Czym jest Pascha dla żydów

Dlaczego trudno jednoznacznie wytłumaczyć czym są najbliższe świeta?

 

            https://www.youtube.com/watch?v=8v3E_Xs5UG4 cz 2

Kiedy rozpoczyna się Triduum Paschalne?

Jak się nazywa celebracja w diecezji w czasie której święcimy oleje.

Jakie oleje święci biskup i do czego ich się używa?

Jak nazywano ludzi, którzy mieli przyjąć chrzest?

Kto odnawia swoje przyrzeczenia w czasie liturgii celebrowanej przez biskupa?

Na co ma nam zwrócić uwagę wielki czwartek 4’50”

Co dzieje się ze starymi olejami? 5’15”

Co jest celem Wielkiego tygodnia 5’2

W liturgii Wielkiego Czwartku w modlitwie Eucharystycznej jest użyte wyjątkowe wyrażenie, jak ono brzmi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-t5eoIHhdCs cz 3

Czym jest liturgia?

Kogo symbolizuje ołtarz?

Czyją Ewangelię czytamy w Wielki Piątek?

Jak oddajemy cześć krzyżowi od Wielkiego Piątku do Wigilii Paschalnej?

 

Odpowiedzi proszę przesłać do czwartku do 12.00

 

            święconka

https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=v9tEtlUjmyM&feature=emb_logo

 

Msza sw.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=QwQWdKAMVHo&feature=emb_logo

 

 

Jak macie czas, zachęcam Was do zapoznania się z materiałami dla dzieci, prościej, a są rzeczy, które nie zostały poruszone w Waszym materiale. Kto z Was chce wziąć udział w konkursie -zapraszam

 

Wprowadzenie w przeżywanie świąt….

https://swietawdomu.pl/dla-dzieci/

 

Wyjaśnienie Triduum

https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU
https://www.youtube.com/watch?v=RM6YAfIl6Z4  Ziarno

                                                                  

Tylko obejrzeć i pomyśleć, porozmawiać z dorosłymi o tych wydarzeniach

https://www.youtube.com/watch?v=defKPL-DyN8

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc

 

 

 

Szkoła Podstawowa Karpicko

Obserwujcie przeżywanie świąt w Waszych rodzinach. W Wielki Poniedziałek, na podsumowanie i w atmosferze radości Zmartwychwstania przygotujcie plakat, ukazujący wyjątkowy ten czas. Najlepsze wystawimy w gablocie przed kościołem…

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:
padre4@op.pl

W razie jakichkolwiek pytań
-proszę o kontakt

telefon:
723 072 734