Klasa 6

   W tym tygodniu 26-29 V

Tym razem lajtowo, zapraszam do zabawy.

Czekam na 2 hasła

https://learningapps.org/watch?v=ps26z5iw220

https://learningapps.org/watch?v=py7ggwwka20

 

HISTORIA

 

 W tym tygodniu

 

Środa  https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

Piątek https://www.youtube.com/watch?v=-_QHG3hWNsU

 

Napisz referat Moja refleksja o św. Janie Pawle II na podstawie powyższych materiałów

 

Postarajcie się. Każda praca będzie oceniana.

 

Posłuchajcie. Niestety nie widzimy się i nie możemy pewnych spraw sobie wyjaśnić. Ale warto próbować, na ile się nam uda

Jeżeli Was proszę napisz wypracowanie (referat) na temat:

To jak słyszycie proszę byście Wy napisali. W ten sposób czytając wasze teksty wiem jak zrozumieliście zagadnienie i mogę Wam podpowiedzieć prawdziwą interpretację, pochwalić, czy wykazać błąd

Wysyłanie do mnie tekstów z Internetu jest bezsensowne. W życiu dorosłym takie działanie nazywa się plagiatem i jest karalne.

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W tym tygodniu praca z tekstem o Litanii Loretańskiej lub z Internetem.

 

Proszę

1). opisać historię powstania litanii Loretańskiej

2). wybrać sobie 4 wezwania, następnie wyjaśnić ich znaczenie i dlaczego te zostały przez Was wybrane.

 

Prace proszę przysłać do piątku do 18.00

Powodzenia… ;-)

 

Widzę, że niektórzy mają problemy….

Po kliknięciu  o Litanii Loretańskiej przenoszeni jesteście na stronę z artykułem, nawet dwoma

Ponieważ to jest na naszych stronach nie musiałem pisać linka, ale ponieważ niektórzy mają problemy – tekst źródłowy jest

http://sulow.natan.pl/litania.pdf

 

 

 

 

 

W ramach lekcji proszę postarać się o odprawienie 3 nabożeństw majowych

 W przyszłym tygodniu sprawdzam ćwiczenia

 

 

   

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W tym tygodniu kolejne 2 tematy do przerobienia – lekcje 43 i 44. Przeczytajcie z podręcznika, uzupełnijcie ćwiczenia, a mnie na skrzynkę prześlijcie odpowiedzi na pytania na podstawie pomocy Wam podanych i podręcznika

Uwaga!!!!!!

Ponieważ to bardzo dziwne nauczanie może się jeszcze przeciągnąć, musimy unormować format Waszych prac. W załącznikach przesyłacie tylko fotki. Odpowiedzi na pytania proszę przenosić do listu, żebym zaraz po otwarciu korespondencji widział Wasze odpowiedzi. Gdyby ktoś miał kłopoty, proszę dzwonić 723 072 734. Poprowadzę Was w tym telefonicznie. Możecie pisać w telefonie bezpośrednio w liście, pamiętając by było pytanie, a pod nim odpowiedź. Możecie też bezpośrednio w  programie pocztowym. Albo proste przeniesienie z edytora  Carl+a zaznaczy wszystko; skrót Carl+c skopiuje wszystko, a skrót Carl+V wklei wszystko do listu. Inne prace będę odsyłał bez czytania. 

 

 

 

43.Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci?

Po co rodzice stawiają ci wymagania?

Jak brzmi polecenie Boga zawarte w Ef 6,2-4.

Skąd wypływają nakazy i zakazy stawiane dzieciom przez rodziców?

 

 

44.Fast food - na co wydaję zaoszczędzony czas?

Jak mamy używać dostępnych przedmiotów technicznych?

Mamy zachować równowagę w naszym życiu. Między czym? (z zapamiętaj)

Co mamy okazywać innym?

                           

Coś dla rozrywki dla chętnych…

https://learningapps.org/watch?v=ppsu1y8on20

https://learningapps.org/watch?v=pj2537b7k20

https://learningapps.org/watch?v=p7mme9ygt20

 

 

21- 24 kwietnia

 

POMOCE

https://www.youtube.com/watch?v=QUhWK1zsJA8

https://www.youtube.com/watch?v=t8glLw4m3hI

https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA

 

 

58.Koronka do miłosierdzia Bożego

Dlaczego Bóg zesłał Swojego Syna Jezusa?

Przez kogo Jezus przypomniał o swoim miłosierdziu?

 

O jakich 4 sposobach zwracania się do miłosierdzia Bożego mówi Jezus?

-

-

-

-

Gdzie s. Faustyna poznał treść „Koronki do miłosierdzia Bożego”.

Jak nazywał się spowiednik i kierownik duchowy ś. Faustyny?

O której czcimy „Godzinę Miłosierdzia”?

Jak odmawiamy Koronkę – zapisz i zapamiętaj.

Jakie obietnice związane z odmawianiem Koronki dał Jezus?

Gdzie znajduje się stolica kultu Bożego miłosierdzia?

Co jest warunkiem, by przez Koronkę do miłosierdzia Bożego wyprosić łaski?

 

 

POMOCE

https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA

https://www.youtube.com/watch?v=S6VcrxSciEk

https://www.youtube.com/watch?v=A2Go_zXaIFs

https://www.youtube.com/watch?v=Yk9DJbJ38rk

https://www.youtube.com/watch?v=iUjkVnYLFl0

 

 

 

 

 

 

 

Ten temat wrzucę Wam jutro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-17 IV

 

 

 

41.Dla królestwa niebieskiego - ksiądz, siostra zakonna i zakonnik

-- Autor podręcznika zwraca uwagę na 3 rodzaje powołań, które człowiek może odkryć. Wymień je!

-do życia w małżeństwie
-do życia w kapłaństwie, zakonie lub zgromadzeniu
-do samotności.

-- Dlaczego osoby konsekrowane i kapłani zrezygnowali z życia rodzinnego?

- Zrezygnowali z założenia rodziny, by moc cały swój czas, wszystkie siły i umiejętności poświęcić Bogu.

-- Czym się wyróżniają kapłani?

- Wyróżniają się nie tylko strojem czy samotnym życiem, ale przede wszystkim poświęceniem się Chrystusowi.

--Co się dzieje w czasie święceń kapłańskich?

- Duch Święty „wyciska na nim nieusuwalną pieczęć, która pozostanie z nim na zawsze”. Współpracując ze swoim biskupem, kapłan będzie głosił słowo Boże, sprawował sakramenty, a przede wszystkim celebrował Eucharystię. Przyszły kapłan obiecuje posłuszeństwo biskupowi i jego następcom.

-- Dlaczego kapłani i osoby konsekrowane potrzebują naszej modlitwy?

- Kapłani oraz siostry i bracia zakonni są dla nas wielkim darem. Ponieważ ich posługa jest bardzo trudna, potrzebują naszej modlitwy.

-- Co to są charyzmaty?

- Istnieje ogromna różnorodność zadań podejmowanych przez konkretne zakony. Zadania te nazywamy charyzmatami. Siostry i bracia zakonni pracują w katechezie, w duszpasterstwie zdrowia (lekarki, pielęgniarki, opiekunki), prowadzą przedszkola i szkoły, domy dziecka i świetlice. Zajmują się ludźmi odrzuconymi przez bliskich i społeczeństwo: prowadzą kuchnie dla ubogich i noclegownie dla bezdomnych, pomagają uzależnionym. Prowadzą także szpitale, domy opieki społecznej oraz hospicja. Mimo że jest tak dużo zgromadzeń i zakonów, to wszystkich braci i siostry łączy jedno – miłość do Jezusa i służba Kościołowi.

-- Jakie śluby składają osoby Konsekrowane?

- Osoby konsekrowane składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

-- Jakie znasz formy życia duchowego w Kościele?

- W Kościele ustaliły się rożne formy życia duchownego. Można być osobą poświęconą Panu Bogu – mowimy wtedy o siostrze i bracie czy zakonnicy i zakonniku. Można otrzymać sakrament święceń – taką osobę nazywamy księdzem. Można też zostać zakonnikiem i jednocześnie przyjąć sakrament święceń – na takiego zakonnika mówimy wtedy „ojciec”.

 

42.Służyć wspólnocie – małżonkowie

-- Kto uczynił małżeństwo sakramentem i co z tego wynika?

-Chrystus uczynił małżeństwo sakramentem, czyli miejscem szczególnej obecności Boga. Małżonkowie otrzymują Bożą pomoc do wytrwania w podjętych zobowiązaniach. W małżeństwie realizują Boży plan dla ich życia: obdarzają się wzajemną miłością, przekazują życie, troszczą się o wychowanie dzieci.

-- Co w czasie przysięgi małżeńskiej znaczy słowo „chcemy”

-Kobieta i mężczyzna, odpowiadając na pytania kapłana: „chcemy”, potwierdzają, że zawierają sakrament małżeństwa dobrowolnie, świadomie i odpowiedzialnie. Przed kapłanem, świadkami i zgromadzonymi gośćmi wyrażają gotowość wzajemnej pomocy do końca życia oraz wspólnego trwania przy Bogu, który jest źródłem miłości. Potwierdzają również, że każde poczęte dziecko przyjmą jako dar Boży i zatroszczą się o jego religijne wychowanie.

-- Do czego zobowiązują się małżonkowie w czasie przysięgi małżeńskiej?

-Przysięgając sobie, przyszli małżonkowie przyjmują program wspólnego życia wynikający z sakramentu małżeństwa. Ślubują sobie miłość wzajemną – gotowość do poświęcenia dla drugiej osoby i przebaczania. Przyrzekają wierność, która oznacza, że zaangażują wszystkie swoje siły w rozwój ich miłości. Zapewniają się nawzajem o uczciwości, czyli deklarują, że będą mogli na sobie polegać w każdej sytuacji.

-- Co powinno jednoczyć wszystkich członków rodziny?

-Wszystkich członków rodziny powinna jednoczyć miłość. W rozwijaniu tej miłości pomaga rodzinny udział w Eucharystii. Dzięki Chrystusowi każdy w rodzinie staje się darem dla pozostałych.

-- Co jest fundamentem wspólnoty rodzinnej?

-Fundamentem wspólnoty rodzinnej i małżeńskiej jest wzajemna miłość. Jest ona darem otrzymanym od Boga, który trzeba rozwijać.

-- Co o sakramencie małżeństwa mówi KKK?

-„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. (Katechizm Kościoła katolickiego, 1601)

 

 

kontakt:
padre4@op.pl

W razie jakichkolwiek pytań
-proszę o kontakt

telefon:
723 072 734

 

6

37.Jezu, ufam Tobie - w obliczu miłosierdzia

1p  -- Kogo nazywamy Apostołką Bożego miłosierdzia nazywamy:

-s. Faustynę

1p  -- Z jakiej rodziny pochodziła Siostra Faustyna Kowalska

- pochodziła z ubogiej rodziny rolników

1p  -- Jak nazywa się dzieło, które opisuje objawienia Jezusa Miłosiernego?

-Siostra Faustyna opisuje swoje spotkania z Jezusem w Dzienniczku

1p  -- Jakie polecenie otrzymała siostra Faustyna od Jezusa?

-Pan Jezus nakazał siostrze Faustynie aby mówiła ludziom o miłosierdziu Bożym,

1p  -- Gdzie znajduje się grób siostry Faustyny?

-Grób siostry Faustyny znajduje się w Krakowie-Łagiewnikach,

4p  -- Wymień sposoby uczczenia Bożego miłosierdzia przekazanymi przez siostrę Faustynę

-godzina miłosierdzia,
-święto miłosierdzia,
-Koronka do Bożego miłosierdzia,
-obraz Jezusa Miłosiernego

1p  -- Jaki napis powinien znajdować się na obrazie Jezusa Miłosiernego?

-Jezu ufam Tobie

1p  -- Kto namalował obraz Jezusa Miłosiernego

-Obraz namalował malarz Eugeniusz Kazimirowski

2p  -- Co oznaczają promienie wychodzące z serca Pana Jezusa?

-„Te dwa promienie oznaczają krew i wodę: blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz (…). Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga

1p  --O czym przypomina napis na obrazie Bożego Miłosierdzia?

-Napis „Jezu, ufam Tobie” przypomina, że ten, kto będzie prosił Zbawiciela o przebaczenie grzechów, otrzyma je i będzie zbawiony

1p  -- Na czym polega dar szczęśliwej śmierci?

-Wyjątkową łaską jest dar szczęśliwej śmierci, czyli śmierci w stanie łaski uświęcającej

 

 

 

38.Niedziela - czas na refleksję

1p  -- Co oznacza w języku rosyjskim niedziela-воськресене

-dzień zmartwychwstania.

1p  -- Co oznacza łacińskie określenie niedzieli dies Domini

-Łacińskie dies Domini znaczy „dzień Pański”

2p  -- Kiedy Żydzi obchodzili szabat, dzień poświęcony Bogu i dlaczego?

-Pan Bóg stwarzał świat przez sześć dni, a siódmego odpoczywał. Dlatego według Żydów siódmego dnia wszyscy ludzie powinni zaniechać pracy i przeznaczyć go na modlitwę i odpoczynek. Dzień ten Żydzi nazwali szabatem. Według naszego sposobu liczenia czasu wypada on w sobotę

1p  -- Jakiego dnia kobiety poszły do grobu Pana Jezusa?

- Kobiety poszły do grobu Jezusa „w pierwszy dzień tygodnia” – w niedzielę, bo ów pierwszy dzień liczony był właśnie od szabatu

4p  -- Dlaczego niedziela jest dniem świętym?

- W tym dniu zmartwychwstał Chrystus.
-Zmartwychwstały ukazywał się uczniom w niedzielę. 
-W niedzielę nastąpiło zesłanie Ducha Świętego.
-Niedziela to dzień nowego stworzenia.

1p  -- Jaki jest najstarszy i pierwszy dzień świąteczny chrześcijan?

- Niedziela to najstarszy i pierwszy dzień świąteczny chrześcijan, który wywodzi się od dnia zmartwychwstania Jezusa. Świętowano ją już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

1p  -- O czym przypomina 3 przykazanie z dekalogu.

- Trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, przypomina, że niedziela to dzień, w którym możemy przebywać z Bogiem dłużej niż w pozostałe dni tygodnia. Mamy nawet obowiązek świętowania dnia Pańskiego.

2p  -- Jak mamy świętować wg 1 przykazania kościelnego?

-W niedziele i święta uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych”.