Pytania z katechezy do klasy 5

  Dział I. Moi przodkowie, bracia i siostry

 

 

1.Moje wakacyjne spotkania

1p  Kim są przyjaciele

Przyjaciele są darem Pana Boga dla nas.

1p  Kiedy kogoś można nazwać przyjacielem? 

Dobrym przyjacielem jest ten, który uczy nas stawać się ciągle lepszym człowiekiem. Najlepszy przyjaciel pomaga nam spotkać się z Panem Bogiem.

1p  Jak powinniśmy traktować naszych przyjaciół? 

Powinniśmy się za nich modlić i o nich dbać………..

1p  Kim są 

………..

2.Biblia księgą spotkania z Bogiem

1p  Czym jest Biblia? 

Biblia jest księgą z której do nas przemawia Bóg. Im częściej ją czytamy tym bardziej możemy poznać Boga………..

1p  Kiedy powstała Biblia?

Biblia powstawała na przestrzeni około 1000 lat. Od VIII wieku przed narodzeniem Jezusa do II wieku po jego narodzeniu………..

1p  Jak możemy podzielić Biblię? 

Biblię możemy podzielić na 2 części: Stary i Nowy Testament.………..

1p  O czym mówi Nowy Testament? 

Nowy testament ukazuje spotkanie Boga z ludźmi w osobie Jezusa Chrystusa.

1p  Jak się nazywają księgi Nowego Testamentu opisujące życie, śmierć, i zmartwychwstanie Jezusa dla zbawienia człowieka 

Księgami opisującymi życie, śmierć, i zmartwychwstanie Jezusa dla zbawienia człowieka są Ewangelie………..

1p  Jak się nazywają księgi Nowego Testamentu które zawierają wyjaśnienia wiary, upomnienia i rady dla pierwszych chrześcijan

W Listach Apostolskich Nowego Testamentu możemy znaleźć wyjaśnienia wiary, upomnienia i rady dla pierwszych chrześcijan ……..

3.Bóg Stwórca świata

1p  Co nam chce przekazać opis stworzenia świata? 

Opis stworzenia świata nie jest naukowym wyjaśnieniem jak powstał świat, ale przekazem prawdy, że wszystko pochodzi od Boga.

1p  Kiedy współpracujesz z Bogiem, a kiedy z Szatanem? 

Gdy korzystam z dóbr i talentów ofiarowanych mi przez Boga dla tworzenia dobra – współpracuję z Bogiem. Gdy niszczę dzieła Boze współpracuję z Szatanem..

. 1p  Jak długo Pan Bóg stwarzał świat? 

Pan Bóg stworzył świat w 7 dni. 6 dni pracował, siódmego odpoczywał. Liczba 7 jest symbolem doskonałości. A wszystko co Bóg stworzył było bardzo dobre..

1p  Czym posługiwał się Pan Bóg stwarzając świat? 

Pan Bóg stwarzając świat posługiwał się słowem………..

1p  Co to znaczy strworzyć? 

Stworzyć, to znaczy uczynić coś z niczego.………..

1p  W jaki sposób Bóg dzieli się z człowiekiem swoją stwórczą mocą? 

Bóg obdarzył człowieka swoimi darami, by udoskonalając świat uczestniczył w Bożym dziele stworzenia.………..

4.Do kogo jestem podobny?

1p  Co oznacza słowo Adam 

Słowo Adam oznacza „człowiek”………..

1p  Co oznacza słowo Ewa?

Słowo Ewa oznacza „żyjąca”.

. 1p  W czym jesteś podobny do Boga 

Bóg obdarzył mnie rozumem, wolną wolą i nieśmiertelnością i w tym jestem do Niego podobny.

1p  Jakie zadanie Pan Bóg powierzył człowiekowi? 

Pan Bóg powierzył człowiekowi zadanie panowania nad światem..

5.Co mam wspólnego z Adamem i Ewą? 31

1p  Czym jest grzech pierworodny? 

Grzech Adama i Ewy z którym się rodzimy nazywamy grzechem pierworodnym..

1p  Jak możemy się pozbyć grzechu pierworodnego 

Przyjęcie sakramentu chrztu gładzi grzech pierworodny...

. 1p  Czym jest chrzest? 

Chrzest jest sakramentem, który gładzi grzech pierworodny i obdarza nas łaską uświęcającą..

6.Gdy brat zazdrości bratu - Kain i Abel

1p  Jak nazywali się synowie Adama i Ewy 

Adam i Ewa mieli początkowo dwóch synów Kaina i Abla.………..

1p  Czym zajmował się Kain 

Kain był rolnikiem………..

. 1p  Czym zajmował się Abel 

Abel był pasterzem………..

1p  Do czego doprowadziły Kaina grzechy, zwłaszcza zazdrości. 

Kain poddając się grzechom zabił swego brata Abla………..

1p  Jak możemy się bronić przed zgubnym skutkiem grzechu? 

Jeśli się nawrócimy, odrzucimy grzech i postanawiamy czynić dobro możemy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Tam Chrystus zniszczy nasze grzechy i obdarzy nas łaską uświęcającą..

1p  Co jest przeciwnością zazdrości, która doprowadziła Kaina do zabójstwa. 

Przeciwnością zazdrości jest bezinteresowna pomoc i chęć dzielenia się tym co mamy. .

7.Noe - jak ocalić najbliższych  

1p  Dlaczego Bóg oszczędził Noego 

Bóg oszczędził Noego, ponieważ był człowiekiem odznaczającym się wielką uczciwością i posłuszeństwem Panu Bogu.

1p  Ile trwał potop na ziemi według Księgi Rodzaju 

Biblia przekazuje nam, że potop trwał 40 dni.

1p   Dlaczego zginęli ludzie poza rodziną Noego?    

Ludzie zginęli w wodach potopu, ponieważ mimo upomnień Boga nie chcieli się nawrócić.

1p   Dzięki czemu Noe zasłużył na ocalenie swoje i swojej rodziny?    

Noe zasłużył na ocalenie poprzez wierne wypełnianie Bożych przykazań, sprawiedliwość i wierność Bogu.

2p  W jaki sposób powinniśmy naśladować Noego.     

Naśladujemy Noego jeśli ufamy Panu Bogu i postępujemy według Jego wskazówek

1p   Jak ty możesz budować „arkę” która cię ocali twoją rodzinę?.

Najlepszą pomoc dla rodziny osiągamy pracując nad swoim charakterem i zmieniając się na lepsze.

1p   Dlaczego Pan Bóg wynagradza sprawiedliwych.    

Pan Bóg wynagradza sprawiedliwych bo jest sprawiedliwym Sędzią

8.Braciszkowie skrzydlaci i czworonożni przyjaciele -ekologia św. Franciszka

2p   Gdzie urodził się św. Franciszek?    

Św. Franciszek urodził się w Asyżu we Włoszech

1p  Jakiego koloru habit nosił św. Franciszek i jego bracia 

Św. Franciszek nosił brązowy Habit.

1p   Kto jest patronem ekologów?    

Patronem ekologów jest św. Franciszek

1p    Do czego zachęcał św. Franciszek   

Św. Franciszek zachęcał do szanowania i dbania o świat, jako daru Pana Boga

9. Duchowy siłacz - św. Stanisław Kostka  60

1p   Gdzie urodził się św. Stanisław Kostka?    

Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie na Mazowszu.

1p   W jakim mieście św. Stanisław ze swoim bratem chodzili do szkoły jezuickiej    

Kostkowie uczyli się u jezuitów w Wiedniu

1p   Jak często studenci przystępowali do sakramentu pokuty?    

Studenci przystępowali do sakramentu pokuty przynajmniej raz w miesiącu

1p  Kto udzielił Komunii św. Stanisławowi, gdy zachorował, a gospodarz nie chciał wpuścić księdza?     

W czasie choroby św. Stanisław otrzymał Komunię z rąk św. Barbary, patronki dobrej śmierci.

1p   Kto uzdrowił św. Stanisława z choroby?    

Św. Stanisława z choroby uzdrowiła Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem.

1p   Co nakazała Maryja św. Stanisławowi, gdy go uzdrowiła?    

Maryja poleciła św. Stanisławowi, by wstąpił do zakonu.

1p   Gdzie św. Stanisław został przyjęty do nowicjatu?    

Św. Stanisław nowicjat rozpoczął w Rzymie.

2p  Czyim patronem jest św. Stanisław i kiedy obchodzimy jego wspomnienie?     

Św. Stanisław jest patronem dzieci i młodzieży, wspominamy go co roku 18 września

1p    Powiedz na przykładzie św. Stanisława co nam pomoże zostać świętymi?   

W drodze ku świętości powinniśmy pamiętać o:
-częstym przystępowaniu do sakramentu pokuty
-częste przyjmowanie Komunii Św.
-czytanie Biblii i wartościowych książek,
-słuchanie rad ludzi życzliwych- rodziców, nauczycieli
-przebywanie w dobrym towarzystwie

10.Potężny obrońca - św. Michał Archanioł  68

1p    Kim są aniołowie?   

Aniołowie, Boży posłańcy, to dobre duchy stworzone przez Pana Boga: mają rozum, wolną wolę, ale nie mają ciała.

1p   Wymień imiona trzech archaniołów do zadań specjalnych.    

Szczególne zadania Bóg powierza archaniołom: Michał, Rafał i Gabriel.

1p   Jakie zadanie Bóg powierza Archaniołowi Rafałowi?    

Bóg przeznaczył Archanioła Rafała, by przynosił zdrowie i chronił przed nieszczęściem

1p   Jakie zadanie Bóg powierzył Archaniołowi Michałowi.    

Archanioła Michała Bóg ustanowił dowódcą wojsk anielskich, ma nas bronić przed szatanem czyli z pokusami, złymi przyzwyczajeniami i grzechami.

1p  Jakie zadanie Bóg powierzał Archaniołowi Gabrielowi?     

Bóg wysłał Archanioła Gabriela do Maryi i Zachariasza, by im przedstawił Boże plany

1p   Kiedy obchodzimy wspomnienie archaniołów Michała, Rafała i Gabriela?    

Liturgiczne wspomnienie archaniołów obchodzimy 29 września.

11.Mój brat niewidzialny - Anioł Stróż   73

2p  Po co Pan Bóg stworzył aniołów?     

Pan Bóg stworzył aniołów dla swojej chwały i by pomagali ludziom.

1p  Dzięki komu mamy kontakt z Panem Bogiem, kto jest pośrednikiem?     

Przez pośrednictwo Anioła Stróża, każdy człowiek ma kontakt z Bogiem, Bóg wchodzi w naszą codzienność

1p  Jakie zadania do wypełnienia ma Anioł Stróż.     

Pan Bóg powierzył Aniołowi Stróżowi następujące zadania:
-czuwanie nad nami
-poddawanie dobrych myśli
-uczenie, jak oprzeć się pokusie
-ochrona człowieka przed złem…

12.Szkoła wzajemnej troski - rodzina wielodzietna  78

1p   Kiedy możemy mówić o rodzinie, że jest wielodzietna    

Jeżeli w rodzinie jest troje i więcej dzieci możemy ją nazwać wielodzietną.

16 p  Wymień domowe zasady, które powinniśmy stosować w naszych rodzinach.     

Domowe zasady
-Troszczyć się, by nikomu nie stała się krzywda
-Mówić spokojnie, ale radośnie
-Pomagać sobie nawzajem
-Łagodzić trudne sytuacje, by nie było krzyków
-Używać słów: proszę, dziękuję, przepraszam
-Modlić się za siebie wzajemnie
-Bronić rodzeństwa przed innymi
-Słuchać rodziców i starszch

13.Razem z innymi w jednym kierunku - grupa parafialna  85

1p   Po co powinniśmy przynależeć do wspólnoty parafialnej?    

Powinniśmy tworzyć wspólnoty parafialne, by lepiej poznać Boga i wspierać się w drodze do świętości.

1p   Jakie znasz wspólnoty parafialne    

Na lekcji mówiliśmy o Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Maryjnej, Ruch Światło Życie i o Służbie Liturgicznej

1p  Do jakich wspólnot możesz przynależeć w naszej parafii?     

W naszej parafii możemy przynależeć do Ministrantów, Scholi i Tworzy się grupa Ruchu Światło Życie.

14.Eksperci od życia - babcia i dziadek   91

1p    Jak nazywali się dziadkowie Pana Jezusa   

Babcia Pana Jezusa miała na imię Anna, a dziadek Joachim.

1p   Co oznacza imię Anna    

Imię Anna oznacza łaska.

1p    Co oznacza imię Joachim?   

Imię Joachim oznacza Bóg pokrzepi

1p   Kto jest patronem dziadków i babć?    

Patronami dziadków i babć są Joachim i Anna

1p   Jakie obowiązki mamy wobec dziadków    

Jesteśmy zobowiązani okazywać im szacunek, pomagać im i modlić się za nich

 

.

 

II PATRIARCHOWIE, PRZYWÓDCY, PROROCY

15.Bóg w gościnie - Abraham i Sara   98

1p       

………..

1p       

………..

1p       

………..

1p       

………..

1p       

………..

 

16.Jakub - ojciec dwunastu pokoleń  104

17.Józef i jego bracia - sztuka przebaczania  110

18.Mojżesz - wybrany, aby prowadzić  117

19.Jozue - chcemy służyć Bogu124

20.Gedeon - Boże kryteria wyboru ludzi 131

21.Samson - korzystanie z Bożej mocy  137

22.Heli i Samuel - słuchanie Boga 145

23.Od pasterza do króla - historia Dawida 150

24.Salomon - mądry władca 157

25.Eliasz - jedyny prorok Boga prawdziwego162

26.Ogłaszanie królestwa Boga - cuda Elizeusza  168

27.Jonasz - zazdrosny prorok175

28.Izajasz - głosiciel najważniejszych obietnic 181

29.Prorok Jeremiasz przypomina o decydującym przymierzu 187

30.Daniel dochowuje wierności Bogu i obyczajom  195

31.Niech Bóg będzie błogosławiony – Hiob  200

III  PIERWSI ŚWIADKOWIE SPEŁNIONEJ OBIETNICY

32.Anioł Gabriel u Zachariasza - uwierzyć w nieprawdopodobne  206

33.Maryja u Elżbiety - radosne poruszenie   211

34.Ostatni pierwszymi - pasterze u żłóbka    216

35.Maryja poznaje proroctwo Symeona  222

36.Św. Józef - milczący opiekun   228

37.Jan Chrzciciel - dla królestwa niebieskiego  235

38.Szymon Piotr - złowiony rybak   240

39.Apostołowie - to znaczy posłani   245

IV ŚWIADKOWIE WIARY I NOWEGO ŻYCIA

40.Cierpiąca kobieta - dotyk wiary 252

41.Jair - i po co płakać?  257

42.Nikodem - nocne rozmowy  265

43.Marta i Maria - dwie dobre cząstki  271

44.Jezus na pustyni - idź precz, szatanie!  276

45.Szymon z Cyreny - przypadkowy przechodzień   282

46.Wizerunek Mistrza - św. Weronika  289

47.Tomasz - lekcja wiary  295

48.Jan Apostoł - wierny przyjaciel Jezusa   301

49.Św. Faustyna - apostołka Bożego Miłosierdzia  308

50.Św. Bernadetta - wybrana przez Maryję  316

51.Bł. Teresa z Kalkuty - służyć Jezusowi przebranemu za żebraka324

52.Św. Brat Albert - być jak bochen chleba  331

53.Św. Teresa z Lisieux - mała siostra od wielkich spraw 337

 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p 

 

1p